PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 971 | 164
Tytuł artykułu

Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie - podejścia metodologiczne i kierunki rozwoju badań

Warianty tytułu
Market Orientation of Enterprise - Methodological Approaches and Directions of Research Developments.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie studiów literaturowych wprowadzono rozróżnienie między szerszym i węższym rozumieniem orientacji rynkowej, przedstawiono problematykę i podejścia metodologiczne w badaniach orientacji rynkowej. Przeprowadzono analizę stanu badań empirycznych orientacji rynkowej w Polsce (zakres stosowanych miar, typy, szczegółowość i ilość zmiennych). Przedstawiono pomiary dwóch grup zmiennych (odnoszących się do problemu kontroli rentowności prowadzonych działań przy wykorzystaniu podejścia technicznego oraz problemu koordynacji wszystkich funkcji wokół zaspokajania rozpoznanych potrzeb rynku docelowego) wyjaśniających stopień zorientowania marketingowego przedsiębiorstw usługowych w Polsce i USA.
EN
Marketing academicians have researched market orientation for more than four decades. Their research is devoted to the question: why some firms are more market oriented than others? Some proposals as to the scope problems and methodology have been established and some empirical research of this complex phenomenon have been done for the last fourth years of the research. Because empirical research of market orientation in Poland has been done for one decade only, therefore an interesting question could be asked: what could we say about scope of analysed problems and methods used in Polish research, taking as a point of comparison four decade experience in international research. Basing on review of most important proposals in literature, the author synthesizes knowledge on the problems and main methodological perspectives in research of market orientation and than he analyses scope of problems and methods used in Polish research on the subject. The author proposes research program for future Polish empirical research of the market orientation and discusses selected implications as to the methodology of measurement and the ways of interpretation of the research results. Some comparative measures of selected variables of market orientation performed on 105 services firms in Poland and 98 firms in USA are presented as an adaptation of proposed research program. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Aaker D.A.: Managing brand equity. Capitalizing on the value of the brand name. The Free Press, New York 1991.
 • Ambler T.: Marketing and the bottom line. The new metrics of corporate wealth. Financial Times, Prentice Hall, London 2000.
 • Anderson R.E, Hair J.F., Bush A.J.: Professional sales management. McGraw-Hill, New York 1992.
 • Barksdale H.C., Darden B.: Marketers' attitude toward marketing concept. "Journal of Marketing" 1971, 35 (October), s. 29-36.
 • Bell M.L., Emory W.: The faltering marketing concept. "Business Horizons", 22/1971 (June), s. 76-83.
 • Bleik L.L., Buzby S.L.: Profitability analysis by market segments. "Journal of Marketing" 1973 vol. 37 (July), s. 48-53.
 • Broadbent S.: The advertising budget. McGraw-Hill, London 1989.
 • Corey E.R., Star S.: Organizational strategy: a marketing approach. Harvard University Press, Boston 1972.
 • Cunningham J., Clarke J.: The product management function in marketing. "European Journal of Marketing" 1975 9(2), s. 129-149.
 • Dalrymple D.J., Cron W.L.: Sales management. Wiley&Sons, New York 1992.
 • Deshpande R., Webster F.: Organizational culture and marketing. Defining the research agenda. "Journal of Marketing" 1989 (January), s. 3-15.
 • Diamantopulos A., Hart S.: Linking market orientation and company performance: preliminary work on Kohli and Jaworski's framework. "Journal of Strategic Marketing" 1993/2 (vol. 1), s. 93-122.
 • Dunne P.M., Walk H.I.: Marketing cost analysis. A modularized contribution approach. "Journal of Marketing" 1977 (July), s. 83-94.
 • Egan J.: Relationship marketing. Prentice Hall, London 2001.
 • Felton A.P.: Making the marketing concept work. "Harvard Business Review", 37/1959 (July-August), s. 55.
 • Fisher R.J., Maltz E., Jaworski B.J.: Enhancing communication between marketing and engineering. The moderating role of relative functional identification. "Journal of Marketing" 1997 (March), s. 54-70.
 • Fonfara K.: Marketing XXI wieku. Międzynarodowy projekt badawczy. Poznań, październik 2001, Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (materiał powielony).
 • Fonfara K.: Marketingowa orientacja polskich przedsiębiorstw. "Marketing i Rynek" 1994 nr 3, s. 22-26.
