PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 298
Tytuł artykułu

Determinanty kształtowania cen usług transportowych

Autorzy
Warianty tytułu
Determinants of Prices in Transportation Services.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano zagadnienia dotyczące znaczenia ceny w działalności rynkowej przedsiębiorstwa. Przedstawiono teoretyczne rozważania na temat stanu wiedzy z zakresu strategii kształtowania cen oraz ich specyfiki w usługach transportowych. Zanalizowano cele polityki transportowej oraz determinanty kształtowania cen w poszczególnych gałęziach transportu z podziałem na przewozy pasażerskie i towarowe. Następnie dokonano podsumowania przeprowadzonej analizy i zaprezentowano zależności przyczynowo-skutkowe między cenami usług transportowych a procesami globalizacji.
EN
The study focuses on the issue of price and its role in the corporate activity on the market. Theoretical aspects of the pricing strategy and the peculiarity of prices in transport services were presented. The objectives of transport policy were discussed and individual transport sectors i.e. rail, motor vehicles and air transport were investigated in terms of factors determining prices n the area of passenger carriage and the carriage of goods. On the basis of the carried-out analysis the cause-effect relationships between the transport services prices and globalization processes were indicated. (JW)
Rocznik
Strony
298
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamek D.: Transport kombinowany. "Spedycja i Transport" 1997, nr 11.
 • Bachorski W.: Rosnące znaczenie przewozów ładunków lotniczych. "Spedycja i Transport" 1998, nr 11.
 • Bielecki C.: Współpraca w transporcie międzynarodowym. "Spedycja i Transport" 2000, nr 2.
 • Brdulak H.: Konkurencyjność transportu. Wydawnictwa Naukowe SGH, Warszawa 1998.
 • Brdulak H.: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw transportu samochodowego. "Przegląd Komunikacyjny" 2001, nr 4.
 • Chlipalski K.: Rewolucja na europejskim niebie. "Profit" 2002, nr 5.
 • Ciesielski M., Długosz J., Gługiewicz Z., Wyszomirski O.: Gospodarowanie w transporcie miejskim. AE, Poznań 1994.
 • Cywiński P.: Samolot na szynach. "Wprost" z 14.10.2001 r.
 • Dębińska-Cyran L: Struktura gałęziowa europejskiego systemu transportowego w świetle nowej polityki UE. "Przegląd Komunikacyjny" 2002, nr 9.
 • Domański T., Kowalski P.: Marketing dla menedżerów. P WE, Warszawa-Łódź 1998.
 • Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 1995.
 • Dydkowski G., Tomanek R.: Regulacyjne ograniczenia rynkowego zarządzania komunikacja miejską. "Przegląd Komunikacji Miejskiej" 1999, nr 7.
 • Dziadek S.: Racjonalizacja funkcjonowania transportu pasażerskiego w aglomeracjach miejskich GOP w nowych uwarunkowaniach gospodarczych. W: Racjonalizacja procesów transportowych na tle przemian rynkowych. AE, Katowice 1995.
 • Dziadek S.: Wpływ przedsiębiorstw transportu samochodowego na rozwój współpracy trans granicznej. W: Status polskich przedsiębiorstw spedycyjnych i transportowych na tle przemian podmiotów tego sektora w Unii Europejskiej. AE, Katowice 1999.
 • Engelhardt J.: Transport kolejowy w Polsce w warunkach transformacji gospodarki. Cz. 1. Koleje w polityce transportowej państw. KOW, Warszawa 1998.
 • Engelhardt J., Wardacki W., Zalewski P.: Transport kolejowy - organizacja, gospodarowanie, zarządzanie. KOW, Warszawa 1995.
 • Friedberg J.: Aktualne kierunki polityki transportowej państwa. "Przegląd Komunikacyjny" 2000, nr 4.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1994.
 • Godlewski A.: Wjechać do Unii. "Businessman" 2002, lipiec.
 • Grzegrzółka K.: Wniebowzięci klienci - samolotem taniej niż pociągiem. "Wprost" z 28.07.2002 r.
 • Grzelakowski A.S.: Rozważania o polskiej polityce transportowej w okresie przedakcesyjnym. "Przegląd Komunikacyjny" 2002, nr 6.
 • Grzywacz W.: Taryfy transportowe. WKiŁ, Warszawa 1987.
 • Landreth H., Colander D.C.: Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa 1998.
 • Hawlena J.: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Geneza i perspektywy rozwoju. "Przegląd Komunikacyjny" 1997, nr 12.
 • Hawlena J.: LOT: Connecting East and West in Poland. W: Flying the Flag. Macmillan Press Ltd. Londyn i St. Martin's INC. New York 1998.
