PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 242
Tytuł artykułu

Systemy e-commerce : technologie internetowe w biznesie

Warianty tytułu
E-commerce Systems : Internet Technologies in Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono propozycję całościowego podejścia do tworzenia systemów e-commerce. Omówiono cele i różne modele systemów e-commerce (szczegółowo omówiono elementy składające się na strukturę tych systemów: e-marketing, e-pieniądz, e-sklepy). Poruszono także problem integracji systemów handlu elektronicznego z innymi systemami informatycznymi przedsiębiorstw (systemami zarządzania relacjami z klientami czy zarządzania łańcuchem dostaw). Zaprezentowano problematykę projektowania serwisów WWW oraz narzędzia i technologie informatyczne służące budowie systemów e-commerce. Osobny rozdział poświęcono jakości, bezpieczeństwie i ochronie danych w systemach handlu elektronicznego.
EN
The study presents a comprehensive approach towards the formation of e-commerce systems. The aims and various models of the systems were discussed and some specific structural components, such as e-marketing, e-money, e-shops were described. The ways of integrating e-commerce systems with the other IT corporate systems, e.g. Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM) were pointed out. Finally, the issue of designing the WWW servers was discussed in detail and the IT tools as well as resources for building the e-commerce systems listed. Selected aspects of the quality, security and the protection of data in the e-commerce systems were mentioned. (JW)
Rocznik
Strony
242
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • ABC skryptów CGI. Dodatek specjalny do miesięcznika "Internet" 2000, październik.
 • Aberdeen Group, Mastering the Extended Supply Chain: Ibaan for SCM is Strategic to the Enterprise. An Executive White Paper, 2002, Czerwiec.
 • Adamczewski P.: Internet w praktyce biznesu. AE, Poznań 2001.
 • Anonim: Internet. Agresja i ochrona. Robomatic, Wrocław 1998.
 • Awad E.M.: Electronic Commerce. From Vision to Fulfillment. Prntice Hall, New Jersey 2002.
 • Badania rynku internetowego. TNS OBOP, 2001.
 • Bartczak I.: Inteligentny pas transmisyjny. ComputerWorld Raport. CRM - Zarządzanie relacjami z klientem, kwiecień 2001.
 • Begier B.: Inżynieria oprogramowania - problematyka jakości. Politechnika Poznańska, Poznań 1999.
 • Bielak J.: E-marketing: nowe pomysły na reklamę w sieci, http://www.e-click.pl
 • Bielecki W.T.: Informatyzacja zarządzania. PWE, Warszawa 2001.
 • Buczek G.: ASP. Kompendium programisty. Wydawnictwo Helion, Warszawa 2002.
 • Buczyńska A.: Public Relations: Komponenty wizerunku firmy w Internecie. http://www.e-click.pl
 • Budowa CRM analitycznego. White Paper. Infovide 2001.
 • Bury A.: Karty płatnicze w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2002.
 • Butler D.: Britain and the Information Society. Heyden, London 1981.
 • Carpenter P.: E-brands. Kreowanie marki w Internecie. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Cato J.: User-Centered Web Design. Addison-Wesley, London 2001.
 • Cheverton P.: Zarządzanie kluczowymi klientami. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Chmielarz W.: Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 • Chmielarz W.: Handel elektroniczny w Polsce na tle krajów Europy Środkowowschodniej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. WNT, Warszawa 2001.
 • Collin S.: Internet w biznesie. Nowe perspektywy rozwoju. Poltex, Warszawa 1998.
 • CRM w systemie wspomagania informatycznego. Business Intelligence. "ComputerWorld Custom Publishing" 2001, listopad.
 • Cronin M.J.: The Internet Strategy Handbook. Lessons from the New Frontier of Business. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1996.
 • de Kare-Silver M.: E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu. PWE, Warszawa 2002.
 • Demoskop, BiznesBus 2001.
 • Dokumentacja systemu "InterMarket": Polskie Sieci Teleinformatyczne S.A.
