PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 22 | 355
Tytuł artykułu

Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwach przemysłowych

Warianty tytułu
Methodological and Competent Conditions of a New Product Development in an Industry.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano miejsce i znaczenie problematyki zarządzania nowym produktem w firmach. Dokonano identyfikacji oraz przeprowadzono analizę metod i uwarunkowań strukturyzacji procesu rozwoju nowych produktów (PRNP). Przedstawiono metody i uwarunkowania optymalizacji realizowanego projektu w PRNP oraz zanalizowano ich powiązania z poziomem powodzenia rynkowego nowego produktu. Następnie omówiono główne rezultaty badań empirycznych, dotyczących postępowania firm wytwórczych w PRNP oraz dokonano weryfikacji związków i zależności pomiędzy uwarunkowaniami kompetencyjnymi a wybranymi miernikami skuteczności PRNP. Zaprezentowano analizę i ocenę efektów działalności przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie rozwoju nowego produktu, w kontekście ich technologicznej konkurencyjności.
EN
The issues on new product management in enterprises has been presented in the paper together with identification and analysis of methods and conditions of structurization of new products development process. The author also has presented methods and conditions for optimalization of project realization within new products development as well as analyzed their connections with the level of market's success of a new product. Then, main results of empirical research on productive firms in new products development process have been discussed. There is also a verification of connections between competent conditions and selected efficiency measures of new products development process. The paper consists of an analysis on industrial enterprises activity and new product development in the context of their technological competitiveness. (AŁ)
Rocznik
Numer
Strony
355
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania 1996.
 • Aitsalia E, Johnson E., Will P., /5 Concurrent Engineering Always a Sensible Proposition? IEEE Transactions on Engineering Management vol. 42, 1995, no. 2.
 • Albaum G., Strandskor J., Duerr E., Dowel L, International Marketing and Export Management, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1994.
 • Albert M.B., Avery D., McAllister P., Narin E, Direct Validation of Citation Counts as Indicators of Industrially Important Patents, Research Policy vol. 20, 1991.
 • Altszuller G.S., Algorytm wynalazku, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
 • Ansoff H.I., Corporate Strategy, McGraw-Hill Book Company, New York 1965.
 • Anthony M.T., McKay J., From Experience: Balancing the Product Development Process: Achieving Product and Cycle Time Excellence in High Technology Industries, Journal of Product Innovation Management vol. 9, 1992.
 • Anthony, Shapiro, McGrath, Product Development: Success through Product & Cycle Time Exellence (PASE), Butterworth-Heinemann, Oxford 2000.
 • Armstrong S.C., Engineering and Product Development Management. The Holistic Approach, Cambridge University Press, 2001.
 • Artleth J., Stage-Gate: The Most Widely Used Development Method, Innovation Management U3, 2000.
 • Atuahene-Gima K., An Exploratory Analysis of the Impact of Market Orientation on New Product Performance: A Contingency Approach, The Journal of Product Innovation Management vol. 12,1995, no. 4.
 • Barczak B., New Product Strategy, Structure, Process and Performance in the Telecommunications Industry, Journal of Product Innovation Management vol. 12, 1995, no. 3.
 • Bean A.S., Einolf K., Russo M.J., Benchmarking YourR&D: Results from IRl/CIMS Annual R&D Survey for FY '97, Research Technology Management vol. 42, 1999, no. 1.
 • Becker S., Whistler T.I., The Innovative Organization: A Selective View of Current Theory and Research, Journal of Business vol. 40, 1967, no. 4.
 • Berkowitz E.N., Kerin R.A., Rudelius W, Marketing, Irwin, Boston 1989.
 • Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W, Słownik handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1996.
 • Bizzell R.D., Nourse R.E., Product Innovation in Food Processing 1954-1964, Division of Research, Harvard Business School, Boston 1967.
 • Bohn R., Stop Fighting Fires, Harvard Business Review vol. 78, July-August 2000, no. 4.
 • Booz, Allen, Hamilton, New Product Management for the 1980s, Booz, Allen & Hamilton, New York 1982.
 • Brown S.L., Eisenhardt K.M., Product Development: Past Research, Present Findings and Future Directions, Academy of Management Review vol. 20, 1995, no. 2.
 • Brown W.B., Time-base Management, Journal of Product Innovation Management vol. 10, 1999.
 • Buell V.P., Marketing Management a Strategic Planning Approach, McGraw-Hill, Inc., New York 1984.
