PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1079 Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań | 337--351
Tytuł artykułu

Formy powiązań podmiotów gospodarczych w świetle standardów rachunkowości oraz krajowych regulacji prawnych - przegląd dotychczasowego dorobku teoretycznego

Warianty tytułu
Forms of Relations between Businesses in Terms of Accounting Standards and Polish Legal Regulations: an Outline of Existing Theoretical Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano tutaj różnego rodzaju formy współpracy przedsiębiorstw ze zwróceniem szczególnej uwagi na obfitość terminologiczną dotyczącą form powiązań podmiotów gospodarczych, stworzoną przez naukę oraz odmienne podejścia do podmiotów powiązanych spotykane w literaturze przedmiotu. W dalszej części pracy odwołano się do ustawodawstwa i dokonano przeglądu najważniejszych krajowych aktów prawnych, poruszających problematykę podmiotów powiązanych.
EN
The article presents different forms of cooperation between companies with special emphasis of the variety of terms describing relations between businesses coined by economical sciences. Within mutually interrelated businesses significant differences can occur in structure, durability and intensity of these relations. The article refers to legislature and surveys the most important Polish legal acts concerning relations among businesses. International Accounting Standards have also been mentioned, as a comprehensive and extensive resource of business relations. The article takes a descriptive approach, identifying and defining particular forms of business relations.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 • Drewniak R., Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny, Dom Organizatora, Toruń 2004.
 • Helin A., Zorde K., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • Kodeks Spółek Handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy, Monitor Sądowy i Gospodarczy, Prawo upadłościowe i naprawcze, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Kołaczyk Z. (red.) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Forum, Poznań 2002.
 • Kozyra B. Fuzje i przejęcia jako wynik aliansów strategicznych, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
 • Lichtarski J., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992. IASCF 2001.
 • MSR 24 "Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych", Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASCF 2001.
 • MSR 24 "Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych", Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASCF 2003.
 • MSR 27 "Skonsolidowane sprawozdania finansowe i inwestycje w jednostkach zależnych", Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASCF 2001.
 • MSR 28 "Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych", Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASCF 2001.
 • MSR 31 "Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach", Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASCF 2001.
 • MSSF 3 "Połączenia jednostek gospodarczych", Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
 • Prawo bankowe. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., DzU nr 140, póz. 939 z 1997 r.
 • Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r., DzU nr 49, póz. 447, z późn. zm.
 • Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 • Stecki L., Końcem, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000 r., DzU nr 122, póz. 1319 z 2000 r.
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., DzU nr 54, póz. 654 z 2000 r., z późn. zm.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., DzU nr 121, póz. 591, z późn. zm.
 • Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym z dnia 14 czerwca 1991 r., DzU nr 26, póz. 143 z 1997 r.
 • Włodyka S., Strategiczne umowy przedsiębiorców, C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Włodyka S. (red.)., Prawo umów w obrocie gospodarczym, C.H. Beck, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000093269138

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.