PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 189 Globalizacja a rozwój rachunkowości finansowej i zarządczej | 11--47
Tytuł artykułu

Stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości w krajach Unii Europejskiej i w Polsce

Warianty tytułu
Europe at the of Implementation of International Accounting Standards and the Context of International Harmonization and theirs Impacts on Polish Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego artykułu jest omówienie istoty międzynarodowych regulacji rachunkowości, a także ich wpływu na praktykę rachunkowości w Polsce, w kontekście procesów globalizacji światowej oraz wyraźnych trendów harmonizacji rachunkowości na szczeblu międzynarodowym. Wskazane wymogi stosowania MSR na gruncie polskim zostaną przedstawione także w relacji do działalności powołanego w 2002 r. polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości.
EN
The article intends to present the process of implementation of International Accounting Standards by the European Union. The article presents this process in the context of inter-national globalization of capital and goods markets. It presents the role and meaning of European Union of itself in the process of harmonization of accounting and the role of International Accounting Standards Board, whose accounting solutions has been implemented in the European market by the Regulation of UE on implementation of International Accounting Standards. The way to this Regulation is discussed later, presenting the efforts of European Community to establish and enforce universal, comparative accounting regulations. One chapter of the article presents the idea and details of this Regulation. Changes in European accounting environment are discussed later with their impact on Polish Accounting Regulations.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • APB Opinion No. 16, Business Combinations (1997), [w:] Original Pronouncements of Accounting Standards, FASB, John Wiley and Sons, New York.
 • APS Opinion No. 17, Intangible Assets (1997), [w:] Original Pronouncements of Accounting Standards, FASB, John Wiley and Sons, New York.
 • Bailey T., Wild K. (2000), Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce, FRRwP, Warszawa.
 • Communication from the Commission: Accounting harmonisation: a new strategy vis-a-vis international harmonization (1995), "Official Journal of European Communities", COM 95 (508), Brussels.
 • Communication from the Commission to the Council and European Parliament, The EU'S Financial Reporting Strategy: The Way Forward (2000), Commission of the European Communities, COM (2000)359, Brussels.
 • Contact Committee on the Accounting Directives: Ań examination of the conformity between the International Accounting Standards and the European Accounting Directives (1996), Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 • Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and Consolidated accounts of banks and other financial institutions (1986), "Official Journal of European Communities", OJ L 372, z późn. zm.
 • Council Directive 9J/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and Consolidated accounts of Insurance undertakings (1991), "Official Journal of European Communities", OJ L 374.
 • Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field (1993), "Official Journal of European Communities", OJ L 141, z późn. zm.
 • Directive 2001/65/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 amending Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 86/635/EEC as regards the valuation rules for the annual and Consolidated accounts of certain types of companies as well as of banks and other financial institutions (2001), "Official Journal of European Communities", OJ L 283.
 • Directive 2003/5]/EC of the European Parliament and of the Council of 18 May 2003 amending Directives 78/660/EEC, 83/349IEEC, 86/635/EEC and 91/647/EEC on the annual Consolidated accounts of certain types of companies, banks and other financial institutions and Insurance undertakings (2003), "Official Journal of European Communities", OJ L 178.
 • ED l First-time application of International Financial Reporting Standards, Basis for conclusions on Exposure Draft (2002a), 1ASB, London.
 • ED l First-time application of International Financial Reporting Standards, Draft Implementation Guidance (2002b), 1ASB, London.
 • ED l First-time application of International Financial Reporting Standards, Exposure Draft (2002c), 1ASB, London.
 • Examination of the conformity between IAS l to IAS 41 and the European Accounting Directives (2001 a), European Commission, Brussels.
 • Examination of the conformity between IAS 35, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 22 (revised 1998), IAS 16 (revised 1998), IAS 28 (revised 1998), IAS 31 (revised 1998) and the European Accounting Directives (1999a), European Commission, Brussels.
