PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 193 Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych | 109--142
Tytuł artykułu

Empiryczne modele kursów walutowych: ocena trafności prognoz

Warianty tytułu
Empirical Exchange Rate Models: an Assessment of Forecasting Accuracy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanym tekście podjęliśmy tematykę modelowania kursów walutowych. Część teoretyczna artykułu została poświęcona teorii parytetu siły nabywczej PPP oraz modelowi monetarnemu wraz z przeglądem literatury, wskazującym na genezę modelowania nominalnych i realnych kursów walutowych. W części empirycznej dokonaliśmy oszacowania kwartalnych modeli kursów walutowych PLN/USD i PLN/EUR w okresie 1990-2002. Badaniem objęliśmy teorię parytetu PPP dla dwóch indeksów cen, tj. indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) oraz indeksu cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI), oraz modelu monetarnego z uwzględnieniem stóp procentowych. Dokonaliśmy ponadto oceny jakości prognoz generowanych przez obie klasy modeli w oparciu o ideę łączenia prognoz według podejścia Faira-Shillera (1990). Na podstawie przeprowadzonego badania można wnioskować, ze w analizowanym okresie nie udało się potwierdzić związków teoretycznych pomiędzy kursem "lutowym a zmiennymi o charakterze fundamentalnym w kontekście wartości ocen parametrów. Modele monetarne okazały się lepsze od modeli parytetu siły nabywczej z prognostycznego punktu widzenia.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we estimate exchange rate models. The theoretical part of the paper includes the purchasing power parity theory (PPP) and monetary model. We also propose an extended review of literature on modeling nominal and real exchange rates. In the empirical part we estimate quarterly exchange rate models of PLN/USD and PLN/EUR during 1990-2002. We have assessed the PPP model for consumer price (CPI) and producer price (PPI) indices along with the monetary model including interest rates. We have also assessed a predictive power of models within a framework of Fair and Shiller (1990) based on combined forecasts. The research has shown that we cannot confirm theoretical relations between exchange rates and fundamentals in terms of estimated parameters' size. The monetary models have been found to be superior to PPP models in terms of their forecasting accuracy.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Abel A., Dornbusch R., Huizinga J., Marcus A. (1979), Money Demand during Hyperinflation, "Journal of Monetary Economics", 5, 97-104.
 • Adler M., Lehman В. (1983), Deviations from Purchasing Power Parity in the Long Run, "Journal of Finance", 39, 1471-1487.
 • Balassa B. (1964), The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal, "Journal of Political Economy", 72, 584-596.
 • Baxter M., Stockman A. C. (1989), Business Cycles and the Exchange Rate Regime: Some International Evidence, "Journal of Monetary Economics", May, 23(3), 377-400.
 • Bilson J. F. O. (1978a), Rational Expectations and the Exchange Rate, [w:] Frenkel J. A., Johnson H. G. (eds.), The Economics of the Exchange Rates, Addison-Wesley, Reading, 75-96.
 • Bilson J. F. O. (1978b), The Monetary Approach to the Exchange Rate: Some Empirical Evidence, "IMF Staff Papers", 25, 48-75.
 • Boothe P., Glassman D. (1987), Off the Mark: Lessons for Exchange Rate Modelling, "Oxford Economic Papers", September, 39, 443-457.
 • Branson W. H. (1977), Asset Markets and Relative Prices in Exchange Rate Determination, "Sozialwissenschaftliche Annalen", 1, Physica-Verlag, Vien, 69-89.
 • Breuer J. (1994), Purchasing Power Parity: A Survey of and Challenge to Recent Literature, [w:] Williamson J. (ed.), Fundamental Equilibrium Exchange Rates, Institute for International Economics, Washington.
 • Cassel G. (1916), The Present Situation of the foreign Exchanges, "Economic Journal", March.
 • Cassel G. (1918), Abnormal Deviations in International Exchanges, "Economic Journal", September.
