PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 311
Tytuł artykułu

Strategie promocji detalicznych produktów bankowych

Warianty tytułu
Promotion Strategies in Retail Banking.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Scharakteryzowano istotę i uwarunkowania działalności promocyjnej banków komercyjnych w odniesieniu do produktów detalicznych. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące komunikacji marketingowej z nabywcami na tle wybranych determinant wpływających na ich decyzje zakupu. Przedstawiono uwarunkowania środowiskowe działalności promocyjnej banków komercyjnych. Na podstawie badań empirycznych dokonano analizy działań promocyjnych banków w świetle kształtowania się ich orientacji marketingowej. Wskazano także na możliwe kierunki ewolucji polskiego sektora bankowego.
EN
With increased competition on the banking services market more and more banks are beginning to recognize the need for as well as the advantages of replacing their distribution or product-oriented policy with the one that is oriented on marketing. This subsequently requires the bank to adjust both the resource acquisition and the development financing strategies. The study, firstly, discusses key issues of consumer-bank marketing communication in terms of factors affecting consumer’s purchase decisions. Banks’ strategic orientations were pointed out together with their corresponding orientation-specific activities. Theoretical considerations involved retail banking with particular attention focused on the peculiarity as well as structural and qualitative aspects of bank products. Promotion and its role in the commercial banks’ marketing system was indicated and promotion tools described in detail. Secondly, it presents the components of the bank’s external environment and the dynamics of its immediate environment regarding present and potential competitors as well as retail buyers. Then it assesses banks’ performance and their offer from the retail buyers’ perspective. Finally it indicates the directions which Polish banking sector is likely to evolve into. (JW)
Rocznik
Strony
311
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Publikacje zwarte i artykuły
 • Adamus-Matuszyńska A.: Rola kultury organizacji w działalności public relations. W: Wybrane problemy public relations. Praca zbiorowa pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej. Wyd. AE w Katowicach, Kolegium Zarządzania, Katowice 1999.
 • Ambler T.: Marketing od A do Z. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Anasz M.: Rynek z przyszłością. "Gazeta Bankowa" nr 11 z 14-20.03.2000.
 • Ansell T.: Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych. Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 • Badania rynkowe i marketingowe. Praca zbiorowa pod red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 • Ballantyne D.: Internal relationship marketing: a strategy for knowledge renewal. "The International Journal of Bank Marketing" 2000, Vol. 18, No. 6.
 • Balmer J.M.T.: Corporate identity, corporate branding and corporate marketing -seeing through the fog. "European Journal of Marketing" 2001, Vol. 35, No. 3/4.
 • Bank J.: Zarządzanie przez jakość. Gebethner & S-ka, Warszawa 1997.
 • Banki polskie u progu XXI w. Praca zbiorowa pod red. W. L. Jaworskiego. Poltext, Warszawa 1999.
 • Bankowość. Praca zbiorowa pod red. J. Głuchowskiego, J. Szambelańczyka. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 • Bartoli A.: Communication et organization. Pour une politique generale cohérente. EO, Paris 1991.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A.: Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Oficyna Wyd. Fogra, Warszawa, Kraków 1992.
 • Bednarska-Olejniczak D.: Zastosowania Internetu w marketingu bankowym. W: Mat. konferencyjne pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, A. Styś: "Marketing -przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania". T. 2. Wyd. AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2000.
 • Bernacik M.: Lobbying profesjonalny, czyli o czym, kogo, kiedy i jak poinformować. "Marketing Serwis" 1997, nr 11.
 • Berry L.L., Parasuraman A.: Marketing services: competing through quality. The Free Press, New York 1991.
 • Białecki K.P.: Marketing producenta i eksportera. Poltext, Warszawa 1992.
 • Bianketti M.: Kod na drodze. "Businessman" 1993, nr 8.
 • Bielecki J., Lepczyński B.: Projekcja rozwoju bankowości detalicznej w Polsce do roku 2003. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1999.
 • Bielecki J.: Bariery poprawy jakości. "Bank" 1997, nr 7.
 • Bitz M.: Produkty bankowe. Rynek usług finansowych. Poltext, Warszawa 1996.
 • Blajter P.: Co myślą o bankach posiadacze ROR. "Rzeczpospolita" nr 85 z 11.04.2002.
 • Blajter P.: Koniec promocji, trzeba płacić. "Rzeczpospolita" nr 102 z 02.05.2002.
 • Blajter R: Ma być szybko, miło i tanio. "Rzeczpospolita" nr 85 z 11.04.2002.
 • Blajter P: Znikają, bo przegrały z kartami. "Rzeczpospolita" nr 102 z 02.05.02.
 • Bluszkowski J.: Popyt na konta osobiste. "Marketing w Praktyce" 1998, nr 1.
 • Bratnicki M.: Marketing w procesie integracji funkcji zarządzania przedsiębiorstwem. W: Mat. konferencyjne pod red. L. Żabińskiego "Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy, metody, dylematy". Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1995.
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • Budzyński W.: Public relations, czyli zarządzanie reputacją firmy. Businessman Press, Warszawa 1997.
 • Bury A.: Karty płatnicze. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Canals J.: Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości. PWN, Warszawa 1997.
 • Caruana A., Money A.H., Berthon P.R.: Service quality and satisfaction - the moderating role of value. "European Journal of Markeitng" 2000, Vol. 34, No. 11/12.
 • Castenow D.: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 • Ciesielska B.: Reklama prasowa banków. "Aida" 1997, nr 4.
 • Colgate M., Alexander N.: Banks, retailers and their customers: a relationship marketing perspective. "International Journal of Bank Marketing" 1998, Vol.16, No. 4.