 • Hawlena J.: Założenia koncepcji marketingowej Lufthansy. "Spedycja i Transport" 1998, nr 1.
 • Hawlena J.: Procedury kształtowania cen usług transportu lotniczego. AE, Katowice 2000.
 • Hawlena J.: Czynniki wpływające na kształtowanie cen usług transportu lotniczego ładunków. "Przegląd Komunikacyjny" 2001, nr 7-8.
 • Hawlena J.: Determinanty dywersyfikaci cen usług transportu kolejowego. AE, Katowice 2001.
 • Hawlena J.: Strategie marketingowe w działalności wybranych przedsiębiorstw usług lotniczych. Referat wygłoszony na konferencji naukowej na temat: Status polskich przedsiębiorstw spedycyjnych i transportowych na tle przemian tego sektora oraz w Unii Europejskiej. AE, Katowice 2001.
 • Hawlena J., Fuchs D.: Polityka transportowa Unii Europejskiej i wynikające z niej konsekwencje dla polskiego rynku transportowego. AE, Katowice 1996.
 • Hawlena J., Fuchs D.: Marketing dużych firm transportowych w warunkach integracji europejskiej na przykładzie PLL LOT S. A. AE, Katowice 1998.
 • Hawlena J., Fuchs D.: Reguły konkurencyjne w UE a fuzje i porozumienia firm transportowych. "Przegląd Komunikacyjny" 1998, nr 8-9.
 • Kamerschen D.R., Mc Kenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kamińska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudańska-Trynka J.: Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999.
 • Karasiewicz G.: Marketingowe strategie cen. PWE, Warszawa 1997.
 • Konkurencyjność transportu - wybrane zagadnienia. Red. H. Bdulak. SGH, Warszawa 1998.
 • Kos B., Magner-Grzymek G., Michałowska M.: Wybrane zagadnienia z taryf transportowych. AE, Katowice 1987.
 • Kotler P.: Marketing. Analiza. Planowanie. Wdrażanie i kontrola. Geberthner i Ska, Warszawa 1994.
 • Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 1994.
 • Krasucki Z.: Transport i spedycja w handlu zagranicznym. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994.
 • Kuczyńska M.: Koncepcja finansowania i organizacji regionalnych przewozów kolejowych. "Przegląd Komunikacyjny" 2002, nr 6.
 • Kwasniewski Z.: Umowa multimodalnego przewozu towarów w obrocie międzynarodowym. Uniwersytet M. Kopernika, Toruń 1989.
 • Liberadzki B.: Strategie działania przedsiębiorstw transportowych w warunkach rynkowych. SGH, Warszawa 1998.
 • Gniadek M.: Program dla najlepszych klientów. "Żurawie" 2001, nr 7.
 • Mahoney J.H.: Intermodal Freight Transportation. ENO Foundation for Transportation Jnc, Westoprt 1985.
 • Maison D.: Ocena ceny. "Marketing w Praktyce" 1998, nr 3.
 • Marciszewska E.: Globalizacja sektora usług transportu lotniczego. SGH, Warszawa 2001.
 • Mendyk E.: Nowa taryfa towarowa. "Spedycja i Transport" 1997, nr 5.
 • Mendyk E.: Nowa kolejowa polsko-szwedzko-norweska taryfa promowa. "Spedycja i Transport" 1998, nr 3.
 • Mendyk E.: Zasady i techniki ustalania taryf opłat przewozowych. "Spedycja i Transport" 1998, nr 5.
 • Mendyk E.: Aktualne kolejowe uregulowania przewozowo-taryfowe. "Spedycja i Transport" 2000, nr 12.
 • Mendyk E.: Znowelizowana taryfa towarowa oraz reguły aktywniejszej sprzedaży usług PKP. "Spedycja i Transport" 2001, nr 1.
 • Merling K.: DoLOT. "Życie Gospodarcze" 1998, nr 8.
 • Mężyk A., Zamkowska S.: Przykłady ofert kolei niemieckich w przewozach pasażerskich. "Przegląd Komunikacyjny" 1999, nr 11.
 • Miecznikowski S., Tloczyński B., Wołek M.: Gospodarowanie w transporcie kolejowym. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
 • Mynarski S.: Analiza rynku. Makromechanizmy. AE, Kraków 2000.
 • Nasiłowski M.: Historia myśli ekonomicznej. Key Text, Warszawa 1998.
 • Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomn. Key Text, Warszawa 1998.
 • Neider J., Marciniak-Neider D.: Transport intermodalny. PWE, Warszawa 1997.
 • Nessim H., Dodge M.: Kształtowanie cen. Strategie i procedury. PWE, Warszawa 1997.