 • Cavallucci D., Lutz Ph., Intuitive Design Method. A New Approach on Design Methods Integration, First International Conference on Axiomatic Design, Cambridge, May-June 2000.
 • Clark K.B., Fujimoto T., Product Development Performance: Strategy, Organization and Management in the World Automotive Industry, Harvard Business School, Boston 1991.
 • Clark K.B., Wheelwright S.C., Managing New Product and Process Development, The Free Press, New York 1993.
 • Cooper R.G., Dimentions of Industrial New Product Success and Failure, Journal of Marketing vol. 43, 1979.
 • Cooper R.G., From Experience. The Invisible Success Factors in Product Innovation, Journal of Product Innovation Management vol. 16,1998.
 • Cooper R.G., Perspective Third Generation New Product Processes, Journal of Product Innovation Management, January 1994, no. 11.
 • Cooper R.G., Stage-Gate System: A New Tool for Managing New Products, Business Horizons, May-June 1990.
 • Cooper R.G., Winning at New Products. Accelerating the Process from Idea to Lunch, ed. 3, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Mass., 2002.
 • Cooper R.G., Edge S.J., Kleinschmidt E.J., Best Practices for Managing R & D Portfolios, Research-Technology Management vol. 41, July-August 1998, no. 4.
 • Cooper R.G., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J., New Product Portfolio Management: Practices and Performance, Journal of Product Innovation Management, July 1999, no. 4.
 • Cooper R.G., Kleinschmidt E.J., Benchmarking the Firm's Critical Success Factors in New Product Development, Journal of Product Innovation Management vol. 12, 1995.
 • Cooper R.G., Kleinchmidt E.J., Benchmarking Firms New Product Performance and Practices, Engineering Management Review vol. 23, 1995, no. 3.
 • Cooper R.G., Kleinschmidt E.J., New Product Processes at Leading Industrial Firms, Industrial Marketing Management 1991, no. 20.
 • Cooper R.G., Kleinschmidt E.J., New Products, what Separates Winners from Losers, Journal of Product Innovation Management vol. 26, September 1987, no. 3.
 • Cooper R.G., Kleinschmidt E.J., Stage-Gate Process for New Product Success, Innovation Management U3,2001.
 • Cooper R.G., Slagmulder R., Target Costing and Value Engineering, Productivity Press, Portland 1997.
 • Craig A., Hart S., Where to Now in New Product Development Research? European Journal of Marketing vol. 26, 1992.
 • Crawford C.M., New Products Management, Irwin, Homewood 1983.
 • Crowford C.M., New Product Management, Irwin, Illinois, 1994.
 • Crow K., Achieving Design to Cost Objectives, DRM Associates, 2000.
 • Crow K., A Strategic Approach to Product and Process Development, DRM Associates, 1996.
 • Crow K., Benchmarking best Practices to Improve Product Development, DRM Associates, USA, California, 1999.
 • Crow K.A., Capability Maturity Model, DRM Associates, 1999.
 • Crow K., Collaboration, DRM Associates, 2002.
 • Crow K., Enabling Product Development Teams with Collocation, DRM Associates, 1996.
 • Crow K.A., Implementing Integrated Product Development Practices: Lessons Learned, DMR Associates, 1994.
 • Crow K., Robust Product Design through Design of Experiments, DRM Associates, 1998.
 • Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Dolan R.J., Managing the New Product Development Process, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1993.
 • Donnellon A., Cross-functional Teams in Product Development: Accommodating the Structure to Process, Journal of Product Innovation Management vol. 10, 1993.
 • Dooley K., Subra A., Anderson J., Adoption Rates and Patterns of Best Practices in New Product Development, Arisona State University, 2002.
 • Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • Eisenhardt K., Tabriz! B., Accelerating Adaptive Processes: Product Innovation in the Global Computer Industry, Administrative Science Quarterly vol. 40,1995.
 • Elliott S.S., Fontaine L.R., Virtual Reality Helps Virtual Teams Deliver Real Results, Product Development Best Practices Report, The Management Roundtable, Waltham, vol. 7, August 2000, no. 8.
 • EUROSTAT: 3rd Community Innovation Survey (CIS-3). National sources, 2004. DTI, R&D Scoreboard 2004 (Departament Handlu i Przemysłu Wielkiej Brytanii).
 • Fisher J., Implementing Target Costing, Journal of Cost Management vol. 9, 1995, no. 2.
