PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 2 | 235--270
Tytuł artykułu

Ewolucja koncepcji rachunku kosztów docelowych w literaturze przedmiotu

Warianty tytułu
The Evolution of Target Costing in the Literature of this Searching Field
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu było m.in. wypełnienie luki w literaturze polskiej dotyczącej historii rachunku kosztów docelowych. Cel ten został zrealizowany poprzez między innymi kompleksowe przedstawienie ewolucji rachunku kosztów docelowych w literaturze zagranicznej jak i polskiej. Został zaprezentowany początki i rys historyczny omawianej koncepcji, etymologia pojęcia Target Costing jak ł zostały zebrane dotychczasowe, różnorodne definicje dotyczące rachunku kosztów docelowych występujące w literaturze światowej, głównie angielskojęzycznej. Przedstawione zostały także główne przesłanki ewolucji i zastosowań Target Costing.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this article is to fill the gap in the Polish writing on history of Target Costing. The text comprehensively presents the evolution of Target Costing as it was gradually introduced in Poland and abroad; it also describes the beginnings and the historical development of the concept, and also explainst the ethymology of the Target Costing name. It also provides the range of definitions that operate, or arę available, for the technique in the English language literature of the subject, and reviews the foundations making the technique of Target Costing to evolve.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
235--270
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aharony J., Elnathan D., Raz Y. (2003), Project Cost Management in the Isreali High-Tech Industry: State of the Practice and Perceived Needs, Worlcing Faper no 33, Free University of Bożen - Bolzano School of Economics and Management Bolzano, Italy, June.
 • Ansari S. L., Bell J. E. and the CAM-I Target Cost Core Group (1997), Target Costing - The Next Frontier in Strategic Cost Management. A CAM-I/CMS Model for Profit Planning and Cost Management, IRWIN, McGraw Hill, New York.
 • Bhimani A, Okano H. (1995), Targeting exellence: Target cost management at Toyota in the UK, Management Accounting (UK), Vol. 73 Issue 6, June, s. 42-44.
 • Biadacz R. (1999), Target Costing w literaturze polskiej, w: "Rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka", materiały na konferencję naukową, Szczecin 26-28 maj, s. 187-200.
 • Bjǿrnenak T., Olson O. (1999), Unbundling management accounting innovations, "Management Accounting Research", nr 10, s. 325-338.
 • Blecker T., Abdelkafi N., Kreutler G. (2004), A multi-agent based configuration process for mass customization, Working Paper, http://www.productmodels.org/conference2004/papers/PETOl 8_Blecker.pd f, stan na wrzesień 2004.
 • Blocher E. J., Chen K. H., Cokins G., Lin T. W. (2005), Cost Management: A Strategic Emphasis, McGRAW-HILL, Irwin.
 • Bonzeba E. L., Okano H. (1998), The Effects of Traget Costing Implementation on Organizational Culture in France, Working Paper przedstawione na Drugiej Azjatyckiej Konferencji dotyczącej interdycyplinarnych badań w rachunkowości (Second Asian Interdiciplinary Research in Accounting Conference), Osaka City University, Japan, 4-6 August.
 • Brausch J. M. (1994), Beyond ABC: Target Costing for Profit Enhancement, "Management Accounting (USA)", Vol. 76 Issue 5, November, s. 45-49.
 • Brzezin W., Krajewska - Bińczyk E. (1997), Rola kosztów w projektowaniu wyrobów na tle wymogów współczesnej konkurencji, w: "Problemy rachunkowości zarządczej a polskie prawo bilansowe", materiały na konferencję naukową, Szczecin, 17-19 czerwca, s. 105-109.
 • Bucior G., Zackiewicz B. (2003), Wykorzystanie rachunku kosztów docelowych w budżetowaniu działalności jednostek samorządu terytorialnego, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, pod red. W. Krawczyka, AGH, Kraków, s. 49-58.