 • Domino P. http://e-platnosci.23.plAvirtualne_platnosci.htm
 • Dyche J.: Relacje z klientami. Helion, Gliwice, 2002.
 • Dyczkowski M.: Wspomaganie zarządzania jakością w systemach klasy ERP. AE, Wrocław 1999.
 • Dziuba D.T.: Ewolucja rynków elektronicznych w przestrzeni elektronicznej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
 • e-Handel B2B w Polsce. Arthur Andersen, I-Metria, 2001.
 • e-Handel B2B w Polsce. Arthur Andersen, I-Metria, 2002.
 • eHandel B2C w Polsce - komunikat z 2.10.2002. www.imetria.com
 • Eliot S.: Elektronie Commerce. B2C Strategies and Models. Wiley, New York 2002.
 • Farhoomand A., Lovelock P.: Global e-commerce. Prentice Hall, New York 2001.
 • Feiler J.: Managing the Web-Based Enterprise. Morgan Kaufmann, San Francisco 2000.
 • Friedlein A.: Web Project Management. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco 2001.
 • Ghosh S.: Making Business Sense of the Internet. "Harvard Business Review" 1998, March-April.
 • Gregor B., Stawiszyński M.: E-commerce. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz-Łódź 2002.
 • Grudzewski W.M., Hajduk I.K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa 2002.
 • Guziur P.: Marketing w Internecie. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.
 • Hartman A., Sifonis J., Kador J.: E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. LIBER, Warszawa 2000.
 • Hill J.F.: Using PHP and MySQL with Flash. (http://www.phpbuilder.com/columns/hilI20011214.php3)
 • Hoffmann M.R.: Możliwości rozwoju przedsiębiorstw wirtualnych. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2003. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice 2003.
 • http://www.ap.krakow.pl/papers/dod_cgi/ABC skryptów CGI.htm
 • http://www.atrix.com.pl/e-commerce/index.html
 • http://www.cdmpekao.com.pl/analizy/Ekonom.pdf
 • http://www.openshop.com
 • http://www.supermedia.com.p1/i.php?i=platformaintershop
 • Intel - Przykład procedury wdrożenia przedsięwzięcia e-commerce.
 • Internet w marketingu. Red. A. Bajdak. PWE, Warszawa 2003.
 • ISO/IEC 9126:2001. ISO, Genewa 2001.
 • ISO8402, ISO9000, ISO9001, ISO9002, ISO9003, ISO9004. ISO, Genewa 2003.
 • Iwasiewicz A.: Zarządzanie jakością. PWN, Kraków 1999.
 • Jakubowski R.: Kontakty, kontakty. "ComputerWorld" 2002, nr 16.
 • Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Wydawnictwo Helion, Gliwice 1997.
 • John M.: Więcej niż standard. Customer Relationship Management. "Computer-World Custom Publishing" 2002, styczeń.
 • Kelly K.: Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Knowing a Winning Business Idea When You See One, "Harvard Business Review" 2000, September-October.
 • Kimball R., Reeves L., Ross M., Thornthwaite W.: The Data Warehouse Lifecycle Toolkit. John Wiley & Sons, New York 1998.
 • Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Placet, Warszawa 1999.
 • Kisielnicki J.: Informatyka narzędziem zarządzania wiedzą. W: Informatyka narzędziem zarządzania w XXI wieku. Red. J. Kisielnicki. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2003.
 • Knak H., Korff K.: Planowanie powszechne. CXO Magazyn Kadry Zarządzającej. Warszawa 2002, 20 maj.
 • Kobielarz M.: Zarządzanie relacjami z dostawcami.www.gazeta-it.pl (8.05.2003).
 • Kobyliński A.: Alternatywne podejście do oceny jakości oprogramowania. W: Informatyka narzędziem zarządzania w XXI wieku. Red. J. Kieielnicki. PJWSTK, Warszawa 2003.
 • Kobyliński A.: Analiza modelu jakości produktów programowych. W: SWO 2003. Red. H. Sroka, T. Porębska-Miąc. AE, Katowice 2003.
