PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 193
Tytuł artykułu

Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu

Warianty tytułu
Strategies and Methods of e-Business Systems.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono ideę przedsiębiorstwa opierającego swą działalność na technologii internetowej. Przedstawiono zarys koncepcji systemów e-biznesu, dokonano analizy potrzeb informacyjnych i opisano parametry wyboru obszarów zastosowania systemów e-biznesu. Następnie określono miejsce przepływu pracy w tych systemach. Scharakteryzowano technologie informatyczne, które są wykorzystane w systemach e-biznesu. Wskazano i przeanalizowano czynniki sukcesu wdrożenia systemów e-biznesu. Przeprowadzono rozważania dotyczące realizacji systemów e-biznesu. Omówiono zagadnienie bezpieczeństwa systemów e-biznesu oraz pomiaru efektywności tych systemów.
EN
The idea of enterprise basing its activity on internet technology has been discussed. The paper consists of the concept on e-business systems that has been presented together with the analysis of the internet needs. There is also a description of the computer technologies which are used for e-business systems. Authors pointed out and analyzed factors of success for the e-business systems application. There are also some considerations about the realization of e-business system. Security issues of e-business systems has been discussed together with the measurement of efficiency in these systems. (AŁ)
Rocznik
Strony
193
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abramek E.: Rozproszone przetwarzanie danych w aplikacjach informatycznych dla biznesu. W: SWO 2000. Red. J. Gołu-chowski i H. Sroka. AE, Katowice 2000.
 • Abramek E.: Integracja aplikacji organizacji z globalną siecią Internet. W: SWO 2001. Red. J. Gołuchowski i H. Sroka. AE, Katowice 2001.
 • Afuah A., Tucci Ch.L.: Biznes internetowy strategie i modele (Internet Business Models and Strategies). Oficyna Ekonomiczna OPWP, Kraków 2003.
 • Allen R.: Workflow: An Introduction. In: The Workflow Handbook 2001. Published in Association with the Workflow Management Coalition (WfMC). Ed. by Layna Fischer. October 2000.
 • Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998.
 • II Badanie polskich użytkowników sieci Internet. AE, Kraków 2000. http://badanie.ae.krakow.pl.
 • Barnes S., Hunt B.: E-commerce & V-business. Business Models for Global Success. Butterworth-Heinemann 2001
 • Baran T.: Reklama w Internecie. „Reporter. Internet" 2001, nr 1.
 • Barua A., Konana P., Whinston A., Yin F.: Making E-Busi-ness Pay: Eight Key Drivers for Operational Success. „IT-Pro" 2000 November/December.
 • Bath H.: The Meta Modeller and Simulator as a Predictive Management Tool, www.wfmc.org, 2002 November.
 • Bauer F.L.: Sekrety kryptografii. Aragon, Warszawa 2002.
 • Bielecki W.T.: Informatyzacja zarządzania. PWE, Warszawa 2001.
 • Brogan P.: Using The Web For InteractiveTeaching and Learning, Macromedia 1999. http://www.macromedia.com/Learning.
 • Budowa CRM analitycznego. White Paper. Info vide 2001.
 • Carter J.A.: Developing E-Commerce systems. Prentice Hall, New Jersey 2001.
 • Chaffey D.: E-Business and E-Commerce Management. Pearson Education, Benelux BV 2002.
 • Jak Cię widzą tak zarabiasz. „Computer Reseller News Polska" 2000, nr 17.
 • Dąbek K.: Rozwój reklamy internetowej, e-businessman. „E-bussinessman" 2001, nr 1. www.e-bm.pl
 • Deitel H.M., Deitel P.J., Nieto T.R.: E-Business & E-commerce How to Program. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 • Domański W.: Informatyka ekonomiczna. Red. E. Niedzielska. AE, Wrocław 1999.
 • Drabek T.: Integracja korporacyjnych aplikacji. „TELEINFO" 2000, nr 29-33. (http://www.teleinfo.com.pl/ti/2000/29/t24.html).
 • eMarketer's eGlobal Report: Technology Access, Internet Usage Trends and eCommerce Forecasts: eMarketer, August 2001.
 • Emisjabanerów. „Internet" 2003. http://www.egospodarka.p1/article/articleviewpub/1626/l/20/.
 • eStats: US Census Bureau. http://www.census.gov/eos/www/ebusiness614.htm.
 • Fiedura R.: Projektowanie i definiowanie elektronicznych dokumentów w standardzie EDIFACT i XML. Materiały konferencyjne „XML w praktyce. XML jako standard integracji rozwiązań biznesowych". Warszawa 2002, listopad. www.bsb.com.pl
 • Gamdzyk P.: Brzmienie domeny. „Computerworld" 2000, nr 24.
 • Gay Ch.L., Essinger J.: Outsourcing strategiczny – koncepcja, modele i wdrażanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Gontarz A.: Ile kosztuje program? „Computerworld" 2003, nr 11.
 • Gontarz A.: Atrakcyjna z każdej strony. W: Teleinformatyka w małej i średniej firmie. Raport „Computerworld" 2003, wrzesień.