 • Fonfara K.: Marketingowa reorientacja polskich przedsiębiorstw. "Marketing i Rynek" 1997 nr 8-9, s. 16-21.
 • Fonfara K.: Marketingowa reorientacja firmy. "Marketing i Rynek" 1997 nr 11, s. 3-7.
 • Fonfara K.: Proces wdrażania koncepcji marketingowych w polskich firmach. W: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie. PWE, Warszawa 2001, s. 86-94.
 • Fonfara K.: Rynkowa orientacja polskich przedsiębiorstw. "Marketing i Rynek" 2001 nr 12, s. 19-26.
 • Frąckiewicz E.: Pozycja departamentu marketingu w instytucjach finansowych. "Marketing i Rynek" 2001 nr 11, s. 19-24.
 • Futrell Ch.: Sales management. Dryden Press, New York 1994.
 • Gounaris S.P., Avlonitis G.J.: Market orientation development: a comparison of industrial vs consumer goods companies. "Journal of Business and Industrial Marketing" 2001/5 (vol. 16), s. 354-381.
 • Gupta A.K., Raj S.P., Wilemon D.: A model of studying R&D'-marketing interface in the new product development process. "Journal of Marketing" 1986 (April), s. 7-17.
 • Harris L.C.: The organizational barriers to developing market orientation. "European Journal of Marketing" 2000/5 (vol. 34), s. 598-624.
 • Hise R.T.: Have manufacturing firms adopted marketing concept? "Journal of Marketing" 1965 (July), s. 9-12.
 • Hooley G., Lynch J., Shepherd J.: The marketing concept: putting the theory into the practice. "European Journal of Marketing" 1990/9 (vol. 24), s. 7-23.
 • Hooley G.J., West C.J., Lynch J.E.: Marketing in the UK - a survey of current practice and performance. Institute of Marketing, Crookham, Berks 1984.
 • Houston F.: The Marketing concept: what it is, what it is not. "Journal of Marketing" 50/1986 (April), s. 81-87.
 • Hutt M.D., Speh W.: The marketing strategy center: diagnosing the industrial marketer's interdisciplinary role. "Journal of Marketing" 1984, vol. 54 (April), s. 53-61.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Zarządzanie marketingowe w sferze usług społecznych. W: Zarządzanie marketingowe w sferze usług. Red. A. Styś. Projekt badawczy nr 1HO2D 041 finansowany przez KBN, s. 192-267.
 • Jaworski B.J., Kohli A.K.: Market orientation: antecedents and consequences. "Journal of Marketing" 1993 (July), vol. 57, s. 53-70.
 • Johnson E.M., Kurz D.L., Scheuing E.E.: Sales management. McGraw-Hill, New York 1994.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Praktyka. Centrum Informacji Menedżera CIM, Warszawa 2001.
 • Karcz K., Kędzior Z.: Badania marketingowe w polskich przedsiębiorstwach (wyniki badań ankietowych). Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Badania marketingowe, teoria - praktyka. Materiały konferencyjne, Ustroń 1994.
 • Keen P.F.W.: Information systems and organizational change. Working Paper 1087-79, Massachusetts Institute of Technology, Boston 1979.
 • Keith R.J.: The marketing revolution. "Journal of Marketing" 24/1960 (January), s. 35-38.
 • Kerin R.A., Peterson R.A.: Strategic marketing problems. Wiley, New York 1993.
 • Kędzior Z.: Orientacja marketingowa w przedsiębiorstwach (próba identyfikacji). "Marketing i Rynek" 1997 nr 7, s. 20-23.
 • Kędzior Z., Karcz K: Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010). Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1998.
 • Kirpalani V.H., Shapiro S.S.: Financial dimensions of marketing management. "Journal of Marketing" 1973 (July), s. 40-47.
 • Kłeczek R.: Miary efektywności działu sprzedaży. W: Wyznaczniki rozwoju przedsiębiorstwa - wartość, koszty, płynność. Red. J. Mońka i D. Sołtys. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 909, Wrocław 2001, s. 79-84.
 • Kłeczek R.: Status działu marketingu w przedsiębiorstwach polskich (wyniki badań empirycznych). W: Skuteczność marketingu w przedsiębiorstwach polskich. Red. W. Muszyńska. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 925, Wrocław 2002, s. 125-134.
