PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 280
Tytuł artykułu

Konsumpcja i zachowania konsumentów w Polsce w warunkach integracji europejskiej: wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
Consumption and Consumers' Behavior in Poland in the Conditions of the European Integration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W publikacji omówiono specyfikę zmian w zachowaniach polskich konsumentów. W dużej mierze powołano się tutaj na przykłady dotyczące konkretnych aspektów zachowań. Sformułowane wnioski oparto na wynikach badań instytutów naukowych i przemyśleniach wielu autorów zajmujących się tą tematyką, wykorzystując dostępne źródła wtórne, w tym również badania własne autorki.
EN
In this publication discussed specificity of changes in behaviors of Polish consumers. The author gives an example concern specific aspect of behavior. Conclusions based on results of scientific institutes' researches, secondary sources and reflections of the author.(MP)
Rocznik
Strony
280
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Artykuł 69 Układu Europejskiego.
 • Bartnik M.: Markowy snobizm. "Home & Market" 2002, czerwiec.
 • Bartosik M.: Niewidzialna bariera. "Marketing w Praktyce" 2000, nr 4.
 • Bender A: Człowiek i żywność. PWN, Warszawa 1980.
 • Beskid L., Milic-Czerniak, R., Sufin Z.; Polacy a nowa rzeczywistość ekonomiczna. BFiSPAN, Warszawa 1995.
 • Bogalska-Martin E.: Konsumenci epoki postnowoczesności w analizach autorów francuskich. W: Konsument - Przedsiębiorstwo- Przestrzeń. CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Bombol M.: Ekonomiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania popytu na żywność przetworzoną przemysłowo w miejskich gospodarstwach domowych. SGGW, Warszawa 1999.
 • Bogusławski L.: Prognoza gospodarstw domowych 1996-2020. GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 1997.
 • Budżet czasu ludności 1996. GUS, Departament Warunków Życia, Warszawa 1998.
 • Castenov D.: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 • Dąbrowski K.: Polski konsument w latach 1992-2001. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 3
 • Dryll T.: Kondycja polskich gospodarstw domowych. W: Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa.
 • Dulinicz T.: Polacy lubią promocje. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 9.
 • Dwernicki S.: Świadomość konsumencka i ochrona konsumentów - doświadczenia francuskie i fińskie a polskie perspektywy. Warszawa 2002 (maszynopis).
 • Encyklopedia popularna. PWN, Warszawa 1982.
 • Falkowska M.: Nawyki żywieniowe i upodobania kulinarne Polaków. www.cbos.com.pl
 • Fatula D.: Zmiany w skłonności do oszczędzania i inwestowania polskich gospodarstw domowych w procesie integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa 1999.
 • Fliser M.: Le comportement du consommateur. Dalloz, Paris 1994.
 • Foxall G, Goldsmith R.E.: Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu. PWN, Warszawa 1998.
 • Gardeła A., Budzanowska M.: Nowy niezależny konsument. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 6.
 • Glapiak E.: Za ile miesięcznie żyją Polacy. "Profit" 2002, nr 9.
 • Gospodarstwa domowe w krajach Europy Środkowej. Praca zbiorowa pod red. R. Milec-Czerniak. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1998.
 • Grusznic D.: Dokąd po zakupy. "Handel" 2001, nr 6.
 • Grzesiuk A.: Etnocentryzm konsumencki. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 3.
 • Gutkowska K.: Zmiany w funkcjonowaniu wiejskich gospodarstw domowych w latach dziewięćdziesiątych. SGGW, Warszawa 1999.
 • Gutkowska K.: Istota i uwarunkowania postaw Polaków wobec procesu integracji z Unią Europejską. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, AE, Katowice 1999.
 • Hausman M.: Talerz mądrości. "Wprost" z 28.11.1999.
 • Idzik M.: Polak, który chce oszczędzać. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 8.
 • Jachnis A., Terelak J.F.: Psychologia konsumenta i reklamy. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
 • Jarco M.: Polska de luxe. "Wprost" z 06.09.1998.
 • Jeżewska-Zychowicz M.: Społeczne aspekty procesu integracji Polski z UE. W: Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa 1999.
 • Kamiński W.: Teoria konsumpcji we współczesnej burżuazyjnej literaturze ekonomicznej. W: M. Nasiłowski: O teoriach współczesnego kapitalizmu. PWN, Warszawa 1978.