 • Cheung Y., Lai К. (1993), Long-run Purchasing Power Parity During the Recent Float, "Journal of International Economics", 34, 181-192.
 • Corbae D., Ouliaris S. (1988), Cointegration and Tests of Purchasing Power Parity, "Review of Economics and Statistics", 70, 508-521.
 • Cornell B. (1977), Spot Rates, Forward Rates and Exchange Market Efficiency, "Journal of Financial Economics", 5, 55-65.
 • Cumby R. E., Obstfeld M. (1982), International Interest Rate and Price-Level Linkages Under Flexible Exchange Rates: A Review of Recent Evidence, "Working Paper", April, 142, Department of Economics, Columbia University.
 • Darby M. (1983), Movements in Purchasing Power Parity: The Short and Long Runs, [w:] Darby M., Lothian J. (eds), The International Transmission of Inflation, University of Chicago Press, Chicago.
 • Davutyan N., Pippenger J. (1985), Purchasing Power Parity Did Not Collapse During the 1970's, "American Economic Review", 75(5), 1151-1158.
 • De Gregorio J., Giovannini A., Wolf H. (1994), International Evidence on Tradables and Nontradables Inflation, "European Economic Review", 38, 1225-1256.
 • De Jong E. (1988), Expectation Formation: Criteria and an Assessment, "De Economist", 136(4), 435-467.
 • De Jong E. (1995), An Assessment of Recent Trends in Exchange Rate Economics, Proceedings of the Conference Exchange Rate Determination, Stuttgart-Haigerloch (Germany).
 • Dickey D. A., Fuller W. A. (1979), Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, "Journal of the American Statistical Association", 74, 427-431.
 • Dornbusch R. (1976a), Expectations and Exchange Rate Dynamics, "Journal of Political Economy", December, 84(6), 1161-1176.
 • Dornbusch R. (1976b), Capital Mobility, Flexible Exchange Rates and Macroeconomic Equilibrium, [w:] Claassen E., Salin O. (eds), Recent Issues in International Monetary Economics, North-Holland, Amsterdam, 29-48.
 • Dornbusch R. (1978), Monetary Policy Under Exchange Rate Flexibility, "Federal Reserve Bank of Boston Conference Series", 2.
 • Dornbusch R. (1987), Exchange Rates and Prices, "American Economic Review", 77(1), 93-106.
 • Dornbusch R., Frankel J. A. (1988), The Flexible Exchange Rate System:, Experience and Alternatives, [w:] Borner S. (ed.), International Finance and Trade, Macmillan, London.
 • Dornbusch R., Krugman P. (1976), Flexible Exchange Rates in the Short Run, "Brookings Papers on Economic Activity", 3, 537-575.
 • Edison H. (1987), Purchasing Power Parity in the Long Run: A Test of the Dollar/Pounc Exchange Rate (1890-78), "Journal of Money, Credit and Banking", 19, 376-387.
 • Edison H., Klovan J. T. (1987), A Quantitative Reassessment of the Purchasing Power Parity Hypothesis: Evidence from Norway and the United Kingdom, "Journal of Applied Econometrics", 2, 309-333.
 • Enders W. (1988), ARIMA and Cointegration Tests of PPP under Fixed and Flexible Exchange Rate Regimes, "Review of Economics and Statistics", 70, 504-508.
 • Engle R. F., Granger C. W. J. (1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, "Econometrica", 55, 251-276.
 • Fair R. C., Shiller R. J. (1990), Comparing Information in Forecasts from Econometric Models, "American Economic Review", June, 80(3), 375-389.
 • Fisher E., Park J. (1991), Testing Purchasing Power Parity under the Null Hypothesis of Co-integration, "The Economic Journal", 101, 1476-1484.
 • Flood R. P., Rose A. K. (1993), Fixing Exchange Rates: A Virtual Quest for Fundamentals, "Centre for Economic Policy Research Discussion Paper", September, 838.
