PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 187 | 202
Tytuł artykułu

Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości : ujęcie teoretyczne

Warianty tytułu
The Real Estate Market : the Theoretical Framework
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono strukturę rynku nieruchomości, przedstawiono powiązania rynku nieruchomości z gospodarką, naświetlając szczególnie związki z rynkami finansowymi. Podjęto rozważania teoretyczne nad ryzykiem inwestowania na rynku nieruchomości oraz metodami zarządzania tym ryzykiem. Omówiono związki pomiędzy efektywnością inwestycji w nieruchomości a wartością nieruchomości. Przedstawiono znaczenie kredytu jako podstawowego źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości. Dokonano także oceny funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce.
EN
This monograph is a common work of Department of Investment and Real Estate, University of Lodz. It is an overview of various fields of interest of the researchers. The main idea is to show same theoretical approaches and some practical examples of the real estate market development. The monograph is made of 6 chapters. The first chapter depicts the fundamentals of the real estate market. It describes different theoretical approaches to this market, same specific features and models of this market. The second chapter has more practical character. It portrays links between the real estate market and economy. It concentrates on connection between the real estate market and financial market and underlines the importance of real estate as an investment vehicle. There are also mentioned some cyclical changes in the real estate market activity and their connections with business cycles. The third chapter introduces the problem of the real estate investment risk. There are mentioned various sources of risk and different measures and the problem of risk management. There is also a part of the chapter devoted to connections between risk and real estate valuation. The fourth chapter presents the level of the real estate market efficiency with respect to real estate value. There are mentioned analysis of the real estate market efficiency as an element of valuation process. There is also cross-country comparison of rate of return in different investments. The fifth chapter concentrates on real estate finance, especially with respect to banking activity. There are depicted various models of real estate finance and their advantages and weaknesses. The sixth chapter is devoted to the Polish real estate market. It describes the stages of the market development and concentrates on housing with respect to housing stock, building activity, financing, privatisation and social housing. This chapter also presents the Polish real estate market on the ground of the EEC real estate markets. (original abstract)
Rocznik
Tom
187
Strony
202
Opis fizyczny
Bibliografia
 • The Appraisal of Real Estate, Appraisal Institute, Chicago, Illinois 1992.
 • Ayres R., Technological Transformation and Long Waves. Part I and Part II, „Technological Forecasting and Social Change" 1990, vols. 36 and 37
 • Baum A., Evidence of Cycles in European Commercial Estate Markets - and Some Hypothesis, Working Papers in Land Management and Development, University of Reading, nr 05/2000.
 • Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Bitz M., Produkty bankowe. Rynek usług finansowych, Poltext, Warszawa 1996.
 • Blaug M., Teoria ekonomii, ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.
 • Boone L., Girouard N., The Stock Market, the Housing Market and Consumer Behaviour, "OECD Economic Studies" 2002, vol. 33.
 • Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J., Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, Inc., New York 1995.
 • Breidenbach M., Real Estate Securitisation as an Alternative Source of Financing for the Property Industry, Pacific Real Estate Society, Brisbane, January 2003.
 • Brett M., Property and Money, A Simple Guide to Commercial Property Investment and Finance, Estates Gazette, London 1997.
 • Brett M., Świat finansów, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1992.
 • Bryx M., Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext, Warszwa 2001.
 • Bryx M., Matkowski R., Inwestowanie w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001.
 • Brzeski W., Kredyt hipoteczny w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Kredyt hipoteczny w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 1995.
 • Buli M., Lizieri C., MacGregor B.D., Economics of Commercial Properly Markets, Routledge, London, New York 1998.
 • Brown G., Property Investment and the Capital Markets, E-FN Spon, New Zeland 1992.
 • Budując na zdrowych podstawach — przyszłość finansowania mieszkalnictwa w Polsce, The Urban Institute Consortium dla USAID, Warszawa, maj 1997.
 • Burns A.F., Long Cycles in Residential Construction, Economic Esseys in Honor of Wesley Clair Mitchell, Columbia University Press, Nowy Jork 1935.
 • Butler C., Tajniki Value at Risk: Praktyczny podręcznik zastosowań metody VaR, Liber, Warszawa 2001.
 • Case K.E., Quingley J.M., Shiller R.J., Comparing Wealth Effects: the Stock Market versus the Housing Market, Institute of Business and Economic Research, Fisher Center for Real Estate and Urban Economics, Working Paper 01 004, May 2003.
