PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 23 | 297
Tytuł artykułu

Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych

Autorzy
Warianty tytułu
Macroeconomic Conditions of the Economic Situation on the Polish Stock Market in the Light of International Experience.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono wybrane elementy teorii funkcjonowania i analizy rynku akcji. Omówiono rynek akcji jako barometr przyszłego poziomu aktywności gospodarczej. Przedstawiono monetarne uwarunkowania koniunktury na rynku akcji. Opisano cykl prezydencki w USA jako czynnik kształtujący koniunkturę na rynku akcji. Przedstawiono zagadnienia prognozowania koniunktury na rynku akcji. Następnie przebadano polski rynek akcji jako barometr przyszłego poziomu krajowej aktywności gospodarczej. Omówiono monetarne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji. Poruszono także problem prognozowania koniunktury na polskim rynku akcji. Przedstawiono teoretyczne i praktyczne konsekwencje powiązań między uwarunkowaniami makroekonomicznymi a koniunkturą na polskim rynku akcji.
EN
The chosen elements of the theory of functioning of the stock market and its analysis were presented together with the stock market as a barometer of the future level of economic activity. Monetary conditions of the economic situation on the stock market were characterized as well as the role of presidential cycle as a factor shaping the economic situation on the stock market. The problem of forecasting the economic situation on the stock market was presented. The Polish stock market as a barometer of the future level of the country's economic activity was studied. Monetary conditions of the economic situation on the Polish stock market were discussed together with the problem of forecasting the economic situation on the Polish stock market. Theoretical and practical consequences of the links between macroeconomic conditions and the economic situation on the Polish stock market were presented. (AŁ)
Rocznik
Numer
Strony
297
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Al-Kaber M., Rynek kapitałowy w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Alesina A., Sachs J., Political parties and the business cycle in the United States 1948-1984, "Journal of Money", "Credit and Banking" Febuary 1988, vol. 20.
 • All vine F.C., O'Neill D.E., Stock market returns and the presidential cycle, "Financial Analyst Journal", October 1980, vol. 36.
 • Amadou Li-Ong S. N., The role of mature market mutual funds in emerging markets, IMF Working Paper, July 2004.
 • Analiza techniczna. Wprowadzenie, Reuters, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Barro R., The stock market and investment, "Review of Financial Studies" 1990, vol. 3, Issue 1.
 • Beakert G., Harvey C. H., Emerging markets finance, "Journal of Empirical Finance" no. 10, 2003.
 • Bernanke B., Blinder A., The federal funds rate and the chanels of monetary transmission, "The American Economic Review" September 1992, vol. 82.
 • Bernanke S.B., On the predictive power of interest rates and interest rate spreads, "New England Economic Review" January/Febuary 1990.
 • Bernstein J., Cykle giełdowe, Wig Press, Warszawa 1996.
 • Białek W., Czy można wierzyć kalendarzowi, "Rynek Terminowy" 2003, nr 1.
 • Binswanger M., Stock markets, speculative bubbles and economic growth. Aldeshot Elgar, 1999.
 • Binswanger M., Stock returns and real activity in the G—7 countries: did the relationship change during the 1980s?, "The Quarterly Review of Economics and Finance" May 2004, vol. 44.
 • Boudoukh J.,Richardson M.,Whitelaw R. F., Industry returns and Fisher effect, "The Journal of Finance" December 1994, vol. 49.
 • Canova F., DeNicolo G., Stock returns and real activity: a structural approach. "European Economic Review" 1995, vol. 39, Issue 5.
 • Cargil T.,Huthison M., The Bank of Japan s responses to elections, "Journal of Japanese and International Economies" No 5, 1995.
 • Ciejpa-Znamirowski K., Ekonomiczne ograniczenia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
 • Conover C.M., Jensen G.R., Johnson R.R., Monetary conditions and international investing, "Financial Analyst Journal" July/August 1999, vol. 55.
 • Czekaj J., Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, pod red. J. Czekają, tom IV, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Doepke J., Pierdzioch Ch., Politics and the stock market. Evidence from Germany, Institute for World Economics, Working Paper 2004.
 • Dubisz J., Olejniczak Z., Ryzyko, wycena i dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2003.
 • Estrella A., Mishkin F.S., The yield curve as a predictor of U.S. recessions, Federal Reserve Bank of New York, June 1996, vol. 2.
 • Fama E.F., Stock returns, expected returns, and real activity, "The Journal of Finance" September 1990, vol. 45.
 • Fama E.F., French K.R., Value versus growth inwesting, "Fiancial Analyst Journal" December 1998, International Evidence.