 • Bucior G., Ossowski M., Zackiewicz B. (2004), Etapy rachunku kosztów docelowych na przykładzie przedsiębiorstwa branży elektronicznej, w: Acta Academiae Modreviance, "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka", pod red. W. Krawczyka - materiały konferencyjne, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kra-ków-Zakopane, s. s. 29-45.
 • Clifton M. B., Bird H. M. B., Albano R. E., Townsend W. (2004), Target Costing: Market -Driven Product Design, Marcel Deker Inc., New York, Basel.
 • Cooper R. (1996a), Costing techniques to support corporate strategy: evidence from Japan, "Management Accounting Research", nr 7, s. 219-246.
 • Cooper R. (1996b), Look out, management accountants, "Management Accounting: Magazine for Chartered Management Accountants", Vol. 74 Issue 5, May, s. 20-26.
 • Cooper R., Slagmulder R. (1997a), Factors Influencing the Target Costing Process: Lessons From Japanese Practice, Working Paper, 25 luty; http://www.feb.ugent.be/fac/research/WP/Papers/wp__97_30.pdf (stan na wrzesień 2004).
 • Cooper R., Slagmulder R. (1997b), Target Costing and Yalue Engineering, Productivity Press, Inc., Portland, Oregon.
 • Corrigan J. (1996), Target costing - a new approach, "Australian Account-ant", Vol. 66 Issue 3, April, s. 53-54.
 • Creese R. C. (2001), Cost management in lean manufacturing enterprises and effects upon small and medium enterprises, Manufacturing Information Systems. Proceedings of The Fourth SMESME International Conference, http://iprod.auc.dk/sme20Ql/paper/creese.pdf (stan na wrzesień 2004).
 • Dekker H., Smidt P. (2003, s.293), A survey of adoption and use of target costing in Dutch firms, "International Journal of production economics", nr 84, s. 293-305.
 • Ellram L. M. (1999), The role of Supply Management in Target Costing, http://www.capsresearch.org/Publications/pdfs-protected/ellraml999.pdf (stan na wrzesień 2004).
 • Ellram L. M. (2000), Purchasing and supply management's participation in target costing process, "Journal of Supply Chain Management", Vol. 36 Issue 2, Spring, s. 39-51.
 • Ellram L. M. (2002), Strategic Cost Management in the Supply Chain: A Purchasing and Supply Management Perspective, http://www.capsresearch.org/publications/pdfs-public/ellram2Q02es.pdf. (stan na wrzesień 2004).
 • Ellram L. M., Zsidisin G. A. (2001), Activities related to purchasing and supply management involvment in supplier alliances, Vol. 31 Issue 9/10, s. 617-634.
 • Everaert P. (1999), The Imapct of Target Costing on Quality and Time-to-Market of New Products: Results from Lab Experiments, rozprawa doktorska napisana na University of Ghent w Belgii, October.
 • Feil Patrick, Yook Keun-Hyo, Kim Il-Woon (2004), Japanese Target Costing: A Historical Perpective, "International Journal of Strategic Cost Management", Spring, s. 10-19.
 • Ferrara W. L. (1995), The 21st Century Paradigm, "Management Accounting" (USA), December, s. 30-36.
 • Freedman J. M. (1994), Target costing, "Management Accounting" (USA), Vol. 75 Issue 10, April, s. 72.
 • Freeman T. (1998), Transforming Cost Managment into Strategic Weapon, Working Paper, http://www.cam-i.org/columns/transforming.pdf, (stan na wrzesień 2004).
 • Goliszewski J. (1991), Controlling strategiczny - część 2, "Przegląd organizacji", nr 6, s. 26-27.
 • Hiromoto T.(1988), Another Hidden Edge: Japanese Management Accounting, "Harvard Business Review", 66 (4), s. 22-26.
 • Horngren Ch. T., Datar S. M., Foster G, (2003), Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Wyd. 11, Prentice Hali, USA.
 • Innes J. (1999), Management accounting trends, "Management Accounting", UK, 77 (5), May, 40-41.
