PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 1011 Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą | 275--285
Tytuł artykułu

Zabezpieczenie wiedzy w organizacjach gospodarczych

Warianty tytułu
Knowledge Security in Business Organisations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wewnątrz organizacji wiedza przechowywana jest w systemach informatycznych, w dokumentach drukowanych oraz przez pracowników. Z założeni wiedza jest zasobem organizacji i powinna podlegać ochronie. Autorka rozpatrzyła zatem kwestię celowości zabezpieczenia wiedzy organizacji gospodarczej, zwracając uwagę na aspekty prawne oraz czynnik ludzki, jako najsłabsze ogniwo w systemie ochrony danych.
EN
The paper is aimed to emphasize the necessity to secure the business knowledge. Author presents different knowledge interpretations taking into account economics and management science literature. Business knowledge is included in information systems, but still mostly is distributed in paper version, in networks or directly by the people. The last parts of the paper cover knowledge threats' specification and security measures' analysis in legal and human aspects. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Boisot M.H.: Knowledge Assets, Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, Oxford, 1998.
 • Davenport T., Prusak L.: Working Knowledge: how Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, 1998.
 • Denning D.: Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, WNT, Warszawa 2002.
 • Jamming Kao J.: The Art., and Discipline of Business Creativity, Harper Business, New York, 1996.
 • Kłysa S.: Archiwistyka praktyczna dla archiwistów zakładowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Poznań, 1986.
 • Newell S., Swan J., Galliers R., Scarbrough H.: Managing Information Technology Resources in Organizations in the Next Millennium, [w:] Information Resources Management Association International Conference Proceedings, ed. M. Khosrowpour, Hershey, PA, USA, May 16-19,1999.
 • Nonaka L.: A dynamic theory of organisational knowledge creation, "Organization Sciences" 5,14-37, Feb 1994.
 • Nonaka I., Hirotaka Т.: The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York, 1995.
 • Murray P., Myers A.: The about Knowledge. Special Report, "Information Strategy", November, 1999.
 • Podstawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych pod red A. Białasa. Wyd. Pracowni Komp J. Skalmierskiego Gliwice 2002.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Wydawnicza, Kraków, 2002.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, pr. zbiór, pod red M Bratnickiego i J Strużyny, AE, Katowice, 2001.
 • Skrzypek E.: Wyznaczniki efektywności zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, "Integrated Management System", Seminarium Naukowe, Nałęczów, 1999.
 • Skrzypek E.: Zarządzanie wiedzą jako narzędzie wzrostu efektywności przedsiębiorstwa, [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych", pr. zbiór pod red Z Szyjewski, J. Grabara i J. Nowak, PWN, Warszawa- Szczyrk, 2003.
 • Szewc A.: Informacja jako prawne dobro majątkowe, [w:] Przetwarzanie i ochrona danych, pod red G.Szpor, Silgis, Katowice, 1998.
 • Ustawa z 19 października 1972 r. o wynalazczości, DzU z 1993 nr 26, poz 117 z późn. zm.
 • Ustawa z 26 maja 1982 r - Prawo o adwokaturze, DzU nr 6, poz 124 z późn. zm.
 • Ustawa z 6 lipca 1982 o radcach prawnych, DzU nr 19, poz. 145 z późn. zm.
 • Ustawa z 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i o archiwach, DzU nr 38, poz. 173.
 • Ustawa z 19 kwietnia 1991 o izbach aptekarskich, DzU nr 41, poz 179 z późn. Zm
 • Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o ZOZ, DzU nr 91, poz 408, z późn. zm.
 • Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, DzU 1999 nr 54, poz 572 z późn. zm.
 • Ustawa z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU nr 47, poz 211 z późn. zm.
 • Ustawa z 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DzU nr 24, poz. 83.
 • Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, DzU nr 111, poz 535 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 września 1994 r o rachunkowości, DzU nr 121, poz 591 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 czerwca 1995 r o statystyce publicznej, DzU 1995 nr 88, poz 439.
 • Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji identyfikacji podatników i płatników, DzU nr 142., poz 702 z późn. zm.
 • Ustawa z 5 lipca 19% r o zawodach pielęgniarki i położnej, DzU nr 91, poz 410 z późn. zm.
 • Ustawa z 5 lipca 19% r. o doradztwie podatkowym, DzU nr 102, poz.475 z późn. zm.
 • Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, DzU 1997 nr 28, poz 152 z późn. zm.
 • Ustawa z 6 lutego 1997 r o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU nr 28, poz 153 z późn. zm.
 • Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, DzU nr 85, poz. 539.
 • Ustawa z 27 czerwca 1997 r o służbie medycyny pracy, DzU nr 96, poz 593 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe, DzU nr 140, poz 939.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, DzU nr 137, poz 926 z późn. zm.
 • Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, DzU nr 11, poz 95 (zmiany DzU nr 12, z 2000 r. - poz 136, DzU 2000 nr 39, - poz. 462; DzU 2001 nr 22, -poz 247).
 • Walters D.: Operations Strategy, Palgrave Macmillan, Houndmills, Hampshire, 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000096335762

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.