 • Gabrusewicz W, Hamrol M., Kurtys E., Sobolewski H., Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Gabrusewicz W, Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarzadcza, PWE, Warszawa 2002.
 • Gasparski W, Sytuacja problemowa w projektowaniu, Prakseologia 1976, nr 2.
 • Gasparski W, Zrozumieć projektowanie, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 1991.
 • Githens G., Risk Management Practices for NPD Programs, Catalyst Management Consulting 2001.
 • Githens G.D., NPD Viewpoint: Developing and Using Predictive Metrics - A Useful Supplement to „Reactive" Metrics, VISIONS Magazine, October 2002.
 • Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 • Góralski A., Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa 1980.
 • Grey S., Practical Risk Management Assessment for Project Management, John Wiley & Sons, Chichester 1995.
 • Griffin A., A PDMA Research on New Product Development Practices: Updating Trends and Benchmarking Practices, Journal of Product Innovations and Management 1997, no. 14.
 • Griffin A., PDMA Research on New Product Development Practices: Updating Trends, and Benchmarking Best Practices, Journal of Product Innovation Management vol. 14,1997, no. 6.
 • Griffin A., Page A.L., The PDMA Success Measurement Project: Recommended Measures for Product Development Success and Failure, Journal of Product Innovation Management vol. 16, 1996.
 • Grupp H., Linstone H.A., National Technology Foresight Activities Around the Globe: Resurrection and New Paradigms, Technological Forecasting and Social Change vol. 60, 1999.
 • Haffer M., Determinanty strategii nowego produktu w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1998.
 • Hanfield R.B., Effects of Concurrent Engineering on Make-to-Order Products, IEEE Transactions on Engineering Management vol. 41,1994, no. 4.
 • Hansen M.T., Nohria N., Tierney T, What is Your Strategy for Managing Knowledge? Harvard Business Review vol. 77,1999, no. 2.
 • Harry M., Schroeder R., Six Sigma, wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Hart S., Dimensions of Success in New Product Development: An Exploratory Investigation, Journal of Marketing Management 1993, no. 9.
 • Hart S., Dimensions of Success in New Product Development: An Exploratory Investigation, New Product Development - A Reader, Dryden Press, London 1996.
 • Hatzichronoglou T., Revision of the High Technology Sector and Product Classification, STI Working Papers 1997, no. 2, OECD, Paris 1997.
 • Henke J.W., Krachenberg A., Richard A., Lyons T.F., Perspective: Cross-functional Teams: Good Concept, Poor Implementation, Journal of Product Innovation Management 1993, no. 10.
 • Hisrich R.D., Peters M.P., Marketing a New Product: Its Planning, Development and Control, The Benjamin/Cummings Publishing Company, California, 1978.
 • Hope J., Hope T., Competing in the Third Wave, Harvard Business School Press, Boston 1997.
 • House C.H., Price R.L., The Return Map: Tracking Product Teams, Harvard Business Review vol. 69, 1991.
 • Ittner Ch.D., Larcker D.F., Skąd się biorą niepowodzenia w wykorzystaniu niefinansowych mierników sukcesu, Harvard Business Review Polska, sierpień 2004, nr 18.
 • Jaworski K. M., Metodologia projektowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Jensen B., Harmsen H., Implementation of Success Factors in New Product Development - the Missing Links? European Journal of Innovation Management vol. 4,2001, no. 1.
 • Johnson C., Jones C., How to Organize for New Products, Harvard Business Review, May-June 1957.
 • Jones T., New Product Development an Introduction to a Multifunctional Process, Butter-worth-Heinemann, Oxford 1997.
 • Kasprzak W., Pelc K., Wyzwania technologiczne - prognozy i strategie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Kato Y., Target Costing Support Systems: Lessons Form Leading Japanese Companies, Management Accounting Research vol. 4, 1993, no. 4.
 • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Koch J., Rola nauki w transferze technologii, w: Nauka, Polska Akademia Nauk, Ossolineum, 1999, nr 3.
 • Kodama F., Emerging Patterns of Innovation, Harvard Business School Press, Boston 1995.
 • Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, Management Training & Development Center, Warszawa 2003.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong J.V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 • Krawiec R, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000.
 • Krupski R., Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ossolineum, Wrocław 1993.
 • Kubera H., Zachowanie jakości produktu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Lambin J.-J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Larson E., Gobelli D.H., Significance of Project Management Structure on Development Success, IEEE Transactions on Engineering Management vol. 36,1998, no. 2.