 • Gołuchowski J., Staś T., Sztuka S.: Narzędzia do tworzenia serwisu internetowego. W: SWO 2001. Red. J. Gołuchowski, H. Sroka. AE, Katowice 2001.
 • Górski J.: Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. Mikom, Warszawa 1999.
 • Gregor B., Stawiszyński M.: E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002.
 • Guziur R: Marketing w Internecie. Helion, Gliwice 2001.
 • Haar S.V.: Web Metrics: Go Figure. „Business 2.0" 1999, czerwiec.
 • Haber L.H.: Management zarys zarządzania małą firmą. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Hammer M., Champy J.: Reengineering the Corporation. Harper Business, New York 1997.
 • Hartman A., Sifonis J., Kador J.: E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Liber, Warszawa 2001.
 • Informacja i wiedza to klucz do zarządzania. Business Intelligence. „Computerworld Custom Publishing" 2001, listopad.
 • Jakubowski R.: Relacje bez emocji. W: Teleinformatyka w małej i średniej firmie. Raport „Computerworld" 2003, wrzesień.
 • Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, Gliwice 1997.
 • Jędrzejowski R, Żółkiewicz J.: Komputer w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1999.
 • Jelonek D.: Budowanie przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa na bazie zarządzania informacją. W: Przedsiębiorstwo przyszłości. Biblioteka Narodowa Audytorium im. S. Dembego, Warszawa 2001.
 • Kasprzak T.: Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Nowy Dziennik Sp. z o.o. i Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW, Warszawa 2000.
 • Kiełtyka L.: Komunikacja w zarządzaniu - techniki, narzędzia i formy przekazu informacji. Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa 2002.
 • Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa 2001.
 • Kisielnicki J., Szyjewski Z.: Zarządzanie przepływem pracy. „Telenet Forum" 2001, grudzień.
 • Klein M., Manganelli R.: Reengineering - metoda usprawniania organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 • Koba G.: Technologia informacyjna. „Migra" 2002.
 • Kolbusz E.: Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw - podstawy metodologiczne. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1993.
 • Konikowski J.: E-reklama - inna czy nowa? „Modern Marketing" 2001, nr 11-12. www.modernmarketing.pl.
 • Konikowki J.: Public relations w Internecie. „Internet" 1999, nr 2.
 • Koszty reklamy internetowej. „Webmedia" 2001. http://webmedia.net.pl.
 • Krawczyk K., Topka M., Zatorski T.: Administrowanie systemów komputerowych. Bezpieczeństwo systemu. AGH, Kraków 2002.
 • Kuśmierz M.: Nadmierne ASPiracje. „PC Kurier" 2002, nr 19.
 • Four Days with Dr Deming: A Strategy for Modem Methods of Management, Latzko & Saunders. Addison Wesley Publishing, New York 1995.
 • LejmanA.: XML i Java. „Software 2.0" 2001, nr 4.
 • Lientz B., Rea K.: Start Right in E-Business. Academic Press, 2001.
 • Media. Komunikacja. Biznes elektroniczny. Red. B. Jung. Difin, Warszawa 2001.
 • Miklas T.: Technologie informatyczne dla e-biznesu i ich zastosowanie, 2001. http://ebusiness.ae.wroc.pl/referaty/tmiklas-26.03.2001.html.
 • Molasy M.: Technologie informacyjne w kształtowaniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem. W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Kraków 2001. www.uci.agh.edu.pl/aglVdep/WNSS/konferencja/doc/Molasy.doc.
 • Moore C.: Process Knowledge. http://www.e-workflow.org/downloads/gue-pro.pdf, 30.09.2003.
 • Morach P.: Success @ e-business. McGraw-Hill Publishing Company, England 2000.
 • Moroz M.: Bariery i zagrożenia związane z wdrożeniem i stosowaniem e-biznesu. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. AE, Wrocław 2002.
 • Niedzielska E.: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu: analiza zastosowań. AE, Wrocław 1999.
 • Benchmark Study: Document Management. Nucleus research. Research Note D9. Nucleus Research, Inc. 2003.
 • Nycz M., Smok B.: Analiza danych - wiedzą dla podejmowania decyzji zarządczych. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2003. Red. T. Porebska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice 2003.
 • Olszak C., Sroka H.: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. AE, Katowice 2001.
 • Olszak C.: Strategia rozwoju systemów e-biznesu. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. AE, Wrocław 2002.
 • Peppard J., Rowland P.: Re-engineering. Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 • Perechuda K.: Kartografia biznesu w najnowszych koncepcjach zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002.
 • Piętka T. : Tworzenie własnej platformy e-biznesowej. W: W stronę e-biznesu. Euro Info Centre PL-405 Fundusz Współpracy, Warszawa 2002.
 • Plant R.: eCommerce formulation of strategy. Prentice Hall PTR, London 2000.
 • Porębska-Miąc T.: E-biznes - perspektywy rozwoju. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2000. Red. J. Gołuchowski i H. Sroka. AE, Katowice 2000.
