PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 2 | 87--102
Tytuł artykułu

Prawa wyborcze obywateli Unii Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Warianty tytułu
European Union Citizens` Voting Rights in the Elections to the European Parliament
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono zakres uregulowań prawa wspólnotowego w zakresie prawa wyborczego obywateli Unii Europejskiej. Szczegółowo opisano instytucję obywatelstwa Unii Europejskiej. W artykule zamieszczono również podstawowe zasady dyrektywy 93/109/EC dotyczącej korzystania przez obywateli Unii zamieszkujących w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, z praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
EN
This article presents an analysis of EU citizenship and the rights appertaining to citizenship, including electoral rights. Directive No. 93/109/EC is discussed in detail and the principles it puts forth on the basis of which EU citizens can vote and stand for election. The author examines: the principle of the freedom of choice, the equal treatment of EU citizens using their voting rights, the principle that no one may vote in more than one member state in the same election, the principle of a member state's right to verify the information on electoral rights, and the principle of extraterritorial deprivation of electoral rights. The author gives due attention to the waiving of the principle of equal treatment when using electoral rights. An analysis of the practical application of electoral rights granted to Union citizens by community law in 1994 and 1999 leads to the conclusion that the most salient feature of this fact is its symbolical/political aspect and the fact that it is (one of a number of elements) designed to foster stronger ties between the EU and its citizens. Elections to the European Parliament remain to this day primarily and election of the national representation to a representative organ of the EU. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--102
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Brodecki Z. (red.), Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Warszawa 2002.
 • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998, s. 131.
 • Skrzydło W., Prawa wyborcze obywateli, w: W. Skrzydło (red.), Wolności i prawa polityczne, seria: Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. III, Zakamycze 2002, s. 131 i nast.
 • Communication from The Commission on the application of Directive 93/109/EC to the June 1999 elections to the European Parliament, COM (2000) 843 final, Brussels, 18.12.2000, s. 4-5.
 • Communication from The Commission on the application of Directive 93/109/EC to the June 1999 elections to the European Parliament, COM (2000) 843 final, Brussels, 18.12.2000, s. 10-12 i s. 18 i nast.
 • (Co-)Goveming after Maastricht: TheEuropean Parliament's Institutional Performance 199 -1999, Directorate-General for Research, PE 168.625, Bruxelles 1999.
 • Czapliński W., System instytucjonalny UE, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002.
 • Douglas-Scott S., Constitutional Law of the European Union, Longman 2002.
 • Dydak E., Wybory do Parlamentu Europejskiego, Warszawa 2003.
 • Dz. Urz. WE 1976, nr L 278, z 8 października 1976 r.
 • Dz. Urz. WE 1993, nr L 329 z 30 grudnia 1993 r.
 • Dz. Urz. WE 2002, nr L 283, z 21 października 2002 r.
 • Galster J., Mik C., Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, Toruń 1996.
 • Galster J., Pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich, Warszawa 1987.
 • Gebethner S., John wybierze Jana. Projekt nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej, "Rzeczpospolita" z 11 września 2003 r., s. C 3.
 • Gebethner S., Komentarz do Aktu z 1976 r. (w brzmieniu z 2002 r.) dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, "Przegląd Legislacyjny" 1990, nr 1, s. 27.
 • Gebethner S., Urbaniak K., Przyszły polski system wyborczy do Parlamentu Europejskiego w świetle prawa wspólnotowego i analizy prawnoporównawczej, "Przegląd Legislacyjny" 2003, nr 1.
 • Guyomarch A., The June 1999 European Parliament Elections, "West European Politics" 2000, nr 1.
 • Hambura S., Muszyński M., Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko-Biała 2001, s. 170-172.
 • Hambura S., Muszyński M., Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Bielsko Biała 2002.
 • Jacobs E., R. Corbett, M. Shackleton, Parlament Europejski, Rzeszów 1996, s. 56-57.
 • Jacobs F., Corbett R., Shacleton M., The European Parliament, 3 ed., Cartermill 1995.
 • Kruk M., Parlament Europejski w systemie organów Unii Europejskiej, w: M. Kruk, E. Popławska (red.), Parlamenty a integracja europejska, Warszawa 2002.
 • Kuźniak B., Capik A., Traktat Nicejski. Komentarz, Warszawa 2002, s. 258.
 • Laws governing the European Parliament elections, Directorate-General for Information and Public Relations, PE 275.681, Bruxelles 1999.
 • Lodge J.(ed.), The 1999 Elections to the European Parliament, Palgrave 2001.
 • Lodge J. (ed.), The 1994 Elections to the European Parliament, Pinter 1996.
 • Łazowski A., Uprawnienia wyborcze obywateli Unii Europejskiej z perspektywy członkostwa Polski w UE, w: Obywatelstwo Europejskie. Obywatelstwo Unii, Ośrodek Informacji Rady Europy, Biuletyn nr 4-5, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 72.
 • Machińska H., Obywatel w Unii Europejskiej. Dynamika procesu zbliżania obywateli do instytucji ponadnarodowych, w: Obywatelstwo Europejskie. Obywatelstwo Unii..., s. 51-52.
 • Michałowska-Gorywoda K., Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Mielnik B., Obywatelstwo Unii Europejskiej, Wrocław 2000.
 • Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. l, Warszawa 2000.
 • Oliver P., Electoral rights under article 8 b of the Treaty of Rome, "Gammon Market Law Review" 1996, nr 33, s. 480-481.
 • Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, druk sejmowy nr 1749/IV.
 • Pelc R., Obywatelstwo Unii Europejskiej a obywatelstwo państw członkowskich i państw trzecich, w: S. Biernat (red.), Studia z prawa europejskiego, Kraków 2000, s. 80-81.
 • Perrineau P., Grunberg G., Ysmal C. (eds), Europe at the Polls: The European Elections of 1999, Palgrave 2002.
 • Reif K., Ten European Elections. Campaigns and Results of the 1979/1981 First Direct Elections to the European Parliament, Gower Publishing Company 1985.
 • Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Directive 93/109/EC - Voting rights of EU citizens living in a Member State of which they are not nationals in European Elections, COM(97) 731 final, Brussels 07.01.1998, s. 7-8 i s. 26-28.
 • Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on granting a derogation pursuant to Article 19(2) of the EC Treaty, presented under Article 14(3) of Directive 93/109/EC on the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament, COM(2003)31 final, Commission of the European Communities, Brussels, 27.01.2003.
 • Rudkowski D., Wybory do Parlamentu Europejskiego -problemy systemu wyborczego, w: M. Kruk, E. Popławska (red.), Parlamenty a integracja europejska, Warszawa 2002, s. 81-82.
 • Rządowy projekt ustawy o wyborze członków Parlamentu Europejskiego, druk sejmowy nr 1785/IV oraz poselski projekt ustawy o wyborze członków Parlamentu Europejskiego, druk sejmowy nr 1968/IV.
 • Shaw J., The Interpretation of European Union Citizenship, "The Modern Law Review" 1998, nr 3, s. 293.
 • Tyranowski J., Prawo europejskie. Zagadnienia instytucjonalne z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego, Poznań 1999.
 • Urbaniak K., Wybory Europejskie, "Rzeczpospolita" z 20 sierpnia 2003 r., s. C 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000096708340

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.