PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 516 | 220
Tytuł artykułu

Rynek pracy w wybranych modelach rynków sprzężonych

Warianty tytułu
Labour Market in Selected Models of Coupled Markets Models.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zanalizowano oddziaływania między obrazami rynków (zwane sprzężeniami), w których trzeba uwzględnić fakt, że podmioty lub relacje ekonomiczne występujące na jednym z opisywanych rynków, muszą wystąpić na pozostałych rynkach. Przeprowadzono badania sprzężeń międzyrynkowych w różnych modelach systemów ekonomicznych: tablicy Quesnay'a, schemacie reprodukcji Marksa, modelu równowagi ogólnej Walrasa, modelu IS-LM, modelu Leontiefa, modelu równowagi ogólnej Arrowa-Debreu-McKenzie, wielosektorowym modelu wzrostu von Neumanna oraz modelu ekonometrycznym Kleina-Goldbergera. W omawianych modelach zwrócono uwagę na miejsce rynku pracy w strukturze systemu gospodarczego i sposób modelowania tego rynku. Badaniu sprzężeń poddano następnie modele polskiej gospodarki: W-10, KEMPO'77A i SEMP, zwracając uwagę na opis rynku pracy i powiązań między nim a rynkami dóbr i pieniądza. Na koniec zaprezentowano model NAGE'01, który został skonstruowany w konwencji stosowanych modeli równowagi ogólnej w oparciu o wiedzę płynącą z przeprowadzonej analizy modeli makroekonomicznych.
EN
In this paper analyzed impingement between markets' images. The author presented results of researches carried out in different models of economic systems. In these models paid attention to position of labor market in structure of economic system. (MP)
Rocznik
Numer
Strony
220
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • ABRAHAM K., KATZ L.: Cyclical Unemployment. Sectoral Shifts or Aggregate Disturbances. "Journal of Political Economy" 1986 nr 11, s. 507-522.
 • Advanced Lectures in Quantitative Economics. Pr. zb. pod red. F. van der Ploeg. New York, Academic Press 1990.
 • AGENOR P.R., AIZENMAN J.: Macroeconomic Adjustment with Segmented Labor Markets. Cambridge MA, NBER Working Paper Series 1994.
 • ALBRECHT J.W., VROMAN S.B.: Dual Labor Markets, Efficiency Wages and Search. "Journal of Labor Economics" 1992 nr 4, s. 438-461.
 • ALOGOSKOUFIS G.S.: On Intertemporal Substitution and Aggregate Labor Supply. "Journal of Political Economy" 1987 nr 5, s. 938-960.
 • ALTONJI J.: Intertemporal Substitution in Labor Supply. "Journal of Political Economy" 1986 nr 2, s. 176-215.
 • Applied General Equilibrium Analysis. Pr. zb. pod red. H.E. Scarf, J.B. Shoven. Cambridge, Cambridge University Press 1984.
 • Applied General Equilibrium Modelling. Pr. zb. pod red. H. Don, T. van de Klundert, J. van Sinderen. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 1991.
 • ARROW K.J.: An Extension of the Basic Theorems of Classical Welfare Economics. (w:) Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Los Angeles, University of California Press 1951.
 • ARROW K.J., DEBREU G.: Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. "Econometrica" 1954 nr 2, s. 265-290.
 • BALCERAK A., PEŁECH A.: Pojęcia i definicje do nanomodelowania symulacyjnego. (w:) Symulacja Systemów Gospodarczych - Antałówka 98-99. Suplement. Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania 2000.
 • BARRO R.J., GROSSMAN H.I.: A General Disequilibrium Model of Income and Employment. "American Economic Review" 1971 nr 1, s. 82-93.
 • BARRO R.J.: Makroekonomia. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1997.
 • BARTECZKO K.: Modelowanie makro struktury gospodarczej w planowaniu perspektywicznym. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Narodowej 1989.
 • BARTECZKO K., BOCIAN A.: Modelowanie polityki makroekonomicznej. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1996.
 • BARTECZKO K., BOCIAN A., KUSZEWSKI T.: Metody budowy długookresowych programów gospodarczych. Warszawa, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych 1993.
 • BARTECZKO K., BOCIAN A., KUSZEWSKI T.: Eksport-Konsumpcja-Inwestycje w procesie rozwoju gospodarki. "Gospodarka Narodowa" 1993 nr 7, s. 9-13.
 • BEGG D., LINDBECK A., MARTIN C., SNOWER D.: Symmetric and Asymmetric Persistence of Labor Market Shocks. "Journal of the Japanese and International Economics" 1989 nr 3, s. 554-577.
