PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 144 | 218
Tytuł artykułu

Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej : Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech

Warianty tytułu
Determinants of Foreign Direct Investment in Economic Theory : Empirical Verification of Factors Determining the Location of Direct Foreign Investment in the Czech Republic, Poland and Hungary
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Charakterystyczną cechą obecnej gospodarki światowej jest szybki wzrost przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) – które stanowią najwyższą formę internacjonalizacji i globalizacji w dziedzinie działalności gospodarczej. Zwiększenie się skali i dynamiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, razem z pojawieniem się w tym okresie nowych „odbiorców” takich inwestycji, czyli krajów Europy Centralnej i Wschodniej, wywołały swoisty renesans w badaniach nad istotą i przyczynami tego zjawiska. Niniejsza praca ma trzy cele: wybrać czynniki warunkujące inwestycje bezpośrednie w istniejących teoriach ekonomicznych, poddać te czynniki analizie - zarówno z punktu widzenia inwestujących przedsiębiorców zagranicznych, jak i z punktu widzenia kraju pełniącego rolę gospodarza, trzeci i ostateczny cel polega na empirycznym sprawdzeniu czynników decydujących o lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Republiki Czeskiej, Polski i Węgier.(AT)
EN
A characteristic feature of the world economy today has been the rapid increase in the flow of foreign direct investment (FDI) - the highest form of internationalisation and globalisation in the field of economic activity. The increasing scale and dynamics of foreign direct investment in the world in the last decade of the Twentieth Century, together with the appearance in this period of "new recipients" of this investment, i.e., East-central European countries, has led to a renaissance in research on the essence and causes of this phenomenon. The three objectives of this post-doctoral thesis are to select the determinants of foreign direct investment from existing economic theories, to analyse these determinants, both from the point of view of an enterprise investing abroad and from the point of view of the host country, the third and final objective is to verify empirically the factors determining the location of foreign direct investment using the examples of the Czech Republic, Poland and Hungary.(AT)
Twórcy
Bibliografia
 • Aliber R. [1971], The Multinational Enterprise in a Multiple Currency World, London.
 • Agrawal J.P. [1980], Determinants of Foreign Direct Investment, A Survey, Weltwirtschaftliches Archiv, nr 4.
 • Aharoni I. [1966], The Foreign Investment Decision Process, Boston MIT.
 • Andersson U., Pahlberg C. [1997], Subsidiary Influence on Strategic Behaviour in MNCs: An Empirical Study, International Business Review, vol. 6, nr 3.
 • Arias E.F., Montiel P.J. [1996], The Surge in Capital Inflows to Developing Countries: An Analytical Overview, The World Bank Economic Review, vol. 10, nr 1.
 • Armington P.B. [1969], A Theory of Demand for Products Distingusihed by Place of Production, IMF Staff Papers, t. 16.
 • Bailey M., Tavlas G. [1991], Exchange Rate Variability and Direct Investment, The Annals AAPSS, m-516.
 • Balance of Payments Manual [1993], Internantional Monetary Fund, Washington D.C.
 • Balance of Payments Vademecum [1996], Eurostart, March.
 • Battat J., Shen X., Frank I. [1997], Suppliers to Multinationals, Linkage Programs to Strengthen Local Companies in Developing Countries, FIAS Occasional Paper, nr 6.
 • Benchmark Definition of Foreign Direct Investment [1996], OECD, Paris. Buckley P.J. [1989], The Multinational Enterprise. Theory and Application. McMillian Press, London.
 • Buckley P.J. [1990], International Investment, Aldershot England, Edward Elgar Publ. Ltd.
 • Buckley P.J. [1995], Foreign Direct Investment and Multinational Enterprise, McMillan Press, London.
 • Buckley P.J., Casson M. [1976], The Future of Multinational Enterprise, Holmes and Meier, New York.
 • Buckley P.J., Casson M. [1985], The Economic Theory of the Multinational Enterprise. Selected Papers, St. Martin's Press, New York.
 • Business Central Europe [1998/1999], The Annual 1998/1999.
 • Calvet A.L. [1981], A Synthesis of Foreign Direct Investment Theories and Theories of the Multinational Firm, "Journal of International Business Studies", nr l.
 • Cantwell J. [1993], The Relationship Between International Trade and International Production [in:] Surveys in International Trade, D. Grenway, L.A. Winters ed., Blackwell Cambridge Mass.
