PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 191
Tytuł artykułu

Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych

Autorzy
Warianty tytułu
Methodology of the WWW Service Structure for the Economic Application.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono istotę organizacji sieciowych, wybrane koncepcje elektronicznego biznesu oraz rolę serwisów internetowych w realizacji tych koncepcji. Omówiono wybrane problemy jakości serwisów internetowych. Następnie przedstawiono strategię budowy serwisów internetowych, analizę wymagań użytkowników serwisu, projektowanie logiczne i graficzne serwisów, narzędzia ich programowania, proces wdrażania serwisów oraz problemy fazy eksploatacji i rozwoju serwisów internetowych. Omówiono organizację zespołu projektowego jako czynnika sukcesu procesu budowy i wdrażania serwisów internetowych. W studium przypadku zaprezentowano praktyczną weryfikację przedstawionego w pracy podejścia do budowy serwisów internetowych.
EN
The paper is devoted to the idea of web organizations, selected concepts of e-business as well as the role of www services in the realization of these concepts and selected issues on the quality of www services. The author has also presented the strategy of www service structure, the analysis of users' demands towards service, logical and graphical designing of services, tools for their programming, the process of services' application together with issues related to the exploitation and development of www services. The organization of project team as a factor of building a success and application of www services have been discussed. A practical verification of the approach towards www services structure has been presented in the case study. (AŁ)
Rocznik
Strony
191
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Abramowicz W. (1997): Hipertekst a zintegrowane systemy informacyjne. W: Human-Computer Interaction. Red. B. Kubiak. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Albert T.C., Sanders W.B. (2003): E-business. Marketing. Prentice Hall. Atkinson L. (2000): PHP3. Heiion, Gliwice.
 • Awad E. (2002): Electronic Commerce. Pearson Education, Prentice Hall. Awad E.M., Ghaziri H.M. (2004): Knowledge Management. Pearson Education, Prentice Hall.
 • Bednarek-Michalska B. (2002): Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie. Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Begier B. (1999): Inżynieria oprogramowania - problematyka jakości. Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Benicewicz-Miaga A. (2003): E-business w Internecie i multimediach. MIKOM, Warszawa.
 • Bevan N. (1999): Common Industry Format Usability Tests. W: Proceedings of UPA'98, Usability Professionals Association. Scottsdale, Arizona.
 • Beynon-Davis P. (1999): Inżynieria systemów informacyjnych. WNT, Warszawa.
 • Bickerton P., Bickerton M., Pardesi U. (2000): CyberMarketing. Butterworth- Heinemann, Oxford.
 • Bielecki W.T. (2001): Informatyzacja w zarządzaniu. PWE, Warszawa.
 • Billewicz A., Gołuchowski J., Kania K., Mullins R., Ziemba E. (2004): On-line Intelligent Training System for Internet Marketing by SME's. In: Business Information Systems. Ed. by W. Abramowicz. AE, Poznań.
 • Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. (2001): Inżynieria oprogramowania UML. Przewodnik użytkownika. WNT, Warszawa.
 • Brady R., Forrest E., Mizerski R. (2002): Marketing w Internecie. PWE, Warszawa.
 • Brinck T., Gergle D., Wood S. (2002): Designing Web Site that Work. Usability for the Web. Morgan Kaufamnn Publishers, San Francisco.
 • Cato J. (2001): User-Centered Web Design. Addison-Wesley, London.
 • Castells M. (1996): The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol 1. Blackwell Publishers. Oxford.
 • Castells M. (1997): The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol 2. Blackwell Publishers. Oxford.
 • Castells M. (1998): The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol 3. Blackwell Publishers. Oxford.
 • Castells M. (2003): Galaktyka Internetu. Refleksje nad Inter netem, biznesem i społeczeństwem. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Chaffey D. (2002): E-business and E-commerce Management. Prentice Hall, Edinburgh.
 • Chaffey D., Mayer R., Johnston K., Ellis-Chadwick F. (2000): Internet Marketing. Pearson Education, Essex.
 • Chandler K., Hyatt K. (2003): Customer-Centered Design. A New Approach to Web Usability. Prentice Hall, New Jersey.