 • BELKA M.: Doktryna ekonomiczno-społeczna Miliona Friedmana. Warszawa, PWN 1986.
 • BELLEMARE D., FOROWICZ J., POULIN-SIMON L.: Peine zatrudnienie w gospodarce rynkowej. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 1994.
 • BENASSI C., CHIRCO A., COLOMBO C.: The New Keynesian Economies. Cambridge, Basil Blackwell 1994.
 • BEN ASSY J.P.: Imperfect competition, Unemployment and Policy. "European Economic Review" 1987 Nr 1/2, s. 417-426.
 • BEN ASSY J.P.: The Economics of Market Disequilibrium. New York, Academic Press Publishing 1982.
 • BERG van den P.J.C.M., GELAUFF G.M.M., OKKER V.R.: The FREIA-KOMPAS model for the Netherlands. "Economic Modelling" 1988 nr 3, s. 170-220.
 • BERTOLA G.: Labor Turnover Costs and Average Labor Demand. "Journal of Labor Economics" 1992 nr 4, s. 389-411.
 • BERTALANFFY von L.: General Systems Theory. New York, Academic Press 1956.
 • BLAUG M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.
 • BLAUG M.: Metodologia ekonomii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1995.
 • BORJAS G.: The Sensitivity of Labor Demand Functions to Choice of Dependent Variable. "Review of Economics and Statistics" 1986 nr 1, s. 58-66.
 • BULOW J., SUMMERS L.: A Theory of Dual Labor Markets with Application to Industrial Policy. Discrimination and Keynesian Unemployment. "Journal of Labor Economics" 1986 nr 2, s. 376-414.
 • BURDA M., WYPŁOSZ C.: Makroekonomia. Podręcznik europejski. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1995.
 • BURGESS S.M.: A Model of Competition Between Unemployed and Employed Job Searchers. An Application to the Unemployment Outflow Rate in Britain. "Economic Journal" 1993 nr 3, s. 1190-1204.
 • CASSON M.: Economics of Unemployment. A Historical Perspective. Oxford, Martin Ro- bertson 1983.
 • Challanges for Macroeconomic Modelling. Pr. zb. pod red. W. Driehuis, M.M.G. Fage, H. Den Hartog. Amsterdam, North-Holland 1998.
 • CHAREMZA W., GRONICKI M.: Ekonometryczna analiza nierównowagi gospodarczej Polski. Warszawa, PWN 1985.
 • CHŁOŃ A.: Czy bezrobocie wpływa na migracje w Polsce? Estymacja na podstawie danych przekrojowych. Warszawa, SGH 1997.
 • CICHOCKI K., KUSZEWSKI T., SZAPIRO T.: Quantitative Methods for Transition to Free Market. A Model of the Polish Economy, (w:) Education for Transition to Market Economy in Countries of Central and Eastern Europe. Conference Proceedings. Warszawa, 1996.
 • COURNOT A.A.: Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth. New York, Macmillan Press 1897.
 • CUNNINGHAM E.J., MAVROS P.G.: Recall Versus Search. The Employer's Decision. (w:) Llith International Conference Applied Econometrics Association Econometrics of Unemployment. Göteborg, 1996.
 • CZERWIŃSKI Z.: Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1973.
 • CZERWIŃSKI Z., KIEDROWSKI R., KONOPCZYŃSKI M, PANEK E.: Budowa makroekonomicznych scenariuszy rozwoju gospodarki polskiej na podstawie modelu KEMPO. Warszawa, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych 1998.
 • CZYŻEWSKI B.A., ORŁOWSKI W.M., ZIENKOWSKI L., KUDRYCKA I, RADZIUKIEWICZ M.: Wplyw oczekiwań inflacyjnych na zachowanie podmiotów gospodarczych. Warszawa, Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN 1997.
 • CZYŻEWSKI B.A., WOŹNIAK P., ZIENKOWSKI L., ŻÓŁKIEWSKI Z.: Macierz rachunków społecznych (SAM) dla Polski za 1987 rok. Warszawa, Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN 1991.
 • DARBY M.R., HALTIWAGNER J., PLANT M.: Unemployment Rate Dynamics and Persistent Unemployment under Rational Expectations. "American Economic Review" 1985 nr 4, s. 615-637.
 • DARITYW. Jr.: On Involuntary Unemployment and Increasing Returns. "Journal of Post Keynesian" 1985 nr 3, s. 363-372.