 • Dasso J., Ring A.A., Real Principles and Practices, Prentice Hall, Inc. New Jersey 1989.
 • De Soto H., Tajemnica kapitału, Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2002.
 • Deficyt mieszkań coraz większy, „Gazeta Prawna" 52 (908), 14—16.03.03.
 • Degner J., Her A., Bausparkassen, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 1986.
 • Delbeke J., Recent Long-Wave Theories - A Critical Survey, Futures, August 1981.
 • „Deutsche Bank Securitisation Research" 2002, Deutsche Bank.
 • Deutsche Wohnen, One of a Kind in Europe, Kompen and Co, „Property Research", January 2004.
 • Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 • Diedrigkeit R., Rynek pieniądza i papierów wartościowych, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 • DiPasquale D., Wheaton W., Housing Dynamics and the Future of Housing Prices, "Journal of Urban Economics" 1994, vol. 35, nr 1.
 • Downs A., Real Estate and Long-Wave Cycles, "National Real Estate Investor", June 1993.
 • Drucker P., Technology, Management and Society, Pan Books, London 1972.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 1998.
 • Efektywność przedsięwzięć rozwojowych, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna TNOiK, Warszawa-Kraków 1996.
 • Ekonomia, red. W. Caban, Absolwent, Łódź 1998.
 • Fabozzi F., Handbook of Mortgage-backed Securities, Me Graw-Hill, New York 2001.
 • Fabozzi F.J., Modigliani F., Mortgage & Mortgage-backed Securities Markets, Harvard Business School Press.
 • Fraser W.D., Principles of Property Investment and Pricing, MacMillan Education Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire 1987.
 • French N., Market Information Management for Better Valuation. Part I - Concepts and Definitions of Price and Worth, "Journal of Property Valuation and Investment" 1997, Vol. 15, Issue 5.
 • Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Gąsowska A., Bankowość hipoteczna, Poltex, Warszawa 2000.
 • Gostomski E., Banki hipoteczne i listy zastawne, Materiały studialne nr 12, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 1998.
 • Grebler L., Burns L., Construction Cycles in the U.S., "Journal of American Real Estate and Urban Economics Association" 1982, vol. 10, nr 2.
 • Grenadier S.R., The Persistence of Real Estate Cycles, "Journal of Real Estate Finance and Economics" 1995, nr 10.
 • Gudkowa S., Sekurytyzacja należności kredytowych banków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 • Harvey J., Urban Land Economics, Macmillan, Hong Kong 1992.
 • Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa 1996.
 • Hayre L.S., Smith B., Guide to Mortgage-Backed and Asset-Backed Securities, John Wiley & Sons, Inc. Toronto 2001.
 • Herrera S., Perry G., Tropical Bubbles: Asset Prices in Latin America, 1980-2001, World Bank Paper 2724, 2001.
 • Hogan P.H., Portfolio Theory Creates New Investment Opportunities, "Journal of Financial Planning", January 1994.
 • Holliwell J., Ryzyko finansowe - metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, Liber, Warszawa 2001.
 • Hoyt H., One Hundred Years of Land Values in Chicago, The University of Chicago Press, Chicago 1933.
 • Housing Finance in Developed Countries: An International Comparison of Efficiency, "Journal of Housing Research" 1992, vol. 3, 1.
 • Hryniewiecka-Jachowicz A., Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce, Federacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2003.
 • Ibbotson R., Siegel L., Real Estate Returns: A Comparison with Other Investments, "AREUEA Journal" 1984, no 12.
 • Inwestowanie w nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, VALOR, Łódź 1999.
 • Iwanicka K., Spirkova D., Transformation of Real Estate Markets in Visengrad V4 Countries, Institutions, Outcomes, Problems, Risk and Future.
 • Jackson M., The Gordon Growth Model and the Income Approach to Value, "The Appraisal Journal", January 1994.
 • Jaffe A.J., Sirmans C.F., Fundamentals of Real Estate Investment, Second Edition, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1989.
 • Jarzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
 • Jaworski W.L., Banki, Poltext, Warszawa 1998.
 • Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Koniński B., Banki, rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1998.
 • Kaiser R., The Kondratieff Cycle: Investment Strategy Tool or Fascinating Coincidence?, "Financial Analysts Journal", May/June 1979.
