PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 995 Polityka fiskalna, monetarna i inne formy polityki ekonomicznej : (wybrane problemy) | 65--77
Tytuł artykułu

Rola stóp procentowych banku centralnego

Warianty tytułu
The Role of Central Bank' Interest Rates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono pojęcie i rodzaje stóp procentowych. Zaprezentowano dwa podejścia do roli stóp procentowych banku centralnego: podejście europejskie i podejście anglosaskie. Zamieszczono analizę empiryczną dotyczącą stóp procentowych w Polsce i w wybranych krajach.
EN
Interest rates, as one of the most important tools for central bankers, play significant role in monetary policies. Two different approaches to central banks' interest rates were compared in the article. Theoretical assumptions consequences for monetary policy priorities, targets and efficiency were shown. It was acknowledged that in practice much smaller differences appear then it could be derived from assumptions made by monetary authorities. The data illustrating evolution of interest rates in Poland and chosen countries is in the last part of the article. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Agenor P.R.: Stabilisation Polices, Poverty, and the Labour Market. IMF i "World Bank" 1998.
 • Analiza procesów prywatyzacji w Euroregionie 'Nysa'. Studium komparatystyczne. Red. J. Sokołowski. Wrocław: Wydawnictwo AE 1999.
 • Barro R.J.: Interest Rate Targeting. "Journal of Monetary Economics" 1989 nr 23, s. 3-30.
 • Blinder A.S.: Bankowość centralna w teorii i praktyce. Warszawa: CeDeWu 2001.
 • Brunner K. i in.: Fiscal and Monetary Policies in Moderate Inflation. Case Studies of Three Countries. "Journal of Money, Credit and Banking". February 1973, vol. V, nr 1, cz. II. Ohio State University.
 • Chrabonszczewska E.: Europejski system walutowy. Instrumenty polityki monetarnej. Warszawa: Poltext 1994.
 • Czechowska I.D.: Bank centralny na rynku pieniężnym. Łódź: Absolwent 1998.
 • Czechowska I.D.: Obligatory Reserves Ratio and Open Market Operations as the Instruments of the National Bank of Poland. "Argumenta Oeconomica" 2000 nr 1-2 (9), s. 141-158.
 • Diedrigkeit R.: Rynek pieniądza i papierów wartościowych. Zarządzanie i bankowość. Warszawa 1993.
 • Duwendag D. i in.: Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Warszawa: Poltext 1995.
 • Eckstein O.: Disinflation. G.W. Feiwel, Albany, N.Y. 1985.
 • Fase M.G.: Comments on the Papers by Philipe Moutot and Charles Wypłosz. [w:] Monetary Policy in Transition in East and West. Wiedeń 1997.
 • Fase M.G: On Money and Monetary Policy in a European Perspective. [w:] Mededelingen van de Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Deel 55, no. 7: North - Holland, Amsterdam/New York 1992, s. 245-284.
 • Fedorowicz Z.: Polityka pieniężna. Warszawa: Poltext 1994.
 • Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Tom II. Bankowość. Poznań: Wydawnictwo AE 2000.
 • Friedman B.M.: Handbook of Monetary Economics. North - Holland. Amsterdam 1990.
 • Friedman М.: Intrygujący pieniądz. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1994.
 • Friedman М.: The Role of Monetary Policy. "American Economic Review" March 1968.
 • Goodfriend М.: Interest Rate Smoothing and Price Level Trend-stationarity. "Journal of Monetary Economics" 1987 nr 19, s. 335-348.
 • Hafer R.W.: What Remains of Monetarism? [w:] Federal Reserve Bank of Atlanta 'Economic Review'. Fourth Quarter 2001, s. 13-35.
 • "IMF Financial Statistics Yearbook" 2001.
 • Kaźmierczak A.: Pieniądz i bank w kapitalizmie. Warszawa: PWN 1992.
 • Kokoszczyński R.: Monetary Policy in Poland: Strategies, Instruments and Transmission Mechanisms. [w:] Monetary Policy in Transition in East and West. Wiedeń 1997.
 • Kuttner K., Posen A.: Beyond Bipolar: a Three - Dimensional Assessment of Monetary Frameworks. Wiedeń: ONB 2001.
 • Kydland F.E., Prescott E.C.: Rules Rather Then Discretion: The lnconsistency of Optimal Plans. "Journal of Political Economy" t. 87 (June 1977), s. 473-492.
 • Makroekonomia. Wybrane zagadnienia teorii wzrostu i funkcjonowania współczesnych systemów gospodarki rynkowej. Red. J. Pająkiewicz. Wrocław: Wydawnictwo AE 2001.
 • Miary pieniądza. www.NBP.com.pl.
 • Moutot P.R.: Monetary Policy in a European Monetary Union: Instruments, Strategy and Transmission Mechanisms. [w:] Monetary Policy in Transition in East and West. Wiedeń 1997.
 • Najlepszy E., Śliwiński Р.: Krótkoterminowe stopy zwrotu międzynarodowych portfelowych inwestycji z perspektywy rynku pieniężnego w Polsce w latach 1998-2001. "Bank i Kredyt" maj 2002.
 • Pfister C.: Monetary, Inflation and Exchange Rate Targeting: A Discussion in the Form of a Comparison. Monetary Policy in Transition in East and West. Wiedeń 1997.
 • Pietrewicz J.: Bank centralny w polskiej gospodarce rynkowej. "Bank i Kredyt" czerwiec 1994, s. 31-35.
 • Raport o inflacji w 2001. Warszawa: NBP 2002.
 • Razzak W.A.: Monetary Policy and Forecasting Inflation with and without the Output Gap. [w:] Reserve Bank of New Zealand, Discussion Paper Series, March 2002.
 • Roczne mierniki gospodarcze. Polska statystyka publiczna, www.stat.gov.pl.
 • "Rocznik Statystyczny" GUS 2001. Warszawa 2001.
 • Romer D.: Makroekonomia dla zaawansowanych. Warszawa: PWN 2000.
 • Schaal Р.: Pieniądz i polityka pieniężna. Warszawa: PWN 1995.
 • Schmid Р.: Monetary Targeting. [w:] Monetary Policy in Transition in East and West. Wiedeń 1997.
 • Snowdon B. i in.: Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa: PWN 1998.
 • Solarz J.K.: Dominujące tendencje rozwoju światowego systemu finansów. Konferencja "Forum bankowe" 2000.
 • Szczepańska O.: Instrumenty polityki pieniężnej Eurosystemu. "Bank i Kredyt" marzec 2002.
 • Szczepańska O.: Operacje otwartego rynku jako element systemu operacyjnego EBC i banków centralnych w krajach kandydujących do Unii Europejskiej. "Bank i Kredyt" kwiecień 2002, s. 4-17.
 • Szpunar Р.: Polityka pieniężna - cele i warunki realizacji. Warszawa: PWN 2000.
 • Tymoczko D.: Ewolucja systemu finansowego a skuteczność instrumentów polityki pieniężnej. "Bank i Kredyt" marzec 2002, s. 4-19.
 • Więznowski A.: Przyczyny i skutki inflacji monetarnej - studium komparatystyczne. Wrocław: Wydawnictwo AE 1996.
 • Więznowski A: Struktura podaży pieniądza jako cel pośredni banku centralnego. Maszynopis złożony do druku (2002).
 • Wojtyna A.: Niezależność banku centralnego a teoretyczne i praktyczne aspekty koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej. "Bank i Kredyt" czerwiec 1996, s. 87-100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000053031895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.