PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 577 | 226
Tytuł artykułu

Metody realizacji e-biznesu w strategii rozwoju przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Methods of E-Business Implementation in the Strategy of Companies' Development.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu wykazano istnienie możliwości wyboru i określenia podstawowych czynników diagnostycznych, definiujących konkretne działania przedsiębiorstwa na poziomie organizacyjny6m, informacyjnym, ekonomicznym i technologicznym. Omówiono kierunki rozwoju informacyjnych systemów przedsiębiorstw i ich wpływ na systemy zarządzania. Przedstawiono metodę technologii obiektowej, tworzenie aplikacji obiektowych, metody obiektowo rozproszone w e-biznesie oraz technologie internetowe w tworzeniu systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano autorską metodę badań, umożliwiającą ocenę zaawansowania przedsiębiorstw w realizacji przedsięwzięć internetowych. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych opracowano e-biznesową strategię przedsiębiorstwa.
EN
The efficiency of the integration of technology with economy is connected with the properly chosen strategy of development, based on the optimal model of e-business for given company. The author has proved - based on his own research - the existence of solutions, which enable to choose the proper strategy of development for company. To build the strategies of models, the Drucker's Value Matrix has been used. (AK)
Rocznik
Numer
Strony
226
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. MIKOM, Warszawa 1998.
 • Afuah A., Tucci C.L.: Biznes internetowy strategie i modele. E-Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Austin C., Pawian M.: Writing advanced application for the Java platform. Sun Microsystem, Inc. 1995-1999.
 • Ayers D., Bergsten H. i in.: Professional Java Server Programming. Wrox Press Ltd, Nowy Jork 1999.
 • Ball G.H., Hall D.J.: A clustering technique for summarizing multivariate data. "Behavioral Science" 1987, nr 12.
 • Barker R.: Case Method. Modelowanie funkcji i procesów. WNT, Warszawa 1996.
 • Barteczko K.: Praktyczne wprowadzenie do programowania obiektowego. Lupus, Warszawa 1993.
 • Bays M.E.: Metodyka wprowadzania oprogramowania na rynek. WNT, Warszawa 2001.
 • Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych. WNT, Warszawa 1999.
 • Bielecki J.: Java 3. Podstawy programowania rozproszonego. Helion, Warszawa 1999.
 • BieniokH.: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Wyd. AE, Katowice 1999.
 • Black A., Wrigth P.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Wyd. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Budziński R.: Metodologiczne aspekty systemowego przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie. WNUS, Szczecin 2001.
 • Buyens J.: Bazy danych w Internecie. Wyd. RM, Warszawa 2000.
 • Chmielarz W.: Przestanki wyboru systemu informatycznego w strategii rozwoju banku. Wyd. Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Chmielarz W.: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy w budowie systemów. Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 1995.
 • Coad P., Yourdon E.: Analiza obiektowa. Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa 1993.
 • Coad P., Yourdon E.: Programowanie obiektowe. Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa 1993.
 • Coad P., Yourdon E.: Projektowanie obiektowe. Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa 1993.
 • Colburn R.: CGI. Helion, Warszawa 1998.
 • Corner D.E.: Sieci komputerowe i intersieci. WNT, Warszawa 2000.
 • Crenshaw Ch.: Developer's guide to understanding enterprise JavaBean. Nova Lab., New Jersey 1999.
 • Davidson J.: Java Servlet Specification, v2.2. Sun Microsystems 1999.
 • Drążek Z.: Aspekty metodologiczne modelowania symulacyjnego w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Drucker P.: Management: tasks, responsibilities, practices. Londyn 1997.
 • Drelichowski L.: Logistyczne uwarunkowania rozwoju handlu elektronicznego (e-comerce). IBS PAN, Warszawa 2002.
 • Dreyfus P.: CORBA: theory and practice. Netscape Inc 1999, http://developer.netscape.com.
 • Durlik L: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Placet, Warszawa 1998.
 • Dwight J., Erwin M.: Special edition using CGI. Qui Corporatin, Indianapolis 1996, http://www.mcp.com.
 • Earl M.J.: Management strategies for information technology. Prentice-Hall, Londyn 1989.
 • Findensein W.: Analiza systemowa - podstawy i metodologia. PWN, Warszawa 1985.
 • Górski J., J. i in.: Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. MIKOM, Warszawa 2000.
 • Gruber M.: SQL. Helion, Warszawa 1996.
 • Hali C.L.: Techniczne podstawy systemów klient-serwer. WNT, Warszawa 1996.
 • Hamilton G.: JavaBeans. Sun Microsystems Inc., Santa Clara 1997, 1999.
 • Hartman A., Sifonis J.: E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. K.E. Liber S.C., Warszawa 2001.
 • Henning M., Vinoski S.: Advanced CORBA programming with C++. Addison Wesley Longman, Nowy Jork 1999.
 • Holzner S.: Java 1.2. Help, Warszawa 1999.
 • Hozer J. i in.: Ekonometria. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997.
 • Ignatczak W., Chromińska M.: Statystyka - teoria i zastosowanie. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 • Jajuga K.: O sposobach określania liczby klas w zagadnieniach klasyfikacji i klasyfikacji rozmytej. Wyd. AE, Wrocław 1984.
 • Johnston R.: Zarządzanie działalnością operacyjną. PWN, Warszawa 2002.
