PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1079 Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań | 222--231
Tytuł artykułu

Estymacja premii za ryzyko na podstawie ROE

Autorzy
Warianty tytułu
Risk Premium Estimation on the Basis of Roe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaproponowanie estymacji premii za ryzyko opartej na wskaźniku Return on Equity (ROE). Przeprowadzono empiryczne badanie stopy zwrotu z kapitału własnego w sektorze bankowym w Polsce w latach 1991-2003. Pod uwagę zostały wzięte banki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w rozpatrywanym okresie. Badania porównano z rezultatami badań premii za ryzyko w Stanach Zjednoczonych na sektorze bankowym przy zastosowaniu Capital Asset Pricing Model i Arbitrage Pricing Theory.
EN
The paper presents the proposal of risk premium estimation based on Return of Equity (ROE) index. In order to prove the thesis, empirical research in banking sector in Poland has been conducted. ROE indices of the banks listed on the Warsaw Stock Exchange during a period of 1991-2003 have been taken into consideration. The result from the research confirms the outcome of the computations of "beta" index in the Capital Asset Pricing Model and risk factor in Arbitrage Pricing Theory of banking sector in the USA. As a conclusion the banking sector in Poland can be characterized as average risk level one.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bliss J.Ch., Capital Theory and the Distribution of Income, North-Holland Publishing, Oxford 1975.
 • Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, 5th Edition, McGraw-Hill, New York 1996.
 • Byszewski W., Krótki rys historyczny rachunkowości (buchalterji), Gebethner i Wolff, Warszawa 1912, [za:] Gawart M., Jezierska E., Problemy pomiaru wartości w rachunkowości, [w:] Polsb szkoła rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 • Czekaj J., DreslerZ., Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
 • Dobija M., Monetary Unit - the Theory of Value, [w:] Monetary Unit Stability in Holistic Approach, red. M. Dobija, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa 2002.
 • Dobija M., The Theory of Account Unit and Accounting for Labour, [w:] General Accounting Theory: in statu nascendi, red. M. Dobija, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
 • Dobija M., Dobija D., O naturze kapitału, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, t. 17 (73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa.
 • Dobija M., Dobija D., About Nature of Capital, [w:] General Accounting Theory: Towards Balancing the Society, red. M. Dobija, S. Martin, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa 2004.
 • Dobija M., Kurek В., Concepts of Physics in Accounting and the Money-Goods Economy; Capital and Labоиr Issues, [w:] General Accounting Theory towards Balanced Development, red. M. Dobija, S. Martin, Cracow University of Economics, Kraków 2005.
 • Falkenstein, A., Keilschriftforschung und die alte Geschichte Vorderasiens, EJ. Brill Leiden, 1964, [za:] Mattessich R., Accounting as a Cultural Force: Past, Present and Future, "European Accounting Review" 1994, Vol. 3, No. 2.
 • Fisher I., The Nature of Capital and Income. Reprints of Economics Classics, Augustus M. Kelley, New York 1906, reprinted 1965.
 • Hill Ch.W.L., International Business: Competing in the Global Marketplace, 4* Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York 2003.
 • http://almaz.com/nobel/economics/1996b.html [13 marzec 2005].
 • Ijiri Y., Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association, Sarasota, Florida 1975.
 • Ijiri Y., Segment Statements and Informativeness Measures, Managing Capital vs. Managing Resources, "Accounting Horizons" 1995, Vol. 9, No. 3.
 • Jaruga A., Sobańska L, Kopczyńska L., Szychta A., Walińska E., Rachunkowość dla menedżerów, RAFIB, Łódź 1995. Jones Ch P., Investments, John Wiley & Sons, New York 1994.
 • Kurek В., Rachunkowość jako stymulanta rozwoju kultury, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2005, t. 24 (80), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa.
 • List Emisyjny nr 8/2005 Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.
 • Luenberger D.G., Teoria inwestycji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Accounting Management Accounting - Official Terminology of the CIMA, CIMA, London 1989.
 • Mattessich R., Accounting and Analytical Methods, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois 1964.
 • Mattessich R., Accounting as a Cultural Force: Past, Present and Future, "European Accounting Review", 1994, Vol. 3, No. 2.
 • Micherda В., Model analizy wskaźnikowej DuPonta, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 15.
 • Saggs H.W., Wielkość i upadek Babilonii, PIW, Warszawa 1983.
 • Schmandt-Besserat D., [1979], Reckoning before writing, "Archeology", Vol. 32, No 3., [za:] Mattessich, R., Accounting as a Cultural Force: Past, Present and Future, "European Accounting Review" 1994, Vol. 3, No. 2.
 • Schmandt-Besserat D., Accounting in Prehistory, Vth World Congress of Accounting Historians, Sydney 1988, [za:] Dobija M., Śliwa M., Money as an Intellectual Venture, [w:] Intellectual Product and Intellectual Capital, red. S. Kwiatkowski, Ch. Stówę, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa 2001.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2003.
 • Sunder S., Knowing what Others Know: Common Knowledge, Accounting and Capital Markets, [w:] "Accounting Horizons" 2002, Vol. 16, No. 4, December American Accounting Association.
 • Sunder S., Accounting: Labour, Capital and Product Markets, [w:] General Accounting Theory: in statu nascendi, red. M. Dobija, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2002 r. nr 76, póz. 694 z późn. zm.
 • Wojciechuwski L, Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko, Zakamycze, Kraków 1999, [za:] Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 • "Wyniki finansowe spółek giełdowych" 1998, z. l (19) - marzec, Notoria Serwis, Warszawa.
 • "Wyniki finansowe spółek giełdowych" 2001, z. 4 (34) - grudzień, Notoria Serwis, Warszawa.
 • "Wyniki finansowe spółek giełdowych" 2004, z. 3(45) - wrzesień, Notoria Serwis, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000091978808

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.