 • Czarnecki A., Korsak R.: Planowanie mediów w kampaniach reklamowych. PWE, Warszawa 2001.
 • Czas ostatecznych rozstrzygnięć. "Home & Market" 2001, nr 7.
 • Czubała A.: Przestanki i kierunki rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji. W: Mat. konferencyjne pod red. L. Żabińskiego "Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych w sektorach rozwojowych i innowacyjnych. Podstawy teoretyczne i metodyczne, kierunki badań". Wyd. AE/PTE, Katowice 1999.
 • Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2000.
 • Damascelli N.: Comunica?one e management. FrancoAngeli s.r.l., Milano 1993.
 • Dannenberg M., Kellner D.: The bank of tomorrow with today's technology. "International Journal of Bank Marketing" 1998, Vol.16, No. 2.
 • Dąbrowski M.: Komentarz. "Gazeta Bankowa" nr 24 z 11.06.1995.
 • Decyzje konsumentów i ich determinanty. Praca zbiorowa pod red. E. Kieżel. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2001.
 • Dłubak M.: Na kredyt tylko n nas. "Home & Market" 2002, nr 2.
 • Dłubak M.: Od dotacji do kredytów hipotecznych. "Home & Market" 2002, nr 1.
 • Dobosiewicz Z.: Banki zagraniczne w polskim systemie bankowym. "Bank i Kredyt" 1995, nr 15/9.
 • Dobosiewicz Z.: Podstawy bankowości. PWN, Warszawa 1997.
 • Doktorowicz K.: Współpraca 2 mediami jako element działań public relations. W: "Wybrane problemy public relations". Praca zbiorowa pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej. Wyd. AE w Katowicach, Kolegium Zarządzania, Katowice 1999.
 • Domański T., Kowalski P.: Marketing dla menedżerów. PWN, Warszawa 1998.
 • Domański T.: Skuteczna reklama i promocja. Poltext, Warszawa 1993.
 • Drewinicka M., Sobocińska M., Waniowski P.: Rola public relations w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W: Mat. konferencyjne pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, A. Styś: "Marketing - przełom wieków. Paradygmaty, zastosowania". T. 2. Wyd. AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2000.
 • Droga Polski do Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. T. Sporka. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2001.
 • Duczkowska-Małysz K., Małysz J.: Czy pesymizm osiągnął dno? „Nowe Życie Gospodarcze" nr 7 z 22.02.1998.
 • Duliniec E.: Postępowanie nabywców towarów konsumpcyjnych w krajach o gospodarce rynkowej. Analiza marketingowa. "Monografie i Opracowania" nr 204. SGPiS, Warszawa 1986.
 • Dunckel J., Taylor B.: Profesjonalny system obsługi klienta. Strategie wiodące do sukcesu. M & A Communications Polska, Lublin 1996.
 • Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red. Z. Martyniaka. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1997.
 • Fatuła D.: Zmiany w skłonności do oszczędzania i inwestowania polskich gospodarstw domowych w procesie integracji z Unią Europejską. W: Mat. konferencyjne pod. red. K. Gutkowska, I. Ozimek: "Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską". Wyd. SGGW, Warszawa 1999.
 • Fay Ch. J.: Royalties from loyalties. "Journal of Business Strategy" 1994, No. 3-4.
 • Feldman L. P.: Societal adaptation: a new challenge for marketing. "Journal of Marketing" 1971, No. 7.
 • Financial services marketing. Eds. A. Meidan, B. Lewis, L. Moutinho. The Dryden Press, London 1997.
 • Flejterski S., Smoliński J.: Rola sprzedaży bezpośredniej i public relations w kształtowaniu pozytywnego wizerunku banku. W: "Wybrane problemy usług finansowych w Polsce". Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
 • Frąckowiak P.: Segmentacja klientów a oferta podażowa i wykorzystywany system obsługi w uniwersalnym banku komercyjnym. W: Mat. konferencyjne "Instytucje finansowe - marketing- przedsiębiorstwa". Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Markering. PWE, Warszawa 1995.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Garbarski L.: Zrozumieć nabywcę. PWE, Warszawa 1994.
 • Garczarczyk J.: Jakość usług jako jeden r elementów marketingu bankowego. W: Mat. konferencyjne pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, A. Styś: "Marketing - przełom wieków. Paradygmaty, zastosowania". T. 2. Wyd. AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2000.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1997.
 • Glińska-Neweś A., Kreja A.: Polski bank w oczach klienta. "Marketing i Rynek" 1997, nr 6.
 • Gliński B., Kuc B. R., Szczepankowski P.: Zarządzanie strategiczne. Geneza, rozwój, priorytety. Wyd. Key Text, Warszawa 1996.
 • Głowacki R.: Przedsiębiorstwo na rynku. PWE, Warszawa 1987.
 • Goban-Klas T.: Public relations, czyli promocja reputacji. Business Press, Warszawa 1993.
 • Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Difin, Warszawa 2001.
 • Goślicki J.: Sztuka reklamy. Fundusz Gospodarczy Region Małopolska, Kraków 1994.
 • Grabowski T.: Zmniejszanie dystansu. "Bank" 1998, nr 11.
 • Gray D.A., Cyr D.: Na czym polega i jak robić marketing produktu. Wyd. M & A Communications Polska Sp. z o.o., Lublin 1995.
 • Gronroos Ch.: Service management and marketing. Managing the moments of truth in service competition. Lexington Books, USA, 1990.
 • Gross L.: Elite customers move the most. Account switching study shows. "American Banker" 1987, October 5.