 • Kaiser R., The Long Cycle in Real Estate, "Journal of Real Estate Research" 1997, vol. 14, no 3.
 • Kalkowski L., Rynek nieruchomości w Polsce w I półroczu 2003 r., "Świat Nieruchomości" 2003, nr 41.
 • Kammerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991.
 • Kanigowski K., Bank hipoteczny a rynek nieruchomości, Biblioteka Bankowca, Twigger, Warszawa 2001.
 • Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska na tle świata, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2004.
 • Kaszubski R.W., Olszak M., Bank hipoteczny. Zagadnienia prawne, Difin, Warszawa 2000.
 • Kavanagh B., Calling the Price Drop, The Land Value Research Group, Melbbourne 1994.
 • Keogh G., Arczy E.D., Property Market Efficiency: An Institutional Economics Perspective, "Urban Studies", December 1999, Vol. 36.
 • Kling J.L., McCue T.E., Office Building Investment and the Macro-Economy, Empirical Evidence, 1973-1985, "Journal of American Real Estate and Urban Economics Association" 1987, nr 3.
 • Kosiński A., Sekurytyzacja aktywów na świecie i w Polsce, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 • Krupp G., Wohneigentum - Bedeutung für den Sparprozeß und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, "Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen" 1995, h. 8.
 • Krzemiński H., Dynamiczny marketing dla przedsiębiorstw eksportujących, PWE, Warszawa 1970.
 • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, PWN, wyd. II, Warszawa 1999.
 • Kucharska-Stasiak E., Załęczna M., Transformation of Polish Real Property Market, Department of Investment and Real Estate, University of Lodz, 2001.
 • Kulesza H., Czynsze a dodatki mieszkaniowe, "Sprawy Mieszkaniowe" 2000, vol. 1-2.
 • Kurowska T., Upowszechnienie prawa własności nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.
 • Landis J., Elmer V., Zook M., The New Economy and Housing Market Outcomes, Institute of Business and Economic Research, Fisher Center for Real Estate and Urban Economics, Conference Paper Series C 01-003, September 2001.
 • Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, PWN, Warszawa 1991.
 • Lea M., Global Models for Funding Housing, Urban Institute, Washington, November, 1999.
 • Lea M., Globalne modele finansowania mieszkalnictwa. Który model jest najlepszy dla Polski?, The Urban Institute, Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości, listopad 1999.
 • Lea M., Diamond D.B., Sustainable Financing for Housing, A Contribution to Habitat II, Fannie Mae Office of Housing Research, 1995.
 • Lewis J., Modern Portfolio Theory Comes to Real Estate, "Institutional Investor", February 1990.
 • Marchlewski K., Teoria portfela a ryzyko inwestowania, maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet Łódzki, 1998.
 • Marciniak Z., Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2001.
 • Markowitz H.M., Portfolio Selection, "Journal of Finance", December 1952.
 • Markowitz H.M., Portfolio Selection - Efficient Diversification of Investments, Yale University Press, New Haven 1959.
 • Mayo, Wstęp do inwestowania, Liber, Warszawa, 1997.
 • Modelski G., The Study of Long Cycles, Frances Pinter, London 1987.
 • Moyer R.Ch., McGiugan J.R., Kretlow W.J., Contemporary Financial Management, West Publishing Company, St. Paul 1992.
 • Mueller G.R., What Goes Up Must Come DOWN; Understanding Real Estate Cycles Can Aid - Investment Decisions Making, „Real Estate" 1996, no 2.
 • Myers D., Economics and Property, "Estates Gazette" 1994.
 • Nakaso H., The Financial Crisis in Japan during 1990s: How the Bank of Japan Responded and the Lesson Learnt, BIS Paper nr 6/2001.
 • Ogonowska L, Instrumenty polityki mieszkaniowej w Republice Federalnej Niemiec, IGM, Warszawa 1993.
 • Prawo cywilne, red. S. Grzybowski, PWN, Warszawa 1981.
 • Otta W., Działalność kredytowa banku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • Quan D.C., Titman S., Do Real Estate Prices and Stock Prices Move Together? An International Analysis, "Real Estate Economics" 1999, vol. 27, 2.
 • Pawlak M., Z umiarkowanym optymizmem, "Home & Market", marzec 2003.