 • Kłeczek R., Lascu D.: Orientacja marketingowa w zarządzaniu - kontrola wydatków marketingowych w przedsiębiorstwach usługowych. W: Zarządzanie marketingowe w sferze usług. Red. A. Styś. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kohli A.K., Jaworski B.J.: Market orientation. The construct, research propositions and managerial implications. "Journal of Marketing" 1990 (April), s. 1-18.
 • Konopa L.J., Calabro P.J.: Adoption of marketing concept by large Northeastern Ohio manufacturers. "Akron Business and Economic Review", 2/1971 (Spring), s. 9-13.
 • Kotler Ph.: From sales obsession to marketing effectiveness. "Harvard Business Review" 1977 (November-December), s. 67-75.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders I, Wong V.: Marketing. Podręcznik Europejski. PWE, Warszawa 2002.
 • Kowal W.: Aplikacja badań syndykatowych w kontroli działań marketingowych. W: Skuteczność marketingu w przedsiębiorstwach polskich. Red. W. Muszyńska. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 925, Wrocław 2002, s. 33-41.
 • Kramer T.: Orientacja marketingowa przedsiębiorstw polskich; wyzwania i zagrożenia. W: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy - zagrożenia - dylematy. Materiały konferencyjne. Red. L. Żabiński. PTE Katowice, Katowice 1995, s. 10-13.
 • Kujawłński J., Styś A., Styś S.: Zarządzanie marketingowe w sferze usług - weryfikacja empiryczna. W: Zarządzanie marketingowe w sferze usług. Red. A. Styś. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 33-99.
 • Lambin J.J.: Strategiczne zarządzanie marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Lancaster G.: Marketing and engineering. Can there ever be synergy? "Journal of Marketing Management" 2/1993, s. 141-154.
 • Lavidge R.J.: Marketing concept often gets only lip service. "Advertising Age" 1966 (October), s. 50-56.
 • Leisen B., Lilly B., Winsor R.D.: The effects of organizational culture and market orientation on the effectiveness of strategic marketing alliances. "Journal of Services Marketing" 2002/3 (vol. 16), s. 201-222.
 • Levitt T.: The marketing mode. McGraw-Hill, New York 1969.
 • Levitt T.: Marketing myopia. "Harvard Business Review" 1960 (July/August), s. 45-46.
 • Marketing w Polsce. Raport pod red. K. Fonfary. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wielkopolska Szkoła Biznesu, Poznań 1993.
 • Martilla J.A., James J.C.: Importance - Performance analysis. "Journal of Marketing" 1977 (January), s. 77-79.
 • Maltz E., Kohli A.K.: Reducing marketing's conflict with other functions: the differential effects of integrating mechanisms. "Journal of the Academy of Marketing Science" 4/2000, vol. 28, s. 476-488.
 • Markus M.L.: Power, politics and MIS implementation. Working Paper 1155-80. Massachusetts Institute of Technology, Boston 1980.
 • Matear S., Osborne Ph., Garret T., Gray B.J.: How does marketing orientation contribute to service firms performance? An examination of alternative mechanisms. "European Journal of Marketing" 2002/9 (vol. 36), s. 1058-1075.
 • Matsuno K., Mentzer J.T.: The effects of strategy type on the market orientation - performance relationship. "Journal of Marketing" 2000 (October), s. 1-16.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Orientacja na klienta: cele i formy realizacji w polskich przedsiębiorstwach. W: Zarządzanie i Marketing. Problemy teorii i praktyki marketingu. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 800, Wrocław 1998, s. 11-28.
 • Misiąg F.: Metodyczne problemy badania orientacji marketingowej. "Marketing i Rynek" 2001 nr 10, s. 2-8.
 • Misiąg F.: Orientacja marketingowa jako przedmiot badań. W: Marketing u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Jerzego Altkorna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 97-104.
 • Mikołajczyk B.: Działania marketingowe przedsiębiorstw usługowych. W: Konsument, przedsiębiorstwo, rynek. Materiały konferencyjne. Red. Z. Kędzior. Katowice 1996, s. 183-190.
 • Muszyńska W.: Metody badania skuteczności i efektywności marketingu. W: Skuteczność marketingu w przedsiębiorstwach polskich. Red. W. Muszyńska. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 925, Wrocław 2002, s. 15-32.