 • Grudzewski W., Dolińska M.: Rozwój marketingu relacji. "Organizacja i Kierowanie" 1998, nr 2.
 • Grupy kapitałowe w Polsce. Praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej, M. Trackiego, B. Wawrzyniaka. Difin, Warszawa 1998.
 • Grzegorczyk W.: Banków coraz mniej, za to silniejsze. "Rzeczpospolita" z 10.06.2002.
 • Grzegorczyk W.: Doradztwo dla klientów jako instrument strategii marketingowej banków. "Bank i Kredyt" 1994, nr 11.
 • Grzegorczyk W.: Marketingowe strategie banków. "Bank i Kredyt" 1995, nr 11.
 • Grzegorczyk W.: Podstawy marketingu bankowego. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Grzegorczyk W.: Produkt i cena jako elementy marketingowej strategii działania banku. "Bank i Kredyt" 1991, nr 7-8.
 • Grzegorczyk W.: Promocja banków w Polsce w latach 1991-1994. "Aida" 1996, nr 7.
 • Grzegorczyk W.: Strategie marketingowe banków. PWN, Warszawa 1997.
 • Grzegorczyk W.: Trudny rok sektora bankowego. "Rzeczpospolita" nr 133 z 10.06.2002.
 • Harasim J.: Bankassurance - czynnik sukcesu. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 8.
 • Harasim J.: Bankassurance. Strategia wzajemnych korzyści. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 7.
 • Harasim J.: Kreowanie marki w banku. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 2.
 • Harasim J.: Marketing usług bankowych. Wyd. AE Katowice, Katowice 1995.
 • Harasim J.: Wewnętrzne uwarunkowania strategii marketingowych banków detalicznych w Polsce - analiza zasobów niematerialnych. "Bank i Kredyt" 2001, nr 6.
 • Harasim J.: Wpływ makrootoczenia na działania marketingowe banków detalicznych w Polsce. "Bank i Kredyt" 2000, nr 6.
 • Harasim J.: Zewnętrzne uwarunkowania kształtowania strategii marketingowych banków detalicznych w Polsce - analiza mikrootoczenia. "Bank i Kredyt" 2000, nr 9.
 • Hendler A.: Banki zaostrzają konkurencję. "Businessman" 1997, nr 9.
 • Heropolitańska I., Borowska E.: Kredyty i gwarancje bankowe. Poltext, Warszawa 1991.
 • Idzik M.: Polak, który chce oszczędzać. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 8.
 • Jabłoński P.: Coraz mniej oszczędzamy. "Rzeczpospolita" z 07.01.2002.
 • Jachis A., Terelak J. R: Psychologia konsumenta i reklamy. Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz 1998.
 • Jackowicz K: Nowe kanały dystrybucji produktów bankowych a wybrane problemy zarządzania bankiem. "Bank i Kredyt" 2000, nr 1-2.
 • Jarschina J., Górniak J.: Rynek usług finansowych w Polsce. Instytut Badań i Opinii Publicznej "CEM", Kraków 1995.
 • Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B.: Banki. Rynek, operacje, polityka. Poltext, Warszawa 1993.
 • Jaworski W.L.: Banki polskie czy banki w Polsce. "Bank" 1998, nr 11.
 • Jerschina J., Surdej A.: Polska rodzina na rynku usług finansowych. Strategia marketingowa banków a gospodarstwa domowe. "Marketing-Mix" 1995, nr 4.
 • Jones T. O., Sasser W. E.: Why satisfied customers defect. Harvard Business Review. November-December 1995.
 • Joseph M., McClure C., Joseph B.: Service quality in the banking sector: the impact of technology on service delivery. "International Journal of Bank Marketing" 1999, Vol. 17, No. 4.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 1991.
 • Kall J.: Promocja sprzedaży, czyli jak sprzedać więcej. Business Press, Warszawa 1994.
 • Kall J.: Reklama. PWE, Warszawa 1995.
 • Kałużny S., Kałużna H.: Bankowiec & klient. Technologia, kultura, etyka. CSW KWANTUM, Warszawa 1996.
 • Kantecki A.: Orientacja marketingowa polskich banków. "Marketing Serwis" 1997, nr 3.
 • Karpiński P.: Każdy ma swój bank podstawowy. "Gazeta Bankowa" nr 6 z 6-12.02.2001.
 • Karwowski J.: Klient na rynku usług finansowych - ktoś szczególny czy petent? W: Mat. konferencyjne "Instytucje finansowe - marketing - przedsiębiorstwa". Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Kędzior Z.: Orientacja marketingowa w przedsiębiorstwach (próba identyfikacji). "Marketing i Rynek" 1997, nr 7.
 • Klęczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J.: Marketing. Jak to się robi. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
 • Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J.: Strategiczne planowanie marketingowe. PWE, Warszawa 1996.
 • Kokoszka I.: Ratunek dla pieniądza. "Marketing Serwis" 2001, nr 12.
 • Kokoszka I.: Zbyt chłodny wizerunek. "Gazeta Bankowa" 1998, nr 26.
 • Kołoszczyk M.: Oszczędzanie, waluty i banki. "Marketing w Praktyce" 1996. nr 7/8.
 • Konopielko L.: Empiryczna analiza procesów konsolidacyjnych w bankowości. "Bank i Kredyt" 1996, nr 12.
 • Konsolidacja w sektorze finansowym. "Home & Market" 1999, nr 2.
 • Koppen J. von: Strategie banków w Europie. CeDeWu, Warszawa 1999.
 • Kosiński B.: Konsolidacja kapitałowa w sektorze bankowym. "Bank i Kredyt" ("Bankowe ABC" nr 66) 2000, nr 10.