 • Leksykon marketingu, red. J. Altkorn i T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 • Leonard-Barton D., Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development, Strategic Management Journal vol. 13,1992.
 • Liebowitz J., Wilcox L.C., Knowledge Management and its Integrative Elements, CRC Press, Boca Raton 1997.
 • Maylor H., Concurrent New Product Development: An Empirical Assessment, International Journal of Operations & Production Management vol. 17, 1999, no. 12.
 • Merrit G., Smith P.G., Using a Risk Model to Build Development Team Consensus, Project Management Innovations, vol. 6, December 2001, no. 4.
 • Montgomery D., Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, Inc., New York 1996.
 • Moorman C., Miner S.A., The Impact of Organizational Memory on New Product Performance and Creativity, Journal of Marketing Research vol. 34, February 1997.
 • MRP/ERP and PDM: Understanding the Fit - How to Maximize Results with an Integrated PDM/ERP Solutions White Paper, Agile Software Corporation, www.agilesoft.com.
 • Mruk H., Rutkowski I.P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 2001.
 • Murmann P.A., Assessing New Product Development Time Reductions in the German Mechanical Engineering Industry, Journal of Product Innovation Management vol. 11,1994.
 • National Institute of Standards & Technology, Thomas Group Inc., and Institute for Defense Analyses in Business Week April 30,1990. SOCE NEWS, spring 2000.
 • Nauka i technika w roku 2001, GUS, Warszawa 2003.
 • Nauka i technika w roku 2003, GUS, Warszawa 2005.
 • Neely A., Measuring Business Performance, The Economist in Association with Profile Books, London 1998.
 • New Product Development/Integrated Product Development Glossary, DRM Associates, 2001.
 • Nijssen E.J., Lieshout K.F.M., Awareness, Use and Effectiveness of Models and Methods for New Product Development, European Journal of Marketing, vol. 29, 1998, no. 10.
 • Nonaka L, Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New York 1995.
 • Nosal Cz.S., Umysł menedżera. Problemy, decyzje, strategie, Wrocław 1993.
 • OECD, Main Science & Technology Indicators, 2003.
 • Organizacja i sterowanie produkcją, red. M. Brzeziński, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 • The PDMA Handbook of New Product Development, John Wiley & Sons, Inc., New York 2001.
 • Page A.L., Assessing New Product Development Practices and Performance: Establishing Crucial Norms, Journal of Product Innovation Management vol. 10, 1993, no. 4.
 • Paulk M.C., Curtis B., Chrissis M.B., Weber C.C., Capability Maturity Model for Sofi-ware, Software Engineering Institute Technical Report No. CMU/SEI-1993-TR-24, sec. 2.3.
 • Pavar K.S., Melon V., Reidel J.C., Time to Market, Integrated Manufacturing Systems vol. 5,1994, no. 1.
 • Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
 • Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Podręcznik OSLO OECD/EUROSTAT 1997, KBN 1999.
 • Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, May-June 1990.
 • Proctor T., Zarządzanie twórcze, Gebethner & Ska, Warszawa 1998.
 • Reinertsen D.G., Smith P.G., Developing Products in Half the Time, Van Nostrand Rein-hold, New York 2001.
 • Robertson T, The Process of Innovation and the Diffusion of Innovation, Journal of Marketing January 1967.
 • Roczniki statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1998-2004.
 • Roczniki statystyczne przemysłu, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1998-2004.
 • Rogers E., Shoemaker R., Communications of Innovations, Free Press, New York 1972.
 • The Role of Concurrent Engineering in Weapons Systems Acquisition, report R-338, Institute for the Defense Analyses (IDA), Washington, DC, 1986.
 • Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: System informacji strategicznej, wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 • Rosenberg N., The Direction of Technological Change: Inducement, Mechanism and Focusing Devices, Perspectives on Technology, Cambridge University Press, 1976.
 • Rothwell R., The Characteristics of Successful Innovators and Technically Progressive Firms, Research and Management 1977, no. 7.
 • Rothwell R., Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s, R&D Management vol. 22, 1992.no. 3.
 • Rutkowski I.P., Dojrzałość procesu rozwoju nowego produktu, Marketing i Rynek 2003, nr 7.
 • Rutkowski I.P., Kluczowe właściwości sprawności procesu rozwoju nowego produktu, Marketing i Rynek 2004, nr 7.
 • Rutkowski I.P., Modele rozwoju nowego produktu, Marketing i Rynek 2003, nr 5.
