PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 356
Tytuł artykułu

Ugrupowania międzynarodowe kształtujące architekturę jednoczącej się Europy u progu XXI w.

Autorzy
Warianty tytułu
International Groups Shaping the Architecture of the Uniting Europe at the Threshold of the 21st Century.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy dokonano przeglądu głównych międzynarodowych ugrupowań regionalnych w Europie z punktu widzenia procesu integracji gospodarczej naszego kontynentu w kontekście współczesnej globalizacji. Omówiono problematykę dotyczącą procesu globalizacji i jej wpływ na regionalną integrację gospodarczą. Scharakteryzowano europejskie ugrupowania regionalne, tworzące architekturę jednoczącej się Europy: Unię Europejską, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) i Środkowoeuropejską Strefę Wolnego Handlu (CEFTA).
EN
The study addresses the issue of globalisation and discusses factors that foster the process. It presents platforms and ways of approaching the phenomenon and discusses basic principles of globalisation and international regionalisation. It defines the term and lists the conditions of international economic integration; analyzes its causes and aims, methods and types. It describes the stages of the integration process according to B. Ballasy. Then it presents a short history of the European Union with its genesis, structure and traditional as well as contemporary development processes. Organizations such as: the European Free Trade Agreement (EFTA) and the Central European Free Trade Agreement (CEFTA) were reviewed in terms of their impact on the process of shaping the architecture of uniting Europe. (JW)
Rocznik
Strony
356
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamiec J.: Podstawowe postanowienia Traktatu w Maastricht i proces jego ratyfikacji. Kancelaria Sejmu i Biuro Studiów i Ekspertyz, nr 156, 1993 r. Agenda 2000. Komisja Europejska, Bruksela 1999.
 • Agenda 2000 - Summary and conclusion of the opinions of Commission Concerning the Aplications for Membership to the European Union. Strasbourg, Brussels 1997.
 • Ambroziak A.: Europejski System Walutowy - integracja monetarna lat 80. "Wspólnoty Europejskie" 1997, nr 4.
 • Andrzejewski R, Szczepaniak M.: Państwa Grupy Wyszehradzkiej - obraz gospodarczy. "Przegląd Zachodni" 1995, nr 4.
 • Anioł W.: Deficyt demokratyczny w systemie globalnym. "Studia Europejskie" 2002, nr 4.
 • Apanowicz R: Może być różnie. "Rzeczpospolita" z 29.10.1998 r.
 • Archer C.: Norway says No-again. "The World Today" 1995, nr 2.
 • Baka W.: Wpływ europejskiej integracji monetarnej na strategie banków komercyjnych. "Prawo Bankowe" 2000, nr 3.
 • Bańbuła S.: O Szwajcarii prawie wszystko. Warszawa 1998.
 • Baldwin R.: The economic logic of EFTA countries joining the EEA and the EC. Geneva 1992.
 • Baldwin R., Portes R.: The costs and benefis of eastern enlargement the impact on the EU and central Europe. W: Economic policy. CEPR, London 1997.
 • Barcz J.: Jednolity akt Europejski. "Sprawy Międzynarodowe" 1989, nr 6.
 • Barcz J., Koliński A.: Jednolity Akt Europejski — zagadnienia prawne i instytucjonalne. Warszawa 1980.
 • Bartosik K.: Koncepcja trwałego rozwoju a poszukiwania strategii globalnych. "Ekonomista" 1996, nr 2.
 • Bartoszewski W.: Ponad podziałami. Warszawa 2001.
 • Bednarski A.: Pułapy i pułapki globalizacji. Toruń 1998.
 • Begg D., Fischer S., Dornbush R.: Ekonomia. T. 1. Warszawa 1994.
 • Bernard Y., Colli J.C.: Słownik ekonomiczny i finansowy. Katowice 1995.
 • Bernatowicz G.: Reforma instytucji Unii Europejskiej. "Sprawy Międzynarodowe" 1997, nr 3.
 • Bielecki J.: Zdecydowanie nie. "Rzeczpospolita" z 5.03.2001 r.
 • Bielecki J.: Nie dopłacimy do Unii. "Rzeczpospolita" z 10.09.2002 r.
 • Bielecki J.: Otwarta droga do Europy. "Rzeczpospolita" z 10.04.2003 r.
 • Bjrklund T.: Norway and the EU - development of public opinion up to 1994. Oslo 1994.
 • Boczek M.: Rządowy program informowania społeczeństwa o skutkach integracji Polski z UE. "Wspólnoty Europejskie" 1999, nr 9.