 • Frankel J. A. (1979), On the Mark: A Theory of Floating Exchange Rates Based on Real Interest Differentials, "American Economic Review", 69, 610-622.
 • Frankel J. A. (1986), International Capital Mobility and Crowding out in the U.S. Economy: Imperfect Integration of Financial Markets or Goods Markets?, [w:] Hafer R. (ed.), How Open is US Economy, Lexington Books, Lexington.
 • Frankel J. A., Froot K. A. (1990), Chartists, Fundamentalists and the Demand for Dollars, [w:] Courakis A. S., Taylor M. P. (eds), Private Behaviour and Government Policy in Interdependent Economies, Oxford University Press, Oxford, 73-126.
 • Frenkel J. A. (1976), A Monetary Approach to the Exchange Rate: Doctrinal Aspects and Empirical Evidence, "Scandinavian Journal of Economics", 78, 200-224.
 • Frenkel J. A. (1977), The Forward Exchange Rate, Expectations and the Demand for Money: The German Hyperinflation, "American Economic Review", 67, 653-670.
 • Frenkel J. A. (1979), Further Evidence on Expectations and the Demand for Money during the German Hyperinflation, "Journal of Monetary Economics", 5, 81-96.
 • Frenkel J. A. (1981a), The Collapse of Purchasing Power Parities during the 1970's, "European Economic Review", 16, 145-165.
 • Frenkel J. A. (1981b), Flexible Exchange Rates, Prices and the Role of 'News': Lessons from the 1970s, "Journal of Political Economy", 89(4).
 • Frenkel J. A., Clements C. (1981), Exchange Rates in the 1920s: A Monetary Approach, [w:] Flanders M., Razin A. (eds), Development in an Inflationary World, Academic Press, New York, 283-318.
 • Frenkel J. A., Johnson H. G. (eds) (1978), The Economics of Exchange Rates: Selected Studies, Addison-Wesley, Reading.
 • Frenkel J. A., Mussa M. (1980), The Efficiency of Foreign Exchange Markets and Measures of Turbulence, "American Economic Review", May, 70(2), 374-381.
 • Friedman M., Schwartz A. J. (1963), A Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton University Press, Princeton.
 • Froot K. A., Rogoff K. (1994), Perspectives on PPP and Long-run Real Exchange Rates, "NBER Working Paper", December, 4952.
 • Gajda J. B. (1988), Wielorównaniowe modele ekonometryczne: estymacja, symulacja, sterowanie, PWN, Warszawa.
 • Gilbert M. i in. (1958), Comparative National Price Products and Price Levels: A Study of Western Europe and thè United States, Organization for European Economie Cooperation, Paris.
 • Gilbert M., Kravis I. B. (1954), An International Producís and the Purchasing Power of Currencies: A Study of the United States, the United Kingdom, France, Germany, and Italy, Organization for European Economic Cooperation, Paris.
 • Giovanetti G. (1992), A Survey of Recent Empirical Tests of the Purchasing Power Parity Hypothesis, "Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review", 180, 81-101.
 • Giovannini A. (1988), Exchange Rates and Traded Goods Prices, "Journal of Internationa] Economics", 24, 45-68.
 • Haberler G. (1949), The Market for Foreign Exchange and the Stability of the Balance of Payments: A Theoretical Analysis, "Kyklos", 3(3), 193-218.
 • Haberler G. (1961), A Survey of International Trade Theory, "Special Papers in International Economics", 1, Princeton University, Princeton, 46-47.
 • Hakkio C. S. (1984), A Re-examination of Purchasing Power Parity: A Multi-country and Multi-period Study, "Journal of International Economics", 17, 265-277.
 • Hodrick R. J. (1978), An Empirical Analysis of the Monetary Approach to the Determination of the Exchange Rate, [w:] Frenkel J. A., Johnson H. G. (eds), The Economics of Exchange Rates, Addison-Wesley, Reading.