 • Kostyra T.: Banki malo bezpośrednie. "Impact" 1999, nr 1.
 • Kotler Ph., Armstrong G.: Principles of Marketing. Prentice-Hall, New Jersey 1994.
 • Kotler Ph.: Marketing management. Analysis planning, implementation and control. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J. 1991.
 • Kotler Ph.: Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontro/a. Gebethner & S-ka, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph: Kotler o marketingu. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Kotliński G.: Dlaczego sponsoring. "Marketing Serwis" 1997, nr 3.
 • Kowalik R: Bezkonkurencyjni. "Gazeta Bankowa" nr 8 z 20-26.02.2001.
 • Kowalik F.: Constans. "Gazeta Bankowa" nr 13 z 26.03-01.04.2002.
 • Kowalik R: Deutsche Bank jeszcze nie "24". "Gazeta Bankowa" z 23-29.11.1999.
 • Kowalik R: Większa kasa ekstraklasy. "Gazeta Bankowa" nr 4 z 22.01.-28.01.2002.
 • Kowalski T.: Banki w Polsce a perspektywa członkostwa w UE. "Bank" 2002, nr 4.
 • Kramer J.: Jak badać makrootoczenie przedsiębiorstwa? W: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Centrum Badań i Ekspertyz, AE w Katowicach, Katowice 1996.
 • Kramer J.: Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ograniczające orientację na klienta. W: Mat. konferencyjne "Marketing 2001" Jurata 1998. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 1998.
 • Kramer T.: Marketing. Książnica, Katowice 1992.
 • Kramer T.: Orientacja marketingowa przedsiębiorstw polskich. Wyzwania i zagrożenia. W: Mat. konferencyjne pod red. L. Żabińskiego "Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy - metody - dylematy". Wyd. AE/PTE, Katowice 1995.
 • Kroć J.: Oddziały nie znikną. "Bank" 1997, nr 12.
 • Krzyżanowska M.: Tożsamość orientacji przedsiębiorstwa. "Marketing i Rynek" 2002, nr 3.
 • Krzyżanowska M., Wajdner R.: CIT - metoda badania jakości usług. "Problemy Jakości" 2000, nr 11.
 • Krzyżkiewicz Z.: Operacje i innowacje bankowe. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994.
 • Kucharski P.: 75 milionów powodów. "Nowe Życie Gospodarcze" nr 17 z 09.09.2001.
 • Kujawa H., Polakowska-Kujawa J.: Sponsoring. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1994.
 • Kuryłek W.: Kilka słów o oszczędnościach. "Gazeta Bankowa" nr 10 z 05.03-11.03 2002.
 • Lach A.: Trochę wiedzy. "Gazeta Bankowa" nr 3 z 15.01-21.01.2002.
 • Lachowski S.: Dlaczego cyberbank? "Home & Market" 2001, nr 7.
 • Lafferty B. A., Huit G. T. M.: A synthesis of contemporary market orientation perspectives. "European Journal of Marketing" 2001, Vol. 35, No. 1/2.
 • Lassar W.M., Manolis Ch., Winsor R. D.: Service quality perspectives and satisfaction in private banking. "The International Journal of Bank Marketing" 2000, Vol. 18, No. 4.
 • Laszczak M.: Psychologia przekazu reklamowego. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Leksykon marketingu. Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna i T. Kramera. PWE, Warszawa 1998.
 • Lesca H.E.: Lesca: Gestion de r information. Litec, Paris 1995.
 • Lesca H.: Pour un management stratégique de l'information. "Revue française de gestion" 1992, nr 90.
 • Leśniewski M.: Detal bankowy. "Home & Market" 2002, nr 1.
 • Leśniewski M.: Dziesięć lat marzeń. "Home & Market" 2001, nr 11.
 • Leśniewski M.: Kto kogo skonsoliduje. "Home & Market" 2001, nr 9.
 • Levesque T., McDougall G.: Determinants of customer satisfaction in retail banking. "International Journal of Bank Marketing" 1996, Vol. 14, No. 7.
 • Lewis B.: Service quality: recent developments in financial services. "International Journal of Bank Marketing" 1993, Vol. 11, No. 6.
 • Liński M.: Otoczenie wciąż mało przyjazne. "Gazeta Bankowa" nr 13 z 26.03-01.04.2002.
 • Lovelock Ch.H.: Services Marketing. Prentice Hall, USA, 1991.
 • Łańcucki J.: Jakość w sferze usług. "Problemy Jakości" 1993, nr 5.
 • Łodziana-Grabowska J.: Efektywność reklamy. PWE, Warszawa 1996.
 • Łysakowski P.: Bankowość elektroniczna po polsku. "Bank" 1998, nr 10.
 • Making customers trendy. "International Journal of Bank Marketing" 1994, Vol. 12, No. 5.
 • Marczak M.: Jakość produktu wymiarem konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Problemy Jakości" 2002, nr 3.
 • Marketing usług. Praca zbiorowa pod red. A. Styś. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Markowski M.: Wirtualne usługi finansowe. "Bank" 1998, nr 10.
 • Masiukiewicz P.: Efekt kompensacji. "Bank" 2002, nr 2.
 • Mastromarco D.: Sztuka lobbyingu w Polsce. Warszawa 1995.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Ewolucja orientacji na klienta w działaniach marketingowych firm. "Marketing i Rynek" 1996, nr 5.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2002.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Podstawy rozwoju marketingu zorientowanego na klienta. W: Mat. konferencyjne pod red. L. Żabińskiego "Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych w sektorach rozwojowych i innowacyjnych. Podstawy teoretyczne i metodyczne, kierunki badań". Wyd. PTE, Katowice 1999.