 • Cheesman J., Daniels J. (2001): UML Components. A Simple Process for Specifying Component-Based Software. Addison-Wesley.
 • Chmielarz W. (2000): Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Chmielarz W. (2001): Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Chmielarz W. (2002): Problemy projektowania struktury logicznej i grafiki stron internetowych. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. AE, Wrocław.
 • Chmielarz W., Dobiegała-Korona B., Bućko J., Biczyński Ł., Wardaszko M. (2002): Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w układach wirtualnych. Raport z realizacji projektu 2H02D/039/22. Kierownik projektu Z. Cygan. WSEI, Warszawa.
 • Chodoła T., Kobyliński A. (2004): Ewaluacja modyfikowalności oprogramowania. W: Technologiczne, organizacyjne i jakościowe problemy rozwoju, użytkowania i konserwacji oprogramowania. Badania statutowe pod kierunkiem A. Kobylińskiego. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa (niepublikowane).
 • Collin P. (1998): Dictionary of Personal Computing and the Internet. Peter Collin Publishing Ltd.
 • Conallen J. (2000): Building Web Applications with UML. Addison Wesley, New York.
 • Coupey E. (2001): Marketing and the Internet. Prentice Hall, New Jersey.
 • Cozens S. (2003): Perl. Od podstaw. Helion, Gliwice.
 • Dann S. (2001): Strategic Internet Marketing. John Wiley & Sons, New York.
 • Dix A., Finlay J., Abowd G., Beale R. (1993): Human Computer Interaction. Prentice Hall, New York.
 • Fallon C., Brown S. (2003): E-learning Standards. A Guide to Purchasing, Developing and deploying Standards - Conformant E-learning. A CRC Press Company, New York.
 • Feiler J. (2000): Managing the Web-Based Enterprise. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco.
 • Friedlein A. (2001): Web Project Management. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco.
 • Frost R., Straus J. (2002): Building Effective Web Sites. Prentice Hall, New York.
 • Gołuchowski J. (2002): Metody i narzędzia informatyczne wspomagające proces interaktywnego nauczania za pomocą Internetu (e-learning). Zespołowa praca badawcza pod kierunkiem J. Gołuchowskiego. AE, Katowice (niepublikowana).
 • Gołuchowski J., Billewicz A., Słaboń M. (2002): Kryteria wyboru narzędzi do tworzenia szkoleń elektronicznych. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice.
 • Gołuchowski J., Ziemba E. (2003): E-marketing Education ofSME's Managers in Internet Age. In: DSS in the Uncertainty of the Internet Age. Ed. by T. Bui, H. Sroka, S. Stanek, J. Gołuchowski. University of Economics, Katowice.
 • Gołuchowski J., Ziemba E. (2003a): Inteligentny system szkolenia w zakresie e-marketingu jako narzędzie wzbogacania wiedzy decydentów w MSP. W: Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz. PAN, IBS, Warszawa.
 • Goodman D. (2000): JavaScript. Księga eksperta. Helion, Gliwice.
 • Gram T., Mark T., McGreal R. (1999): A Survey of New Media Development and Delivery Software for linternet-Based Learning. Industry Canada, Science Promotion and Academic Affairs Branch, http://teleeducation.nb.ca/reports/environ-ment.
 • Gray P., Igbaria M. (2000): Virtual Organizations and E-Commerce. In: Handbook on Electronic Commerce. Ed. by M. Shaw, R. Blanning, T. Strader, A. Whinston. Springer-Verlag, Berlin.
 • Gregory C. (2002): Enterprise Portals: the Business Case for Enterprise Information Portals. Pitman Publishing, London.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002): Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa.
 • Guziur P. (2001): Marketing w Internecie. Strategie dla małych i dużych firm. Helion, Gliwice.
 • Haas S.W., Grams E.S. (2000): A Discussion of Four Questions Arising From a Content Analysis of Web Pages. "Journal of the American Society for Information Science" No 51(2).
 • Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2001): E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych. K.E. Liber, Warszawa.
 • Helge C. (1999): Evaluation of Library Web Sites. The Danish Case. "The Electronic Library" 1999, Vol. 17, No 2.
