PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 189 Globalizacja a rozwój rachunkowości finansowej i zarządczej | 63--75
Tytuł artykułu

Zasady wyceny instrumentów finansowych przy zastosowaniu wartości bieżącej w świetle przepisów MSR 39 oraz wykonawczych do ustawy o rachunkowości

Warianty tytułu
The Rules of Financial Instrument Accounting Based on Present Value in the Light of IAS 39 and the Directive Statutory Instrument of The Minister of Finance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono zasady wyceny instrumentów finansowych opartych na wartości bieżącej przepływów pieniężnych w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości, celu sporządzania sprawozdań finansowych oraz użyteczności informacji dostarczanej przez system rachunkowości dla użytkowników tych sprawozdań.
EN
This article presents rules of valuation based on present value of cash flow. The basis for this rule are accounting standards. The role of accounting in the management system is highlighted. The idea of present value is presented in the background of imperative rules of accounting, the aim of financial reporting, and utility for users.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Black A., Wright P., Bachman J. E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Biddle G. C., Bowen R. M., Wallace J. S. (1999), Evidence on EVA, http://www.ssrn.com.
 • Brzezin W. (1998), Ogólna teoria rachunkowości, WSHiP, Warszawa.
 • Ehrbar A. (2000), Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wig-Press, Warszawa.
 • FAS 133. Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities (1998), FASB.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. (1998) Rachunkowość finansowa, Dilin, Warszawa.
 • Grabowski W. (1998), Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy finansowe, "Biblioteka Menedżera i Bankowca", Warszawa.
 • Hendriksen E. A., Breda van M. F. (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • H u 11 J. (1997), Kontrakty terminowe i opcje - wprowadzenie, Wig-Press, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (1993), Metody prywatyzacji Kołaczy zasada kontynuacji, "Zeszyty Teoretyczne Rad}' Naukowej", 23, (SKwP, Warszawa), 67-77.
 • Kołaczy k Z. (1996), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 32. "Instrumenty finansowe - ujawnianie i prezentacja (2001 a), IASB, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39. "Instrumenty finansowe - ujmowanie i wycena" (2001 b), IASB, Warszawa.
 • Rozporządzenie ministra finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU 2001, nr 149, póz. 1674).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, póz. 591 ze zm.
 • Wer o n A., Wer on R. (1998), Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (2001), IASB, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000096678793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.