 • Institute of Cost and Works Accountants of India, Target Costing, http://www.bettermanagement.com/librarv/library .aspx?pagetvpe=l&librar yid=1434 (stan na wrzesień 2004).
 • Institute of Management Accountants (IMA) (1998), Tools and Technigues for Implementing Target Costing, "Statements on Management Accounting", Statement Number 4GG, November.
 • International Fedaration of Accontants (IFAC) (1999), Target Costing for Effective Management: Product Cost Planning at Toyota Australia, IFAC i Financial and Managament Accounting Committe, study 10, June. Obszerne streszczenie na: http ://w w w .ifac. org/Members/Do wnLoads/FM A-Study_10.pdf. (stan na wrzesień 2004r.).
 • Jaruga A., Sochacka R. i Sobańska I. (1991), Metody kalkulacji: koszty, ceny, decyzje, PWE, Warszawa.
 • Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A. (1997), Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, Oddk, Gdańsk.
 • Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A. (1999), Rachunkowość zarządcza -koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź.
 • Kato Y. (1993), Target costing support systems: lessons from leading Japanese companies, "Management Accounting Research", 4 (1), s. 33-47.
 • Kato Y., Yoshida E. (1998), Target Cost Management and Organizational Theories, Working Paper zaprezentowane na Management Accounting Workshop na Uniwersytecie w Kobe, luty.
 • Kim Il-Woon, Ansari S., Bell J. E., Swenson D. (1999), Target Costing: Lessons from Japan, "International Journal of Strategic Cost Management", vol. 3, Autumn 1999,8.3-11.
 • Koga K. (1999), Determinants of efective product cost management during product development: opening the black box of target costing, Working Paper, Harvard University, Graduate School of Busisness Administration, George F. Baker Foundation.
 • Kozyra R., Zackiewicz B. (2004), Wybrane aspekty marketingowe w zarządzaniu nowym produktem przy wykorzystaniu rachunku kosztów docelowych, w: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, praca zbiorowa pod red. naukową J. Kalia i B. Sojkina, AE Poznań, s. 168-175.
 • Kulas P. (1999), Target Costing - rachunek kosztów docelowych. Zarys problematyki, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 53, Warszawa, s.104-113.
 • Leahy T. (1998), The Target Costing Bull's Eye, Part One of a Series, http://www. controllermag. com/magazine/archives/article. html ?artideID=4 308, -stan na wrzesień 2004.
 • Lorino P. (2002), Target Costing and "Organizational" Learning in New Product Deveopment, Working Paper, http://www.cbm.net/papers_2002/LORINO_CBM2002_DRAFT.pdf, (stan na wrzesień 2004r.).
 • Łaszczuk P. (2002), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 7(63), SKwP, Warszawa, s. 152-168.
 • Martyniuk T. (2004), Wykorzystanie rachunku kosztów docelowych w kalkulacji kosztu nowego produktu, w: Podejście procesowe w zarządzaniu -tom II, praca zbiorowa pod red. naukową M. Romanowskiej i M. Trackiego, SGH, Warszawa, s. 297-303.
 • Martyniuk T., Zablocka S. (1998), Practice application of target costing -case study - cost of roof production, Working Paper zaprezentowany na 21st European Accounting Association Congress w Antwerpii.
 • Martyniuk T., Pałczyńska-Gościniak R. (1999a), Kalkulacja kosztów w rachunku kosztów docelowych, materiały na konferencję naukową "Rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka", Szczecin, s. s. 252-261.
 • Martyniuk T., Pałczyńska-Gościniak R. (1999b), Wykorzystanie analizy wartości w rachunku kosztów docelowych, materiały na konferencyjne "Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie Integracji z Unia Europejską", Częstochowa, s. 22-30.
 • McMann P. J., Nanni A. J. (1995), Means versus ends: a review of the literature on Japanese management accounting accounting, "Management Accounting Research", vol. 6 nr 4, Dec., s. 313-346.