 • Kobyliński A.: Analiza porównawcza najpopularniejszych modeli oceny procesów programowych. W: Wybrane problemy inżynierii oprogramowania. Red. J. Nawrocki, B. Walter. Nakom, Poznań 2002.
 • Kobyliński A.: ISO/IEC 15504 (SPICE) - Analiza modelu oceny i doskonalenia procesów. W: SWO 2001. Red. H. Sroka, J. Gołuchowski. AE, Katowice 2001.
 • Kobyliński A.: Jakościowe aspekty produkcji oprogramowania. W: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. SGH, Warszawa 1999.
 • Kobyliński A.: Standardy oceny i doskonalenia procesów produkcji oprogramowania - próba porównania. W: SWO 2000. Red. H. Sroka, J. Gołuchowski. AE, Katowice 2000.
 • Koehler T.R., Best R.B.: Electronic Commerce. Koncepcje, realizacje i wykorzystanie w przedsiębiorstwie. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Kolman R.: Inżynieria jakości. PWE, Warszawa 1992.
 • Konikowski J.: Płatności on-line po polsku. "Modern Marketing" 2001, nr 6.
 • Kotler Ph.: Kotler o marketingu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Koziński M.: Pojedynek gigantów. Porównanie wydajności i stabilności Apache i Microsoft IIS. "PC Kurier" 2001, nr 22.
 • Kruse G.: FIOM, Scope Management, Opportunities in APS - a Broader View. "Control" 2000, wrzesień.
 • Kubas M., Molski M.: Karta elektroniczna bezpieczny nośnik informacji. MIKOM, Warszawa 2002.
 • Kubiak B.F., Koro wieki A.: Business Intelligence w procesach biznesowych i zwiększaniu konkurencyjności organizacji. W: Human-Computer Interaction w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych. Red. B.F. Kubiak, A. Korowicki. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 • Laudon K.C., Traver C.G.: E-commerce. Business. Technology. Society. Addison Wesley, New York 2002.
 • Leer A.: Masters of the Wired World. Redwood Books, London 1999.
 • Levinson J.C., Rubin Ch.: Marketing partyzancki on-line. PWE, Warszawa 1998.
 • Leyland V.: EDI. Elektroniczna wymiana dokumentacji. WNT, Warszawa 1995.
 • Liautaud B., Hammond M.: E-Business Intelligence. Turning Information into Knowledge into Profit. McGraw-Hill, New York 2001.
 • Lientz B.P., Rea K.P.: Dynamic E-Business Implementation Management. Academic Press, New York 2001.
 • Maciejec L.: ERP i co ponadto? Raport specjalny. "ComputerWorld" 2001, czerwiec.
 • Małachowski A. i inni: Komunikacja gospodarcza. Rynek transakcji elektronicznych. AE, Wrocław 2000.
 • Małachowski A.: Komunikacja gospodarcza. Techniki i technologie. AE, Wrocław 1998.
 • Mazur A., Mazur D., Jaworska K.: CRM - Zarządzanie Kontaktami z Klientami. Wydawnictwo Madar, Zabrze 2001.
 • McGettrick B., Sewell R., Sivills C.: Advanced Planning and Scheduling and Supply Chain Management. "PLAUT Group" 2002, kwiecień.
 • Media, komunikacja, biznes elektroniczny. Red. B. Jung. Difin, Warszawa 2001.
 • Miłosz M.: Ocena działań projakościowych w firmach informatycznych. "Informatyka" 2000, nr 3.
 • Modzelewski Ch.: Przegląd modeli eBiznesowych. I-Metria, 2000.
 • Mohammed R.A., Fisher R.J, Jaworski BJ, Cahill A.M.: Internet Marketing. Building Advantage in a Networked Economy. McGraw-Hill, New York 2002.
 • Molga J.: Czas zajmowania pozycji. "Teleinfo" 2001, nr 45.
 • Moulding R.: Advanced Planning and Scheduling, a Proviosional Definition. "Control" 2000, listopad.