 • Cantwell J. [1990], The Metodological Problems Raised by the Collection of Foreign Direct Investment Data, Discussion Paper in International Investment and Business Studies, University of Reading, nr 147.
 • Casson M. [1979], Alternatives to the Multinational Enterprise, MacMillan Press, New York - London.
 • Casson M. [1990], The Theory of Foreign Direct Investment [in:] International Investment, P. Buckley ed., England, Edward Elgar Publ. Ltd.
 • Caves R.E. [1971], International Corporations, The Industrial Economics of Foreign Investment, Economica vol. 2.
 • Central European Quarterly [1998], Creditanstalt Viena, Austria, nr 3.
 • Central European Quarterly [1999], Creditanstalt Viena, Austria, nr 1.
 • CESTAT - Statistical Bulletin [1999], Warszawa, nr 2.
 • Ciaessen S. [1993], Alternative Forms of External Finance: a Survey, The World Bank Research Observer, vol. 8, nr 1.
 • Claessen S. [1995], Equity Portfolio Investment in Developing Countries: A Literature Survey. Debt and International Finance Division, The World Bank.
 • Coase R.H. [1937], The Nature of the Firm, "Economica", nr 16.
 • Country Characteristics and Foreign Direct Investment in China: A Panel Data Analysis [1997], X. Liu, H. Song, Y. Wei, P. Romilly, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 133, nr 2.
 • Coyne E.I. [1994], An Articulated Approaach to Developing Country FDI - Attraction Research, N.S.University Florida.
 • Cravens K.S. [1997], Examining the Role of Transfer Pricing as a Strategy for Multinational Firms, International Business Review, vol. 6, nr 2.
 • Cushman D. [1985], Real Exchange Rate Risk, Expectations and the Level of Direct Investment, Review of Economics and Statistics, nr 2.
 • Cyrson E. [1981], Korporacje -wielonarodowe. Prawidłowości ekspansji zagranicznej, PWN, Warszawa.
 • Czech Agency for Foreign Investment "Czechinvest": http://www.czechinvest.com.
 • Davidson W.H. [1980], The Location of Foreign Direct Investments Activity: Country Characteristics and Experience Effects, Journal of International Business, vol. 11.
 • Dąbrowski W. [1998], Zarządzanie promocją zagranicznych inwestycji bezpośrednich [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, pod red. Z. Olesińskiego, PWE, Warszawa.
 • Determinants of FDI preferences of MNEs [1993], R. Rolfe, D. Ricks, M. Pointer, M. McConthy, "Journal of International Business Studies", nr 24.
 • Dicken P. [1992], Global Shift, The Internationalization of Economic Activity, Guilford Press, New York, London.
 • Diebold J.G. [1968], Is the Gap Technical, Foreign Affairs, nr 1.
 • Dunning J.H. [1971], Comment on the International Production [in:] The International Enterprise, J.H. Dunning ed., London.
 • Dunning J.H. [1973], The Determinants of International Production, Oxford Economics Papers, nr 3.
 • Dunning J.H. [1979], Explaining Changing Patterns of International Production: In Defense of the Eclectic Theory, Oxford Bulletin of Economics and Statistics,, vol. 41.
 • Dunning J.H. [1980], Toward an Eclectic Theory International Production, Journal of International Business, vol. 11.
 • Dunning J.H. [1981], International Production and Multinational Enterprise, Allen and Urwin, London.
 • Dunning J.H. [1981], Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 117.
 • Dunning J.H. [1988], The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extension, Journal of International Business Studies, vol. 1.
 • Dunning J.H. [1992], The Global Economy, Domestic Governance, Strategies and Transnational Corporation: Interactions and Policy Implications, "Transnational Corporations", nr3.
 • Dunning J.H. [1993a], Multinational Enterprise and the Global Economy. Addision-Wesley, Wokingham.
 • Dunning J.H. [1993b], The Globalization of Business the Challenge of the 1990s. Routledge London-New York.
 • Dunning J.H. [1995a], Reapprising the Eclectic Paradigm in an Age of Alliance Capitalism, "Journal of International Business Studies", nr 3.
 • Dunning J.H. [1995b], The Role of Foreign Direct Investment in the Globalizing Economy, Quarterly Review, nr 2.
 • Dunning J.H. [1998], American Investment in British Manufacturing Industry, Revised and Updated Edition, London and New York: Routledge.
 • Dunning J.H. [1998], Location and the Multinational Enterprise: a Neglected facto?, "Journal of International Business Studies", nr 29.