 • Helge C. (1999a): User-Oriented Evaluation of Library and Information Centre Web Sites. "New Library World", Vol. 100, No 1146.
 • Henderson-Sellers B., Unhelkar B. (2000): Open Modeling with UML. Addison-Wesley, New York.
 • Hofacker C. (2001): Internet Marketing. John Wiley & Sons, New York.
 • Horstmann C.S., Cornell G. (2003): Java 2. Podstawy. Helion, Gliwice.
 • Hyla M. (2003): E-learning. Od pomysłu do rozwiązania. SOLIDEX, Kraków.
 • IEEE (1983): IEEE Standard 729- Standard Glossary of Software Engineering Terminology. IEEE Computer Society Press.
 • Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne. Red. A. Nowicki (1998). PWN, Warszawa.
 • Informatyka ekonomiczna. Red. E. Niedzielska (1998). AE, Wrocław.
 • Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Red. J.S. Zieliński (1999). PWN, Warszawa.
 • Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. Red. J. Górski (1999). Mikom, Warszawa.
 • ISO 9126 (1991): International Organisation for Standardisation, ISO/IEC IS 9126: Information Technology - Software Product Evaluation - Quality Characteristics and Guide Lines for Their Use. Genewa.
 • Jaszkiewicz A. (1997): Inżynieria oprogramowania. Helion, Gliwice.
 • Jorgenson P. (1995): Software Testing: a Craftsman's Approach. CRC Press. Boca Raton, Florida.
 • Kaplan R.S., O.P. Norton (1996): The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Actio. Harvard Business School, Boston.
 • Kisielnicki J. (1997): Wirtualna organizacja jako wytwór ery informacyjnego społeczeństwa. "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Kisielnicki J. (2001): Virtual organization. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2002): Wirtualizacja jako współczesna strategia biznesu. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice.
 • Kisielnicki J. (2003): E-Commerce as a Strategy for Enterprise Development. In: DSS in the Uncertainty of the Internet Age. Ed. by T. Bui, H. Sroka, S. Stanek, J. Gołuchowski. University of Economics, Katowice.
 • Kisielnicki J., Parys T. (1997): System informacyjny w wirtualnej organizacji. W: Business Information Systems. Red. W. Abramowicz. AE, Poznań.
 • Kisielnicki J., Sroka H. (1999): Systemy informacyjne biznesu. Placet, Warszawa.
 • Kobyliński A. (2002): Definiowanie jakości produktu programowego - podejście ewolucyjne. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. AE, Wrocław.
 • Kobyliński A., Chodoła T. (2002): Produkty i procesy programowe - dwa punkty widzenia na ocenę jakości oprogramowania. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice.
 • Koenig A., Moo B.E. (2004): C++. Potęga języka. Od przykładu do przykładu. Helion, Gliwice.
 • Kohler T.R., Best R.B. (2001): Electronic Commerce. Koncepcje, realizacje i wykorzystanie w przedsiębiorstwie. CeDeWu, Warszawa.
 • Kotliński G. (2003): Wykorzystanie serwisów internetowych w kształtowaniu wizerunku polskich banków wirtualnych. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. AE, Wrocław.
 • Kozar K. A. (1989): Humanized Information Systems Analysis and Design. People Building Systems for People. McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Koźliński T. (2004): Bankowość internetowa. CeDeWu, Warszawa.
 • Kubiak B., Mościbrodzki W. (2001): Modelowanie zespołu ludzkiego dla potrzeb symulacji procesu projektowego. W: Human-Computer Interaction 2001 - w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych. Red. B. Kubiak i A. Korowicki. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Kubiak B.F., Korowicki A. (2003): Trendy rozwojowe współczesnej organizacji. W: Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka. Red. B.F. Kubiak. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Kubiak M.J. (2000): Szkoła, Internet, Intranet, Wirtualna edukacja. MIKOM, Warszawa.
 • Lemay L. (1998): HTML4. Helion, Gliwice.
 • Levi M.D., Frederick G.C. (2001): A Heuristic Evaluation of a World Wide Web Prototype, http://stats.bls.gov/ore/htm_papers/st960160.htm (31.12.2001).
 • Lewis R., Whitlock Q. (2003): How to Plan and Manage an E-learning Programme. Gower Publishing Limited, Burlongton.