 • Mourtisen, J., Hansen, A. & Hansen, C.0 (2001), Interorganisational Controls and Organisational Competencies: Episodes around Target Cost Management/Functional Analysis and Open Book Accounting, "Management Accounting Research", nr 12, s. 221-244.
 • Monden Y., Hamada K. (1991), Target costing and kaizen costing in Japanese automobile companies, "Journal of Management Accounting Research", 3, Fali, s. 16-34.
 • Monden Y., Lee J. (1993), How a Japanese auto maker reduce costs, "Management Accounting" (USA), 75 (2), August, s. 22- 26.
 • Monden Y. (1995), Cost reduction systems: target costing and kaizen costing, Productivity Press, Portland, Oregon.
 • Monden Y., Akter M., Kubo N. (1997), Target Costing Performance Based on Alternative Participation and Evaluation Methods: A Laboratory Experiment, "Managerial and Decision Economics", vol. 18, s. 113-129.
 • Morgan M. J. (1993), A case study in target costing: Accounting for strategy, Management Accounting (UK), Vol. 71 Issue 5, May, s. 20-24.
 • Myszą S. (2002), Rachunek kosztów docelowych w przekroju działań jako narzędzie wspomagające podjęcie decyzji o opłacalności produkcji nowego wyrobu, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, pod red. W. Krawczyka - cześć III, AGH, Kraków, s. 159-168.
 • Newman R. G., McKeller J. M. (1995), Target Pricing- A Challenge for Purchasing, "Journal of Supply Chain Management", Vol. 31 Issue 3, Summer, s. 13-20.
 • Noda K., Tanaka M. (1997), Target Cost Managment for profit engineering system based on VE in Japan automotive parts manufacturing, "Save International Conference Proceedings", s. 211-220, http://www.value-eng.org/pdf docs/conference proceedings/1997/9735.PDF - stan na wrzesień 2004.
 • Nowak E. (2003a), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Nowak E. (red.) (2003b), Rachunek kosztów w praktyce, cz. 10, rozdział 13, Wydawnictwo Verlag Dashofer, suplement z grudnia.
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. (2004), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
 • Ogenyi E. O. (1997), Target pricing: a marketing management tool for pricing new car, "Pricing Strategy & Practice", Vol. 5Issue 2, S. 61-69.
 • Okano H. (1995), Target Cost Management and Product Development at Toyota, Osaka City Univeristy, February, Working Paper No. 9502.
 • Okano H. (1996), Target cost management, strategy and organization in the automotive industry, Draft for 1996IMVP Sponsors Meeting, Osaka City University.
 • Okano H. (1997), Transfering Target Exellence to Overseas: Toward A Conceptual Framework of Global Target Cost Management, Working Paper W-0169a, April, Osaka City University.
 • Okano H., Bonzemba E. (1997), Information Sharing Between Automakers and Suppliers in the Process of Target Cost Management, Working Paper W-0170a, March, Osaka City University.
 • Okano H., Okada E., Mori N. (1999), Implementing brand management in the Japanese companies: related with Target Cost Management, Working Paper prepared for Discussion at the OECD International Symposium, 9-11 June.
 • Ossowski M., Zackiewicz B. (2002), Wybrane ograniczenia stosowania rachunku kosztów docelowych, w: Rachunkowość i controlling, praca zbiorowa pod red. E. Nowaka, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 947, AE Wrocław, s. 157-163.
 • Partridge M., Perren Lew (1997), Vice versa, "Accountancy", Vol. 120 Issue 1251, November, s. 50.
 • Pierce B. (2002), Target cost management: Coprehensive benchmarking for a competitive market, "Accountancy Ireland", Vol. 34 Issue 2, April, s. 30-32.
 • Prewynsz-Kwinto P. (2002a), Rachunek kosztów docelowych, "Controlling i rachunkowość zarządcza", nr l, INFOR, Warszawa, s.40-43.