 • Meidan A.: Marketing financial services. Macmillan Press, London 1996.
 • Miklaszewska E.: Wpływ konkurencji na rynku bankowym na strategie banków komercyjnych. "Bank i Kredyt" 1996, nr 11.
 • Mizerski G.: Ewolucja marketingu w bankowości angielskiej i amerykańskiej. "Marketing Serwis" 1997, nr 4.
 • Mościbrodzka K.: Czy boom kredytowy jest niebezpieczny? "Bank" 1997, nr 1.
 • Mościcka K.: Oswojony portfel. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 7.
 • Mruk H., Rutkowski I. P.: Strategia produktu. PWE, Warszawa 1994.
 • Mruk H.: Orientacja sprzedażowa barierą wprowadzania marketingu w firmach polskich. W: "Zachowania podmiotów sfery konsumpcji". Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Mudie P., Cottam A.: Usługi. Zarządzanie i marketing. PWN, Warszawa 1998.
 • Musielak P.: Bankowa e-przyszłość. "Home & Market" 2001, nr 6.
 • Mynarski S.: Marketing jako system komunikacji. W: Handel i marketing. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 • Narożny T.: Zarys prawa bankowego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.
 • Newman K., Cowling A.: Service quality in retail banking: the experience of two British clearing banks. "International Journal of Bank Marketing" 1996, March.
 • Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka. Oficyna Wydawnicza Antykwa S.C., Kraków 2000.
 • Nicholls R.F.: Promocja i sprzedaż usług bankowych. Olympus, Warszawa 1993.
 • Nie ma kodeksu, ale są zasady. "Gazeta Bankowa" nr 23 z 5-11.06.2001.
 • Niedźwiecka A., Wojtas J.: Bank a stopień kooperacji przedsiębiorstw. W: Mat. konferencyjne pod red. J. Karwowskiego "Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw". Wyd. US, Szczecin 2001.
 • Niestrój R.: Koncepcja marketingowa a profil strategiczny przedsiębiorstwa. W: Mat. konferencyjnych pod. red. L. Żabińskiego "Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy - metody - dylematy". Wyd. AE PTE w Katowicach, Katowice 1995.
 • Niestrój R.: Stan obecny i perspektywy rozwoju rynkowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce. W: Mat. konferencyjne "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce". Wyd. AE Kraków, Kraków 1999.
 • Niestrój R.: Zarządzenie marketingiem. Aspekty strategiczne. PWN, Warszawa 1996.
 • Nizińska K.: Mikrootoczenie rynkowe przedsiębiorstwa a problemy konkurencji (charakterystyka zależności). "Handel Wewnętrzny" 1995, nr 1.
 • O'Shaughessy J.: Dlaczego ludzie kupują. PWE, Warszawa 1994.
 • Obal T.: Zwiększony nacisk konkurencji. "Bank" 1998, nr 12.
 • Obłój K.: Mikroszkółka zarządzania. PWE, Warszawa 1994.
 • Olearnik J.: Współczesne orientacje działalności rynkowej banków. W: Mat. konferencyjne pod red. J. Jerschiny "Banki a gospodarka polska". Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, Kraków 1994.
 • Opolski K., Polkowski K.: Kierunki działań poprawy jakości w polskich bankach. "Bank i Kredyt" 1999, nr 4.
 • Opolski K.: Marketing i jakość - wzajemne związki (na przykładzie instytucji bankowych). "Problemy Jakości" 2002, nr 3.
 • Opolski K.: Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem. Olympus CEiRB, Warszawa 1998.
 • Opolski K.: Zarządzanie jakością w bankach. "Bank i Kredyt" 1995, nr 11.
 • Orłowska B.: Sprzedawanie pieniędzy. "Businessman" 1996, nr 1.
 • Otte M.: Marketing. Spółka Gratis, Wrocław 1991.
 • J.Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2001.
 • Palmer A.: Principles of services marketing. McGraw-Hill Book Company, London 1994.
 • Pawlak M.: Przewodzą najwięksi detaliści. "Home & Market" 2001, nr 7.
 • Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
 • Pecyna A.: Wszystko w garści. "Gazeta Bankowa" nr 15 z 10-16.04.2001.
 • Penc-Pietrzak L: Strategie biznesu i marketingu. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Penc J.: Nowe zasady konkurowania. "Marketing Serwis" 1997, nr 11.
 • Penc J.: Zarządzanie dla przyszłości. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Penc J.: Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości. "Życie Gospodarcze" nr 7 z 1-15.04. 1998.
 • Pieniądz, banki. "»Analizy«. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych" 1998, nr 3.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1997.
 • Pierścionek Z.: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Wyd. SGH, Warszawa 1995.
 • Pietronkiewicz H.: Strategia banku uniwersalnego w warunkach otwarcia polskiego rynku finansowego. W: Integracja europejska a strategie banków komercyjnych. Praca zbiorowa pod red. W. Baki. Wyd. MSBiF, Katowice 1998.
 • Pietrzak B., Polański Z.: System finansowy w Polsce — lata dziewięćdziesiąte. PWN, Warszawa 1998.
 • Pietrzak J.: Co nas trzyma w banku? "Gazeta Bankowa" z 07.05.-13.05.2002.
 • Pietrzak J.: Wielkość jako czynnik przewagi konkurencyjnej banku. "Bank i Kredyt" 2002, nr 2.
 • Pluta-Olearnik M.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1993.
 • Pluta-Olearnik M.: Marketing usług bankowych. PWE, Warszawa 1999.