 • DEBREU G.: The Coefficient of Resource Utilization. "Econometrica" 1951 nr 2, s. 273-292.
 • DEBRUYNE G., VAN ROMPUY P., DU GAJU P. i in.: Taxation and Labour Market Performance. A New-Keynesian Approach, (w:) Lllth International Conference Applied Econometrics Association Econometrics of Unemployment. Göteborg, 1996.
 • DECALUWE В., MARTENS A.: COE Modelling and Developing Economics. A Concise Survey of 73 Applications to 26 Countries. "Journal of Policy Modelling" 1988 nr 3, s. 529-568.
 • DERVIS K., DE MELO J., ROBINSON S.: General Equilibrium Models for Development Policy. Cambridge, Cambridge University Press 1982.
 • DICKENS W., LANG K.: Labor Market Segmentation Theory. Reconsidering the Evidence. Cambridge MA, NBER Working Paper Series 1992 nr 4087.
 • DIXON P., PARMENTER B.R., SUTTON J., VINCENT O.P.: ORANI. A Multisectoral Model of the Australian Economy. Amsterdam, North-Holland 1982.
 • DIXON P., PARMENTER B.R., POWELL A.A., WILCOXEN P.J.: Notes and Problems in Applied General Equilibrium Economics. Amsterdam, North-Holland 1992.
 • Dokumentacja polskiego modelu MACRO'98. Warszawa/Haga, Ministerstwo Finansów RP i Micromacro Consultants 1997.
 • DOMAŃSKI S.R.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.
 • Dynamic Model of Polish Economy in Transition. Pr. zb. pod red. J.W. Owsińskiego. Warszawa, Polish Operational and Systems Research Society 1998.
 • EATWELL J., MILGATE M, NEWMAN P.: General Equilibrium. New York, Macmillan Press 1991.
 • Efficiency Wage Models of the Labor Market. Pr. zb. pod red. G. Akerloff, J. Yellen. Cambridge, Cambridge University Press 1986.
 • EHRENBERG R.G., SMITH R.S.: Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. New York, Harper Collins College Publishers 1994.
 • Ekonomia. Pr. zb. pod red. J. Beksiaka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 • ERIKSSON G.: Human Capital Investments and Labor Mobility. "Journal of Labor Economics" 1991 nr 3, s. 236-255.
 • EVANS G.W., WALLACE G.P., SUTHERLAND G.L.: Symulacja na maszynach cyfrowych. Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1973.
 • FALLON P., VERRY D.: The Economics of Labour Markets. New York, Philip Allan 1988.
 • FARM A.: Frictional Unemployment and the Matching Function, (w:) Lllth International Conference Applied Econometrics Association Econometrics of Unemployment. Göteborg, 1996.
 • FLEMMING J.M.: Domestic Financial Policies under Fixed and Floating Exchange Rates. Washington DC, International Fund Staff Papers 1962.
 • FRIEDMAN M.: The Role of Monetary Policy. "American Economic Review" 1968 nr 3, s. 1-17.
 • GARBICZ M.: Mechanizmy postępu technicznego a bezrobocie. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 1999.
 • GELAUFF G.M.M., VAN ERP F.A.M., GRAAFLAND J.J., VAN HIEN A.E., NIBBE-LINK A.G.H.: Towards an Analysis of Tax Effects on Labour Market and Allocation: A Micro/Macro Approach, (w:) Applied General Equilibrium Modelling. Pr. zb. pod red. H. Don, T. van de Klundert, J. van Sinderen. Dordrecht, Kluwer Academic 1991.
 • GOLDBERGER A.S.: Teoria ekonometrii. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1975.
 • Gospodarka polska w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego. Pr. zb. pod red. A. Welfe. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.
 • GÓRA M.: The Labour Market in Poland: 1990-1995. Empirical and Methodological Studies. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 1996.
 • GÓRA M., LEHM ANN H.: Flow and Stock Analysis of Polish Unemployment January 1990-June 1991. Centre for Economic Performance 1991.
 • HAMERMESH D.S.: Labor Demand. Princeton NJ, Princeton University Press 1993.
 • HAMERMESH D.S., PFANN G.: Turnover and the Dynamics of Labor Demand. Cambridge MA, NBER Working Paper Series 1992.
 • HAMILTON J.D.: A Neoclassical Model of Unemployment and the Business Cycle. "Journal of Political Economy" 1988 nr 3, s. 593-617.