 • Bonde A.: A New EU debate justs around the corner. Oslo 1998.
 • Borowiec J., Wilk K.: Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej. Wrocław 1997.
 • Bożyk P.: Którędy do Europy. Teoria i praktyka. Warszawa 1993.
 • Bożyk P.: CEFTA a integracja ekonomiczna w Europie. Warszawa 1996.
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa 2001.
 • Budnikowski A.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa 2000.
 • Castells M.: The rise of the network society. Oxford 2000.
 • Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann E.: Unia Europejska. Warszawa 1997.
 • Czapliński W., Ostrihansky R., Wyrozumska A.: Prawo Wspólnot Europejskich. Warszawa 1996.
 • Czarnocki B.: Ani „globalna" ani "wioska". "Przegląd Zachodni" 2002, nr 2.
 • Czechór Z.: 707 trudnych pytań o Unii Europejskiej. Warszawa 1999.
 • Czinkota M.R., Tarrant J.J.: The global marketing imperative NTC. Lincolnwood 1995.
 • Delors J.: Keep on Keeping on. "Newsweek" z 3.02.1997 r.
 • Deszczyński P., Szczepaniak: Grupa Wyszehradzka. Współpraca polityczna i gospodarcza. Toruń 1994.
 • Dick L.: Przewodnik po Unii Europejskiej. Warszawa 1998.
 • Dicken P.: Global Shift. The Internationalization of Economic. Activity. New York-London 1992.
 • Dobosiewicz Z.: Integracja gospodarcza krajów ekonomicznie słabo rozwiniętych. Warszawa 1971.
 • Dobroczyński M.: Współczesne uwarunkowania regionów międzynarodowych. Kongres Ekonomistów PTE. Warszawa 2000.
 • Doliwa-Klepacki Z.M.: Integracja europejska. Białystok 1999.
 • Drabik L: Współczesne formy współpracy Polski z otoczeniem regionalnym i globalnym. Katowice 2001 (niepublikowana).
 • Drucker R: Innowacje i przedsiębiorczość. Warszawa 1992.
 • Dunin-Wąsowicz M.: Transformerzy z Północy. "Gazeta Bankowa" 1994, nr 49.
 • Elliot M.: New Europe. "Newsweek" z 3.02.1997 r.
 • Ems E.: The role of EFTA in European Economic Integration. "Occasionial Paper" EFTA, 1992, No 40.
 • Euro w pigułce — zalety jednego pieniądza. "Gazeta Bankowa" z 7.09.1998 r.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Zarządzanie. Strategia tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Katowice 1995.
 • Feldstein M.: The European Central Bank and the euro. Cambridge 2000.
 • Four European Nations. Facts and Figures. Genewa 1999, 2001.
 • Fries F: Spór o Europę. Warszawa 1998.
 • Fröhlich S.: Reformy instytucjonalne i rozszerzenie — dwa wielkie wyzwania dla Unii Europejskiej. "Studia Europejskie" 2000, nr 4.
 • General Report on the Activities of the European Union 1997.
 • Germany and its chancellor groty ever stronger. "The Economist" z 23.12.2000 r.
 • Godzimirski J.A.: Norwegia a EWG. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Warszawa 1993.
 • Gorzelak G.: The Dilemans of Regional Policies of the Central European. Warsaw 1997.
 • Grabska W.: Koncepcja i praktyka integracji w EWG. Warszawa 1988.
 • Gromek T.: Ocena Grecji i Szwecji w kontekście członkostwa unii gospodarczej i walutowej. "Wspólnoty Europejskie" 2000, nr 4.
 • Groźba połowicznego członkostwa. "Rzeczpospolita" z 14.10.2002 r.
 • Grupa Lizbońska. Granice konkurencji. Warszawa 1996.
 • Grzelak Z., Kostrzewa A.: Ryzyko płatności i wybór waluty w kontaktach handlu zagranicznego. Łódź 1999.
 • Havel V.: Europa o zmierzchu czy zmierzch Europy. "Lidove Noviny" z 16.05.1996 r.
 • Hayek F.A.: The fatal conceit the errors of socialism. Chicago 1988.
 • Human Development Raport 1994. New York 1999.
 • Integracja europejska. Red. A. Marszałek. Łódź 1997.
 • Jachtenfuchs M.: Die EU nach Maastricht. "Europa-Archiv" 1992, Nr 10.
 • Jahns H.: Początek negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 4.