 • Prewynsz-Kwinto P. (2002b), Etapy rachunku kosztów docelowych, "Controlling i rachunkowość zarządcza", nr 2, INFOR, Warszawa, s. 30-34.
 • Prewynsz-Kwinto P. (2002c), Etapy rachunku kosztów docelowych, "Controlling i rachunkowość zarządcza", nr 3, INFOR, Warszawa, s.27-31.
 • Prewynsz-Kwinto P. (2002d), Metody i techniki stosowane w rachunku kosztów docelowych, "Controlling i rachunkowość zarządcza", nr 5, INFOR, Warszawa, s. 38-44.
 • Prewynsz-Kwinto P. (2002e), Przykłady zastosowania rachunku kosztów docelowych, "Controlling i rachunkowość zarządcza", nr 6, INFOR, Warszawa, s.34-39.
 • Prewynsz-Kwinto P. (2002f), Wykorzystanie macierzy QFD (quality function deployment) w rachunku kosztów docelowych, w: pracy zbiorowej pod red. naukową M. Jerzemowskiej, "Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku", Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku, s. 391-401.
 • Prewynsz-Kwinto P. (2004), Rachunek kosztów docelowych w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce, w: IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSFiR, Sopot, s. 193-197.
 • Robinson F. (1999), A practical guide to Target Costing - processes and techniques, CIMA, Kogan Page, London.
 • Roslender R., Hart S. J. (2000a), Integrating management accounting and marketing in the pursuit of competitive advantage: the case for strategic management accounting, Working Paper, February, http://les.man.ac.Uk/IPA/papers/l 17.pdf, stan na wrzesień 2004.
 • Roslender R., Hart S. J. (2000b), From Target Costing to Target Cost Managment: Exploring the Strategic Management Connection, March, http://www.abdn.ac.uk/~acc025/web pgs/public/dept/baas/roslend.doc. stan na wrzesień 2004.
 • Sakurai M. (1989), Target Costing and How to Use it, "Journal of Cost Management", 3, Spring, s. 39-50.
 • Scarbrough P., Nanni A. J. Jr, Sakurai M. (1991), Japanese management accounting practices and effect od assembly and process automation, "Management Accounting Research", vol. 2, nr l, Marzec, s. 27-46.
 • Schmelze G., Geier R., Buttross T. E. (1996), Target Costing at ITT Auto-motive, "Management Accounting" (USA), Vol. 78 Issue 6, December, s. 26-30.
 • Shields, M. D. (1997), Research in management accounting by North Americans in the 1990s, "Journal of Management Accounting Research", 9, s. 3-61.
 • Sobańska I. (1997), Tendencje rozwoju rachunku kosztów w Niemczech, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, wyd. I.
 • Sobańska I. (1998), Rachunek kosztów celu (Target Costing) w strategicznym zarządzaniu kosztami, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 45, Warszawa, s. 78-89.
 • Sobańska I. (2002a), Jak zmienia się praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku? (część II - Polska), "Controlling i rachunkowość zarządcza", nr l, INFOR, Warszawa, s. 6-11.
 • Sobańska I. (2002b), Rola rachunkowości zarządczej we wdrażaniu nowych zasad rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa, s. 187-199.
 • Sobańska I. (2002c), Nowe technologie i ich wpływ na strukturę kosztów i przychodów współczesnych przedsiębiorstw, w: Acta Universitatis Lo-dziensis. Folia Oecomonica nr 159 - "Rozwój gospodarki rynkowej a rachunkowość w XXI wieku - wybrane zagadnienia", UL, Łódź, s. 129-147.
 • Sobańska I. (red.) (2003), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa.
 • Sobańska L, Wnuk T. (2000), Zmiany w praktyce rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 56, Warszawa, s. 215-221.
 • Society of Managment Accountants of Canada (1994), Implementing Target Costing, "Managment Accounting Guideline nr 28", ĆMA, Kanada.
 • Sojak S. i Jóźwiak H. (2004), Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Szychta A. (1996a), Zasady i struktura target costing, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 37, Warszawa, s.94-114.