 • mySAP CRM. Customer Relationship Management. "ComputerWorld Custom Publishing" 2002, styczeń.
 • mySAP SCM. Broszura informacyjna 2002, maj.
 • Nagel K.D., Gray G.L.: CPA's Guide to e-Business. Consulting and Assurance Services. Harcourt Professional Publishing, New York 2001.
 • Niedbała A.: Analiza możliwości informatycznych systemów wspomagania jakości. W: SWO 2002. Red. H. Sroka, J. Gołuchowski. AE, Katowice 2002.
 • Niedbała A.: Jakość, standaryzacja i bezpieczeństwo w systemach e-biznesu. W: Budowa i wdrażanie zintegrowanych systemów handlu elektronicznego w gospodarce rynkowej. Red. C.M. Olszak. AE, Katowice 2003 (maszynopis powielony).
 • Niedbała A.: Ocena jakości produktów bankowości elektronicznej w Polsce. W: Nowoczesne technologie informatyczne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, M. Dyczkowski, H. Dudycz. AE, Wrocław 2002.
 • Nielsen J.: Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. "Pearson Education" 2001.
 • Norris M, West S.: E-biznes. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
 • Nowa generacja call centers: IP Contact Center. "ComputerWorld Custom Publishing" 2002, czerwiec.
 • Olszak C.M.: Cele i założenia systemów inteligencji biznesowej. W: Systemy wspomagania organizacji SWO' 2002. AE, Katowice 2002.
 • Olszak C.M.: Planowanie strategii informacyjnej współczesnej organizacji. W: Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania. Red. C.M. Olszak, H. Sroka. AE, Katowice 2001.
 • Olszak C.M.: Stan i perspektywy rozwoju biznesu elektronicznego. W: Human Computer Interaction 2001. Ed. B.F. Kubiak, A. Korowicki. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001.
 • Olszak C.M.: Strategie rozwoju systemów e-biznesu. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska. AE, Wrocław 2002.
 • Olszak C.M.: Systemy informatyczne dla przedsiębiorstw. W: Informatyka w zarządzaniu. Red. C.M. Olszak i H. Sroka. AE, Katowice 2003.
 • Oracle Group, Creating a Netwerked Value Chain with Oracle Supply Chain Management. "General Overview" 2002, listopad.
 • Payne Ch.: ASP.NET dla każdego. Wydawnictwo Helion, Warszawa 2002.
 • Piętera A.: CRM - nowy trend w zarządzaniu. http://republika.pl/crm_software/ Artykul5.htm
 • Pipkin D.L.: Information Security. Protecting the Global Enterprise. PH PRT, New Jersey 2000.
 • Pokora T.: Serwer aplikacji NetDynamics - Platforma sieciowa aplikacji w przedsiębiorstwie. "Software" 1999, nr 5.
 • Porębska-Miąc T.: E-marketing - wykorzystanie technologii internetowej w działaniach marketingowych. W: Systemy wspomagania organizacji SWO'2001. Red. J. Gołuchowski i H. Sroka. AE, Katowice 2001.
 • Porębska-Miąc T.: Organizacja wirtualne - mocne i słabe strony. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. WNT, Warszawa 2000.
 • Porębska-Miąc T.: System CRM jako narzędzie marketingu partnerskiego. W: Systemy wspomagania organizacji SWO'2002. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice 2002.
 • Powell T.: Web Design: The Complete Reference. McGraw-Hill, New York 2000.
 • Profil polskiego internauty. "Polish Market Review" 2000, nr 8.
 • Ratschiller T. i Gerken T.: PHP4 Aplikacje Robomatic 2001. http://www.phpwizard.net/
 • Ryznar Z.: Klient, a nie produkt. "Gazeta Bankowa" 2001, nr 39.
 • Scambray J., McClure S., Kurtz G.: Hakerzy - cała prawda; sekrety zabezpieczeń sieci komputerowych. Translator, Warszawa 2001.
 • Sroka H., Pleban B.: Wybrane problemy e-biznesu. W: SWO 2002. Red. H. Sroka, T. Porębska-Miąc. AE, Katowice 2002.