 • Hooper P., Morton J. E. (1982), Fluctuation in ¡lie Dollar: A Model of Nominal and Red Exchange Rate Determination, "Journal of International Money and Finance", 1, 39-56.
 • Houthakker H. S. (1958), Exchange Rate Adjustment, [w:] Factors Affecting the United States Balance of Payments, US Congress Joint Exonomic Committee, Washington, 287-304.
 • Hsieh D. (1982), The Determination of the Real Exchange Rate: The Productivity Approach, "Journal of International Economics", 12, 355-362.
 • Huzinga J. (1987), An Empirical Investigation of the Long-run Behavior of Real Exchange Rates, "Carnegie-Rochester Series on Public Policy", 27, 149-215.
 • Isard P. (1977), How Far Can We Push the 'Law of One Price?, "American Economic Review", December, 67(5), 942-948.
 • Johansen S. (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, "Journal of Economic Dynamics and Control", 12, 231-254.
 • Johansen S. (1991), Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, "Econometrica", 59(6), 1551-1580.
 • Keim R. (2001), Ekonometryczny model kursu złotego w latach 1992-1998, "Ekonomista", 2, 201-226.
 • Keynes J. M. (1930), A Treatise on Money, Macmillan, London. Kim H. (1990), Purchasing Power Parity in the Long Run: A Contegration Approach, "Journal of Money, Credit, and Banking", 12, 491-503.
 • Kouri P. (1976), The Exchange Rate and the Balance of Payments in the Short Run and in the Long Run: A Monetary Approach, "Scandinavian Journal of Economics", 78, 280-304.
 • Kravis I. В., Lipsey R. (1978), Price Behavior in the Light of Balance of Payments Theories, "Journal of Internationa] Economics", May, 8(2), 193-246.
 • Krueger A. O. (1969), Balance-of-Payments Theory, "Journal of Economic Literature", March, 7, 1-26.
 • Krugman P. (1978), Purchasing Power Parity and Exchange Rates: Another Look at the Evidence, "Journal of International Economics", 8, 397-407.
 • Kugler P., Lenz С. (1993), Multivariate Cointegration Analysis and the Long Run Validity of PPP, "Review of Economics and Statistics", 75, 180-184.
 • Levich R. M. (1985), Empirical Studies of Exchange Rates: Price Behavior, Rate Determination and Market Efficiency, [w:] Jones R. W., Kenen P. B. (eds), Handbook of International Economics, Vol. II, North Holland, Amsterdam.
 • MacDonald R. (1988), Purchasing Power Parity: Some 'Long Run' Evidence from the Recent Float, "De Economist", 136(2), 239-252.
 • MacDonald R. (1997), What Determines Real Exchange Rates? The Long and Short of It, "IMF Working Paper", 21.
 • MacDonald R., Taylor M. P. (1991), The Monetary Approach to the Exchange Rate: Long-run Relationships and Coefficient Restrictions, "Economic Letters", October, 37, 179-185.
 • MacDonald R., Taylor M. P. (1992a), Exchange Rate Economics: A Survey, "IMF Staff Papers", 39, 1-57.
 • MacDonald R., Taylor M. P. (1992b), The Monetary Model of the Exchange Rate: Long-Run Relationships and Short-Run Dynamics, Washington, International Monetary Fund.
 • MacDonald R., Taylor M. P. (1993), The Monetary Approach to the Exchange Rate: Rational Expectations, Long-Run Equilibrium, and Forecasting, "IMF Staff Papers", 40(1).
 • MacDonald R., Taylor M. P. (1994), The Monetary Model of the Exchange Rate: Long-Run Relationships, Short-Run Dynamics and How To Beat a Random Walk, "Journal of International Money and Finance", 13(3), 276-290.
 • Machlup F. (1972), The Alignment of Foreign Exchange Rates, Praeger, New York.
 • Mark N. (1990), Real Exchange Rates in the Long Run: An Empirical Investigation, "Journal of International Economics", 28, 115-136.