 • Examination of the conformity between International Accounting Standards and the European Accounting Directives (1999b), European Commission, Brussels.
 • Examination of the conformity between SIC l to SIC 25 and the European Accounting Directives (2001 b), European Commission, Brussels.
 • FASB Statement No. 38, Accounting for Preacquisition Contingencies of Purchased Enterprises (1997), [w:] Original Pronouncements of Accounting Standards, FASB, John Wiley and Sons, New York.
 • FASB Statement No. 141, Business Combinations (2001a), FASB, Norwalk (CT).
 • FASB Statement No. 142, Goodwill and Other Intangible Assets (2001b), FASB, Norwalk (CT).
 • Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 on the annual accounts of certain types of companies (1978), "Official Journal of European Communities", OJ L 222, z późn. zm.
 • Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (2002), IASB, London.
 • Harmonizacja rachunkowości (2000), red. D. Misińska, M. Kwiecień, AE, Wrocław.
 • Helin A. (2000), Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, FRRwP, Warszawa.
 • Hulle Karen van (1989), The EC Experience of Harmonization, "Accountancy", 104, September.
 • IASB Insight (2002a), [w:] The Newsletter of the International Accounting Standards Board, IASB, London, April, July.
 • IASB Update (2002b), [w:] Board Decisions on International Accounting Standards Board, IASB, London, June, July.
 • IASC Foundation Constitution (2000), IASB, London.
 • IFRIC Update (2002), The Newsletter of the International Financial Reporting Interpretations Committee, IASB, London, July.
 • Ignatowski R. (2002a), Europa u progu adaptacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, [w:] Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - analiza porównawcza, red. J. Gierusz, ODDK, Gdańsk.
 • Ignatowski R. (2002b), Rachunkowość polska w dobie przemian systemowych, [w:] Rachunkowość polska na tle regulacji międzynarodowych, red. M. Walczak, Absolwent, Łódź.
 • Improvements to International Accounting Standards, Exposure Draft (2002), IASB, London.
 • International Accounting Standards - Similarities and Differences - MSR, US GAAP and PAR (1999), Pricewaterhouse Coopers, Warszawa.
 • International Accounting Standards - 2005 or now? (2002), Pricewaterhouse Coopers, London.
 • Interpretations of International Accounting Standards, (2002), SIC, IASB, London.
 • Jaruga A. A. (2000), Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości, "Rachunkowość", 10.
 • Jaruga A. A. (2001), Krajowe Komitety Standardów Rachunkowości, "Rachunkowość", 3.
 • Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR - Podatki (2002), red. A. Jarugowa, T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (1997), DzU nr 78, póz. 483 z późn. zm.
 • Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe (2002), red. A. A. Jaruga, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001 (2002), IASB, SKwP, Warszawa.
 • Opinion of the Economic and Social Committee on the ,,Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Application of International Accounting Standards" (2002), "Official Journal of the European Communities", C 260/15.
 • Preface to International Financial Reporting Standards (2002), IASB, London.
 • Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council Amending Directives 78/660/EEC, 831349/EEC, 86/635/EEC and 91/674/EEC on the annual and Consolidated accounts of certain types of companies, banks and other financial institutions and Insurance undertaking (2002), Commission of the European Communities, COM (2002) 259 final, Brussels.
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the application of international accounting Standards (2001), Commission of the European Communities, COM (2001) 80 final, Brussels.
 • Regulation (EC) No 160612002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting Standards (2002), "Official Journal of the European Communities", OJ L 243.
 • Regulation of the European Parliament and the Council on the Application of International Accounting Standards (2002), 2001/0044 (COD), Brussels.
 • Report on the proposal for a European Parliament and Council on the application of International accounting Standards (2002), Session Document, European Parliament, Brussels.
 • Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June J983 on Consolidated accounts (1983), "Official Journal of European Communities", OJ L 193, z późn. zm.
 • Surdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
 • The accounting harmonisation in the European Communities: problems of applying the 4th Directive on the annual accounts of limited companies (1990), Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (2000), DzU nr 94, póz. 1037 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000096678735

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.