PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 159
Tytuł artykułu

Strefa euro : porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna

Autorzy
Warianty tytułu
Euro Zone: Monetary Order and Macroeconomic Stability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest próba oceny wybranych aspektów instytucjonalnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz stabilności makroekonomicznej w obszarze euro w ciągu czterech pierwszych lat (1999-2002) funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej.
EN
The goal of this publication is evaluation of selected institutional aspects of the European Central Banks System and macroeconomic stability in the euro zone during four years (1999-2002). (MP)
Rocznik
Strony
159
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Artykuły i publikacje zwarte
 • Barro R.: Inflation and Economic Growth. "Bank of England Quarterly Bulletin"1995/5.
 • Barro R., Gordon D.: A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model. "Journal of Political Economy" 1983/91.
 • Bini-Smaghi L., Gros D.: Is the ECB Sufficiently Accountable and Transparent? "Centre for European Policy Studies, Working Document", July 2001/169.
 • Blackbum K., Christensen M.: Monetary Policy and Policy Credibility: Theory and Evidence. "Journal of Economic Literature" 1989/27.
 • Blinder A. Bankowość centralna w teorii i praktyce. Warszawa 2001.
 • Bofinger P., Reischle J., Schaechter A.: Geldpolitik. Munchen 1996.
 • Bordo M., Jonung L.: Lessons for EMU from the History of Monetary Unions. Institute of Economic Affairs, London 2000.
 • Borowiec J.: Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka. Wrocław 2001.
 • Borowski J.: Podatność Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej. "Bank i Kredyt" 2001/11-12.
 • Borowski J.: Polska i UGW: optymalny obszar walutowy? Referat na VII Kongres Ekonomistów Polskich 2001/19.
 • Buiter W.: Alice in Euroland. Centre of Economic Performance, April 1999.
 • Burckhardt Ch.: EZB muss Weg żur freiwilligen Selbstbegrenzung finden. "Auszuge aus Presseartikeln" 2002/6.
 • Burckhardt Ch.: EZB-Riesen-Rat mit rotierenden Stimrechten in Planung. "Auszuge aus Presseartikeln" 2002/19.
 • Caporale G., Cipollini A.: The euro and monetary policy transparency. "Eastern Economic Journal" 2002/1.
 • Coase R.: Nowa ekonomia instytucjonalna. "Gospodarka Narodowa" 1999/3.
 • Cuckerman A., Meltzer H.: A Theory of Ambiguity, Credibility and Inflation under Discretion and Asymmetric Infonnation. "Econometrica" 1986/26.
 • Cukierman A.: Central Bank Strategy, Credibility and Independence. Cambridge 1992.
 • De Haan J., Amtenbrink R, Eijffinger S.: Accountability of Central Banks: Aspects and Quantification. "Banca Nationale del Lavoro Quarterly Review" 209.
 • Drób J., Wojtyna A.: Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego: przesłanki teoretyczne i doświadczenia wybranych krajów. Materiały i Studia NBP. Warszawa 2001.
 • Eijffinger S., Hoeberichts M.: Accountability and Transparency: Theory and Evidence. "Discussion Paper" 2000/6. Economic Research Centre of the Bundesbank, 2000.
 • Faust J., Swensson L.: The Eąuilibrium Degree of Transparency and Control in Monetary Policy. "Journal of Money, Credit and Banking" 2002/34.
 • Ferguson R.: Transparency in Central Banking: Rationale and Recent Developments. "BIS Review" 2001/31.
 • Fischer S.: Modern Approaches to Central Banking. "NBER Working Paper" 1995/5064.
 • Geerets R: Wfiy Adopt Transparency? The Publication of Central Bank Forecasts. "Working Paper" 2000.
 • Gloeckler G.: Polityka fiskalna w Unii Europejskiej i jej kształtowanie na podstawie reguł. Referat na konferencję "Polska droga do euro", NBP 2001.
