PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1 | 63--85
Tytuł artykułu

Znaczenie Europejskiego Nakazu Aresztowania w zwalczaniu terroryzmu w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of the European Arrest Warrant in Fighting against Terrorism in the European Union.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zadaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania ma być ułatwienie współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w Unii Europejskiej. W opracowaniu przestawiono wyłącznie korzyści, jakie ENA niesie ze sobą w aspekcie zwalczania terroryzmu. W szczególności skupiono się na wkładzie nowej instytucji w szybsze i efektywniejsze wydawanie terrorystów w porównaniu ze stosowanymi dotychczas unormowaniami.
EN
The task of the European Arrest Warrant should be facilitation of cooperation between court of law in criminal trials in the European Union. In this article presented advantages of the EAW only. Concentrates on contribution of new institution to faster and more effective giving the terrorists over in comparison with standards using before.(MP)
Rocznik
Numer
Strony
63--85
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Art. 4 Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej z 10.03.1995.
 • Art. 95 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z 19.06.1990.
 • De Mas S., The Foreigner in the Court: Problem Arising in the Practice, referat przedstawiony na konferencji: "Implementing the European Arrest Warrant: How best to guarantee the defendant's rights", Kopenhaga, październik 2002.
 • Decyzja ramowa Rady z 13.06.2002 r. o europejskim nakazie aresztowania i procedurze przekazywania pomiędzy państwami członkowskimi, art. 4.
 • Decyzja ramowa Rady z 13.06.2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (O.J., L 164, 22.06.2002).
 • Europejska konwencja o ekstradycji z 1996.
 • Gillmore B., The EU Framework Decision on the European Arrest Warrant: An Overview from the Perspective of the International Criminal Law, referat przedstawiony na konferencji "Implementing the European Arrest Warrant: How best to guarantee the defendant's rights", Kopenhaga, październik 2002.
 • Gleß S., Auslieferungsrecht der Schengen-Vertragsstaaten - neue Entwicklungen - Projektbericht, Freiburg 2002, s.125-126.
 • Gleß S., Auslieferungsrecht der Schengen-Yertragsstaaten - neue Entwicklungen - dungen - Projektbericht, Freiburg 2003, s.6.
 • Górski A., Sakowicz A., Europejski nakaz aresztowania. Między skutecznością ścigania a gwarancyjną funkcją praw człowieka, "Przegląd Policyjny", nr 1/2003.
 • Górski A., Sakowicz A., Europejski nakaz aresztowania: nowy instrument współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Zarys problematyki w: Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. M.Perkowski, Warszawa 2002, s.338-351.
 • Hafen J.O., International Extradition: Issues Arising Under the Dual Criminality Reguirement, "Brigham Young University Law Review" 1992, s. 191-225.
 • Hirschmann K, The changing face of terrorism, "International Politics and Society", no. 3/2000.
 • Kebir S., Was ist Terror? Was ist Freiheitskampf?, maszynopis, Uniwersytet Kassel 2002.
 • KOM/2001/0522 - CNS 2001/0215.
 • Konwencja UE o ekstradycji z 1996.
 • Kunig P., I.von Münch, Kommentar zum Grundgesetz, München 2001, s. 112.
 • Martin R., Dual criminality in Organized Crime Cases, "Revue Internationale de Droit Penale" 1991, t. 62, s. 174-182.
 • O.J., L 351, 29.12.1998.
 • Pappas C., Stellvertretende Strafrechtspflege, Freiburg 1996.
 • Płachta M., Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja, "Jurysta", nr 11/12/2002, s.13-15.
 • Płachta M., Jurysdykcja państwa w sprawach karnych wobec cudzoziemców, "Studia Prawnicze PAN", zeszyt 1-2(111-112)/1992, 8.97-123.
 • Płachta M., Recent Developments in the Extradition Law within the European Union and the Domestic Polish Legislation, "Yearbook of Polish European Studies" 2/1998, s.102.
 • Płachta M., To samo inaczej nazwane, "Rzeczpospolita", 14.10.03.
 • Płachta M., Wesołowski S., Europejski nakaz aresztowania (wydania). Podstawowe rozwiązania, "Studia Prawno-Europejskie", t. VI, 2002, s.194-213.
 • Płachta M., Zakaz ekstradycji obywatela polskiego w Konstytucji i kodeksie postępowania karnego z 1997 r., "Prokuratura i Prawo", nr 3/1998, s.32-46.
 • Płachta M.,Europejski nakaz aresztowania (wydania): kłopotliwa "rewolucja" w ekstradycji, "Studia Europejskie", nr 3/2002, s.51-72.
 • Program wprowadzenia zasady wzajemnej uznawalności orzeczeń w sprawach karnych, pkt 8, O.J., C 012, 15.01.2001.
 • Ranstorp M., Terrorism in the name of religion, "Journal of International Affairs", no. 1/1996.
 • Re Attorney General and A.C.Afanis, Reports of the Supreme Constitutional Court of Cyprus, vol. 1, 1960-61, s.121.
 • Sachs M., Grundgesetzkommentar, München 1999.
 • Schomburg W., Łagodny O., Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, München 1998, s.62, pkt 20.
 • Swart B., Human Rights and the abolition of traditional principles w: Principles and procedures for a new transnational criminal law, eds. A.Eser, O.Łagodny, Freiburg 1992, s.528-529.
 • Vermeulen G., Criminal Policy Aspects of the EU's (Internal) Asylum Policy w: Revue des affaires europeenes 2002, s.5.
 • Vermeulen G., European Arrest Warrant: Part of the Anti-Terrorism "Emergency" Package, referat przedstawiony na IV Konferencji "Eurojustice", Bruksela 2001.
 • Walter L., Freiheitskämpfer oder Terrorist?, "Die Welt", 22.07.2002.
 • Wnioski Rady Europejskiej przyjęte w Tampere 16.10.1999 (200/1/99, pkt. 35 i 37).
 • Wspólne działanie Rady z 21.12.1998 r. w sprawie karalności udziału w grupie przestępczej w krajach Unii Europejskiej oraz art. 2, ust. 2 Konwencji o Europolu z l8.09.1995.
 • Żurek M., O europejskim nakazie aresztowania: bezgraniczna sprawiedliwość, "Rzeczpospolita", 21.08.2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000081331655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.