 • Edison H., Melvin M. [1990], The Determinants and Implications of the Choice of a Exchange Rate System [in:] Monetary Policy for a Global Economy, W.S. Harof, T.D. Willet ed., American Enterprise Institute, Washington.
 • "Euromoney", Quadrat Subscription Services England, [1990-1998].
 • Estonian Investment Agency: http://www.eia.ee.
 • European Economy [1999], Economic Reform Monitor, nr 1.
 • Froot K., Stein J. [1991], Exchange Rates and Foreign Direct Investment: An Imperfect Capital Markets Approach, Quarterly Journal of Economics, vol. 106 (4).
 • Fry M.J. [1993], Foreign Direct Investment in Macroeconomic Framework: Finance Efficiency, Incenties and Distortions, Working Paper, nr 1141.
 • Galbraith J.K. [1967], American Capitalism. The Concept of Countervailling Power, Harmondaworth, Penquin Books.
 • Geldner M. [1986], Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, SGPiS Warszawa, nr 193.
 • Goldeberg L.S., Kolstad Ch.D. [1995], Foreign Direct Investment, Exchange Rate Variability and Demand Uncertainty, International Economiuc Review, vol. 36, nr 4.
 • Gołębiowski T. [1994], Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa.
 • Gooptu S. [1994], Are Portfolio Flows to Emergings Market Complementary or Competitive'? "The World Bank, Policy Research Working Paper", nr 1360.
 • Haufbauer G.G. [1970], The Impact of National Characteristics and Technology on the Commodity Composition of Trade in Manufactured Goods, New York.
 • Hirsch S. [1975], Product Cycle Model of International Trade, A Multi-Country Cross Section Analysis, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, November, vol. 37, nr 4.
 • Hungarian Privatization and State Holding Company: http://www.apvrt.hu.
 • Hymer S.H. [1976], The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, Cambridge, Mass.
 • Incentives and Foreign Direct Investment [1996], UNCTAD, United Nations, New York and Geneva, Series A, No. 30.
 • Institutional Investor [1990-1998], Institutional Investor Inc. USA.
 • International Financial Statistics, [1998/1999] IMF, December 1998 i 1999.
 • Investment Incentives Manual [1999], Czechinvest, May.
 • Investment and Trade Development Agency ITD. Hungary: http://www.itd.hu.
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce [1999], IKiCHZ, Warszawa.
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce. Metodologia opracowywania danych o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych [1998], IKiCHZ, Warszawa.
 • Jeon I.D. [1992], The Determinants of Korean Foreign Direct Investment in Manufacturing Industries, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 128.
 • Johnson H.G. [1970], The Efficiency and Welfare Implications of the International Corporation [in:] The International Corporation, A symposium ed. Ch.P. Kindleberger, MIT Press, Cambridge MA.
 • Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania [1999], pod red. Z. Sadowskiego, РТЕ, Warszawa.
 • Kilndleberger Ch.P. [1966], European Integration and International Corporation, "Columbia Journal of World Business", nr l.
 • Kilndleberger Ch.P. [1969], American Business Abroad, Six Lectures on Direct Investment New Haven.
 • Klein M.W., Rosengren E. [1994], The Real Exchange Rate and Foreign Direct Investment in the United States, Journal of International Business Studies.
 • Knickerbocker F.T. [1973], Oligopolistic Reaction and Multinational Enterpriese, Harward University, Boston.
 • Kogut B. [1985], Designing Global Strategies: Profiting from Operational Flexibility, "Sloan Management Review", Fall.
 • Kogut В., Zander U. [1993], Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of the Multinational Corporation, Journal of International Business Studies, nr 24.
 • Kompedium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre [1992], S.G. Schoppe (red.), Oldenburg Verlag, Oldenburg.
 • Kotler P. [1994], Marketing. Analiza. Planowanie. Wdrażanie i kontrola. Gebethner&Ska, Warszawa.
 • Krugman P.R. [1979], A Model of Innovation, Technology Transfer and the World Distribution of Income, Journal of Political Economy, April.
 • Krugman S.P. [1995], Growing World Trade: Causes and Consequences, Brookings Papers on Economic Activity, nr l.
 • Kumar N. [1992], Determinants of Country Choice in the Relocation of Production: the Case of U.S. Multinationals. RIS Discussion Paper, New Delhi.