 • Googhart Ch., Vinals J.: Strategy and Tactics of Monetary Policy. Banco de Espana 1994. Gros D.: Przyszłość złotego: pomiędzy euro a walutą gospodarki wschodzącej. Referat na konferencję NBP. "Polska droga do euro", październik 2001.
 • Huterki R.: Niezależność banku centralnego. Toruń 2000.
 • Illing G.: Theorie der Geldpolitik. Berlin 1997.
 • Intermediate Targets and Indicators for Monetary Policy. A Critical Survey. Federal Reserve Bank of New York, New York 1990.
 • Issing O.: Die Europaische Zentralbank - Das Problem der Glaubwuirdigkeit. In: "Ausziige aus Presseartikeln" 28 Oktober 1997.
 • Issing O.: Einfuhrung in die Geldpolitik. Miinchen 1993.
 • Issing O.: The Eurosystem: Transparent and Accountable or "Willem in Euroland". "Journal of Common Market Studies" 1999/3.
 • Issing O., Gaspar V., Angeloni L, Tristani O.: Monetary] Policy in Euro Area. Cambridge 2001.
 • Kasper W., Streit M.: Institutional Economics. Northampton 1999.
 • Knoester A., Kolodziejak A.: How to Prevent International Stagnation Due to the Treaty of Maastricht. "Journal of International and Com-parative Economics" 1996/20.
 • Kołodziejczyk K.: Geneza wspólnotowej waluty euro. Warszawa 2000.
 • Komar A.: Europejska Unia Walutowa. Warszawa 1993.
 • Kowalewski R: Euro a międzynarodowy system walutowy. Warszawa 2001.
 • Liberska B.: Kryzysy finansowe w Meksyku i krajach Azji Południowo- Wschodniej. "Ekonomista" 1999/1.
 • Mayer T.: Es zahlt nur der Erfolg. "Auszuge aus Presseartikeln" 1999/50.
 • Meyer L.: Comparative Central Banking and the Politics of Monetary Policy. "BIS Review" 2001/41.
 • Meyer L.: The Politics of Monetary Policy - Balancing Independence and Accountability. "BIS Review" 2000/94.
 • Mishkin R: International Experiences with Different Monetary Policy Regimes. "NBER Working Paper" 1999/7044.
 • Mishkin R: What Monetary Policy Can and Cannot Do. In: Monetary Policy in Transition. OeNB, Vienna 1996.
 • Mishkin R: Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries. "NBER Working Paper" January 2001/8087.
 • Monetary Policy in Transition. OeNB, Vienna 1996.
 • Mongelli F: "New" Views on the Optimum Currency Area Theory: What Is EMU Telling Us? "European Central Bank Working Paper Sieries" April 2002.
 • Nolling W.: Vorsichtiger Irrtum nicht ausgeschossen. "Auszuge aus Presseartikeln" 1997/43.
 • North D.C.: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge 1990.
 • Nowak-Par A.: Unia Gospodarcza i Walutowa. Warszawa 2001.
 • Oręziak L.: Euro - nowy pieniądz. Warszawa 1999.
 • Orłowski W.M.: Możliwość spełnienia przez Polskę kryteriów konwergencji EMU. Referat na konferencję NBP Polska droga do euro, październik 2001.
 • Ostoj I.: Koordynacja polityki zatrudnienia w UE - główne założenia. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Unia Europejska? Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby, Katowice 2000.
 • Padoa-Schioppa T.: The Road to Monetary Union in Europe. Oxford 1994.
 • Pietrucha J.: Autonomia NBP a ordoliberalna wizja instytucji porządku pieniężnego. W: Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. UMCS, Lublin 2002.
 • Pietrucha J.: Cele i metody polityki pieniężnej. AE, Katowice 1997.
 • Pietrucha J.: Instytucjonalne dylematy przystąpienia do UGW. "Studia Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego" 1998/4.
 • Pietrucha J.: Konkurencyjny porządek pieniężny według propozycji F.A. Hayeka. Maszynopis powielony. Katowice 2001.
