PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 674 | 75--102
Tytuł artykułu

Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Selected Uses of the Information Funcłion of Enterprise Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zadaniem artykułu jest zwrócenie uwagi na przydatność rachunkowości w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa oraz w rozwiązywaniu problemów w relacji przedsiębiorstwo-środowisko.
EN
Accounting plays a special role in an enterprise's information system. Today, it is both a theory of value measurement as well as a system for this measurement in businesses. The result of solutions proposed by accounting theory is to perfect of the system of measuring economic phenomena in close concert with the economy, which creates Information needs. As a system of economic measurement, it has, among others, an information function. In line with economic development, the subject of accounting undergoes significant expansion, as new economic, enyironmental and social problems appear. Accounting may assume an active part in addressing these problems by, inter alia, generating useful information for decision-making. The goal of this article is to explore the usefulness of accounting in managing company value (in creating that value and providing information on its determining factors) and in solving problems within the "company-environment" relationship (including enyironmental protection problems). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--102
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • American Institute of Accountants, Review and Reasume, „Accounting Terminology Bulletin", New York 1953.
 • Bąk M., Zakres ewolucji znaczenia rachunkowości w przedsiębiorstwie [vv:J Rachunko­wość wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 • Borys G., Rachunek kosztów ekologicznych w przedsiębiorstwie [w:] Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, t. II, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 • Burzym E., Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, „Rachunkowość" 1977, nr 1.
 • Burzym E., Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1993, nr 23.
 • Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 • Burzym E., Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, Zeszyty Teoretyczne Rad) Naukowej, SKwP, Warszawa 1990, nr 16.
 • Capiga S., Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, cz. II, red. W. Krawczyk, l Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania, AGH, Kraków 2001.
 • De Wit B., Meyer R., Strategy. Process. Content, Context. An International Perspective, wyd. II, International Thomson Business Press, 1998.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictmi A E we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Ekologiczne aspekty prywatyzacji, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo „Ekonomia i Środo­wisko", Białystok 1996.
 • Evanston J.L., A Slatement of Basic Accounting Theory, American Accounting Association, Washington 1996.
 • Famielec J., Superson-Polowiec B., Wydymus Z., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowo­ści w Krakowie, Kraków 1999.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin, War­szawa 1997.
 • Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 • Helich E., Paszula M., Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów |v;J Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B, Micherda, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Herman. A., Szablewski A., Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsię­biorstwa [w:J Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 • Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 • Rachunkowość finansowa, A. Jaruga i in., RAFiB, Łódź 1995.
 • Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 • Mączyńska E., Pietrewicz L., Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - aspekty włas­nościowe (wyniki badań) [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego, Kole­gium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Gdynia--Bałtyk-Karlskrona 2001.
 • Meigs R.F., Meigs W.B., Financial Accounting, McGraw-Hill Publ. Co., New York 1995.
 • Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1997.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, International Accounting Standards Board, London 2001, wyd. polskie: SKwP, Warszawa 2001.
 • Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, oprać, i tłum. I. Koładkiewicz. Poltext, Warszawa 1999.
 • Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 • Piontek F., Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównowa­żonym (trwałym) rozwoju, „Problemy Ekologii" 2000, nr 5.
 • Podstawy rachunkowości, red. B. Micherda, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
 • Rachunek kosztów, red. K. Sawicki, t. II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Radecki W., Nowe przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, „Problemy Ekologii" 2001, nr l, 2.
 • Sojak S., Rachunkowość finansowa w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 1996.
 • Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1995.
 • Stopień M., Ekologiczny aspekt rachunku kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym |v:| Ekonomia a rozwój zrównoważony, red. F. Piontek, „Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko", Białystok 2001.
 • Stopień M., Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej wpływ na ewolu­cję rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa 2001, nr 4 (60).
 • Surdykowska S.T., Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przed­siębiorstwa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 178, Kraków 1983.
 • Surdykowska S.T., Międzynarodowe aspekty rozwoju rachunkowości w warunkach globalizacji gospodarki światowej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1998, nr 46.
 • Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 • Suszyński C., Walczuk D., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w transakcjach finansowanych długiem [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego, Kole­gium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Gdynia-Bałtyk-Karlskrona 2001.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. nr 101, poz. 1178.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. nr 62, poz. 627.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. nr 109, poz. 1157.
 • Woźniak-Sobczak B., Dylematy zarządzania wartością [w:J Wartość przedsiębiorstwa -z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum Sp. z o.o., Płock 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000099252302

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.