 • Sagan A.: Dylematy rozwoju badań marketingowych w Polsce - teoria i praktyka. W: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie. Red. L. Żabiński, K. Śliwiriska. PWE, Warszawa 2002, s. 131-140.
 • Narver J.C., Slater S.F.: The effect of market orientation on business profitability. "Journal of Marketing" 1990 (October), s. 20-35.
 • McNamara C.P.: The present status of the marketing concept. "Journal of Marketing" 36/1972 (January), s. 51-57.
 • Niestrój R., Dothasz M., Hadrian P.: Kluczowe czynniki sukcesu firmy a orientacja firmy. W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego. Red. J. Altkorn. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 21-36.
 • Pfeffer J.: Power and resource allocation in organizations. W: B.M. Staw, G.R. Salancik: New directions in organizational behavior. St Clair, Chicago 1977.
 • Piercy N.: The corporate environment for marketing management and marketing budgeting. "International Marketing Review" 1984, 1 (3), s. 14-31.
 • Piercy N.: Marketing budgeting. Croom Helm, London 1986.
 • Piercy N.: Marketing management: structure and process in decision making. Alen & Unwin, London 1987.
 • Piercy N.: Marketing organization. An analysis of information processing, power and politics. Allen & Unwin, London 1985.
 • Piercy N.: The role and function of chef executive and the marketing department. "Journal of Marketing Management" 3/1986, s. 265-290.
 • Piercy N, Evans M.: Managing marketing information. Croom Helm, London 1983.
 • Pilarski R.: Determinanty i środki rywalizowania przedsiębiorstw na rynku. W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego. Red. J. Altkorn. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 53-60.
 • Pilarski R., Rawski M.: Informacje marketingowe w procesie podejmowania decyzji rynkowych. W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce. Raport z badań. Red. J. Altkorn. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999, s. 61-86.
 • Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W.: Marketing. Dom Wydawniczy ABC.
 • Reukert R.W., Walker O.C.: Marketing's interaction with other functional units: a conceptual framework for empirical evidence. "Journal of Marketing" 1987, vol. 49 (Fall), s. 1-19.
 • Sala J., Smoleń T.: Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach. W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego. Red. J. Altkorn. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 157-178.
 • Shapiro B.P.: Can marketing and manufacturing co-exist? "Harvard Business Review" 5/1977, s. 47-58.
 • Shapiro B.P.: What the hell is marketing oriented. "Harvard Business Review" 1988 (November-December), s. 120-121.
 • Shipley D., Fonfara K.: Organization for marketing among Polish companies. "European Journal of Marketing" 11-12/1993, s. 60-79.
 • Siguaw J.A., Brown G., Widding R.E.: The influence of the market orientation of the firm on sales force behavior and attitudes. "Journal of Marketing Research" 1994, vol. XXXI (February), s. 106-116.
 • Slater S.F., Narver J.C.: Does competitive environment moderate the market orientation - performance relationship? "Journal of Marketing" 1994 (January), s. 46-55.
 • Stampfl R.W.: Structural constraints, consumerism and marketing concept. "MSU Business Topics" 26/1978 (Spring), s. 5-16.
 • St John C.H., Hall E.H.: The interdependency between marketing and manufacturing. "Industrial Marketing Management" 3/1991, s. 223-230.
 • Styś A.: Wprowadzenie. Strategiczne planowanie marketingowe a sprawność i skuteczność działania firmy. W: R. Kicczek, W. Kowal. J. Woźniczka: Strategiczne planowanie marketingowe. PWE, Warszawa 1999, s. 13-20.
 • Webster F.E., Jr Rediscovering the marketing concept. "Business Horizons" 1988, 31 (May-June), s. 29-39.
 • Widawsky A.: The politics of the budgetary process. Little Brown, Boston 1979.
 • Wiktor J, Żbikowska A.: Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwach. W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego. Red. J. Altkorn. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 87-99.
 • Wrzosek W.: Drogi i bezdroża marketingu. "Marketing i Rynek" 1998 nr 11, s. 33-35.
 • Zachowania podmiotów rynkowych. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1999.
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Postawy - metody - dylematy. Materiały konferencyjne pod red. L. Żabińskiego. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, Katowice 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000086181958

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.