 • Pietrucha J.: Konwergencja stóp inflacji w Unii Europejskiej. "Gospodarka Narodowa" 1998/9.
 • Pietrucha J.: Kultura stabilności? "Gazeta Bankowa" 1998/11.
 • Pietrucha J.: Nowe tendencje w polityce pieniężnej Niemieckiego Banku Federalnego. "Studia Ekonomiczne" 1998/3.
 • Pietrucha J.: Ordoliberalna wizja instytucji porządku pieniężnego. "Studia Ekonomiczne" 2001/18.
 • Pietrucha J.: Wpływ Unii Gospodarczej i Walutowej na politykę pieniężną Niemieckiego Banku Federalnego. "Studia Ekonomiczne" 2000/9.
 • Pietrzak E.: Kiedy euro zastąpi złotego? Referat na konferencję NBP Polska droga do euro, październik 2001.
 • Polityka pieniężna. Cele, strategie i instrumenty. Praca zbiorowa pod red. W. Przybylskiej-Kapuścińskiej. Poznań 2002.
 • Putnam R.: Demokracja w działaniu. Kraków 1995.
 • Rogoff K.: The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target. "Quarterly Journal of Economics" 1985/4/100.
 • Sławiński A., Dusza M.: Kryzysy walutowe w krajach otwierających się na wymianę. "Bank i Kredyt" 1998/1-2.
 • Svensson L.: Independent Review of the Operation of Monetary Policy in New Zealand: Report to the Minister of Finance, 2001.
 • Svensson L.: The First Year of the Eurosystem: Inflation Targeting or Notl "NBER Working Paper" 2000/7598.
 • Szeląg K.: Proces etapowego dochodzenia do euro. Referat na konferencją "Polska droga do Euro", NBP październik 2001.
 • Theurl Th.: Monetdre Ordnung im Lichte der traditionellen Ordnungstheorie und der neuen Institutinenokonomik. In: Perspektiven der Systemforschung. Hrsg. D. Cassel. Berlin 1999.
 • Welteke E.: Die Neue Bundesbank. 2002.
 • Welteke E.: Geldpolitik und Politikkoordination in der Europaischen Wahrungsunion. "Ausziige aus Presseartikeln" 2001/27.
 • Wilk E.: Narodowe polityki fiskalne w trakcie tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. "Materiały i Studia NBP" 2001/134.
 • Williamson O.E.: The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. "Journal of Economic Literature" 2000/38.
 • Willms M.: Internationale Wahrungspolitik. Munchen 1992.
 • Wojnicka E.: Spory wokół teorii optymalnych obszarów walutowych. "Ekonomista" 2002/1.
 • Wojtyna A.: Inflacja a wzrost gospodarczy. "Ekonomista" 1996/3.
 • Wojtyna A.: Szkice o niezależności banku centralnego. Warszawa-Kraków 1998.
 • Wojtyna A.: Teoretyczne kontrowersje wokół Unii Gospodarczej i Walutowej. "Gospodarka Narodowa" 1998 (numer specjalny).
 • Wood G.: Is the ECB Too Independent?. "The Wall Street Journal Europę" 6 July 1998, przedruk w: "Ausziige aus Presseartikeln" 1998/47.
 • Wypłosz Ch. Pierwszy rok strefy euro - doświadczenia i perspektywy. "Zeszyty BRE Bank-CASE" 2000/49.
 • Ząbkowicz A. Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Warszawa 2001. Żabińska J.: Finanse publiczne a stabilność euro. Katowice 2000.
 • Akty prawne i inne dokumenty
 • Annual Report on Exchange Restriction. International Monetary Fund, 2001.
 • Anderung des Gesetzes uber die Deutsche Bundesbank fur die Stufe 3 der Europaischen Wirtschafts- und Wahrungsunion. "Deutsche Bundesbank, Monatsbericht" 1998/1.