 • Fama E.F.,Schwert W., Asset returns and inflation, "The Journal of Financial Economics" November 1997, vol. 5.
 • Foerster S., Schmilz J., The Transmision of U.S. election cycles to international stock returns, "Journal of International Business Studies" 1st Quarter 1997, vol. 28., Issue 1.
 • Funke M., Matsuda A., Macroeconomic news and stock returns in the The United States and Germany, IMF, Working Paper, December 2002.
 • Gedymin O., Strategie gospodarcze Tajwanu, Niemiec, Chile, PWN, Białystok 1999.
 • Gertler M., Glichrist S., Monetary policy, business cycles, and the behavior of small manufacturing firms, Quarterly Journal of Economics, May 1994, vol. 109.
 • Gultekin N.B., Stock market returns and inflation: Evidence from other countries, "The Journal of Finance" March 1983, vol. 38.
 • Hamburger M.J., Kochin L. A., Money and stock prices: the chanels of influence, "The Journal of Finance" May 1972, vol. 27.
 • Henry P.B., Is disinflation good for the stock market?, "The Journal of Finance" August 2002, vol. 2.
 • Hensel C.H.R., Ziemba W.T., United States investement returns of during Democratics and Republican administrations 1928-1993, "Financial Analyst Journal" March/April 1995, vol. 51.
 • Homaifar G., Randolph W.L., Helms B.R, Haddad M., American presidential elections and returns of defence industry stocks, "Applied Economics" July 1988, vol. 20.
 • Huang R.D., Common stock returns and presidential elections, "Financial Analyst Journal" March/April 1985, vol. 41.
 • Jensen G.R., Johnson R.R., Business conditions, monetary policy and expected security returns, "Journal of Financial Economics" Febuary 1996, vol. 40.
 • Johnson R.R., Chyttenden W., Presidential politics, stocks, bonds, bills and inflation, "Journal of Portfolio Management" Fall 1999, vol. 26, Issue 1.
 • Kaul G., Stock returns and inflation, "Journal of Financial Economics" June 1987, vol. 18.
 • Kaźmierczak A., Zmiany podaży pieniądza a realne procesy gospodarcze w Polsce, "Studia i Prace". Kolegium Zarządzania i Finansów, 2000, SGH, nr 15.
 • Koch E., Sztuka wyboru akcji, K.E. Liber, Warszawa 1996.
 • Komar Z., Sztuka spekulacji, Wydawnictwo Pręt, Warszawa 1994.
 • Koppel R., Abell H., Gra wewnętrzna, Wig Press, Warszawa 1997.
 • Kostolany A., Psychologia giełdy, Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999.
 • Lakonishok J., Shleifer A., Vishny R.W., Contrarian investment, extrapolation, and risk, "The Journal of Finance" December 1994, vol. 49.
 • Lee T., Ekonomia dla inwestorów giełdowych, Wig Press, Warszawa 2000.
 • Lewandowski A., Dynamiczna taksonomiczna analiza fundamentalna jako element systemu wspomagania decyzji inwestycyjnych, w: Rynki finansowe wobec współczesnych problemów nauki polskiej, pod red. J. Czekaja, t. IV, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 • Łon E., Determinanty kursów akcji banków notowanych na GPW w Warszawie, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2005, nr 2.
 • Łon E., Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 3.
 • Łon E., Kurs walutowy a koniunktura na rynku akcji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 8.
 • Łon E., Makroekonomiczne uwarunkowania cyklu prezydenckiego w USA, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 12.
 • Łon E., Makroekonomiczne uwarunkowania powiązań ratingu krajowego z koniunkturą na rynku akcji, "Biuletyn Bankowy" 2005, nr 7-8.
 • Łon E., Makroekonomiczne uwarunkowania wskaźników wyceny rynku akcji, "Pieniądze i Więź" 2005, nr 2.
 • Łon E., Ocena zdolności kredytowej Zakładów Przemysłu Pończoszniczego "Syntex" w Łowiczu w latach 1989-1991, praca magisterska, Poznań 1994.
 • Łon E., Płynność a koniunktura na rynku akcji, "Bank" 2005, nr 6.
 • Łon E., Powiązania między przebiegiem cyklu wyborczego a koniunkturą na rynku akcji w wybranych krajach, "Stosunki Międzynarodowe" 2005, nr 1-2.
 • Łon E., Relacje między płynnością a rentownością polskich banków giełdowych w latach 1991-1996, praca doktorska pod kierunkiem J. Wolniaka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, maszynopis.