 • Kare-Silver de M.: E-szok rewolucja elektroniczna w handlu. PWE, Warszawa 2002.
 • Kisielnicki J.: Informatyczna struktura zarządzania. PWN, Warszawa 1993.
 • Kisielnicki J.: Organizacja wirtualna jako szansa małych i średnich (S&M) przedsiębiorstw na globalnym rynku i rola w ich tworzeniu Globalnej Informacyjnej Technologii (GIT). PAN IBS, Warszawa 2002.
 • Kisielnicki J.: Technologia informacyjna jako szansa zaistnienia polskich przedsiębiorstw na lokalnym rynku. Wyd. PJWSTK, Warszawa 2004.
 • Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Placet, Warszawa 1999.
 • Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z.: Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Koźmiński A.: Decyzje. Analiza systemowa organizacji. PWN, Warszawa 1978.
 • Kubiak B.F., Korowicki A.: Reengineering procesów gospodarczych i procesów zarządzania współczesnej organizacji wspomagany technologią informacji. Zeszyty Naukowe US, Szczecin 1999.
 • Mlanganelli R.L., Klein M.M.: Reengineering. PWE, Warszawa 1998.
 • Marek S., Białasiewicz M.: Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Matena V., Hapner M.: Enterprise JavaBean Specyfication v. 1.1. Sun Microsystems Inc., Public Release 1999.
 • McGibbon B.: Managing your move to object technology. Cambridge University Press, SIGS Books, Cambridge 1995.
 • Microsft Inc., Distributed Component Object Model Protocol-DCOM/1.0, http://www.microsoft.com/oledev/, Microsoft 1997.
 • Morris E., Litvak E.: Component Object Model (COM), DCOM, and Related Capabilities. Carnegie Mellon University, Pittsburgh 1997.
 • Mowbray T., Ruh W.: Inside CORBA, Distributed Object Standards and Applications. Addison-Wesley, Nowy Jork 1997.
 • Muller P.: Introduction to Object-Oriented Programming Using C++. Globewide Network Academy 1997, http://www.gnacademy.org.
 • Nernenda K.: Kierunki doskonalenia metod planowania budżetu gmin. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003 (praca doktorska).
 • Netscape Inc., Netscape Internet Service Broker for C+ + Programmer's Guide, http://developer.netscape.com/docs/manuals/enterprise/cpluspg/idlcomp.htm, 1997.
 • Netscape Inc., Building Applications in the Net Economy. Netscape Communications Corporation 1999.
 • Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa 1990.
 • Nowicki A.: Doskonalenie systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem jako przedmiot badań informatyki ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 12, Szczecin 1999.
 • Nowicki A.: Doskonalenie wielopoziomowych systemów informacyjnych. Wyd. AE, Wrocław 1999.
 • Object Management Group Inc., The Common Object Request Broker: Architecture and Specification. Minor revision 2.3.1, http://www.omg.org/library/documentation.html, 1999.
 • Oliphant Z.: Programowanie CGI w języku C. "PC Magazine" 1997, nr 07.
 • Pawlan M.: Java Programming Language Basics. Sun Inc. 1995-1999.
 • Peppard J., Rowland P.: Re-engineering. Gebethner & S-ka, Warszawa 1997.
 • Perry P.J.: Java Tworzenie apletów WWW. Oficyna Wyd. READ ME, Warszawa 1996.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. PWE, Warszawa 1997.
 • Plauger P.J.: Biblioteka standardowa C++. WNT, Warszawa 1997.
 • Pressman R.: Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania. WNT, Warszawa 2004.
 • Pritchard J.: COM and CORBA Side by Side: architectures, strategies, and implementations. Addison Wesley Longman, Nowy Jork 1999.
 • Rosenberger J.: CORBA in 14 Days. Sams, Nowy Jork 1998.
 • Rumbaugh J.: Object-Oriented Modeling and Design. Englewood Cliffs, Prentice Hall, Londyn 1991.
 • Spainbour S., Quericia V.: Webmaster. Podręcznik administratora. Wyd. RM, Warszawa 1997.
 • Sroka H., Olszak C.: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Stroustrup B.: Język C++. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
 • Sun Microsystem Inc., Specification Remote Method Invocation. Sun Inc., Santa Clara 1996-1999.
 • Sun Microsystem Inc., The Java Tutorial, http://java.sun.com/docs/books/tutorial/, 1996-1999.
 • Teluk T.: E-biznes. Nowa gospodarka. Helion, Warszawa 2002.
 • Vaskevitch D.: Strategie klient-serwer. IDG Poland, Warszawa 1995.
 • Von K.: Wprowadzenie do obiektowych baz danych. WNT, Warszawa 1994.
 • Wallnau K., Weiderman N., Northrop L.: Distributed Object Technology with CORBA and Java: Key Concepts and Implementations. Carnegie Mellon University, Pittsburgh 1997.
 • Weiderman N., Northrop L., Smith S.: Implication of Distributed Object Technology for Reengineering. Carnegie Mellon University, Pittsburgh 1997.
 • Wrycza J.: Analiza i projektowanie informatycznych systemów zarządzania. PWN, Warszawa 1999.
 • Yumul R.: Using RMI with Apache Jserv. DevShed.com, Nowy Jork 2000.
 • Zintegrowana strategia organizacji handlu. Red. J. Gołuchowski, H. Sroka. AE, Katowice 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000095080728

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.