 • Podręcznik marketingu. Praca zbiorowa pod red. M. J. Thomasa. PWN, Warszawa 1998.
 • Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna. Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 • Polska plotka, czyli WOM. "Marketing Serwis" 1997, kwiecień.
 • Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. W. L. Jaworskiego. Poltext, Warszawa 1997.
 • Pomykało W.: Strategie public relations (1). "Personel" 1995, nr 3.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. PWE, Warszawa 1996.
 • Przybylski M.: Potencjał rynku usług bankowych w Polsce. "Bank" 2000, nr 11.
 • Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W.: Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej. "Unia Europejska. Serwis Informacyjny" 2000, nr 8.
 • Przyszłość należy do bankowości elektronicznej. "Home & Market" 2001, nr 9.
 • Pukas A.: Istota metody SERVQUAL i jej znaczenie dla marketingu usług. W: Przedsiębiorstwo-marketing-strategie. Katowice 1995.
 • Rogowski G.: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Rogoziński K.: Dlaczego marketing relacyjny. "Marketing w Praktyce" 1996, nr 4.
 • Rogoziński K.: Marketingowy przełom. W: Mat. konferencyjne "Marketing 2001" Jurata 1998. Wyd. UG, Sopot 1998.
 • Rogoziński K.: Nowy marketing usług. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Rogoziński K.: Nowy marketing usług. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Rosę P. S.: Zarządzanie bankiem komercyjnym. Wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych. Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 • Rozwój i modernizacja sektora bankowego w Polsce. "Bank i Kredyt" 1991, nr 1.
 • Rudawska E.: Student, potencjalny klient banku. "Bank" 2002, nr 4.
 • Rudnicki L.: Zachowania konsumentów na rynku. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1996.
 • Rutkowski I., Wrzosek W.: Strategia marketingowa. PWE, Warszawa 1985.
 • Rutkowski I.: Nordycka szkoła marketingu usług. "Reklama" 1988, nr 9.
 • Rydel M.: Zanim zaczniesz się reklamować. "Businessman" 1990, nr 1.
 • Rydel M., Ronkowski S.: Marketing partnerski. "Marketing i Rynek" 1995, nr 9.
 • Rynkowe zachowania konsumentów. Praca zbiorowa pod red. E. Kieżel. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1999.
 • Rytelewska G.: Kierunki rozwoju bankowości detalicznej w Polsce. "Bank i Kredyt" 2001, nr 6.
 • Rytlewska G., Szablewski A.: Oszczędności w gospodarce rynkowej. "Bank i Kredyt" 1993, nr 4.
 • Scott W.G.: Strategie konkurencyjne banku. "Marketing-Mix" 1996, nr 5.
 • Service quality management. Quality Focus Institute, Bank Marketing Association, Lafferty Publications Ltd, Dublin 1992.
 • Sielicki J.: Polacy o kartach (płatniczych). "Marketing w Praktyce" 2001, nr 1.
 • Simon H.: Zarządzanie cenami. PWN, Warszawa 1996.
 • Siwińska J.: Strumień czy rzeka. "Życie Gospodarcze" nr 28 z 1-15.11.1997.
 • Smyczek S.: Lojalność konsumentów a sukces rynkowy banku. "Marketing i Rynek" 2000, nr 4.
 • Sobczyk G.: Percepcja jakości usług bankowych przez klientów. W: Mat. konferencyjne "Marketing 2001" Jurata 1998. Uniwersytet Gdański, Sopot 1998.
 • Sobczyk G.: Transformacja w zarządzaniu gospodarką. PNIZM, Warszawa 1999.
 • Solarz J.K., Daniluk D., Zombirt J.: Integracja europejska a krajowe banki komercyjne. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 • Solarz J.K.: Transgraniczna konkurencja. "Bank" 1998, nr 5.
 • Solarz J.K.: Zarządzanie strategiczne w bankach. Poltext, Warszawa 1997.
 • Solarz J.K.: Rating nowe słowo i zjawisko w bankowości i finansach. "Bank i Kredyt" 1996, nr 7-8.
 • Solarz J. K., Wyczański P.: Konsolidacja systemu bankowego jako efekt odpowiedzi na wyzwanie konkurencji wewnętrznej i zewnętrznej. "Bank i Kredyt" 1995, nr 6.
 • Spruch W.: Dostosowanie sytemu kart płatniczych w Polsce do rynku usług finansowych w Unii Europejskiej. W: Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej. Poltext, Warszawa 1997.
 • Stankunowicz E.: Ludzie lubią banki. "Gazeta Bankowa" nr 9 z 03.03.1996.
 • Stanton W.: Fundamentals of marketing. McGraw Hill, New York 1981.
 • Steinbeck H. H.: Total quality management. Kompleksowe zarządzanie jakością. Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1998.
 • Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 • Strużycki M.: Konkurencja w procesach zarządzania. "Handel Wewnętrzny" 1997, nr 3.
 • Strużycki M.: Orientacja rynkowa — definicja i elementy metodologiczne. "Handel Wewnętrzny" 1995, nr 1.
 • Styś A.: Klient na rynku usług finansowych. W: Instytucje finansowe - marketing - przedsiębiorstwa. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Swanson S. R., Kelley S. W.: Service recovery attributions and word-of-mouth intentions. "European Journal of Marketing" 2001, Vol. 35, No. 1/2.
 • Swat B.: System bankowy w Polsce a strategia marketingowa banku komercyjnego. W: Instytucje finansowe - marketing — przedsiębiorstwa. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Swoboda U.C.: Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy zarządzania. CeDeWu, Warszawa 2000.