 • Karcz K.: Postawy konsumentów wobec produktów zagranicznych. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni Europejskiej. CBiE, AE, Katowice 1999.
 • Karcz K.: Etnocentryzm konsumentów a strategie działania przedsiębiorstw na eurynku. W: J.W. Wiktor: Euromarketing, koncepcje, strategie, metody. Materiały II sympozjum międzynarodowego. AE, Kraków 1999.
 • Kędzior Z.: Gospodarstwo domowe-podmiot gospodarujący. Monografie i Syntezy. IRWiK, Warszawa 1992, nr 70.
 • Kędzior Z., Karcz K.: Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Kędzior Z.: Otoczenie i zachowania gospodarstw domowych w perspektywie roku 2010. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, AE, Katowice 1999.
 • Kieżel E.: Badanie rynku a decyzje gospodarstw domowych. AE, Katowice 1995.
 • Kieżel E.: Konsument i gospodarstwo domowe w gospodarce rynkowe. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, AE, Katowice 1999.
 • Kieżel E.: Rynkowe zachowania konsumentów. AE, Katowice 1999.
 • Klajda M.: Polski konsument 2001. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 12.
 • Kolny B.: Sposoby spędzania wolnego czasu w polskich gospodarstwach domowych u progu integracji europejskiej. SGGW, Warszawa 1999.
 • Kolny B.: Wizerunek Polaków u progu integracji europejskiej. W: Zachowania podmiotów rynkowych a proces integracji Polski z UE. CBiE, AE, Katowice 2000.
 • Kotler PH.: Marketing. Planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Kowrygo B.: Tendencje w spożyciu żywności w Polsce w latach 1989-1996 na tle zmian charakteryzujących kraje UE. W: Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa 1999.
 • Kramer J.: Konsumpcja w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa 1997.
 • Kramer J.: Obiektywne i subiektywne uwarunkowania zachowań konsumentów w wybranych krajach Europy. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, AE ,Katowice 1999.
 • Kudzia P., Pawelczyk G: Apetyt na polskie. "Wprost" z 02.06.2002.
 • Kusińska A.: Zachowania polskich konsumentów na rynku w latach dziewięćdziesiątych. W: Rynek i konsumpcja w transformowanej gospodarce. Praca zbiorowa pod red. F. Misiąga. IRWiK, Warszawa 2000.
 • Kuźnicki Ł.: W perspektywie roku 2010. PAN, Warszawa 1995. Lambkin M., Foxall G, van Raaij F: Zachowanie konsumenta. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Laskowski W.: Zmiany w poziomie dochodu polskich gospodarstw domowych oraz kierunkach jego zadysponowania w latach 1988-1998. W: Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa 1999.
 • Ledwein R.: Le comportement du consommateur. Economica, Paris 1999.
 • Lusawa R.: Zmiany postaw europejskich gospodarstw domowych na rynku artykułów spożywczych - szanse i zagrożenia dla polskich producentów żywności. W: Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa 1999.
 • Małysa-Kaleta A.: Polskie gospodarstwa domowe wobec perspektywy integracji z Unią Europejską. W: Konsument - Przedsiębiorstwo -Przestrzeń. CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Małysa-Kaleta A.: Nowe uwarunkowania zachowań konsumenckich w aspekcie czasowym i przestrzennym. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, AE, Katowice 1999.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Eurokonsument - Kulturowe uwarunkowania postaw i zachowań. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, AE, Katowice 1999.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumenckie. "Marketing i Rynek" 2001, nr 3.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Polscy konsumenci w drodze do Unii Europejskiej. W: Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. CBiE, AE, Katowice 2001
 • . Mika J.: Integracja Polski z Unią Europejską w procesach tworzenia i ewolucji nowej przestrzeni europejskiej. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, AE, Katowice 1999.
 • Mikuta B.: Zmiany w nakładach czasu na prace domowe w polskich gospodarstwach domowych. SGGW, Warszawa 1999.
 • Mistewicz E.: Generacja EKO. "Wprost" 1998, nr 8.
 • Mykowska A., Kubas M.: Jak klienci podejmują decyzje. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 4.
 • Olejniczuk-Merta A.: Zachowania młodych konsumentów w Polsce w warunkach globalizacji rynków. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, AE, Katowice 1999.
 • Olejnik K.: Życie na krawędzi. "Wprost" z 10.09.2000.
