PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 603 | 155
Tytuł artykułu

Polski przemysł okrętowy : stan aktualny i główne determinanty rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
Polish Shipyard Industry : Actual Condition and Main Development Factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonano diagnozy sytuacji w polskim przemyśle okrętowym w latach 1993-2003. Omówiono procesy restrukturyzacji, prywatyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw polskiego sektora budownictwa okrętowego. Przedstawiono najważniejszych azjatyckich i europejskich uczestników światowego budownictwa okrętowego (stocznie Korei Południowej, Japonii, Chin, Niemiec, Chorwacji, Danii, Włoch), ich mocne i słabe strony oraz zakres specjalizacji produktowej. Zaprezentowano najważniejsze determinanty wpływające na kształtowanie się wielkości flot statków objętych badaniem, a na koniec przedstawiono wyniki modelowania ekonometrycznego wielkości flot statków poddanych analizie.
EN
The elaboration is attempt at diagnosing situation that has been appeared in Polish shipbuilding industry in years 1993-2003. There have been shown processes of restructuring, privatization and consolidating enterprises of Polish shipyard industry's sector. The paper presents world's biggest shipyard industries in South Korea, Japan, China, Germany, Croatia, Denmark, Spain and Italy pointing at their strengths, weaknesses but also attention to the range of their product specialization. There are shown most important factors that molding of included in research fleets and results of econometric modeling of the fleets'. (AK)
Rocznik
Numer
Strony
155
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aktualna sytuacja polskiego przemysłu okrętowego. "Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej" 2003, nr 1.
 • Białasiewicz M., Gołębiowski M., Janasz W., Niewiński A.: Inwestycje jako czynnik zmian strukturalnych w przemyśle w warunkach inflacji (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu okrętowego). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 • Bieliński J., Sadkowski Z.: Ekonomika i organizacja przemysłu okrętowego. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1985.
 • Bieliński J.: Dziś i jutro polskich stoczni. Diagnoza stanu obecnego i przyszłość polskiego przemysłu okrętowego na tle sytuacji w świecie i działań instytucji europejskich. W: Europejski dzień przemysłu okrętowego. Dziś i jutro polskiego przemysłu okrętowego. "Informacje Prasowe" 1999, nr 23.
 • Bieliński J.: Konkurencyjność polskich stoczni. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 2.
 • Bieliński J.: Restrukturyzacja polskiego przemysłu okrętowego. Wydawnictwo Stoczni Szczecińskiej SA, Szczecin 1994.
 • Bieliński J.: Restrukturyzacja stoczni w latach 90. Postęp coraz wyraźniejszy. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 11.
 • Brózda J., Szczepkowska M.: Grupy kapitałowe w globalnym sektorze statków. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja. Red. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Brózda J.: Finansowanie produkcji stoczniowej w Polsce w latach 1990-2004. W: Wspólna Europa - zrównoważony rozwój. TRANS'05. Red. H. Brdulak, T. Gołębiowski. SGH, Warszawa 2005 (w druku).
 • Brózda J.: Gospodarka morska, przemysł morski i przemysł okrętowy w ujęciu terminologicznym. W: Innowacyjność, struktury, modele i strategie rozwoju przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Brózda J.: Empiryczna weryfikacja przydatności metody ekstrapolacji trendów dla potrzeb formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstw sektora okrętowego. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2. Ekonomia, informatyka i metody matematyczne. Red. M. Czyż i Z. Cięciwa. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004.
 • Brózda J.: Popyt i podaż w globalnym sektorze budownictwa okrętowego. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Brózda J.: Proces konsolidacji polskiego sektora okrętowego. W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Brózda J.: Wybrane problemy rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora okrętowego. W: Nowoczesność przemysłu i uslug 2000. Red. J. Pyka. Wydawnictwo Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Katowicach, Katowice-Wisła 2000.
 • Brózda J.: Wybrane zewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskich stoczni produkcyjnych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Cel najważniejszy: utrzymać wysoką pozycję. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2003, nr 2.
 • Ciepliński R.: Flota widmo. "Wprost" 1994, nr 18.
 • Cieślik H.: Aktualna sytuacja polskich dostawców usług i producentów wyposażenia okrętowego. "Stocznie, Porty i Żegluga" 2002, nr 2.
 • Czy okrętownictwo to jest dobry biznes? "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2000, nr 4.
 • Doerffer J.: Najważniejsze problemy polskiego przemysłu okrętowego. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1992, nr 1.
 • Doerffer J.W.: Rola budownictwa okrętowego w gospodarce morskiej. W: Gospodarka morska państwa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Gdańską Izbę Gospodarczą. Gdańsk 1995.
 • Doerffer J. W.: Stan obecny i perspektywy polskiego przemyślą okrętowego. W: Morze elementem polskiej racji stanu. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin 1999.
 • Doerffer J.W.: Stanowisko Forum Okrętowego w sprawie sytuacji w przemyśle okrętowym, a w szczególności w sprawie Stoczni Gdańskiej SA. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 5.
 • Dudziak J., Kuciewicz P., Litwin J., Skrzypiński S., Spigarski H.: Polski przemyśl okrętowy 1945-2000. Wyd. I. Okrętownictwo i Żegluga Sp. z o.o., Gdańsk 2000.
 • Dudziak J.: Działalność projektowo-konstrukcyjna i badawczo-rozwojowa. W: J. Dudziak, P. Kuciewicz, J. Litwin, S. Skrzypiński, H. Spigarski: Polski przemyśl okrętowy 1945-2000. Wyd. I. Okrętownictwo i Żegluga Sp. z o.o., Gdańsk 2000.
 • "Gdynia" buduje LPG. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1998, nr 12.
 • Goluch R.: Stanowisko Zarządu Stoczni Gdańskiej SA w sprawie sytuacji finansowej stoczni. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 5.
 • Gospodarka morska jako czynnik rozwoju Polski północnej. Red. J. Hozer. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, Szczecin 2000.
 • Grzegorczyk W.: Pożyczą ale nie w ciemno. "Rzeczpospolita" z 25-26.05.2002.
 • Grzybowski M.: Udana transformacja. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 6.
 • Grzywaczewski Z.: 40-lecie polskiego przemysłu okrętowego. "Budownictwo Okrętowe" 1985, nr 2.
 • Gunert E.: Stanąć na drugiej nodze. "Budownictwo Okrętowe" 2003, nr 12.
 • http://polship.cto.gda.pl/Statki.asp.
 • "Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej" z lat 2000-2002, wszystkie numery.
 • Interpelacja do Prezesa Rady Ministrów, http://www.walendziak.pl.
 • Jaka przyszłość przemysłu okrętowego? "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1993, nr 1-2.
 • Janasz W.: Metody ustalania zapotrzebowania na kapitał trwały w przedsiębiorstwie. W: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w polskim przemyśle okrętowym. Red. W. Janasz. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
 • Janasz W.: Proces i warianty reprodukcji środków trwałych w przedsiębiorstwie. W: M. Białasiewicz, M. Gołębiowski, W. Janasz, A. Niewiński: Inwestycje jako czynnik zmian strukturalnych w przemyśle w warunkach inflacji (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu okrętowego). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 • Jaszowski W.: Skarb Państwa na cenzurowanym, http://www.promare.com.pl.
 • Jurek M.: Konsolidacja jako etap restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie sektora stoczniowego. Maszynopis referatu przygotowanego na konferencję Efektywność źródłem bogactwa narodów organizowaną przez Katedrę Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej AE we Wrocławiu, http://www.ae.wroc.pl/konferencje/index. html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000095087481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.