PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 2 | 38--60
Tytuł artykułu

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jako wyzwanie dla administracji publicznej

Warianty tytułu
Poland's EU Membership; A Challenge for Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono sferę zmian w prawie materialnym dostosowujących stan prawa krajowego do standardów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Opisano również działania przedstawicielstwa państwa członkowskiego przy Unii Europejskiej. Autor omawia szczegółowo sferę przygotowania kadr administracji publicznej do wymagań związanych ze stosunkami z Unią oraz innymi państwami członkowskimi wspólnoty.
EN
The functioning of the government and state public administration (including JL government and local self-government administration) will involve facing a number of basic challenges stemming from Poland's membership in the EU. Those include the following: Firstly, changes in the area of material law, adjusting domestic law to EU standards as well as new organizational and operational arrangements this process requires; Secondly, a new relationship between the executive and parliament; Thirdly, a coordination of relations with the EU on the national level; Fourthly, a concept of a Polish representative with the EU; Fifthly, the implementation of EU law in the legal system and in the everyday workings of the state; Sixthly, the realization if community policies within the territory of the state (using up the limits under community funds); Seventhly, preparing public administration personnel to meet the new requirements stemming from contacts with the EU and other EU member states; Eighthly, maintaining EU quality standards in public administration; Ninthly, implementing by the state public administration the tasks and duties to be performed on behalf of the EU; And tenthly, tasks in the area of social communication. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--60
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Barcz J. (red.), Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Barcz J., Parlament polski w procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych. Wnioski de legeferenda, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2002, nr 3.
 • COM (2002) 276 final. Polski tekst zob. "Przegląd Legislacyjny" 2003, nr 3. Tam też komentarz M. Szwarc.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, maszynopis - materiał informacyjny Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, listopad 2003 r., s. 6 i nast.
 • Funkcja prawodawcza i kontrolna parlamentów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej (analiza porównawcza), Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Raport nr 127a (październik 2001 r.).
 • http://fundusz.ukie.gov.pl
 • Hykawy R., Koordynacja polityki europejskiej w państwach członkowskich UE, UKIE, "Biuletyn analiz" 2002, nr 9.
 • Informacja w sprawie stanu prac legislacyjnych związanych z przygotowaniami do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, maszynopis, UKIE, 14 listopada 2003 r.
 • Informacja w sprawie struktury przepływów finansowych RP-UE oraz źródeł ich finansowania, maszynopis, Międzyresortowy Zespól do Spraw Wykorzystania Instrumentów Strukturalnych Unii Europejskiej, październik 2003 r., f s. 2 i nast.
 • Jaskiernia J., Wielka komisja europejska w parlamencie państwa członkowskiego UE i jej znaczenie w procesie tworzenia prawa, "Przegląd Legislacyjny" 2003, nr 4.
 • Kompleksowy Raport Monitorujący w sprawie przygotowań Polski do członkostwa z 5 listopada 2003 r., tłumaczenie polskie, http:// ukie.gov.pl
 • Koordynacja polityki europejskiej w wybranych państwach członkowskich -poziom krajowy, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2003.
 • Kurczewska U., Kwiatkowska M., Suchocka K. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Początkowe problemy i kryzysy?, Warszawa 2000; Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań, Warszawa 2003.
 • Lewis J., The methods of community in EU decision-making and administrative rivalry in the Council's infrastructure, "Journal of European Public Policy" 2000, nr 2.
 • Metcalfe L., La coordination international des politiques et la réforme de le gestion publique, "Review Internationale de Sciences Administratives" 1994, nr 2, t. 60.
 • Michałowska-Gorywoda K., Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Michoński A., Nowak-Far A., Rola administracji rządowej w koordynacji polityki krajowej wobec Unii Europejskiej, "Służba Cywilna" 2003, nr 6.
 • Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, 1.1, Warszawa 2000.
 • Mik C., Rola parlamentu narodowego po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Kancelaria Sejmu, Informacja nr 878 (IP-98 M).
 • Nugent N., The Government and Politics of the European Union, Palgrave 2003.
 • Plan działania w sprawie wzmocnienia administracji i sądownictwa w Polsce, opracowany przez polski rząd we współpracy z Komisją Europejską i przyjęty przez Radę Ministrów 16 kwietnia 2002 r., maszynopis, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Porozumienie międzyinstytucjonalne z 22 grudnia 19981 w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących jakości opracowywania projektów wspólnotowych aktów prawnych, Dz. Urz. WE C 73 z 17 marca 1999 r., s. 14; tekst polski: "Przegląd Legista cyjny" 2002, nr 4.
 • Proces akcesyjny Polski do Unii Europejskiej a Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku - Stanowisko Rady Legislacyjnej, "Przegląd Legislacyjny" 2002, nr 3.
 • Program przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów 29 lipca 2003 r.
 • Przygotowanie kadr administracji publicznej do realizacji zadań wynikających z członkostwa Polski w UE, maszynopis, dokument przyjęty na posiedzeniu KIE 19 września 2003 r., zał. 3, s. 1 i nast.
 • Rola przedstawicielstw narodowych w koordynacji polityki europejskiej. Modele, procesy, problemy, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2003.
 • Rydlewski G., Problemy demokracji w warunkach nowej integracji europejskiej, w: i Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003.
 • Rydlewski G., Rzędowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji, Warszawa 2002.
 • Rządowy proces decyzyjny w wybranych krajach Unii Europejskiej, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2001.
 • Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (projekt), Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Przekłady Aktów Prawnych 2003, nr 2.
 • Trzciński J., Konstytucja dla Europy, "Przegląd Legislacyjny" 2003, nr 5.
 • W sprawie harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej - Opinia prawna Rady Legislacyjnej, "Przegląd Legislacyjny" 2003, nr 1.
 • Czapiński W., Wróbel A., Zasady i tryb implementacji (wykonywania) prawa wspólnotowego przez Rzeczpospolitą Polską (w ocenie Rady Legislacyjnej), maszynopis - materiały na konferencję Rady Legislacyjnej, październik 2003.
 • Zoll A., Prawo do dobrej administracji, w: J. Świątkowski, Europejski kodeks dobrej administracji, Warszawa 2002, s. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000095304504

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.