 • Handbook of Labor Economics. Pr. zb. pod red. O.G. Ashenfelter, R. Layard. Amsterdam, North-Holland 1986.
 • HANSEN В.: Przegląd systemów równowagi ogólnej. Warszawa, PWN 1976.
 • HARBERGER J.: The Incidence of the Corporation Income Tax. "Journal of Political Economy" 1962 nr 2 s. 215-240.
 • HARTOG J., THEEUWES J.: Post-war Developments in Labour Economics, (w:) Advanced Lectures in Quantitative Economics. Pr. zb. pod red. F. van der Ploeg. New York, Academic Press 1990.
 • HELLWIG Z.: Równowaga ekonomiczna. Pojęcie - kontrowersje. "Ekonomista" 1981 nr 3-4, s. 513-528.
 • HICKS J.R.: Mr. Keynes and the "Classics": A Suggested Interpretation. "Econometrica" 1937 nr 2, s. 147-159.
 • HOLT C.C.: Wages and Job Availability in Segmented Labour Markets, (w:) Unemployment in Western Countries. Proceedings of a Conference Held by the International Economic Association at Bischenberg. Pr. zb. pod red. E. Malinvaud, J.P. Fitoussi. London, Macmillan Press 1980.
 • HOON HIAN T., PHELPS E.S.: Macroeconomic Shocks in a Dynamized Model of the Natural Rate of Unemployment. "American Economic Review" 1992 nr 4, s. 889-900.
 • JACKMAN R, MULVEY C., TREVITHICK J.: The Economics of Inflation. Oxford, Martin Robertson 1981.
 • JAROClŃSKI M.: Skutki nierównomiernego opodatkowania sektorów w Polsce-analiza w równowadze ogólnej. Warszawa, Studia i Analizy CASE 1998.
 • JOHANSEN L.: A Multi-Sectoral Study of Economic Growth. Amsterdam, North-Holland Publishing Company 1960.
 • JONES S.R.G.: Minimum Wage Legislation in a Dual Labor Markets. "European Economic Review" 1987 nr 6, s. 1229-1246.
 • JUREK W., KIEDROWSKI R., PANEK E.: Magistrale w systemach typu input-output. Wyniki badań empirycznych. Poznań, Wydawnictwo AE w Poznaniu 1992.
 • KABAJ M.: Bezrobocie jako naczelny problem polityki gospodarczej i społecznej. Warszawa, Key Text 1993.
 • KABAJ M.: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 1997.
 • KALACHEK E., RAINES F., LARSON D.: The Determination of Labor Supply. A Dynamic Model. "Industrial and Labor Relations Review" 1979 nr 3, s. 367-377.
 • KARLSSON T.: An Applied General Equilibrium Model of the Swedish Economy, (w:) Economic Modeling in the Nordic Countries. Pr. zb. pod red. L. Bergman, O. Olsen. Amsterdam, North-Holland 1992.
 • KEMP M.C., LEONARD D.: Trade Unions, Seniority and Unemployment. "European Economic Review" 1987 nr 6, s. 1093-1112.
 • KEUSCHNIGG C., KOHLER W.: Modelling Intertemporal General Equilibrium. An Application to Austrian Commercial Policy. "Empirical Economics" 1994 nr 1, s. 131-164.
 • KEYNES J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa, PWN 1985.
 • KIEFER N.M., NEUMANN G.R.: Search Models and Applied Labor Economics. Cambridge, Cambridge University Press 1989.
 • KILLINGSWORTH M.R.: Labor Supply. New York, Cambridge University Press 1983.
 • KLEIN L.R.: Economic Fluctuations in the United States 1921-1941. New York, John Wiley & Sons 1950.
 • KLEIN L.R.: Wykłady z ekonometrii. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1982.
 • KRYNSKA E.: Bezrobocie a segmentacja rynku pracy. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny 1993.
 • KRYNSKA E., SUCHECKA J., SUCHECKI B.: Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 1998.
 • KUSZEWSKI T., OŻDŻEŃSKI W.: Modelowanie procesów synergetycznych w systemach gospodarczych. Warszawa, Instytut Ekonometrii SGH 1995.
 • KUSZEWSKI T.: Model rynków sprzężonych - podejście ekonometryczne. Warszawa, Instytut Ekonometrii SGH 1996.
 • KUSZEWSKI T., PAWLINA G., RUZIK A.: Współczesne teorie rynku pracy. Warszawa, Instytut Ekonometrii SGH 1996.
 • KWIATKOWSKI E.: Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność. Warszawa, PWN 1988.
