PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 995 Polityka fiskalna, monetarna i inne formy polityki ekonomicznej : (wybrane problemy) | 88--98
Tytuł artykułu

Mnożnik kreacji pieniądza jako miara ekonomicznej efektywności systemów finansowych

Warianty tytułu
Money Multiplier as the Measure of Economic Efficiency of Financial Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podane zostały związki mnożnika ze sprawnością systemów finansowych w jej wymiarze determinowanym mechanizmem rynkowym i rozwiązaniami instytucjonalnymi. Następnie na podstawie wielkości absolutnej mnożnika i obserwowanych trendów zmian zostały wyprowadzone wnioski co do efektywności systemów finansowych badanych krajów.
EN
Money multiplier is an economic category, giving one the ability to evaluate the financial system potential for creating the liquidity sources in the economy. The relationships of multiplier with efficiency of financial systems in its dimensions determined by market mechanism and institutional framework was analyzed in the article. Empirical research based on absolute measures of money multiplier and its trends was made for 3 developed countries - Japan, Germany and USA for years 1967-2000 (1998). Because of stagnation in Japanese financial system and dynamic improvement of German the convergence of monetary economies in all researched countries were observed. These similarities in functioning and efficiency of the biggest world financial systems could be linked to homogenizing influence of globalisation and parallel liberalization and freedom of capital flows. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza procesów prywatyzacji w Euroregionie ,'Nysa'. Studium komparatystyczne. Red. J. Sokołowski. Wrocław: Wydawnictwo AE 1999. Barro R.J.: Interest rate targeting. "Journal of Monetary Economics" 1989 nr 23, s. 3-30.
 • Berk J.M.: Monetary Transmission: What Do We Know and How Can We Use It. DNB Staff Reports, Amsterdam 1997.
 • Blinder A.S.: Bankowość centralna w teorii i praktyce. Warszawa: CeDeWu 2001.
 • Brunner K., i in.: Fiscal and Monetary Policies in Moderate Inflation. Case Studies of Three Countries. "Journal of Money, Credit and Banking". Ohio State University, February 1973, vol. V, nr 1, cz. II.
 • Caves R.E., i in.: Handel i finanse międzynarodowe. Warszawa 1998.
 • Chrabonszczewska E.: Europejski system walutowy. Instrumenty polityki monetarnej. Warszawa: Poltext 1994.
 • Czechowska I.D.: Bank centralny na rynku pieniężnym. Łódź: Absolwent 1998.
 • Czechowska I.D.: Obligatory Reserves Ratio and Open Market Operations as the Instruments of the National Bank of Poland. "Argumenta Oeconomica" 2000 nr 1 -2, s. 141-158.
 • Diedrigkeit R.: Rynek pieniądza i papierów wartościowych. Zarządzanie i bankowość. Warszawa 1993.
 • Duwendag D., i in.: Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Warszawa: Poltext 1995.
 • Fase M.G.: Comments on the Papers by Philipe Moutot and Charles Wypłosz. [w:] Monetary Policy in Transition in East and West. Wiedeń 1997.
 • Fase M.G.: On Money and Monetary Policy in a European Perspective. [w:] Mededelingen van de Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Deel 55, no. 7: North - Holland, Amsterdam/New York s. 245-284, 1992.
 • Fedorowicz Z.: Polityka pieniężna. Warszawa: Poltext 1994.
 • Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Tom II. Bankowość. Poznań: Wydawnictwo AE 2000.
 • Friedman B.M.: Handbook of Monetary Economics. North - Holland. Amsterdam 1990.
 • Friedman М.: Intrygujący pieniądz. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1994.
 • Friedman М.: The Role of Monetary Policy. "American Economic Review" March 1968.
 • Hafer R.W.: What Remains of Monetarism? [w:] Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, s. 13-35, Fourth Quarter 2001.
 • Hull L.: Foreign - Owned Banks: Implications for New Zealand's Financial Stability. [w:] Reserve Bank of New Zealand. Discussion Paper Series, April 2002.
 • "IMF Financial Statistics" Yearbook 2001.
 • Kaźmierczak A.: Pieniądz i bank w kapitalizmie. Warszawa: PWN 1992.
 • Kuttner K.N., Posen A.S.: Beyond Bipolar: A Three-Dimensional Assessment of Monetary Frameworks. ONB Working Paper 52, Ѵіеппа 2001.
 • Makroekonomia. Wybrane zagadnienia teorii wzrostu i funkcjonowania współczesnych systemów gospodarki rynkowej. Red. J. Pająkiewicz. Wrocław: Wydawnictwo AE 2001.
 • Miary pieniądza. www.NBP.com.pl.
 • Monacelli Т.: New International Monetary Arrangements and The Exchange Rate. ONB Working Paper 54, Vіеnnа 2001.
 • Moutot P.R.: Monetary Policy in a European Monetary Union: Instruments, Strategy and Transmission Mechanisms. [w:] Monetary Policy in Transition in East and West. Wiedeń 1997.
 • Romer D.: Makroekonomia dla zaawansowanych. Warszawa: PWN 2000.
 • Schaal Р.: Pieniądz i polityka pieniężna. Warszawa: PWE 1995.
 • Schmid Р.: Monetary Targeting. [w:] Monetary Policy in Transition in East and West. Wiedeń 1997.
 • Snowdon B., i in.: Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa: PWN 1998.
 • Solarz J.K.: Dominujące tendencje rozwoju światowego systemu finansów. Konferencja 'Forum bankowe' 2000.
 • Szczepańska O.: Instrumenty polityki pieniężnej Eurosystemu. "Bank i Kredyt" marzec 2002.
 • Szczepańska O.: Operacje otwartego rynku jako element systemu operacyjnego EBC i banków centralnych w krajach kandydujących do Unii Europejskiej. "Bank i Kredyt" kwiecień 2002, s. 4-17.
 • Szpunar Р.: Polityka pieniężna - cele i warunki realizacji. Warszawa: PWE 2000.
 • Tymoczko D.: Ewolucja systemu finansowego a skuteczność instrumentów polityki pieniężnej. "Bank i Kredyt" marzec 2002, s. 4-19.
 • Więznowski A.: Struktura podaży pieniądza jako cel pośredni banku centralnego. Maszynopis złożony do druku (2002).
 • Wojtyna A.: Niezależność banku centralnego a teoretyczne i praktyczne aspekty koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej. "Bank i Kredyt" czerwiec 1996, s. 87-100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000053031907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.