PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 124
Tytuł artykułu

Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem

Autorzy
Warianty tytułu
The Value Chain in the Theory of Company's Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opisano bazową propozycję łańcucha wartości M.E. Portera oraz dokonano prezentacji teorii łańcucha wartości. Przedstawiono istotę i kryteria operacjonalizacji łańcucha wartości, a także procesowe modele łańcucha wartości. Zaprezentowano ewolucję poglądów i zastosowań pozycjonowania w zarządzaniu strategicznym, które opiera się na łańcuchu wartości. Omówiono problematykę strefy zysku, modeli biznesu, zarządzania systemem wartości.
EN
The author describes basic approach to the value chain of M.E Porter as well as presents the value chain theory. The nature and criteria of the value chain operationalization as well as process models of the value chain has been presented. (AŁ)
Rocznik
Strony
124
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamiecki K: O nauce organizacji. PWE, Warszawa 1970.
 • Allaire Y., Firsirotu E.M.: Myślenie strategiczne. PWN, Warszawa 2000.
 • Andrews P.P., Hahn J.: Transforming Supply Chains into Vvalue Webs. "Strategy & Leadership" 1998, Vol. 26.
 • Armistead G.G., Clark G.: Resource Activity Mapping: The Value Chain in Services Operations Strategy. "The Service Industries Journal" 1993, Vol. 13.
 • Bake, R.C. Value Chain Development. An Account of Some Implementation Problems. "International Journal of Operations & Production Management" 1996, Vol. 16.
 • Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Booth R. Appreciating the Value Before Counting the Cost. "Management Accounting-London" 1997, Vol. 75.
 • Braithwaite R.: Value Chain of the Travel Experience. "The Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly" 1992, Vol. 33.
 • Brandt J.R.: Beyond the Supply Chain. "Industry Week" 1998, Vol. 247.
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • Bughin-Maindiaux Ch., Comble-Darja K.: Evaluation non financi?re de la performance d'entreprise et évolutions manageriales. "La Revue des Sciences de Gestion" 2001, nr 192.
 • Crum L.W.: Analiza wartości. PWE, Warszawa 1973.
 • Czakon W.: Metodologiczne aspekty wdrażania Total Quality Management. "Problemy Jakości" 1999, nr 7.
 • Czakon W.: Łańcuch wartości a przewaga konkurencyjna - model zależności. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 6.
 • Czakon W.: Ekonomiczne aspekty tworzenia jakości w podejściu procesowym. Ogólnopolska konferencja: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości. SGH, Warszawa 2000.
 • Czakon W.: Identyfikacja procesów w firmie w aspekcie łańcucha wartości. "Przegląd Organizacji" 2001, nr 2.
 • Czakon W.: Efektywność łańcucha wartości w modelach obsługi jednego i wielu odbiorców. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 3.
 • Czakon W.: Outsourcing rachunkowości zarządczej - wybrane problemy. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 5.
 • Czakon W.: Outsourcing rachunkowości zarządczej — wybrane problemy. Kryteria podejmowania decyzji o outsourcingu. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 6.
 • Czakon W.: Kreowanie przewagi konkurencyjnej w koncepcji łańcucha wartości. W: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Red. J. Czarnota. M. Moszkowicz. Cz. I. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2003.
 • Czakon W.: Łańcuch wartości jako narzędzie zarządzania strategicznego. W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. T. 1. Red. J. Jeżak. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
 • Czakon W., Jakubiec I.: Praktyczne aspekty implementacji rachunku kosztów działań i zarządzania działaniami. Rachunek kosztów działań a konwencjonalny rachunek kosztów. Cz. I. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 5.
 • Czakon W., Jakubiec I.: Praktyczne aspekty implementacji rachunku kosztów działań i zarządzania działaniami. Identyfikacja procesów i działań Cz. II. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 6.
 • Czakon W., Jakubiec I.: Praktyczne aspekty implementacji rachunku kosztów działań i zarządzania działaniami. Cz. III. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 7.