 • Lecraw D. [1990], Factors Influencing FDI in LDCs [in:] Multinational Enterprises and Developing Countries, J. Cleeg, P. Buckley ed., London MacMillan Press.
 • Leitch R.A., Barrett K.S. [1992], Multinational Transfer Pricing: Objectives and Constraints, "Journal of Accounting Literature", nr 11.
 • Levis M. [1979], Does Political Instability in Developing Countries Affect Foreign Investment Flow? An Empirical Examination, Management International Review, vol. 19, nr 3.
 • Liberska B. [1999], Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, pod red. Z. Sadowskiego, РТЕ, Warszawa.
 • Lista największych inwestycji zagranicznych w Polsce [1999], PAIZ Warszawa.
 • Lucas R. [1993], On the Determinants of Direct Foreign Investment: Evidence from East and Southeast Asia, "World Development", nr 21.
 • Lunn J.L. [1980], Determinants of US Direct Investment in the EEC, "European Economic Review", nr 13.
 • Madhok A. [1998], The Nature of Multinational Firm Boundaries: Transaction Costs, Firm Capabilties and Foreign Market Entry Mode, International Business Review, vol. 7.
 • Markowitz H.M. [1959], Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, New York, Wiley.
 • Markusen J.R. [1995], The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade, Journal of Economic Perspectives, vol. 9.
 • Mataloni R.J. [1997], U.S. Multinational Companies: Operations in 1995, Survey of Current Business, October, vol. 78 (10).
 • Matyas L., Korosi G. [1996], The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 132 (2).
 • Michalet C.A. [1997], Strategies of Multinationals and Competition for Foreign Direct Investment, The World Bank, Washington B.C.
 • Misala J. [1990], Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • Moore M. [1993], Determinants of German Manufacturing Direct Investment: 1980-1988 Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 129.
 • Mytelka L.K. [1987], Knowledge - Intensive Production and the Changing Internationalization Strategies of Multinational Firms [in:] A Changing International Division of Labour, J.A. Caporaso ed., London: Francis Pinter Publ.
 • Nigh D. [1985], The Effect of Political Events on US Direct Foreign Investment: A Pooled Time-Series Cross - Sectional Analysis, "Journal of International Business Studies", nr l6.
 • OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in International Business Transactions and Related Instruments [1997], OECD Paris.
 • Ohlin B. [1967], Interregional and International Trade, Cambridge Mass.
 • Olesiński Z. [1988], Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, pod red. Z. Olesińskiego, PWE, Warszawa.
 • Owen R.F. [1982], Inter-Industry Determinants of Foreign Direct Investment: a Canadian Perspective [in:] New Theories of Multinational Enterprise, A.M. Rugman ed., London.
 • Ozawa T. [1992], Foreign Direct Investment and Economic Development, "Transnational Corporations", nr 2.
 • Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych: http://www.paiz. gov.pl.
 • Porter M.E. [1990], The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 • Porter M.E. [1992], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Posner M.V. [1961], Technical Change and International Trade Oxford Economic Papers, October, vol. 13.
 • Private Foreign Investment in Development [1997], G.L. Reuber, H. Crookell, M. Emmerson, G. Gallais-Hamonno, Oxford Clarendon Press.
 • Przybylska K. [1997], Zewnętrzne źródła finansowania gospodarki krajów rozwijających się w latach 1970-1995, "Ekonomista", nr 3.
 • Przybylska K. [1998], Czynniki determinujące przypływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski, "Ekonomista", nr 2-3.
 • Przybylska K. [1998], Internalizacja działalności gospodarczej międzynarodowych korporacji, "Ekonomista", nr 5-6.
 • Przybylska K. [1998], Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii międzynarodowego cyklu życia produktu, "Gospodarka Narodowa", nr 2-3.
 • Przybylska K. [1999], Monopolistyczne przewagi przedsiębiorstw podejmujących zagraniczne inwestycje bezpośrednie, "Gospodarka Narodowa", nr 4.
 • Przybylska K., Malina A. [1999], Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, "Wiadomości Statystyczne GUS", nr 12.
 • Robock S.H., Simmonds V. [1989], International Business and Multinational Enterprises, R.D. Irwin, Homewood.
 • Root F.R. [1987], Entry Strategies for International Markets, D.C. Heath, Lexigon Mass.
 • Rugman A.M. [1980], Internalisation as a General Theory of Foreign Direct Investment, Weltwirtschaftliches Archiv, Review of World Economics, vol. 116.