 • Marston R. C. (1987), Real Exchange Rates and Productivity Growth in the United States and Japan, [w:] Arndt S., Richardson J. D. (eds), Real-financial Linkages among Open Economies, MIT Press, Cambridge.
 • Marston R. C. (1989), Real and Nominal Exchange Rate Variability, "Empirica", 16(2), 147-160.
 • McNown R., Wallace M. (1989), Cointegration Tests for Long-run Equilibrium in the Monetary Exchange Rate Model, "Economic Letters", December, 31, 263-267.
 • Méese R. A. (1986), Testing for Bubbles in Exchange Markets: A Case of Sparkling Rates, "Journal of Political Economy", April, 94, 345-373.
 • Méese R. A., Rogoff K. (1983a), Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do They Fit Out of Sample?, "Journal of International Economics", 14, 3-24.
 • Méese R. A., Rogoff K. (1983b), The Out-of-sample Failure of Empirical Exchange Rate Models: Sampling Error or Misspecification?, [w:] Frankel J. A. (ed.), Exchange Rates and International Macroeconomics, University of Chicago Press, Chicago.
 • Méese R. A., Rogoff K. (1988), Was It Real? The Exchange Rate Interest Differential Relation Over the Modern Floating Exchange Rate Period, "Journal of Finance", 43, 933-948.
 • Milo W. (1998), Prognozowalność systemów ekonomicznych, "Rector's Lectures", 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Mussa M. (1976), The Exchange Rate, the Balance of Payments, and Monetary and Fiscal Policy under a Regime of Controlled Floating, "Scandinavian Journal of Economics", May, 78(2), 229-248.
 • Mussa M. (1979), Empirical Regularities in the Behaviour of Exchange Rates and Theories of the Foreign Exchange Market, [w:] Brunner K., Meltzer A. H. (eds.), Policies for Employment, Prices and Exchange Rates, "Carnegie-Rochester Conference", 11, North-Holland, Amsterdam.
 • Officer L. R. (1976), The Purchasing-Power-Parity Theory of Exchange Rates: A Review Article, "IMF Staff Papers", 23(1), 1-60.
 • Pentecost E. J. (1993), Exchange Rate Dynamics, Edward Elgar Publishing, Aldershot.
 • Roll R. (1980), Violations of PPP and Their Implications for Efficient International Commodity Markets, [w:] Sarnat M., Szego G. P. (eds.), International Trade and Finance, Vol. I, Ballinger, Cambridge, 133-176.
 • Stein J. i in. (eds), (1995), Fundamental Determinants of Exchange Rates, Oxford University Press, Oxford.
 • Stockman A. C. (1980), A Theory of Exchange Rate Determination, "Journal of Political Economy", 88(4), 673-698.
 • Strzała K. (2002), Weryfikacja hipotez makroekonomicznych - ewolucja podejść na przykładzie PPP, |w:] Kailei l., niatowsKa M. (rea.), Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Summers R., Heston A. (1991), The Penn World Table (Mark 5): An Expanded Set of International Comparisons, 1950-1988, "Quarterly Journal of Economics", 106, 327-368.
 • Wdowiński P. (2003), Ekonometryczne modele kursu równowagi złotego, Materiały lEiS, Projekt KBN, Katedra Ekonometrii, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Wdowiński P., Zglińska-Pietrzak A., Tomasik J. (1997), Kilka uwag na temat interpretacji parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego, [w:] Milo W., Badania ekonometryczne, t. l, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 125-135.
 • White H. (1980), A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix and a Direct Test for Heteroskedasticity, "Econometrica", 48, 817-838.
 • Williamson J. (1983), The Exchange Rate System, Institute for International Economics, Washington.
 • Woo W. T. (1985), The Monetary Approach to Exchange Rate Determination Under Rational Expectations, "Journal of International Economics", 18, 1-16.
 • Yeager L. B. (1958), A Rehabilitation of Purchasing-Power Parity, "Journal of Political Economy", December, 516-530.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000094868524

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.