 • Storbacka K., Lehtinen J.R.: Sztuka budowania trwałych więzi z klientami. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Systemy informatyczne organizacji wirtualnych. Red. M. Pańkowska, H. Sroka. AE, Katowice 2002.
 • Szczypiorski K.: Elektroniczne płatności z wykorzystaniem bezpiecznego WWW. Materiały Konferencyjne ENIGMA'98. Warszawa 1998.
 • Sznajder A.: Marketing wirtualny. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Sznajder A.: Marketing wirtualny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Szpringer W.: E-commerce. E-banking. Wyzwania globalizacji. Difin, Warszawa 2002.
 • Szuman-Dobska M., Dobski P.: Marketing bezpośredni. Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1999.
 • Szwyd M.: Zarządzanie łańcuchem dostaw, http://mszwyd.strony.wi.ps.pl/ (20.05.2003).
 • Tapscott D., Lowy A., Ticoll D.: Blueprint to the Digital Economy. Creating Wealth in the Era of E-Business. McGraw-Hill, New York 1998.
 • Tapscott D.: Gospodarka cyfrowa. Business Press, Warszawa 1998.
 • Timmers P.: Business Models for Electronic Markets. "Electronic Markets" 1998, Timmers R: Electronic Commerce. Strategies and Models for B2B Trading. Wiley, New York 2000.
 • Tubilewicz A.: Koncepcja organizacji wirtualnej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. WNT, Warszawa 2003.
 • Turban E., McLean E., Wetherbe J.: Information Technology for Management. Making Connections for Stratecic Advantage. Wiley, New York 2001.
 • Unold J.: Systemy informacyjne marketingu. AE, Wrocław 2001.
 • Vol. 8, No. 2.
 • Warwas M.: CRM - o co tu chodzi? Prezentacje rozwiązań CRM. "Modern Marketing" 2000, nr 1.
 • Weber R.: Market Analysis of Digital Payment Systems, http://medoc.informatik.tu-muenchen.de/Chablis/4_Indi vidual_Proposals.html
 • Weddington P.: When is Suite Really a Suite? Oracle e-business Suite: Achieving Daily Business Intelligence. "Oracle White Paper" 2002, kwiecień.
 • Welling L., Thomson L.: PHP i MySQL. Programowanie sieci Web. SAMS Publishing, 2002.
 • Węcel K.: Istota i główne cele CRM. http://cneb.pl/cneb2/istota_crm.php
 • Whyte W.S.: Enabling E-Business. Integrating Technologies, Architectures and Applications. Wiley, New York 2001.
 • Wielki J.: Elektroniczny marketing przez Internet. PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
 • Wrzesiński M.: Zarządzanie firmową witryną internetową. ODiDK, Gdańsk 2002.
 • www.ebanki.pl
 • www.gost.isi.edu/info/kerberos/
 • www.ibm.com/security
 • www.ics2.org
 • www.imetria.com 2002
 • www.imetria.com 2003
 • www.rsa.com/
 • www.vagla
 • Zieliński J.: Badania dotyczące rynku CRM. http://www.winter.pl/printable/wll61.html
 • Ziemba E.: Modelowanie i projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. W: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Red. C.M. Olszak i H. Sroka. AE, Katowice 2001.
 • Ziemba E.: Modelowanie zespołu projektowego dla procesu projektowania i wdrażania systemów internetowych. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. AE, Wrocław 2002.
 • Ziemba E.: Planowanie serwisu internetowego w przedsiębiorstwie. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. AE, Wrocław 2003.
 • Ziemba E.: Wskazówki do metodyki projektowania i wdrażania witryn internetowych. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. J. Gołuchowski i H. Sroka. AE, Katowice 2001.
 • Ziemba E.: Wybrane problemy jakości serwisów internetowych. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. WNT, Warszawa 2004.
 • Zimniewicz K.: Związki wirtualne - problemy i warunki powodzenia. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. WNT, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000059666454

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.