 • Jahns H.: Przyjęcie Traktatu Akcesyjnego przez Parlament Europejski. "Wspólnoty Europejskie" 2003, nr 4.
 • Jakubiszin K., Karski B., Rybiński D.: Euro nowa waluta. Warszawa 1998.
 • Janecki S.: Dyskretny urok izolacji. ""Wprost" 1994, nr 50.
 • Jasiński R: Szczyt w Nicei - konkluzje przewodnictwa Francji w UE. "Wspólnoty Europejskie" 2001, nr 1.
 • Jądrzyk H.: Europejski Obszar Zagraniczny. "Rynki Zagraniczne" 1994, nr 154.
 • Jędraszko A.: Na drodze do zjednoczonej Europy. Warszawa 2001.
 • Kalinowski A.: Partnerzy czy rywale. "Przegląd Techniczny" 2000, nr 34.
 • Kamecki Z.: Pojęcie i typy integracji gospodarczej. "Ekonomista" 1967, nr 16.
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Umowy o Wolnym Handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA. Warszawa 1995.
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Problemy funkcjonowania Schengenlandii. "Wspólnoty Europejskie" 1996, nr 4.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Ładyka E.: Dostosowanie Polski do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Warszawa 1996.
 • Komar A.: Europejska unia walutowa. Warszawa 1998.
 • Korzyści i zagrożenia związane z przewidywanym członkostwem krajów CEFTA w Unii Europejskiej. Red. P. Bożyk. Warszawa 2000.
 • Kotler Ph.: Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego. Kraków 1999.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej. Warszawa 1999.
 • Kramer J.: Podmioty rynku dóbr konsumpcyjnych. W: Zachowania podmiotów rynkowych. Red. J. Kramer. Warszawa 1999.
 • Krauss K.: Europejska integracja — piąta dekada. Próg coraz wyższy. "Rynki Zagraniczne" 1996, nr 41-42.
 • Krauss K.: Europejska integracja - Ekonomiczne i pozaekonomiczne motywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1996, nr 9.
 • Krauss K.: Europejska integracja — Polska zaproszona do Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1997, nr 12.
 • Kisiel-Łowczyc A.B.: CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu. Gdańsk 1994.
 • Kisiel-Łowczyc A.B.: Współczesna gospodarka światowa. Gdańsk 1994.
 • Kisiel-Łowczyc A.B.: Poprawka do teorii integracji. "Sprawy Międzynarodowe" 1996, nr 3.
 • Klawe A., Makać A.: Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Warszawa 1978.
 • Kleer J.: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna. Konsekwencje dla świata i Polski. Warszawa 1998.
 • Kennedy P.: Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Warszawa 1994.
 • Kończyk E.: Problemy członkostwa Norwegii w WE. "Wspólnoty Europejskie" 1993, nr 6.
 • Kopeć U.: Stan stosunków umownych CEFTA. Warszawa 1994.
 • Kopeć U.: Wymiana handlowa z krajami CEFTA. Polski "Handel zagraniczny" w 1993 r. Warszawa 1994.
 • Kopeć U.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowowschodniej. Warszawa 1997.
 • Kopeć U.: Procesy postępu integracji z krajami CEFTA. Warszawa 1998.
 • Kuciapski G.: Historyczna Kopenhaga. "Sprawy Międzynarodowe" 2003, nr 1.
 • Kujawa M.: Rozwój europejskiej integracji gospodarczej. "Sprawy Międzynarodowe" 1997, nr 3.
 • Kuźniar R.: Globalizacja i porządek międzynarodowy. "Sprawy Międzynarodowe" 2003, nr 1. Kwas S.: Bułgaria. "Prawo i Gospodarka" z 30.01.1998 r.
 • Liberska B.: Nowe wyzwania integracyjne. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Lompart A.: Globalizacja kulturowo-gospodarcza. Szanse i zagrożenia dla Polski. "Gospodarka Narodowa" 1997, nr 3.
 • Lorenz D.: Régionalisation versus Regionalism - Problems of Change in the World Economy 1991.
 • Lutkowski K.: Unifikacja walutowa Europy a przyszłość złotego. "Bank i Kredyt" 1999, lipiec-sierpień.
 • Ławniczak R.: EFTA a integracja Europy Zachodniej. Poznań 1971.
 • Łoś-Nowak T.: Stosunki międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy. Wrocław 2003.
 • Machlup E: Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei. Warszawa 1986.
 • Madej M.: Globalizacja zagrożeń asymetrycznych. "Sprawy Międzynarodowe" 2003, nr 1.