 • Rugman A.M. [1982], Internalisation and Non-Equity Forms of International Involvement, ed. A.M. Rugman Croom Helm Ltd. London - Canbera.
 • Rugman A.M. [1985], Internalisation in Still a General Theory of Foreign Direct Investment, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 121.
 • Rugman A.M. [1986], New Multinational Enterprise: An Assessment of Internalization Theory, "Bulletin of Economic Research", vol. 38, nr 2.
 • Rugman A.M., Lecraw D., Brooth L. [1995], International Business, Firm and Environment McGraw-Hill, New York.
 • Rymarczyk J. [1996], Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Sadowska-Cieślak E. [1999], Warunki prawne działania kapitału zagranicznego w Polsce, [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, pod red. Z. Sadowskiego, Warszawa, РТЕ.
 • Schneider F., Frey B. [1985], Economic and Political Determinants of Foreign Direct Investment, "World Development", vol. 2.
 • Shons R. [1976], Theorie der internationalen Arbeitsteilung, Stuttgart Verlag, Stuttgart.
 • Singh H., Jun K.W. [1996], Some New on Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries, The World Bank, International Economics Department, Washington D.C.
 • Stahr G. [1991], Internationale strategische Unternehmungsführung, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart.
 • Steward T. A. [1997], Intellectual Capital, Nicholas Bradley Publ., London.
 • Teece D.J. [1986], Transaction Cost Economics and the Multinational Enterprise. An Assessement, Journal of Economic Behaviour and Organisation, nr 1.
 • The Wall Street Journal Europe [1998/1999], Central European Economic Review 1998/1999.
 • The World Competitive [1999], Yearbook, IMD 1999.
 • Torrisi C.R. [1985], The Determinants of Direct Foreign Investment in a Small LDC, "Journal of Development", nr 80.
 • Trade and Investment Promotion Agency: http://www.sigov.si.
 • Transition Report [1997], Enterprise, Performance and Growth, EBRD 1997.
 • Transition Report [1998], Enterprise, Performance and Growth, EBRD 1998.
 • Transition Report [1999], Enterprise, Performance and Growth, EBRD 1999.
 • Transition Report Update [1999], EBRD 1999.
 • Vernon R. [1966], International Investment and International Trade in the Product Cycle, "The Quarterly Journal of Economics", nr 2.
 • Vernon R. [1971], Sovereignly at Bay - The Multinational Spread of US Enterprises, New York.
 • Vernon R. [1979], The Product Cycle Hypothesis in a New Environment, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", nr 2.
 • Verspagen B. [1997], Estimating International Technology Spillovers Using Technology Flow Matrices, "Weltwirtschaftliches Archiv" vol. 133.
 • Wang Z.Q., Swain N. I. [1996], The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence from Hungary and China, "Weltwirtschaftliches Archiv", nr 131.
 • Wheeler D., Mody A. [1992], International Investment Location Decisions, The Case of US Firms, "Journal of International Economics" nr 33.
 • Williamson O. E. [1975], Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Impliations. A Study in the Economics of Internal Organization, The Free Press, Collier MacMillan Publ., New York, London.
 • Witkowska J. [1996], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • World Investment Report 1993 : Transnational Corporations and Integrated International Production, UNCTAD New York: United Nations 1993.
 • World Investment Report 1995: Transnational Corporations and Competitiveness, UNCTAD New York-Geneva: United Nations 1995.
 • World Investment Report 1997: Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy, UNCTAD New York-Geneva 1997.
 • World Investment Report 1998: Trends and Determinants, UNCTAD New York-Geneva [1998].
 • World Development Indicators [1999], The World Bank Washington D.C. 1999.
 • World Trade Organisation [1997a], "Fourth Protocol to the General Agreement on Trade in Services", Geneva WTO.
 • World Trade Organisation [1997b], Working Group on the Relationship between Trade and Investment: Report 1997 to the General Council, Geneva WTO, November.
 • Wysocińska Z. [1988], Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dostosowania strukturalne w gospodarce [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, pod red. Z. Olesińskiego, PWE, Warszawa.
 • Yip G.S. [1996], Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa.
 • Yu J. [1990], The Experience Effect and Foreign Direct Investment, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 116.
 • Zhang L. [1996], Location - Specyfic Advantages and Manufacturing Direct Foreign Investment in South China, World Development, vol. 22, nr 1.
 • Zaorska A. [1998], Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000050848009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.