 • Lynch P.J., Horton S. (1999): Web Style Guide. Basic Design Principles for Creating Web Sites. Yale University Press.
 • Lynch R. (2000): Corporate Strategy. Financial Times Prentice Hall, Harlow.
 • Mclnerney C.R., Larsen K.R.T. (2000): Web Development and Management: Using the Cohort Model. In: Handbook on Electronic Commerce. Ed. by M. Shaw, R. Blanning, T. Strader, A. Whinston. Springer-Verlag, Berlin.
 • Mysior M. (2002): VBScript. Ćwiczenia. Mikom, Warszawa.
 • Niedźwiedziński M. (2004): Globalny handel elektroniczny. PWN, Warszawa.
 • Nielsen J. (2001): First Rule of Usability? Don't Listen to Users. Jakob Nielsen's Alert-box, http://www.useit.com/alertbox/200010805.html (20.12.2001).
 • Nielsen J. (2001): How to Conduct a Heuristic Evaluation, http://www.useit.com/papers/ heuristic/heuristic_evaluation.html (12.12.2001).
 • Nielsen J. (2003): Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych. Hellion, Gliwice.
 • Noyes J., Baber C. (1999): User-Centered Design of Systems. Springer-Verlag, Berlin.
 • O'Connell F. (2001): How to Run Successful Projects in Web Time. Artech House, Boston.
 • Oliver C.M. (2002): Curriculum Design for E-Learning, E-Tutoring for Effective E-Learning. University of Ulster Jordanstown. Tech Learn Generic Center. Learning and Teaching Support Network. Liverpool. Hope University College.
 • Olszak C.M. (2002): Strategia rozwoju systemów e-biznesu. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. AE, Wrocław.
 • Olszak C.M. (2004): Cele i założenia systemów e-commerce. W: Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie. Red. C.M. Olszak. AE, Katowice.
 • Olszak C.M. (2004a): Typy i modele e-commerce. W: Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie. Red. C.M. Olszak. AE, Katowice.
 • Olszak C.M., Ziemba E. (2003): "Business Intelligence" w zarządzaniu przedsiębiorstwem. "Organizacja i Kierowanie", nr 1(111).
 • Olszak C.M., Ziemba E. (2003a): Business Intelligence as a Key to Management of an Enterprise. In: Informing Science and IT Education. Ed. by E. Cohen and E. Boyd. The Informing Science Institute, Santa Rosa.
 • Ozimek W., Moszczyński J. (2001): Bankowość elektroniczna. Wizja architektury informacyjnej. Infovide, Warszawa.
 • Penc J. (1994): Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. Placet, Warszawa.
 • Penc J. (2001): Strategiczny system zarządzania. Placet, Warszawa, Perechuda K. (1997): Organizacja Wirtualna. Ossolineum, Wrocław.
 • Phillips P. (2003): E-business Strategy: Text and Cases. McGraw-Hill Education, Berkshire.
 • Plant R. (2000): eCommerce. Formulation of Strategy. Prentice Hall, New York.
 • Porębska-Miąc T. (2000): E-biznes — perspektywy rozwoju. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. J. Gołuchowski i H. Sroka. AE, Katowice.
 • Porębska-Miąc T. (2001): E-marketing- wykorzystanie technologii internetowej w dzia-laniach marketingowych. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. J. Gołuchowski i H. Sroka. AE, Katowice.
 • Powell T. (2000): Web Design: The Complete Reference. McGraw-Hill, New York.
 • Preece J., Rogers Y., Sharp H., Benyon B., Carey T. (1994): Human Computer Interaction. Addison Wesley, New York.
 • Próchnicka M. (2001): Interfejsy użytkownika do systemów wyszukiwania informacji: kryteria i metody oceny. Referat wygłoszony podczas VI Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej Informacja Wiedza Gospodarka. Katowice.
 • Reedy J., Schullo S., Zimmerman K. (2001): Electronic Marketing. Integrating Electronic Resources into the Marketing Process. The Dryden Press, Harcourt College Publishers.
 • Reiss E.L. (2000): Practical Information Architecture. A Hands-on Approach to Structuring Successful Websites. Addison Wesley, New York.