 • Majewski T.: Sytuacja gospodarcza Polski w 1994 roku na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. "Gospdarka Narodowa" 1995, nr 8.
 • Marszałek A.: Z historii europejskiej integracji międzynarodowej. Łódź 1996.
 • Mayall J.: Globalization and the future of nationalism. W: A. Mayhew: Rozszerzenie Unii Europejskiej: analiza negocjacji akcesyjnych z państwami kandydującymi z Europy Środkowowschodniej. Warszawa 2002.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Niektóre dylematy rozwoju marketingu globalnego. W: Marketing-przełom wieków. Wrocław 2000.
 • McGrew A.: Conceptualizing global politics. W: Global politics. Cambridge 1992.
 • Michoński S.: Ramy proceduralne, prawne i organizacyjne procesu negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 1.
 • Milczarek D.: Propozycja i rola UE w stosunkach międzynarodowych. Warszawa 2003.
 • Miles L.: European Union and the Nordic Countries. London. New York 1996.
 • Mika J.: Perspektywy integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską. Fakty i oceny w zakresie wybranych aspektów. Katowice 1997.
 • Misala J.: Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej. Warszawa 1990.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. A. Budnikowski i E. Kawecka-Wyrzykowska. Warszawa 2002.
 • "Monitor Integracji Europejskiej" 1995, nr 3.
 • Monnet J.: Erinnerungen eines Europäiers. Baden-Baden 1988.
 • Moryjolin R.: Europe and Uniteed States in the World Economy. Durham 1995.
 • Mroczek W.: Po raz drugi Norwegowie mówią nie. "Wspólnoty Europejskie" 1994, nr 12.
 • Mundell R., Classe A.: The Euro as a stabilizer in the Juternational ekonomics system. Boston 2000.
 • National perspektives on the new regionalism in the north. Red. B. Hetne. Bassingstoke 2000.
 • NATO jest szansą dla polskiej gospodarki. "Państwo i Gospodarka" z 7.04.1998 r.
 • Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa 1998.
 • Negocjacje członkowskie. Polska na drodze do Unii Europejskiej. Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej. Warszawa 2000.
 • Nowak A.Z.: Konsekwencje wprowadzenia euro dla Polski i Krajów Unii Europejskiej - ujęcie jakościowe. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1999, nr 2.
 • Nowak P.Z.: CEFTA - między rywalizacją a partnerstwem. "Nowe Życie Gospodarcze" 2001, nr 15.
 • Nowakowski J.: Screening jako pierwsza faza negocjacji członkowskich. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 4.
 • Opinie Polaków, Czechów i Węgrów o integracji z Unią Europejską. "Wspólnoty Europejskie" 1999, nr 10.
 • Oręziak L.: Główne założenia przekształcenia EWG w unią gospodarczą i walutową. "Handel Zagraniczny" 1992, nr 3.
 • Oręziak L.: Euro jako waluta unii gospodarczej i walutowej i jej rola na rynku finansowym. Warszawa 1998.
 • Oręziak L.: Euro nowy pieniądz. Warszawa 2003.
 • Osadnik M.: Instytucjonalizacja działania w procesie globalizacji. W: Instytucjonalizacja efektywności ekonomicznej w gospodarce światowej w układach narodowym, regionalnym i globalnym. Red. E. Okoń-Horodyńska. Katowice 1998.
 • Palmer M., Lambert J.: European Unity. London 1968.
 • Panic M.: Transnational corporations and thé nation stette. London 1998.
 • Parzymies S.: Traktat Amsterdamski o Unii Europejskiej. "Sprawy Międzynarodowe" 1997, nr 3.
 • Parzymies S.: Unia Europejska po Laeken. "Sprawy Międzynarodowe" 2001, nr 4.
 • Pawlicki J.: Nicea na dobre i na złe. "Gazeta Wyborcza" z 27.12.2000 r.
 • Piasecki R.: Rozwój gospodarczy a globalizacja. Warszawa 2003.
 • Pierścionek Z.: Strategia rozwoju firmy. Warszawa 1997.
 • Pietraś M.: Istota i zakres procesów globalizacji. "Sprawy Międzynarodowe" 2002, nr 2.
 • Pietraś J., Synowiec E.: Przygotowania do negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejski" 1997, nr 9.
 • Pietrasieński P: Globalizacja a zagrożenie dla rozwoju gospodarki światowej. "Marketing" 2001.