 • Der Handlungsrahmen des Eurosystems: Beschreibung und erste Beurteilung. "Europaische Zentralbank, Monatsbericht" 1999/5.
 • Der institutionelle Rahmen des Europaischen Systems der Zentralbanken. "Europaische Zentralbank, Monatsbericht" 1999/7.
 • Der quantitative Referenzwert fur das Geldmengenwachstum. "Informationsbrief zur Europaischen Wirtschafts- und Wahrungsunion" 1998/17.
 • Die Beziehungen der EZB zu den Organen und Einrichtungen der Europaischen Union. "Europaische Zentralbank, Monatsbericht" 2000/10.
 • Die einheitliche Geldpolitik im Euro-Wdhrungsgebiet, Europaische Zentralbank. Frankfurt am Main 2002.
 • Die Einheitliche Geldpolitik in Stufe 3. Festlegung des Handlungsrahmens. Europaisches Wahrungsinstitut, Frankfurt 1997.
 • Die Geldpolitik der Europaische Zentralbank EZB. Franfurt am Main 2001.
 • Die zwei Saulen der geldpolitischen Strategie der EZB. "Europaische Zentralbank, Monatsbericht" 2000/10.
 • Eine stabilitdtsorientende geldpolitische Strategie fur ESZB. "Deutsche Bundesbank". Informationsbrief zur Europaischen Wirtschafts- und Wahrungsunion" 1998/16.
 • Entschliessung des Europaisches Rates uber die wirtschaftspolitische Koordinierung in der dritten Stufe der WWU und zu den Artikeln 109 and 109b des EG-Vertrags, 13 Dezember 1997. "Deutsche Bundesbank, Informationsbrief żur Europaischen Wirtschafts- und Wahrungsunion" 1998/10.
 • Entwicklung und Strukturmerkmale der Arbeitsmärkte im Euro-Währungs gebiet. "Europäische Zentralbank, Monatsbericht" 2000/5.
 • Euro 1999, Report on Progress Towards Convergence and Recommnendation with a View to the transition to the Third Stage of Economic and Monetary Union. European Commission, Brussels 1998.
 • Europäische Zentralbank, Jahresbericht 1998. Franfurt am Main 1999.
 • Europäisches Währungsinstitut, Konvergenzbericht. Frankfurt am Main 1998.
 • Europäische Zentralbank, Jahresbericht 2001. Frankfurt am Main 2002. "Europäische Zentralbank, Monatsbericht" 2002/8.
 • European Commission, Economic Forecast, Autumn 2002. "European Economy" 2002/5.
 • Fortschritte auf dem Wege zur Konvergenz. Europäisches Währungsinstitut, Frankfurt am Main 1996.
 • Geldpolitische Instrumenten und Verfahren des Europäischen Systems der Zentralbanken. "Deutsche Bundesbank, Informationsbrief zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion" 1997/9.
 • Inflationsunterschiede in einer Währungsunion. "Europäische Zentralbank, Monatsbericht" 1999/10.
 • Konvergenzbericht 1997. Europäisches Währungsinstitut, Frankfurt am Main 1998.
 • Legal Convergence in the Member States of the European Union. European Monetary Institute, Frankfurt am Main 1997.
 • One Currency for Europe. Green Paper on Practical Arrangements for the Introduction of Single Currency. European Commission 1995.
 • Policy Targets Agreement, December 1999.
 • Report on Covergence in the European Union 1996. "European Economy" 1997/1.
 • Siebentes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank. "Deutsche Bundesbank, Monatsbericht" 2002/5.
 • Stellungnahme des Zentralbankrates zur Konvergenzlage in der Europäischen Union im Hinblick auf die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion. "Deutsche Bundesbank, Monatsbericht" 1998/4.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
 • Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne.
 • Transparenz in der Geldpolitik. "Deutsche Bundesbank, Monatsbericht" 2000/3.
 • Währungsreserven und Devisengeschäfte des Eurosystems. "Europäische Zentralbank, Monatsbericht" 2001/1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000043716322

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.