 • Nowacki Z.: Wpływ polityki Unii Europejskiej na transport kolejowy. "Przegląd Komunikacyjny" 2000, nr 11.
 • Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
 • Perenc J., Godlewski J.: Międzynarodowego przewozy towarowe. Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2000.
 • Philips L.: The Economics of price Discrimination. Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 • Romanow Z.B.: Historia myśli ekonomicznej w zarysie. AE, Poznań 1999.
 • Rucińska D., Wyszomirski O.: Cena usługi transportowej jako przedmiot marketingu. "Przegląd Komunikacyjny" 1997, nr 4.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.: Transport. PWE, Warszawa 1997.
 • Simon H.: Zarządzanie cenami. PWN, Warszawa 1996.
 • Skala-Poźniak A.: Zarobkowy transport drogowy w świetle nowej ustawy. "Przegląd Komunikacyjny" 2001, nr 11.
 • Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 1998.
 • Stawrowski R.: Transport europejski w 1991 r. "Przegląd Komunikacyjny" 1992, nr 4.
 • Suwara T.: Założenia polityki utrzymania i rozwoju dróg krajowych. "Przegląd Komunikacyjny" 2002, nr 2.
 • Szczepaniak T.: Transport międzynarodowy. PWE, Warszawa 1996.
 • Szczęsny J.: Transport kombinowany. "Spedycja i Transport" 1998, nr 2.
 • Szewczuk A.: Zachowanie przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2001.
 • Sztucki T.: Marketing - sposób myślenia, system działania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994.
 • Szymajda J.: Konsekwencje integracji Polski z UE dla przewoźnika narodowego. "Przegląd Środkowoeuropejski" 1999.
 • Swiątecki P.: Przewóz osób w transporcie drogowym. Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Zielona Góra 1998.
 • Tarski L: Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego. PWE, Warszawa 1973.
 • Tomanek R.: Integracja komunikacji miejskiej - od porozumienia taryfowego do zarządu transportu w aglomeracji. "Transport Miejski" 1996, nr 10.
 • Tomanek R.: Intensyfikacja wpływów ze sprzedaży biletów - możliwości i bariery. Wybrane zagadnienia przygotowania i wdrażania zmian cen usług komunikacji miejskiej. Referat wygłoszony na konferencji w Dębie 12 maja 1999 r.
 • Transport Międzynarodowy. Red. T. Szczepaniak. PWE, Warszawa 1996.
 • Wełdycz J.: Strumienie pieniężne zasilające transport. "Przegląd Komunikacyjny" 2000, nr 10.
 • Wojewódzka-Król K.: Kontrowersje wokół transportu kombinowanego kolejowo-samochodowego. "Logistyka" 1997, nr 4.
 • Wyszomirski O.: Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1998.
 • Yip G.S.: Strategia globalna - światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 • Załoga E.: Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 • Żurkowski A.: PKP a Polski Express - trzy lata konkurencji. "Przegląd Komunikacyjny" 1998, nr 4.
 • Źródła dodatkowe
 • EU transport in figures. Statistical packetbook. European Commission 1999.
 • Dokumenty Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.
 • Dokumenty Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu.
 • Materiały wewnętrzne firmy Spedpol.
 • Materiały wewnętrzne firmy Danzas.
 • Materiały wewnętrzne firmy DHL.
 • Materiały wewnętrzne firmy Europa Express.
 • Materiały wewnętrzne firmy Comfort Lines.
 • Materiały wewnętrzne firmy Adam Reisen.
 • Materiały wewnętrzne firmy Karolina.
 • Materiały wewnętrzne firmy Orbis.
 • Materiały wewnętrzne firmy Opolanin.
 • Materiały wewnętrzne firmy Almatur.
 • Materiały wewnętrzne firmy Transtours.
 • Materiały wewnętrzne firmy Pionier.
 • Materiały wewnętrzne firmy Orlando Interglobus.
 • Materiały wewnętrzne firmy Jordan.
 • Materiały wewnętrzne firmy Awizo.
 • Materiały wewnętrzne firmy Jumbo Box.
 • Materiały wewnętrzne firmy Delta Trans.
 • Taryfy przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Krakowie.
 • Taryfy przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Katowicach.
 • Taryfy przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Warszawie.
 • Taryfy przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej we Wrocławiu.
 • Taryfy przedsiębiorstwa PKS.
 • Taryfy przedsiębiorstwa Polski Express.
 • Taryfy pasażerskie PKP.
 • Taryfy pasażerskie PLL LOT S.A.
 • Taryfy towarowe PKP.
 • Taryfy towarowe PLL LOT S.A.
 • Yield Management - dokument wewnętrzny PLL LOT S.A.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000085085576

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.