 • Olszewski M.: Mniej biurokracji. "Eurobiuletyn Integracja, CIE" 1999, styczeń.
 • Ozimek L: Gospodarstwa domowe starszych ludzi w perspektywie integracji z Unią Europejską. W: Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa 1999.
 • Ozimek L: Stan świadomości polskich konsumentów w zakresie ochrony konsumenta w porównaniu z ustawodawstwem Unii Europejskiej. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, AE, Katowice 1999.
 • Pieńkowski D.: Produkcja i konsumpcja-perspektywa ekologiczna. "Gospodarka Narodowa" 1997, nr 11-12.
 • Polityka społeczna w okresie transformacji. Praca zbiorowa pod red. A. Frączkiewicz-Wronki, M. Zrałek. AE, Katowice 2000.
 • Rok A.: Model konsumpcji, www.ine-isd.org.pl
 • Sala J.: Zmiany konsumpcji usług gastronomicznych. W: Konsument -Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Sawińska M.: Gusty i trendy. "Handel" 2000, nr 9.
 • Senyszyn J.: Ocena zmian poziomu i struktury konsumpcji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. W: Konsument - Przedsiębiorstwo -Przestrzeń. CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Siejewicz M.: Wysylkowe formy sprzedaży, a zwyczaje zakupowe Polaków. www.GfK Press.pl
 • Sielicki J.: Style życia w Polsce. "Marketing w Praktyce" 2000, nr 4.
 • Słownik języka polskie go. PWN, Warszawa 1981.
 • Sokołowska J., Tyszka T.: Zmiany preferencji społeczno-ekonomicznych społeczeństwa polskiego w latach 1990-1991. "Studia Socjologiczne" 1991, nr 3-4.
 • Socha N.: Europejski stoi. "Wprost" z 21.12.1997.
 • Sporek T.: Dylematy międzynarodowej integracji gospodarczej. AE, Katowice 1995.
 • Strużycki M.: Jak rozwinąć świadomość konsumencką w Polsce. SGH, Warszawa 2002 (maszynopis).
 • Synowiec E., Kawecka-Wyrzykowska E.: Unia Europejska. Integracja Polski z UE. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1997.
 • System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE, Katowice 2000.
 • Szczepański J.: Elementarne pojęcia z socjologu. PWN, Warszawa 1970.
 • Szczepański J.: Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa 1981.
 • Szulce H.: Rola dochodów i cen jako determinant kształtujących zachowania konsumentów. W: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Światowy G: Zachowania konsumenckie. AE, Wrocław 1994.
 • Światowy G: Postawy konsumentów w procesie przemian rynkowych polskiej gospodarki. W: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Światowy G: Style życia Polaków w kontekście europeizacji. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, AE, Katowice 1999.
 • Traczyk L: Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2002 (maszynopis).
 • Weiss M.: Klienta portret własny. "Handel" 2002, nr 6.
 • Wierzbicki A.: Polska na rozstajach historii. Instytut Łączności, Internet.
 • Wiktor J.: Narodowa strategia integracji a euromarketing. W: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Witek J.: Eko-generacja. W: Marketing 2001. Uniwersytet Gdański, Sopot 1998.
 • Woś J.: Mechanizmy regulacji sfery spożycia w Polsce. AE, Poznań 1992.
 • Zielińska Z.: Przemiany w spożyciu żywności i ich konsekwencje zdrowotne oraz ekonomiczno-społeczne. Monografie i Syntezy. IRWiK, 1992, nr 71.
 • Zielińska Z.: Wpływ integracji z UE na przemiany w procesie podejmowania decyzji nabywczych w polskich gospodarstwach domowych. W: Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa 1999.
 • Zielińska Z.: Procesy adaptacyjne polskich konsumentów w świetle integracji z UE. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, AE, Katowice 1999.
 • Zimna M.: Kuchnie świata na polskich stołach. "Handel" 2001, nr 10.
 • Dodatkowe źródła
 • Roczniki statystyczne GUS za lata 1990-2001. Wyniki Badań Budżetów Rodzinnych.
 • Badania grantowe KBN "Zachowania podmiotów rynkowych a proces integracji europejskiej - relacje, prawidłowości, porównania", lata 2000-2001.
 • Żabiński L.: Podstawy i mechanizmy kształtowania zmian konsumpcji. AE, Katowice 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000056057873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.