 • KWIATKOWSKI E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
 • Labor Economics. Pr. zb. pod red. O.G. Ashenfeltera, K. Hallocka. Brookfleld, Edward Elgar 1995.
 • LANG K., DICKENS W.T.: Labor Market Segmentation, Wage Dispersion and Unemployment. Cambridge MA, NBER Working Paper Series 1992.
 • LANGE O.: Dzielą. T. 5. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1976.
 • LAYARD R, NICKELL S., JACKMAN R.: The Unemployment Crisis. Oxford, Oxford University Press 1994.
 • LEEPER E.M., SIMS C.A.: Toward a Modern Macroeconomic Model Usable for Policy Analysis. Cambridge MA, NBER Working Paper Series 1994.
 • LEIJONHUFVUD A.: Towards a Not-Too-Rational Macroeconomics. "Southern Economic Journal" 1993 nr 1.
 • LINDBECK A., SNOWER D.J.: Cooperation, Harassment and Involuntary Unemployment. An Insider-Outsider Approach. "American Economic Review" 1988 nr 1, s. 167-188.
 • LINDBECK A., SNOWER D.J.: Long Term Unemployment and Macroeconomic Policy. "American Economic Review" 1988 nr 2, s. 38-43.
 • LINDBECK A., SNOWER D.J.: The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment. Cambridge MA, MIT Press 1988.
 • MALINVAUD E.: The Theory of Unemployment Reconsidered. Oxford, Basil Blackwell 1985.
 • MAYER T.: Prawda kontra precyzja w ekonomii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.
 • MCALLER M., MCKENZIE C.R.: Keynesian and New Classical Models of Unemployment Revisited. "Economic Journal" 1991 nr 2 s. 359-381.
 • MILO W., WESOŁY Z.: Empiryczne modele bezrobocia. "Ekonomista" 1997 nr l, s. 29-46.
 • MORISHIMA M.: Economic Expansion and the Interest Rate in Generalized von Neumann Models. "Econometrica" 1960.
 • MUNDELL R.A.: The Appropriate Use of Monetary and Fiscal Policy for Internal and External Stability. Washington DC, International Monetary Fund Staff Papers 1962.
 • NEAL F., SHONE R.: Proces budowy modeli ekonomicznych. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1982.
 • NICKELL S.: Unemployment. A Survey. "Economic Journal" 1990 nr 2, s. 391-439.
 • NICOLA P.C.: Imperfect General Equilibrium. The Economy as an Evolutionary Process: Indyvidualistic, Discrete, Deterministic. Berlin, Springer-Verlag 1994.
 • NEUMANN von J.: A Model of General Economic Equilibrium. "Review of Economic Studies" 1938 nr 33. (przedruk z:) Über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwerschen Fixpunktsatzes. Ergebnisse eines Mathematischen Seminars. Pr. zb. pod red. R. Menger. Vienna, Springer-Verlag 1938.
 • NORDSTROM T.: MECMOD - A Medium Term CGE Model for Sweden, (w:) Economic Modeling in the Nordic Countries. Pr. zb. pod red. L. Bergman, O. Olsen. Amsterdam, North-Holland 1992.
 • PANEK E.: Elementy ekonomii matematycznej. Statyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.
 • PANEK E.: Elementy ekonomii matematycznej. Równowaga i wzrost. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 • PANEK E.: Ekonomia matematyczna. Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2000.
 • PAWLINA G., RUZIK A., SZAPIRO T.: An Attempt to Model Black Labor Market in Poland, (w:) Lllth International Conference Applied Econometrics Association Econometrics of Unemployment. Göteborg, 1996.
 • PĘSKI M.: Analiza obciążeń podatkowych gospodarstw domowych w ramach modelu równowagi ogólnej. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa 2000.
 • PISSARIDES C.A.: Job Search and the Duration of Layoff Unemployment. "Quarterly Journal of Economics" 1982 nr 4, s. 595-612.
 • ROGERSON R.: An Equilibrium Model of Sectoral Labor Reallocation. "Journal of Political Economy" 1987 nr 4, s. 824-834.
 • ROLAND-HOLST D.W., POLO C., FERRAN S.: Trade Liberalization and Industrial Structure in Spain. An Applied General Equilibrium Analysis. "Empirical Economics" 1995 nr 1, s. 1-18.
 • RUZIK A., SZAPIRO Т.: О przepływach na rynku pracy przy bezrobociu strukturalnym. Warszawa, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 1997.