 • Peto R., Market Information Management for Better Valuation. Part II - Data Availability and Application, "Journal of Property Valuation and Investment" 1997, vol. 15, Issue 5.
 • Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, PWN, Warszawa 1999.
 • "Poland Real Estate Review", Colliers International 2003.
 • Pyhrr S.A., Roulac S.E., Born W.L., Real Estate Cycles and Their Strategic Implications for Investors and Portfolio Managers in the Global Economy, "Journal of Real Estate Research" 1999, vol. 18, nr 1.
 • Pyhrr S., Roulac S., Real Estate Cycles: Strategic Implementations for Investors and Portfolio Managers in a Global Economy, Paper presented at the American Real Estate Society Conference, South Lake Tahoe, CA, March 1996.
 • Rabinowitz A., The Real Estate Gamble: Lessons from 50 Years of Boom and Bust, AMACOM, American Management Associations, New York 1980.
 • Raczko A., Makroekonomiczne uwarunkowania bankowej oferty kredytów hipotecznych, Drugie Ogólnopolskie Forum Budownictwa, Warszawa, marzec 2001.
 • Raczkowska A., Sekurytyzacja wierzytelności bankowych, KiK, Warszawa 2001.
 • Reed R., The Cyclical Nature of Residential Housing Markets, Pacific Rim Real Estate Society Annual Conference, Christchurch 2002.
 • Renaud A., The 1985-1994 Global Real Estate Cycle, Its Causes and Consequences, Policy Research Working Paper 1452, World Bank 1995.
 • Research, Cushman and Wakefield Healey and Baker, Warszawa 2003.
 • Ross S., Zisler R., Risk and Return in Real Estate, "Journal of Real Estate Finance and Economics" 1991, no 2.
 • Royal Institution of Chartered Surveyors, Understanding the Property Cycle, London, maj 1994.
 • Rynek nieruchomości w Polsce, red. L. Kałkowski, Twigger, Warszawa 2001.
 • Schlesinger Jr A., Cycles of American History, Houghton Miffin Company, 1986.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1999.
 • Słownik języka polskiego, red. E. Soból, PWN, Warszawa 2000.
 • Smaga E., Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa 1995.
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.
 • Steiner A., Immobilienfinanzierung in den Länder der Europäischen Gemeinschaft, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 1990.
 • Stoken A., The Great Cycle: Predicting and Profiting from Crowd Behavior, the Kondratieff Wave and Long-Term Cycles, IL Probus Publishing Company, Chicago 1994.
 • Structural Factors in the EU Housing Markets, European Central Bank, March 2003.
 • Tapscott B., Digital Economy, McGraw-Hill, New York 1995.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Tucker J., Typy aktywów nadających się do sekurytyzacji, materiały konferencyjne, Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce. Warunki efektywnego wykorzystania nowego instrumentu finansowania dzialalności, Warszawa 1998.
 • Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, Absolwent, Łódź 2000.
 • Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, IFG SGH, Warszawa 2000.
 • Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Valuation and Investment Appraisal, red. C. Darlow The Estates Gazette Limited, London 1983.
 • Warsaw City Profile, Jones Lang LaSalle, September 2003.
 • Wheaton W.C., The Cyclical Behavior of the National Office Market, "Journal of American Real Estate and Urban Economics Association" 1987, no 4.
 • Wheaton W.C., Torto R. G., Vacancy Rates and the Future of Office Rents, "Journal of the American Real Estate and Urban Economic Association" 1988, vol. 13, no 2.
 • Wielkość i podmioty polskiego rynku nieruchomości, Raport za 2001 i I półrocze 2002 r., red. L. Kałkowski, IGM, Kraków wrzesień 2002.
 • Wiszniewski Z., Mikroekonomia współczesna, Centrum Edukacji i rozwoju Biznesu, Warszawa 1994.
 • Worzala E., Wandell K., International Direct Real Estate as Alternative Portfolio Assets for Institutional Investors: An Evaluation, Referat wygłoszony na konferencji AREUEA, Anaheim 1993.
 • Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994.
 • Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce, red. M. Bryx, IFG SGH, Warszawa 2001.
 • Wycena nieruchomości. P.F.S.R.M., Warszawa 2000.
 • Zhu H., The Case of the Missing Commercial Real Estate Cycle, "BIS Quarterly Review", September 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000098955897

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.