 • Szychta A. (1996b), Nowe metody rachunku kosztów, w: Nowoczesna rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Nowa Europa - gazeta gospodarcza z dn. 5.02.
 • Szychta A. (1997a), Sterowanie kosztami produktów według metod japońskich, Nowa Europa, Warszawa.
 • Szychta A. (1997b), Koszty docelowe, "Rachunkowość", nr 8, s. 382-390.
 • Szychta A. (1997c), Paradygmaty rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 41. Warszawa, s. 50-68.
 • Szychta A. (2000a), Target Costing jako narzędzie strategicznej rachunkowości zarządczej, "Controlling i rachunkowość zarządcza" nr l, INFOR, Warszawa, s. 23-26.
 • Szychta A. (2000b), Systemy target costing w praktyce przedsiębiorstw, w: "Controlling i rachunkowość zarządcza" nr 3, INFOR, Warszawa, s. 2-6.
 • Szychta A. (2003a), Rozwój i uwarunkowania implementacji systemu kosztów docelowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 12(68), SKwP, Warszawa, s. 66-93.
 • Szychta A. (2003b), Kalkulacyjny aspekt rachunku kosztów docelowych na przykładzie produktu niemieckiej spółki, "Controlling i rachunkowość zarządcza", nr 7, INFOR, Warszawa, s. I-X.
 • Szychta A. (2004), Rachunek kosztów działań i system kosztów docelowych jako instrumenty strategicznej rachunkowości zarządczej w warunkach globalizacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 18(74), SKwP, Warszawa, s. 133-157.
 • Świderska G. K. (red.) (1997), Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa.
 • Świderska G. K. (red.) (2003a), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom I i Tom II, Difłn, Warszawa.
 • Świderska G. K. (red.) (2003b), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Tanaka T. (1993), Target Costing at Toyota, "Journal of Cost Management", Spring, s. 4-11.
 • Tani T., Okano H, Shimizu N., Iwabuchi Y., Fukuda J., Cooray S. (1994), Target cost management in Japanese companies: current state of the art, "Journal of Management Accounting Research", 5, s. 67-81.
 • Tani T. (1995), Interactive control in target cost management, "Journal of Management Accounting Research", nr 6, s. 399-414.
 • Ward Y., Graves A. (2004), A New Cost Managment & Accounting Approach For Lean Enterprises, Univeristy of Bath School of Management, Working Paper, Series 2004.05.
 • Winiarska K. (1994), Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawa i Studia T. (CCXXXIX) 165, Szczecin.
 • Wroński P. (2002), Rachunek kosztów docelowych - metoda mająca zapewnić rentowność nowych produktów przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 948, AE Wrocław, s. 234-238.
 • Wroński P. (2003), Rachunek kosztów docelowych w praktyce wybranych przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 989, AE Wrocław, s. 83-88.
 • Wroński P. (2004), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1038, AE Wrocław, s.105-111.
 • Wu Benjamin C. (2000), Risk Management Enhances the Effectiveness of Target Costing, Working Paper, Save International Conference Proceedings, s. 283-289.
 • Yoshikawa T., Innes J., Mitchell J., Tanaka M., (1993), Contemporary Cost Management, Chapman&Hall, London.
 • Zackiewicz B. (2004a), Elementy zarządzania procesowego w rachunku kosztów docelowych, w: Podejście procesowe w zarządzaniu - tom II, praca zbiorowa pod red. naukową M. Romanowskiej i M. Trackiego, SGH, Warszawa, s. 285-295.
 • Zackiewicz B. (2004b), Wykorzystanie rachunku kosztów docelowych w zarządzaniu kosztami nowego produktu, w: pracy zbiorowej: "IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów", Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, Sopot, s. 220-224.
 • Zasztowt P. (2002), Ustalanie cen według zasad rachunku kosztów docelowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 7(63), SKwP, Warszawa, s. 169-179.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000099138378

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.