 • Czakon W., Jakubiec I.: Praktyczne aspekty implementacji rachunku kosztów działań i zarządzania działaniami. Cz. IV. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 8.
 • Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji O.K.: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2000.
 • Dess G., Picken J.: Creating Competitive (dis) Advantage: Learning from Foo Lion's Freefall. "Academy of Management Executive" 1999, Vol. 13.
 • Dierks P.A., Cockins G.: The CAM-/ Glossary of ABM, Version 3.0. Journal of Cost Management" 2001, Vol. 15.
 • Duncan W.J., Ginter P.M., Swayne L.E.: Competitive Advantage and Internal Organizational Assessment. "Academy of Management Executive" 1998, Vol. 12.
 • Dyer J.H.: How Chrysler Created an American Keiretsu. "Harvard Business Review" 1996, Vol. 74.
 • European Quality Award Information Brochure 2001.
 • Fifer R.M.: Cost Benchmarking Functions in the Value Chain. "Planning Review" 1989, Vol. 17.
 • Fingar P.: Value Chain Optimization. "Supply Chain Management Review" 2001, Vol. 5.
 • Forrest E.: Activity Based Management - a Comprehensive Implementation Guide. McGraw Hill, New York 1996.
 • Gierszewska G.: Zarządzanie strategiczne. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2000.
 • Gillies C., Rigby D.: Managing the Management Tools. "Management Accounting-London" 1995, Vol. 73.
 • Hammer M., Champy J.: Reengineering Work: Don't Automate - Obliterate. "Harvard Business Review" 1990, nr 7-8.
 • Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 • Harrington H.J. Esseling E.K. Nimwegen H. van.: Business Process Improvement Workbook. Documentation, Analysis, Design and Management of Business Process Improvement. McGraw Hill, New York 1997.
 • Horvath L.: Collaboration: The Key to Value Creation in Supply Chain Management. "Supply Chain Management" 2001, Vol. 6.
 • Hoffman, N.P.: An Examination of the "Sustainable Competitive Advantage" Concept: Past, Present, and Future. "Academy of Marketing Science Review" 2000.
 • Jagoda H., Lichtarski J.: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem -integracja i dezintegracja. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2002, nr 928.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników -jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Arthur Andersen, Warszawa 2001.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa 1999.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie - teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000.
 • Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001.
 • Zarządzanie strategiczne - koncepcje, metody. Red. R. Krupski. AE, Wrocław 2003.
 • Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej. PWN, Warszawa 1999.
 • Larson P.D., Rogers D.S.: Supply Chain Management: Definition, Growth and Approaches. "Journal of Marketing Theory & Practice" 1998, Vol. 6.
 • Laskowska A.: Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001.
 • Lichtarski J., Węgrzyn A.: Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 12.
 • Lichtarski J.: Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem — istota, relacje, problemy stosowania. "Przegląd Organizacji" 1999, nr 1.
 • Menedżer jakości. Red. K. Lisiecka. AE, Kolegium Zarządzania, Katowice, 1999.
 • Lisiecka K.: Kreowanie jakości. AE, Katowice 2002.
 • Lisiecka K., Czakon W.: Aspekt ekonomiczny integrowania łańcucha wartości (na przykładzie sektora ciepła systemowego). W: H. Jagoda, J. Lichtarski: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem — integracja i dezintegracja. AE, Wrocław 2002.
 • Lisiński M., Martyniak Z.: Analiza wartości organizacji. Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 • Levy D.L.: Lean Production in an International Supply Chain. "Sloan Management Review" 1997, Vol. 38.
 • Manganelli R.L., Klein M.: Reengineering - metoda usprawniania organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 • Margareta J.: Fast, Global, And Entrepreneurial: Supply Chain Management, Hong-Kong Style. An Interview with Victor Fung. "Harvard Business Review" 1998, Vol. 76.
 • Nowe metody organizacji i zarządzania. Red. Z. Martyniak. AE, Kraków 1998.
 • Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN, Warszawa 1997.
 • Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M.: Zarządzanie kosztami działań. WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Muller R., Rupper P.: Proces reengineering — optymalizacja procesów zorientowanych na klienta. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
 • Normann R., Ramirez R.: From Value Chain to Value Constellation. Designing the Interactive Strategy. "Harvard Business Review" 1993, nr 7-8.
 • Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa 2002.
 • Pentland B.T., Osborn Ch.S. et al.: Useful Descriptions of Organizational Processes: Collecting Data for the Process Handbook. Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, Massachusetts 1999.
 • Player S., Lacerda, R.: Arthur Andersen's Global Lessons in Activity Based Management. John Wiley & Sons, New York 1999.
 • Porter M.E.: Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 • Porter M.E.: Strategie konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1996.
 • Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • Pritsker K.D.: Strategie Reengineering: An Internal Industry Analysis Framework. "Advanced Management Journal" 1997, Vol. 62.
 • Quingyu S., Mei C.: Business Process Reengineering for Flexibility and Innovation in Manufacturing. "Industrial Management + Data Systems" 2002, Vol. 102.
 • Raffish N., Turney P.: The CAM-I Glossary of Activity Based Costing. CAM-I, Arlington 1991 (wersja 1.2).
 • Reimann B.C.: Sustaining the Competitive Advantage. "Planning Review" 1989, Vol. 17.
 • Rokita J., Fabiańska K.: Zarządzanie - strategia tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Petex, Katowice 1995.
 • Rokita J.: Zmowa milcząca jako forma kooperacji przedsiębiorstw. W: H. Jagoda, J. Lichtarski: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem -integracja i dezintegracja. AE, Wrocław 2002.
 • Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 • Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Sheridan J.: Envisioning The Ideal Value Chain. "Industry Week" 2001, Vol. 250.
 • Sheridan J.: Managing the Value Chain for Growth. "Industry Week" 1999.
 • Simon H.A.: The Architecture of Complexity. "Proceedings of the American Philosophical Society" 1962, nr 106.
 • Sliwotzky A.: The Profit Zone: Managing the Value Chain to Create Sustained Profit Growth. "Strategy & Leadership" 1998, Vol. 26.
 • Sliwotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B.: Strefa zysku. PWE, Warszawa 2000.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja - strategie i narzędzia. Feiberg S JA, Warszawa 2001.
 • Strategor.: Zarządzanie firmą-strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 • Sweeney D.J.: Retailing in the 21st Century: Top 10 Trends. "Chain Store Age" 1995, Vol. 71.
 • Trocki M.: Outsourcing funkcji operacyjnych przedsiębiorstwa. "Gospodarka Materiałowa. Logistyka" 2001, nr 2.
 • Trombly M.: Value Chain Management. "Computerworld" 2000, May 22.
 • Thomke S., von Hippel E.: Customers as Innovators. A New Way to Create Value. "Harvard Business Review" 2002, nr 4.
 • Treacy M., Wiersema F.: The Discipline of Market Leaders. Addison-Wesley, New York 1995.
 • Walters D.: Value and Value Chains in Healthcare. A Quality Management Perspective. "TQM Magazine" 2001, Vol. 13.
 • Walters D., Lancaster G.: Implementing Value Strategy Through the Value Chain. "Management Decision" 2000, nr 38/3.
 • Webb J., Glie Ch.: Reversing the Value Chain. "Journal of Business Strategy" 2001, March/April.
 • Womack J., Jones D.: From Lean Production to Lean Enterprise. "Harvard Business Review" 1994, nr 3-4.
 • Womack J.P., Jones D.T. Odchudzane firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 • Value Chain Analysis for Assessing Competitive Advantage. "CMA Magazine" 1996, Vol. 70.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - koncepcje, modele, metody. Red. K. Perechuda. Placet, Warszawa 2000.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969.
 • Ziembiński Z.: Logika praktyczna. PWN, Warszawa 1999.
 • Zimniewicz K.: Nauka o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa-Poznań 1990.
 • Zimniewicz K.: Teoria organizacji i zarządzania. Zarys problematyki. AE, Poznań 1981.
 • Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000052331417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.