 • SALOP S.C.: A Model of the Natural Rate of Unemployment. "American Economic Review" 1979 nr 1, s. 117-125.
 • SAMUELSON P.A., NORDHAUS W.D.: Ekonomia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.
 • SAPSFORD D.: Labour Market Economics. London, George Alien & Unwin Publishers Ltd. 1981.
 • SHAPIRO C., STIGLITZ J.E.: Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device. "American Economic Review" 1984 nr 3, s. 433-444.
 • SHONE R.: Open Economy Macroeconomics. New York, Harvester Wheatsheaf 1989.
 • SHONE R.: Economic Dynamics. Cambridge, Cambridge University Press 1997.
 • SHOVEN J.B., WHALLEY J.: Applying General Equilibrium. Cambridge, Cambridge University Press 1992.
 • SIEDLECKI J.: Szkice o równowadze gospodarczej. Wrocław, Ossolineum 1995.
 • SIEDLECKI J.: Równowaga a wzrost gospodarczy. Warszawa/Wrocław, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 • SOCHA M., SZTANDERSKA U.: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 • SOLOW R.: On Theories of Unemployment. "American Economic Review" 1980 nr l, s. 1-11.
 • STAIGER D., STOCK J.H., WATSON M.W.: How Precise Are Estimates of the Natural Rate of Unemployment. Cambridge MA, NBER Working Paper Series 1996.
 • STANKIEWICZ W.: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1998.
 • STEINER V, KWIATKOWSKI E.: The Polish Labor Market in Transition, (w:) LIIth International Conference Applied Econometrics Association Econometrics of Unemployment. Göteborg, 1996.
 • STIGLITZ J.: Theories of Wage Rigidity, (w:) Keynes Economic Legacy. Pr. zb. pod red. J. Butkiewicz, K. Koford, J. Miller. New York, Praeger Publishers 1986.
 • SWAN T.: Economic Growth and Capital Accumulation. "Economist Record" 1956 nr 11.
 • Symulacyjny model gospodarki Polski. Pr. zb. pod red. J. Gutenbauma, M. Inkielmana. Warszawa, Instytut Badań Systemowych PAN 1998.
 • Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji. Pr. zb. pod red. W. Welfe. Łódź, Absolwent 1996.
 • TABEAU A., STARZEŃSKI O.: Wage and Price Setting and Equilibrium Unemployment. Multivariate Analysis of Cointegrating Relations, (w:) 8th European Association of Labour Economists Annual Conference. Chania, 1996.
 • TABEAU A.: The CGE Model for Policy Analyses for Poland (final report). Haga, The Central Planning Bureau of the Netherlands 1996.
 • Teorie rynku pracy. Pr. zb. pod red. I.M. Smandek. Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 1993.
 • THEIL H.: Zasady ekonometrii. Warszawa, PWN 1979.
 • TINBERGEN J.: Selected Papers. Amsterdam, North-Holland 1959.
 • TOIKKA R.S.: A Markovian Model of Labor Market Decision by Workers. "American Economic Review" 1976 nr 5, s. 821-834.
 • TOMASZEWICZ Ł.: Metody analizy input-output. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1994.
 • Unemployment Policy. Government Options for the Labor Market. Pr. zb. pod red. D.J. Snower, G. de la Dehesa. Cambridge. Cambridge University Press 1997.
 • VAN ES G, DE GROOT A., VAN LEEUWEN M., VOOGT M.: Integrated Energy Scenarios to 2020 for Preparing Energy Policy Guidelines for Poland, volume IV: Computable General Equilibrium Model for Poland. Amsterdam, Foundation for Economic Research, University of Amsterdam 1997.
 • VARIAN H.R.: Mikroekonomia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1995.
 • WELPE A.: Ekonometria. Metody i ich zastosowanie. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1998.
 • WELPE W.: Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1992.
 • WOJTYNA A.: Nowy keynesizm w strukturze myśli ekonomicznej lat 80. i 90. "Gospodarka Narodowa" 1997 nr 9, s. 1-15, nr 10, s. 1-30.
 • WRZOSEK M.: Wybrane zagadnienia modelowania zjawisk na rynku pracy. Warszawa, Instytut Ekonometrii SGH 1999.
 • ŻÓŁKIEWSKI Z.: Model równowagi ogólnej z uwzględnieniem zachowań monopolistycznych. Warszawa, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN 1995.
 • ŻÓŁKIEWSKI Z.: Economy-Wide and Structural Effects of Market Imperfections in Economics in Transition. The Results for Poland. Warszawa, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000056447730

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.