 • Porębska-Miąc T.: System CRM jako narzędzie marketingu partnerskiego. W: Systemy Wspomagania Organizacji S WO'2002. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice 2002.
 • Porębska-Miąc T.: Czynniki sukcesu w biznesie elektronicznym. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. PWN, Warszawa 2003.
 • Rafa J.: Własna Domena. „Internet" 2003, nr 4.
 • Rosenfeld L., Morville P.: Architektura informacji w serwisach internetowych. Helion, Gliwice 2003.
 • „Rzeczpospolita" z 8 października 2003.
 • Rzewulski M.: Czarodzieje witryn. „PC Kurier" 2001, nr 15.
 • Schetina E., Green K., Carlson J.: Bezpieczeństwo w sieci. Aragon, Warszawa 2003.
 • Schindler M.: Computer Aided Sofware Design. John Wiley and Sons, New York 1990.
 • Schubert P., Selz D.: Measuring the Effectiveness of E-commerce Web Sites. In: E-commerce & E-business. Business Models for Global Success. Ed. S. Barnes, B. Hunt. Butterworth Heinemann 2001.
 • Security Wortal - Bezpieczeństwo sieci i systemów, antywirusy, firewalle, ochrona.
 • Seybold P.B., Marshak R.T.: Jak stworzyć skuteczną strategię biznesową dla Internetu i nie tylko. IFC Press, Warszawa 2002.
 • Simon A.R., Shaffer S.L.: Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • „Software 2.0" 2001, nr 6 (78).
 • Sposoby zdobywania informacji, http://www.cc.gatech.edu. GVU's lOth User Survey. „Internet" 2003.
 • Sroka H., Pleban B.: Wybrane problemy budowy systemu e-biznesu. W: SWO 2002. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. AE, Katowice 2002.
 • Stokalski B.: Nie idź na całość. Infovide Sp. z o. o., Warszawa 2001.
 • Słuchanie klienta. W: CRM, Strategie Specjalny Suplement Promocyjny. „Computerworld" 2003, kwiecień.
 • Sysło M.M. i zespół: Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym. WSiP, Warszawa 1997.
 • Systemy informatyczne organizacji wirtualnych. Red. M. Pańkowska, H. Sroka. AE, Katowice 2002.
 • Szafrański M.: Era cyfrowego dokumentu. „Computerworld" nr 32/99 z 06.09.1999.
 • Sznajder A.: Marketing wirtualny. Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Szyjewski Z.: Automatyzacja procesów biznesowych - terminologia i klasyfikacje, „Informatyka" 1999, nr 1.
 • Szyr J.: Artykuł sponsorowany przez słowo „INTEGRACJA". www.eprzyszlosc.pl/Artyk/Wiedza/Integracja/zintegrowany_dostep_do_aplikacji.html
 • Viral Marketing - marketing wirusowy. „Serwis Modern Marketing" 2002, nr 11, www.modernmarketing.pl
 • Wawrzycki E.: CRM w systemie wspomagania informatycznego. „Computerworld" 2001, listopad.
 • Wizerunek firmy w Internecie. „Internet" 2003. http://wwvv.wizerunek.gov.pl
 • Wrycza S.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania: metodyki, techniki, narzędzia. PWN, Warszawa 1999.
 • http://www.biz.net.pl
 • http://vortal.blitz.pl
 • http://www.cai.com Computer Associates International Inc. (CA)
 • http://www.ecard.pl/strona.php?id=10&pkat=4
 • http://www.home.pl, 2004
 • http://www.navision.com
 • http://netopedia.techtech.pl
 • http://www.net-technology.com.pl/oprogramowanie/e-commerce.html
 • http://www.rbe.pl/bankowosc/bankowosc_cotojest.html
 • http://www.wizja.net
 • http://theory.les. mit.edu/~rivest
 • http://www.e-businessguide.gov.au stan na 11.X.2003
 • www.itsmf.com/bestpractice/lookupdetail.asp?LookupID=372 IT Service Management Forum-england 20.10.2002.
 • www.NucleusResearch.com [wwwl7]http://bp2000.webpark.pl/ stan na 02.09.2003.
 • www.boc-eu.com/polish/firmenprofil/index.shtml 21.10.2002.
 • ]http://www.tf.pl/view.php?art=7274 stan na 02.09.2003.
 • www.britishairways.com/travel/etickt/public/en_gb?source=RH_etickt _en_gb 10.09.2003.
 • www.egospodarka.p1/article/articleview/932/l/14/
 • www.filenet.com/english/news/global-english/current_press_releases/030420002.asp
 • www.boc-eu.compolisheratungpms.shtml
 • http://www.boc-eu.com/ - Metody modelowania: metoda standardowa.
 • www.rtcn.org.pl/1273.xml
 • www.humandialog.com.pl
 • http://netsys.com/firewalls
 • http://www.3com.com/nsc/500619.html
 • Żeliński J.: Internet 2001. „Gazeta IT" 2002, nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000098963863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.