 • Pietrzyk L: Polityka regionalna Unii Europejsiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa 2001.
 • Pinder J.: European Commuity. New York 1991.
 • Pochylczuk A, Żukrowska A.: Unia Europejska jako aktor globalny. "Sprawy Międzynarodowe" 2001, nr 3.
 • Polska bliżej Unii. "Rzeczpospolita" z 10.10.2002 r.
 • Porębski Cz.: Szwajcaria wobec integracji europejskiej. Kraków 1994.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Warszawa 1999.
 • Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej. Red. E Oziewicz. Warszawa 2001.
 • Przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, Dokumentacja Akcesyjna. T. 5. Red. J. Borowski. Warszawa 1999.
 • Przyszłość Unii Europejskiej. Polski punkt widzenia. Red. J. Barcz i K. Żukrowska. Warszawa 2001.
 • Reisch G.: Koncepcja Europejskiej Strefy Gospodarczej. "Sprawy Międzynarodowe" 1991, nr 1.
 • Resolution of the European Council on the Stabilny and Growth Pact. "Bulletin of the European Union" 1997, nr 6.
 • Rola CEFTA w integrującej się Europie. Red. P. Bożyk. Warszawa 1999.
 • Rud K.: Słowenia widzi tylko Zachód. "Prawo i Gospodarka" z 5.02.1998 r.
 • Rudzki R: Jest już dwunasta. "Rzeczpospolita" z 2.01.2001 r.
 • Rumunia. Gospodarka na świecie. "BOSS, EKSPORT-IMPORT" 1998, nr 22.
 • Rymarczyk J.: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa 1996.
 • Rzeszutek E.: Polityka kursu złotego - okres przedakcesyjny. "Bank i Kredyt" 2000, lipiec.
 • Sadowski E., Sudak S.: Procesy integracyjne w Unii Europejskiej. Opracowanie Departamentu Gospodarki Światowej CUP, luty 1996.
 • Samsonowicz H.: Miejsce Polski w Europie. Warszawa 1985.
 • Sielski D.: Grecka droga do euro. "Wspólnoty Europejskie" 2000, nr 5.
 • Skotnicka-Illasiewicz E.: Polacy o unii Europejskiej. "Studia Europejskie" 2002, nr 4.
 • Solarz J.K.: Europejski System Banków Centralnych. "Bank i Kredyt" 1999, czerwiec.
 • Sołtyk R.: Parlament Europejski mówi "tak". "Gazeta Wyborcza" z 10.04.2003 r.
 • Sporek T.: Dylematy międzynarodowej integracji gospodarczej. Katowice 1995.
 • Sporek T.: Integracja regionalna jako forma kompromisu centrum i peryferii gospodarki światowej. Zeszyty Naukowe AE, nr 131. Katowice 1995.
 • Sporek T.: Międzynarodowa integracja gospodarcza. Główne uwarunkowania, formy, korzyści i zagrożenia. Katowice 1995.
 • Sporek T.: Wspólna waluta europejska. "Przegląd Zachodni" 1996, nr 2.
 • Sporek T.: Teoria i praktyka głównych założeń europejskiej unii walutowej. "Studia Europejskie" 1997, nr 4.
 • Sporek T.: Niemcy w procesach ogólnoeuropejskiej integracji gospodarczej. Katowice 1998.
 • Sporek T.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie główną strategią korporacji transnarodowych. Katowice 1998.
 • Sporek T.: Wybrane narzędzia współczesnego protekcjonizmu handlowego. Studia Ekonomiczne AE, nr 8. Katowice 1999.
 • Sporek T.: Perspektywy i warunki przystąpienia Polski i innych krajów stowarzyszonych do Unii Europejskiej. W: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską. Red. K. Jędralska, K. Znaniecka, L. Żabiński. Katowice 2000.
 • Sporek T.: Globalizacja jako uwarunkowanie działalności podmiotów ponadnarodowych. W: Zachowanie podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. Red. U. Janeczek. Katowice 2001.
 • Sporek T.: Korporacje ponadnarodowe formą przedsiębiorczości XXI wieku. W: Międzynarodowy podział pracy - integracja europejska - restrukturyzacja. Red. L. Olszewski. Wrocław 2001.
 • Sporek T.: Szczyt w Nicei wobec rozszerzenia UE na Wschód. W: Procesy integracyjne i globalizacyjne. Red. Z. Czech. Katowice 2001.