 • Łon E., Strategia dla prognoz, "Bank" 2005, nr 5.
 • Malaga K., Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Mauro P., The stock returns and output growth in emerging and advanced economics, IMF, 2000.
 • Mayo H. B., Wstęp do inwestowania, Liber, Warszawa 1997.
 • Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce, pod red. R. Kokoszczyńskiego, Materiały i Studia, NBP, Warszawa 1999.
 • Mishkin F.S., The economics of money, banking, and financial markets, HarperCollins College Publishers, New York 1997.
 • Murphy J., Międzyrynkowa analiza techniczna, Wig Press, Warszawa 1999.
 • Murphy J., Podstawy analizy technicznej, Wig Press, Warszawa 1997.
 • Noga M., Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej - z uwzględnieniem procesu transformacji, Dolnośląska Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1994.
 • Nordhaus W.D., The political business cycle, "Review of Economic Studies" April 1975, vol. 42.
 • Patelis A.D., Stock returns predictability and the role of monetary policy, "The Journal of Finance" December 1997, vol. 52.
 • Piotrowski D., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako miejsce pozyskiwania kapitałów i wyceny przedsiębiorstw, w: Rynki finansowe wobec współczesnych problemów nauki polskiej, pod red. J. Czekaja, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 • Pring M.J., Podstawy analizy technicznej, Wig Press, Warszawa 1998.
 • Pring M., Psychologia inwestowania, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Koniunktura gospodarcza a wskaźniki giełdowe w okresie transformacji w Polsce, w: Współczesne wahania koniunkturalne w systemie rynkowym i gospodarce polskiej okresu transformacji, pod red. R. Barczyka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Reilly K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzania portfelem, PWE, Warszawa 2001.
 • Resnick B.G., Shoesmith G.L., Using the yield curve to time the stock market, "Financial Analyst Journal" May/June 2002, vol. 10.
 • Rogoff K., Equillibrum political budget cycles, "American Economic Review" March 1990, No. 80.
 • Rose P., Zarządzanie bankiem komercyjnym, Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
 • Rozeff M.S., Money and stock prices, "Journal of Financial Economics" September 1974, vol. 12.
 • Saito Y., Takeda Y., Predicting the US real GDP Growth Using Yield Spreads of Corporate Bonds, International Departamanet, Bank of Japan, July 2000.
 • Santa-Clara P., Volkanov R., The presidential puzzle: political cycles and the stock market, "The Journal of Finance" October 2003, vol. 58.
 • Sellin P., Monetary policy and the stock market: theory and empirical evidence, "Journal of Economic Surveys" EBC, 2001, vol. 15, no. 4.
 • Serra A.P., The cross-sectional determination of returns evidence from emerging markets stocks, Universidade do Porto, 1995, Working Paper, no. 120.
 • Shun P., The P/E ratio and stock market performance, Economic Review, IV Q, 2000.
 • Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003.
 • Solnik B., The relaltion between stockprices and inflationary expectations: The international evidence, "The Journal of Finance" March 1983, vol. 38.
 • Soros G., Alchemia finansów, Znak, Kraków 1996.
 • Sperandeo V., Zasady profesjonalnej spekulacji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1994.
 • Srebro M., Wielka gra, Zespół Doradców Finansowych "TAX - Audytor" Poznań 1994.
 • Świętoń M., Terminowa struktura dochodowości papierów skarbowych dłużnych w Polsce w latach 1998-2001, Materiały i Studia, Zeszyt nr 150, NBP, Warszawa 2002.
 • Szyszka A., Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. 1, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Tarczyński W., Wskaźnik P/E w aspekcie siły fundamentalnej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, pod red. W. Tarczyńskiego, część I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Thorbecke W., On stock market returns and monetary policy, "The Journal of Finance" June 1997, vol. 2.
 • Tobin J., A general equilibrium approach to monetary theory, "Journal of Money" Credit and Banking, February 1969, vol. 1.
 • Wątorek B., Prawne i makroekonomiczne warunki działalności inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych, w: Rynki finansowe wobec współczesnych problemów nauki polskiej, pod red. J. Czekaja, t. IV, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 • Wywiad z W. Rozłuckim, "Gazeta Bankowa" 2004.
 • Inne źródła
 • Biuletyny miesięczne NBP.
 • Biuletyny miesięczne Komisji Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Funduszami Emerytalnymi (KNU i FE).
 • "Roczniki Giełdowe" GPW w Warszawie Raporty roczne Światowej Federacji Giełd.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000098955878

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.