 • Rokita J. (2003): Organizacja ucząca się. AE, Katowice.
 • Rosenfeld L., Morville P. (2003): Architektura informacji w serwisach internetowych. Projektowanie dużych serwisów internetowych. Helion, Gliwice.
 • Rowley J.E. (1990): The Basics of Systems Analysis and Design for Information Managers. Clive Bingley Limited, London.
 • Sapa R. (2002): Jakość serwisów WWW bibliotek polskich - usability test. KWE SBP.-EBIB. nr 31.Warszawa, http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/sapa.php (24.02.2004).
 • Schneider G., Winters J.P. (2004): Stosowanie przypadków użycia. WNT, Warszawa.
 • Schneiderman B. (1992): Designing the User Interface: Strategies for Effective Human Computer Interaction. Addison Wesley, New York.
 • Sroka H. (1987): Systemy wspomagania decyzji. AE, Katowice.
 • Sroka H. (2001): Zintegrowana strategia organizacji handlu elektronicznego. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. J. Gołuchowski i H. Sroka. AE, Katowice.
 • Sroka H., Pleban B. (2002): Wybrane problemy budowy systemu e-biznesu. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice.
 • Stauffer T. (2002): Kurs tworzenia stron internetowych. Hellion, Gliwice.
 • Storey D. (1995): Understanding the small business sector. Rutledge, London.
 • Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka. Red. B.F. Kubiak (2003), Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Systemy informatyczne organizacji wirtualnych. Red. M. Pańkowska, H. Sroka (2002), AE, Katowice.
 • Sznajder A. (2000): Marketing wirtualny. Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Szyjewski Z. (2001): Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych. Czynniki sukcesu. Wymiarowanie projektu. Placet, Warszawa.
 • Śmietański M.J. (2004): Projektowanie stron WWW. Uniwersytet Łódzki, Łódź, www.math.uni.lodz.pl/smietan/files/wwwl.pdf, (15.09.2004).
 • Świecka B. (2004): Bankowość elektroniczna. CeDeWu, Warszawa.
 • Tapscott D., Łowy A., Ticoll D. (1998): Blueprint to the Digital Economy. Creating Wealth in the Era of E-business. McGraw-Hill, New York.
 • Teague J.C. (1999): Po prostu DHTML. Helion, Gliwice.
 • Turban E., McLean E., Wetherbe J. (2001): Information Technology for Management. John Wiley & Sons, New York.
 • Urbański A., Gortych A. (2000): Kryteria wyboru najlepszego wykonawcy serwisu WWW. Forum Polskiego Internetu Komercyjnego.
 • Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. nr 144, poz. 1204.
 • Wielki J. (2000): Elektroniczny marketing poprzez Internet. PWN, Warszawa.
 • Wrycza S. (1997): Projektowanie systemów informatycznych. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Wrycza S. (1999): Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia. PWN, Warszawa.
 • Wrzesiński M. (2002): Zarządzanie firmową witryną internetową. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Ziemba E. (2000): Strategia informatyzacji organizacji podstawą skutecznego wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. WNT, Warszawa.
 • Ziemba E. (2001): Modelowanie i projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. W: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Red. C.M. Olszak i H. Sroka. AE, Katowice.
 • Ziemba E. (2001 a): Wskazówki do metodyki projektowania i wdrażania witryn interne-towych. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. J. Gołuchowski i H. Sroka. AE, Katowice.
 • Ziemba E. (2002): Modelowanie zespołu projektowego dla procesu projektowania i wdrażania systemów internetowych. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. AE, Wrocław.
 • Ziemba E. (2003): Planowanie serwisu internetowego w przedsiębiorstwie. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. AE, Wrocław.
 • Ziemba E. (2003a): Projektowanie systemów informatycznych. W: Informatyka w zarządzaniu. Red. C.M. Olszak i H. Sroka. AE, Katowice.
 • Ziemba E. (2003b): Zastosowanie elektronicznego nauczania do szkolenia pracowników w zakresie e-marketingu. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Poręb-ska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice.
 • Ziemba E. (2004): Wybrane problemy jakości serwisów internetowych W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. WNT, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000098963983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.