 • Sporek T.: Centrum i peryferia Europy. W: Świat, Europa, Dolny Śląsk. Red. T. Łoś-Nowak i M. Wolański. Wrocław 2002.
 • Sporek T.: Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na proces transformacji polskiej gospodarki. W: Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska. Red. A. Budnikowski i M. Cygler. Warszawa 2002.
 • Statystyczny obraz Wspólnot. Najważniejsi partnerzy handlowi Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 4.
 • Stebelski S.L.: Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. "Sprawy Międzynarodowe" 1997, nr 3.
 • Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach procesów integracji Polski z Unią Europejską i globalizacją rynków. Red. K. Jędralska i L. Żabiński. Katowice 1998.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Struktury. Decyzje. Tożsamość. Warszawa 1999. "Studia Europejskie" 2002, nr 1.
 • Synowiec E.: Traktat z Maastricht - dwa lata postanowień ekonomicznych. "Rynki Zagraniczne" 1995, nr 141.
 • Synowiec E.: Zarys historii Wspólnot Europejskich. W: Integracja Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Olecko 1996.
 • Synowiec E.: Integracja Polski z Unią Europejską. "Wspólnoty Europejskie" 1997, nr 7-8.
 • Synowiec E.: Modyfikacja Narodowego Programu Przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1999, nr 7-8.
 • Szczepaniak M.: CEFTA — wolny wybór, perswazja czy przymus. W: Post-zimnowojenna Europa, ku jedności czy nowy podział. Red. T. Łoś-Nowak. Warszawa 1995.
 • Szczepańska O.: Dostosowanie instrumentarium polityki pieniężnej NBP jako warunek uczestnictwa w ESBC. "Bank i Kredyt" 2000, lipiec-sierpień.
 • Sznajder A.: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym. Warszawa 1995.
 • Szostakiewicz A.: Preambuła w bólach. "Polityka" z 4.10.2003 r.
 • Szymczyk Ł.: Wszedł w życie Traktat Amsterdamski. "Wspólnoty Europejskie" 1999, nr 5.
 • The Europę Agreements and Beyond: a Strategy to Prepare the Countries of Central and Eastern Europe for Accession 1994.
 • Tobolska H.: Grecja żegna drachmę, wita euro. "Prawo i Gospodarka" z 30.12.2000 r.
 • Traktat albo paraliż. "Rzeczpospolita" z 14.10.2002 r.
 • Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich firm. Red. K. Kuciński. Warszawa 1999.
 • Weidenfeld W., Wessels W: Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej. Gliwice 1996.
 • Wieczorek P: Znaczenie członkostwa w CEFTA. Zeszyty Naukowe WSZM. Warszawa 2000, nr 1.
 • Wierzbicki A.P.: Informacje jako zasób: wpływ na stosunki społeczne i gospodarcze. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 12.
 • Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej. "Studia Europejskie" 1999, nr 1.
 • Woicka I.L.: Kraje nordyckie w jednoczącej się Europie. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 2.
 • Wojciechowski J.A.: Instytucje i porządek prawny Wspólnot Europejskich. Warszawa 1996.
 • Wojtyna A.: Teoretyczne kontrowersje wokół Unii Gospodarczej i Walutowej. "Gospodarka Narodowa" 1998, Numer specjalny.
 • "Wspólnoty Europejskie" 1993, nr 6.
 • "Wspólnoty Europejskie" 1997, nr 12.
 • Wysokińska Z.: Efekty liberalizacji handlu zagranicznego Polski z krajami CEFTA. "Ekonomista" 1998, nr 5/6.
 • Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. Warszawa 1996.
 • Zagrodzka D.: Kto tu wpuścił finansistów. "Gazeta Wyborcza" z 14.12.1996 r.
 • Za ile do NATO? "Nowe Życie Gospodarcze" z 30.09.1997 r.
 • Zdanowski H.: Ożenieni z naftą. "Polityka" 1974, nr 41.
 • Zielińska-Głębocka A.: Zasada ściślejszej współpracy w funkcjonowaniu UE. "Sprawy Międzynarodowe" 2001, nr 3.
 • Zorska A.: Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa 1998.
 • Zorska A.: Zmiany w procesie globalizacji a uczestnictwo Krajów Europy Środkowej. W: Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwa. Świat u progu XXI wieku. Red. J. Osiński. Warszawa 2001.
 • Żakowski P.: Euro 1999: wspólny pieniądz europejski. Warszawa 1999.
 • Żukrowska K.: Równowaga instytucjonalna a problem rozszerzenia struktur o Polskę. Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000098955983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.