 • Szczepańska K.: Kompleksowe zarządzanie jakością. Wyd. Normalizacyjne ALFA-WERO Sp. z o.o., Warszawa 1998.
 • Szczepański J.: Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. PWE, Warszawa 1981.
 • Sznajder A.: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym. PWN, Warszawa 1995.
 • Sznajder A.: Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Business Press, Warszawa 1993.
 • Szromnik A.: Założenia i warunki kształtowania skutecznej strategii promocji w instytucjach finansowych. W: Mat. konferencyjne "Instytucje finansowe - marketing -przedsiębiorstwa". Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Sztucki T.: Marketing przedsiębiorcy i menedżera. Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1996.
 • Sztucki T.: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1995.
 • Szymura-Tyc M.: Wartość dla klienta jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W: Mat. konferencyjne pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, A. Styś: "Marketing - przełom wieków. Paradygmaty, zastosowania". T. 1. Wyd. AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2000.
 • Śmiłowski E.: Coraz lepsza reputacja. "Bank" 2000, nr 3.
 • Śmiłowski E.: Gorzej tu, lepiej w Unii Europejskiej. "Gazeta Bankowa" z 21-27.05. 2002.
 • Śmiłowski E.: Mniej aktywni. "Gazeta Bankowa" nr 9 z 26.02-04.03.2002.
 • Śmiłowski E.: Styczeń rozczarował. "Gazeta Bankowa" nr 8 z 19.02-25.02.2002.
 • Śmiłowski E.: Więcej niż dobry. "Bank" 1998, nr 4.
 • Śmiłowski E.: Wizerunek własny. "Gazeta Bankowa" nr 27 z 4-10.07.2000.
 • Śmiłowski E.: Zapowiedź ekspansji. "„Bank" 1997, nr 4.
 • Światowy G.: Zachowania konsumenckie. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 • Taraszewska D.: Specyficzne, więc trudne. "Marketing w Praktyce" 1996, nr 7-8.
 • Torres-Lutz M.: To nie zmierzch. "Gazeta Bankowa" nr 5 z 29.01-04.02.2002.
 • Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995. Praca zbiorowa pod red. W. Baki. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 • Trawnicka S.: SERVQUAL. Badanie postrzeganej jakości usług bankowych. "Marketing i Serwis" 1997, nr 4.
 • Trudny rynek. "Rzeczpospolita" nr 106 z 08.05.2002.
 • Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa. Wyd. Instytutu Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001.
 • Urbanek G.: Rozszerzanie marki na nowe wyroby. "Marketing i Rynek" 1996, nr 6.
 • Veloutsou C., Saren M., Tzokas N.: Relationship marketing. What if...? "European Journal of Marketing" 2002, Vol. 36, No. 4.
 • Violano M., Collie S. van: Techniki bankowości detalicznej. Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
 • Walkowiak K.: Znaczenie jakości usług bankowych. "Marketing Serwis" 1997, nr 3.
 • Weiss D.: La nouvelle gestion des ressources humaines. "Les cahiers d'information du directeur du personel" 1988, nr 4.
 • Weife W.: Tendencje rozwojowe w gospodarce polskiej. "Nowe Życie Gospodarcze" nr 24 z 23.12.2001.
 • West A.: Zaplanuj swój biznes. PWN, Warszawa 1998.
 • Westerman W.: Problematyka informacyjna w indywidualizacji usług bankowych. W: System informacji marketingowej firm finansowych. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 • Whittle S., Foster M.: Modelowanie potrzeb konsumenta. "Bank" 1992, nr 1.
 • Więcław E.: Telefon, komputer i kiosk. "Rzeczpospolita" nr 62 z 14.03.2002.
 • Wiktor J.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. PWN, Warszawa 2001.
 • Wilkonowicz Ł.: Kredytowa gorączka. "Gazeta Bankowa" nr 4 z 25-31.01.2000.
 • Wilkowicz Ł.: Dwie piąte setki w Polsce. "Gazeta Bankowa" nr 48 z 27.11-3.12.2001.
 • Wilkowicz Ł.: Kredytowa zagadka: Na co pożyczamy? "Gazeta Bankowa" nr 40 z 5-11.10.1999.
 • Wilkowicz Ł.: Ciągle w cieniu. "Gazeta Bankowa" nr 14 z 3-9.04.2001.
 • Wilkowicz Ł.: Dłużej, ale jak długo. "Gazeta Bankowa" nr 4 z 22.01.-28.01.2002.
 • Wiśniewski A.: Marketing - szansę i zagrożenia dla konsumentów. W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji. AE, Katowice 1994.
 • Witek J.: Orientacja marketingowa a jakość usług finansowych. W: Mat. konferencyjne pod red. J. Karwowskiego "Problemy marketingowe usług finansowych w Polsce". Szczecin 1996.
 • Właściciel z inicjatywą. "Przegląd Organizacji" 1996, nr 10.
 • Woźniczka J.: Łakoma przynęta. "Businessman" 1993, nr 12.
 • Wójcik K.: Public relations od A do Z. T. 1. Wyd. Placet, Warszawa 1997.
 • Wójtowicz G.: Koniunktura. Magazyn "Gazety Bankowej" z 23.06.-29.06.1997.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1997.
 • Współczesny bank. Praca zbiorowa pod red. W.L. Jaworskiego. Poltext, Warszawa 1998.
 • Wziątek-Staśko A.: Społeczny marketing wewnętrzny. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 9.
 • Zachowania podmiotów rynkowych. Praca zbiorowa pod red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1999.
 • Zalejko G.: Sales promotion w polskim banku. "Aida" 1996, nr 7.
 • Zaleska M.: Jak zmieniać nadzór. "Gazeta Bankowa" nr 3 z 16-22.01.2001.