 • Rutkowski I.P., Nowe paradygmaty produkcji i nowe koncepcje produktów - perspektywy zmiany technologii, Świat Marketingu, pismo internetowe (www.swiatmarketingu.pl), grudzień 2002.
 • Rutkowski I.P., Powiązania informacyjne a kolokacja zespołu rozwoju nowego produktu, Marketing i Rynek 2005, nr 3.
 • Rutkowski I.P., Rozwój nowego produktu w przedsiębiorstwach jako przedmiot badań, Marketing i Rynek 2004, nr 5.
 • Rutkowski I.P., Strategie nowego produktu, w: Strategie marketingowe, red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Rutkowski I.P., Strategie nowego produktu w sekwencyjnym oraz zintegrowanym procesie rozwoju, Marketing i Rynek 2002, nr 7.
 • Rutkowski I.P., Wymiary powodzenia strategii rozwoju nowego produktu, w: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, red. J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Schewe Ch.D., Smith R.M., Marketing Concepts and Applications, McGraw-Hill Book Company, New York 1980.
 • Schon D., Champions for Radical New Inventions, Harvard Business Review, March-April 1967.
 • Shepherd Ch., Ahmed P.K., NPD Frameworks: A Holistic Examination, European Journal of Innovation Management vol. 3, 2000, no. 3.
 • Shepherd Ch., Pervaiz K.A., NPD Frameworks: A Holistic Examination, European Journal of Innovation Management vol. 3, 2000, no. 3.
 • Sherman J.D., Identification of Cross-Functional Integration Deficiencies, w: Driving Business Growth through Innovation, ed. M.M. Montaya-Weiss, International Product Development and Management Association Conference, 2000.
 • Skrzypek E., Jakość i produktywność jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Kraków 1996.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, PWN, Warszawa 1981.
 • Smith P.G., Cross-Functional Design Teams, ASM Handbook, vol. 20, Materials Selection and Design, 1997.
 • Smith P.G., Managing Risk Proactively in Product Development Projects, New Product Dynamics, Portland 2002.
 • Smith P.G., Merritt G.M., Proactive Risk Management: Controlling Uncertainty in Product Development, Productivity Press, New York 2002.
 • Software Engineering Institute, Capability Maturity Model', Carnegie Mellon University, 2000.
 • Spruch W., Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii, PWN, Warszawa 1976.
 • Steward D., An Overview of Fife Pillars of the Concurrent Engineering Body of Knowledge, The Society of Concurrent Engineering, Los Angeles, spring 2000.
 • Strategor, Zarządzanie firma. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 • Sudoł S., Szymczak J., Haffer M., Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 2000.
 • Tech-Line" BACKGROUND PAPER by F. Narin, President CHI Research, Inc. http:// www.chiresearch.com.
 • Teece J., Towards an Economic Theory of the Multiproduct Firm, Journal of Economic Behaviour and Organization vol. 3, 1982.
 • Trott P., Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall Pearsons Education, Harlow 2002.
 • Trygg L., Concurrent Engineering Practices in Selected Swedish Companies: A Movement or an Activity of the Few? Journal of Product Innovation Management 1993, no. 10.
 • Ulrich K.T., Eppinger S.D., Product Design and Development, McGraw-Hill, Irwin (series in marketing), New York 2004.
 • Urban G.L., Hauser J.R., Design and Marketing of New Products, ed. 2, Prentice Hall, En-glewood Cliffs, New Jersey 1993.
 • Urban G.L., Star S.H., Advanced Marketing Strategy, Prentice Hall International Editions, Englewood Cliffs, New Jersey 1991.
 • Urbaniak M., Strategia jakości w marketingu przemysłowym, Alfa Wero, Warszawa 1998.
 • Warnecke H.-J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Weelwright S., Clark K., Revolutionizing Product Development: Quantum Leaps in Speed, Efficiency and Quality, The Free Press, New York 1992.
 • Wiechoczek J., Marketingowa strategia ponadnarodowego produktu koncernu samochodowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 • Wrigley L., Divisional Autonomy and Diversification, Harvard University, Boston 1970.
 • Zahay D.L., Griffin A., Fredericks E., Exploring Information Use in Detail in the New Product Development Process, Institute for the Study of Business Markets, Raport l, The Pennsylvania State University, 2003.
 • Zarządzanie nowym produktem, red. A. Sosnowska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000098955861

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.