PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003/2004 | nr 3 | 39--48
Tytuł artykułu

Problemy reformy finansowania oświaty na Litwie w odniesieniu do szkół ogólnokształcących i wyższych

Warianty tytułu
Problems of Financial Reform of Education in Lithuania in Relations to High Schools and Universities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zawarto omówienie zalet i wad reformy finansowania oświaty w Republice Litewskiej. Przedstawiono alternatywne sposoby finansowania oświaty oraz ocenę ich skuteczności.
EN
The article aims at revealing and discussing the weaknesses and strengths of the reform on financing of education in the Lithuanian Republic. The reform concerns mainly the public education, however that sector is not protected solely by the government. The educational services are not different from other services and are subject the market laws. The changes regarding that issue have been postponed for a long time and raised anxiety. The article presents the alternative ways of financing of education and an attempt of their efficiency appraisal. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--48
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Antanavičius J. Lietuvos aukštojo mokslo finansavimas naujajame tūkstantmetyje. Aukštojo mokslo institucinè reforma. Vilnius, 2000. UAB Ukmergés sp.
 • Peter Rado. Švietimas pereinamuoju laikotarpiu: švietimo politikos kūrimo kryptys Vidurio Europos ir baltijos šalyse. Vilnius, 2003. Garnelis.
 • Vilniaus universiteto 2002 m. tyrimo „Moksleivių tèvų požiūris į dabartines švietimo problemas" ataskaita.
 • Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Švietimo politikos centre tyrimas. Švietimo finansavimo aspektai. 2001.
 • Laisvoji rinka 2003 Nr 1.
 • Mokslas ir tecnika 2004 Nr. 10.
 • Pinigų studijos. 2003 N r 1.
 • Edukacja i rynek pracy, pod. red. S. Golinowskiej, CASE, Warszawa 1999.
 • Kowalska I., Finansowanie oświaty w gminach wiejskich. Wieś Jutra, Warszawa 2000.
 • Ministerstwo edukacji narodowej o systemie finansowania oświaty, MEN, Warszawa 2000.
 • Kowalska I., Nowotniak M., Polityka oświatowa powiatu, Skigraf, Warszawa 2000.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija. 1992 10 25 d./Valstybes žinios 1992 Nr. 33-1014.
 • Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo įstatymas. 2000 03 21 d. Nr.VIII-1586/Valstybès žinios. 2000 Nr. 27-715.
 • Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas. 2004 10 12 d. Nr 1-1052.
 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. 2004 07 15 d. Nr I-1489.
 • Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas 2002 07 02 d. Nr IX-1007.
 • 2002 m. valstybés biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas. IX-643/2001 12 13 /Valstybès žinios. 2001 Nr. 110-3990.
 • 2003 m. valstybés biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas. IX-1227/2002 12 10 /Valstybés žinios. 2002 Nr.l24-5619.
 • 2004 m. valstybés biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas. IX-1884 /2003 12 11/ Valstybes žinios. 2003, Nr. 121-5466.
 • Lietuvos Respublikos Valstybés kontrolès valstybinio audito ataskaita LR Švietimo ir mokslo ministerijoje. 2003 05 19. Nr. 1050 - 6; Valstybinis auditas. Valstybés kontrolès biuletenis Nr. 3. Valstybés kontrolès pranešimas spaudai 2003-10-8.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybès 2002 m.veiklos ataskaita.
 • Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų". 2003 07 04 Nr. IX-1700.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybès nutarimas „dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo" 2001 06 27 Nr. 785.
 • Studijų reformų Lietuvoje analizè.žr. http://politika.osf.lt/svietimas/santraukos/StudijuReforma LietuvojeAnalize.htm.
 • http://www.lrinka.lt/tyrimas/svietimas/amalternatyvos.pdf.
 • http://www.lss.lt/index.php?newsid=134.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000094156675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.