PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 4 | 8--19
Tytuł artykułu

Inflacja a oczekiwania inflacyjne w strefie euro. Ekonometryczna analiza na podstawie wyników testów koniunktury

Warianty tytułu
Inflation and Inflation Expectations in the Euro zone. Econometric analysis on the basis of business cycle tests
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę weryfikacji wzajemnych oddziaływań między inflacją a oczekiwaniami inflacyjnymi badanymi metodą testu w 12 krajach Eurosystemu w okresie styczeń 1991 r. - czerwiec 2005 r. Otrzymane rezultaty analizy ekonometrycznej dają podstawy do wnioskowania o wpływie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych na inflację bazową. Natomiast wydaje się, że oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych nie są kształtowane pod wpływem inflacji bazowej. Ponadto wyniki badań sugerują, że brak jest oddziaływań między oczekiwaniami inflacyjnymi gospodarstw domowych a inflacją HICP. Z kolei, związek inflacji PPI z oczekiwaniami inflacyjnymi producentów można opisać jako dwukierunkową relację
EN
The article is a trial to verify reciprocal influences between inflation and inflation expectations surveying by testing method in 12 countries of the Eurosystem in the period of January 1991 —June 2005. Received results of econometric analysis give a base for drawing a conclusion about impact of households' inflation expectations on base inflation. It is supposed that households' inflation expectations are not modelled under influence of base inflation. Additionally results of surveys suggest a lack of influences between households' inflation expectations and HICP inflation. Next, connection of PPI inflation with producers' inflation expectations can be described as a two-direction casual and effect relation.
Rocznik
Numer
Strony
8--19
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bagliano F.C., Morana C. (2003), Measuring US Core Inflation: A Common Trends Approach, "Journal of Macroeconomics"
 • Batchelor R.A. (1986), Quantitative v. Qualitative Measures of Inflation Expectations, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics"
 • Berk J.M. (2002), Consumer's Inflation Expectations and Monetary in Europe, Contemporary Economic Policy Business and Consumer Survey, European Commission, http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/bcsseries_en.htm/
 • Cogley T. (2002), A Simple Adaptive Measure of Core Inflation, "Journal of Money, Credit and Banking"
 • Domański Cz., Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa
 • Eviews 4 User's Guide (2000), Quantitative Micro Software, Irvine
 • Forsells M., Kenny G. (2004), Survey Expectations, Rationality and Dynamics of Euro Area Inflation, "Journal of Business Cycle Measurement and Analysis"
 • Gerberding Ch. (2001), Der Informationsgehalt von Umfragedaten zur envarteten Preisentwicklung für die Geldpolitik, Diskussionspaper No. 09/01, Volkswirtschaftliches Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank
 • Gramlich E.M. (1983), Models of Inflation Expectations Formation, "Journal of Money, Credit and Banking"
 • Grzęda-Latocha R. (2005), Ekonometryczna analiza determinantów inflacji i stopy procentowej w strefie euro na podstawie danych ankietowych, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź
 • Internetowy serwis informacyjny NBP, Metodologia liczenia inflacji bazowej, http://www.nbp.pl/statystyka/bazowa/metodologia.pdf/
 • Kanoh S., Li Z. D. (1990), A Method of Exploring the Mechanism of Inflationary Expectations Based on Qualitative Survey Data, "Journal of Business and Economic Statistics"
 • Laliberte L., Grünewald W., Probst L. (2004), Data Quality: A Comparison of IMF's Data Quality Assessment Framework (DQAF) and Eurostat's Quality Definition, Work in Progress on Economic Data Quality by the IMF Staff, Washington
 • Łyziak T. (2000), Badanie oczekiwań inflacyjnych podmiotów indywidualnych na podstawie ankiet jakościowych, "Bank i Kredyt" nr 6
 • Łyziak T. (2004), Probabilistyczne metody pomiaru oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych na podstawie danych ankietowych, "Bank i Kredyt" nr 8
 • Mehra Y.P. (1995), Some Key Empirical Determinants of Short-Term Nominal Interest Rates, "Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Quarterly" 81/3
 • Monthly Bulletin, July (2001), European Central Bank, Frankfurt n/Menem
 • New Cronos, EUROSTAT, http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/
 • Quality Framework and Guidelines for OECD Statistical Activities (2003), STD/QFS(2003)1, OECD, http://www.oecd.Org/dataoecd/26/42/21688835.pdf/
 • Schreyer P. (2001), Some Observations on International Area Aggregates, "OECD Statistics Working Papers", STD/DOC(2001)2
 • Smith J. K. (2004), Weighted Median Inflation: Is This Core Inflation?, "Journal of Money, Credit and Banking" nr 36
 • The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys (1997), "European Economy" No. 6, European Commission
 • The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys User Guide (2004), European Commission, http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide en.pdf/
 • Toda H., Phillips P. (1993), Vector Autoregressions and Causality, "Econometrica" nr 61
 • Woźniak P. (2002), Inflacja bazowa, Biblioteka CASE, Warszawa
 • Zapata H. O., Rambaldi A. N. (1997), Monte-Carlo Evidence on Cointegration and Causation, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" No. 59
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000096499427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.