 • Zaleska M.: Rezerwy obowiązkowe barierą rozwoju polskich banków. "Bank i Kredyt" 1998, nr 5.
 • Zapadka P.: Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego w Polsce. "Bank i Kredyt" 2002, nr 1.
 • Zaręba J.: Właściwy rytm. "Gazeta Bankowa" nr 6 z 5.02.-11.02.2002.
 • Zarządzanie strategiczne. Praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Zawadzka Z.: Dziesięciolecie głębokich zmian. "Gazeta Bankowa" nr 2 z 9-15.01.2001.
 • Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 1999.
 • Zineldin M.: Bank — corporate client "Partnership" relationship. Benefits and life cycle. "International Journal of Bank Marketing" 1996, Vol. 14, No. 3.
 • Zineldin M.: Bank strategic positioning and some determinants of bank selection. "International Journal of Bank Marketing" 1997.
 • Zygierewicz M.: Zmiany w systemie regulacji a funkcjonowanie banków. "Bank" 2002, nr 4.
 • Zabielska I.: Zwierzaki w służbie finansów. "Businessman" 1996, nr 3.
 • Żabiński L.: Dylematy teorii i metodyki badań orientacji strategicznej marketingu. W: Mat. konferencyjne pod red. L. Żabińskiego "Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych w sektorach rozwojowych i innowacyjnych. Podstawy teoretyczne i metodyczne, kierunki badań". Wyd. AE/PTE, Katowice 1999.
 • Żabiński L.: Mechanizm rynkowy a marketing integralny w sferze rynku konsumpcyjnego (na marginesie poszukiwań zasady teoriotwórczej i kategorii badawczych). W: ZN AE w Katowicach, nr 127. Katowice 1998.
 • Żabiński L.: Rozwój strategicznych zachowań marketingowych przedsiębiorstw w dobie transformacji gospodarki (Niektóre dylematy identyfikacji i oceny). W: Mat. konferencyjne "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce". Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Żabiński L.: Zmiany klasycznych orientacji marketingowych przedsiębiorstwa. "Marketing i Rynek" 1996, nr 6.
 • Żuk P.: Home banking - nowa metoda walki o klienta. „Bank" 1997, nr 6.
 • Żuławnik B., Urbaniak M.: Przelewanie z pustego w próżne. "Gazeta Bankowa" nr 4 z 26.01.1997.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Marketing bankowy. PWE, Warszawa 1995.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Marketing usług finansowych. PWN, Warszawa 1999.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Nowe formy współpracy na rynku usług finansowych. W: Mat. konferencyjne pod red. J. Karwowskiego "Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw". Wyd. US, Szczecin 2001.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Strategia usług bankowych. "Marketing w Praktyce" 1996, nr 4.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1996.
 • Żurawik B.: Marketing usług bankowych. "Marketing i Rynek" 1994, nr 3.
 • Żurawik B.: Zdobywanie klienta. "Marketing w Praktyce" 1996, nr 12.
 • Źródła internetowe i inne materiały
 • www.nbp.pl/statystyka
 • www.stat.gov.pl Departament Rachunków Narodowych i Finansów
 • Banking and finance in Poland 1999. Research & Publishing Institute OLYMPUS, Warszawa 1999.
 • Encyklopedia banków w Polsce 2001. Wyd. "Bank" i "Prawo i Gospodarka", edycja specjalna z 2001.
 • Katalog norm i przewodników ISO/IEC. Warszawa 1994.
 • Kłopoty finansowe rodzin w ostatnim roku. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2002.
 • Kowalewski O.: Konsolidacja banków w świecie i w Polsce - studia przypadków.
 • Materiały i Studia, zeszyt nr 79, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 1998.
 • Pokojska M.: Właścicielska koncentracja (dodatek do "50 największych banków w Polsce w 2001"). Wyd. „Bank" oraz ,Prawo i Gospodarka", Warszawa 2001.
 • "Rocznik Statystyczny 1997". GUS, Warszawa 1997.
 • "Rocznik Statystyczny 1998". GUS, Warszawa 1998.
 • "Rocznik Statystyczny 1999". GUS, Warszawa 1999.
 • "Rzeczpospolita" z 25.05.1999, 26.01.2000, 18.02.2000, 23.03.2000, 28.03.2000 (komunikaty).
 • Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1995.
 • Spruch W.: Postęp w innowacjach finansowych na przykładzie kart płatniczych. "Materiały i Studia" nr 39, NBP, Warszawa 1993.
 • Sytuacja finansowa banków w 200 J. Synteza. Materiały źródłowe NBP.
 • Szcześ M., Jakubiec S.: Elektroniczne usługi finansowe - charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne. Materiały i Studia NBP, zeszyt nr 139, Warszawa 2001.
 • Akty prawne
 • Ustawa z 31 stycznia 1989 "Prawo bankowe" (tekst jednolity) DZ.U. z 1992. nr 72 poz. 359; zm. Dz.U. z 1993. nr 6 poz. 29; Dz.U. z 1993. nr 28 poz. 127, Dz.U. z 1993. nr 134 poz. 646; Dz.U. z 1994. nr 80 poz. 369, Dz.U. z 1994. nr 121 poz. 591; Dz.U. z 1995. nr 4 poz. 18; Dz.U. z 1994. nr 1 poz. 2; zm. z 29 sierpnia 1997 Dz.U. z 1997. nr 140, art. 4.
 • Ustawa z 28.12.1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz.U. nr 74 poz. 440 z późn. zm.).
 • Ustawa z 3.02.1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 18 poz. 82).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000089424290

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.