PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 104
Tytuł artykułu

Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa

Autorzy
Warianty tytułu
Urban Housing Market and Neighbourhood Effects.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono naturę mieszkania jako dobra konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Poddano charakterystyce specyficzne cechy mieszkania wywierające wpływ na funkcjonowanie rynków mieszkaniowych oraz przedstawiono cztery najważniejsze modele miejskiego rynku mieszkaniowego. Dokonano charakterystyki sąsiedztwa mieszkaniowego skupiając się na wpływie, jakie wywiera ono na decyzje podejmowane przez uczestników lokalnych rynków mieszkaniowych. Omówiono także politykę przestrzenną polegającą na strefowaniu, rozumianym jako odseparowanie wykluczających się form zagospodarowania terenu.
EN
The author has discussed the idea of housing as consumer and investment goods. He also described features of housing and their impact on functioning of housing markets as well as presented the most important four models of urban housing market. The author has described residential neighbourhood mostly paying attention to the impact on decisions made by participants of local housing markets as well as discussed the idea of zoning. (AŁ)
Rocznik
Strony
104
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Alonso W.: Location and Land Use. Harvard University Press, Cambridge, MA 1964.
 • Anas A.: A Model of Residential Change and Neighborhood Tipping. "Journal of Urban Economics" 1980, No 7.
 • Anas A., Arnott R., Small K.: Urban Spatial Structure. "Journal of Economic Literature" 1998, No XXXVI.
 • Asabere P., Hachey G., Grubaugh S.: Architecture, Historic Zoning and the Value of Homes. "Journal of Real Estate Finance and Economics" 1989, No 2.
 • Bailey M.J.: A Note on the Economics of Residential Zoning and Urban Renewal. "Land Economics" 1959, No 35.
 • Balchin P., Isaac D., Chen J.: Urban Economics. A Global Perspective. Palgrave, New York 2000.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. Tom 1. PWE, Warszawa 1995.
 • Bogart W.T.: The Economics of Cities and Suburbs. Prentice-Hall, New Jersey 1998.
 • Boyle M., Kiel K.: A Survey of House Price Hedonic Studies of the Impact of Environmental Externalities. "Journal of Real Estate Literature" 2001, No 9.
 • Brueckner J., Thisse J.F., Zenou Y.: Why Is Central Paris Rich and Downtown Detroit Poor? An Amenity-Based Theory. Working Paper 1996.
 • Buchanan J.M.: An Economic Theory of Clubs. "Economica" 1965, No 32.
 • CarnN., Rabianski J., RacsterR., Seidin M.: Real Estate Market Analysis: Techniques and Applications. South-Western College Publishing, Cincinnati 2001.
 • Castells M.: Cultural identity, sexual liberation and urban structure: the gay community in San Francisco. W: M. Castells: The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. Edward Arnold, London 1983.
 • Coulson N.E., Bond E.: A Hedonic Approach to Residential Succession. "Review of Economics and Statistics" 1990, No LXXII, August.
 • Davis O.A., Whinston A.B.: Economics of Urban Renewal. "Journal of Law and Contemporary Problems" 1961, No 26.
 • Ding C., Simons R., Baku E.: The Effect of Residential Investment on Nearby Property Values: Evidence from Cleveland, Ohio. "Journal of Real Estate Research" 2000, No 19.
 • DiPasquale D., Wheaton W.: Urban Economics and Real Estate Markets. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1996.
 • Ford D.: The Effect of Historic District Designation on Single-Family Home Prices. "Areuea Journal" 1989, No 17.
 • Frech H.E., LaffertyR.: The Effect of the California Coastal Commission on Housing Prices. "Journal of Urban Economics" 1984, No 16.
 • Galster G.: William Grigsby and the Analysis of Housing Sub-markets and Filtering. "Urban Studies" 1996, No 33.
 • Galster G.: On the Nature of Neighbourhood. „Urban Studies" 2001, No 38(12).
 • Galster G.: Neighborhood Dynamics and Housing Markets. W: Housing Economics and Public Policy. Red. T. O'Sullivan, K. Gibb. Blackwell Science, Oxford 2003.
 • Gibb K.: Urban Housing Models. W: Housing Economics and Public Policy. Red. T. O'Sullivan, K. Gibb. Blackwell Science, Oxford 2003.
 • Glass R.: Aspects of Change. W: Centre for Urban Studies. MacGibbon and Kee, London 1964.
 • Goodman A.C.: Topics in Empirical Urban Housing Research. W: The Economics of Housing Markets. Red. R. Muth, A.C.Goodman. Routledge, London 2001.
 • Górecki B.: James J. Heckman i Daniel L. McFadden - nobliści w dziedzinie ekonomii w 2000 r. "Ekonomista" 2001, nr 1.
 • Grigsby W.: Housing Markets and Public Policy. University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1963.
 • Grigsby W., Baratz M., Galster G., Maclennan D.: The Dynamics of Neighborhood Change and Decline. Pergamon, Oxford 1987.
 • Heinrich C., Wenger J.: The economic contribution of James J. Heckman and Daniel L. McFadden. "Review of Political Economy" 2002, No 14.
 • Hoyt H.: The Structure and Growth of Residential Neighborhood in American Cities. Federal Housing Administration, Washington D.C. 1939.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S.: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2002.
 • Koebel C.T.: Urban Redevelopment, Displacement and the Future of the American City. Prepared for Community Affairs Office, Federal Reserve Bank of Richmond, April 1996.
 • Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. PWN, Warszawa 2000.
 • Lancaster K.: A New Approach to Consumer Theory. "Journal of Political Economy" 1966, No 74.
 • Leishman C.: Real Estate Market Research and Analysis. Palgrave Macmillan, New York 2003.
 • Ley D.: The New Middle Class and the Remaking of the Central City. Oxford University Press, Oxford 1996.
 • Li M., Brown H.J.: Micro-Neighborhood Externalities and Hedonic Housing Prices. "Land Economics" 1980, No 56.
 • Lowry I.: Filtering and housing standards: A conceptual analysis. "Land Economics" 1960, No 36.
 • McFadden D.: Modeling the choice of residential location. W: Spatial interaction theory and residential location. Red. A. Karlquist i inni. Amsterdam, North-Holland 1978.
 • Maclennan D.: Housing Economics. An Applied Approach. Longmans, London-New York 1982.
 • Maclennan D., Tu Y.: Economic perspectives on the structure of local housing markets. "Housing Studies" 1996, No 11.
 • Majer A.: Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy. Studia KPZK PAN, Tom CVII, PWN, Warszawa 1999.
 • Malpezzi S.: Hedonic Pricing Models: a Selective and Applied Review. W: Housing Economics and Public Policy. Red. T. O'Sullivan, K. Gibb. Blackwell Science, Oxford 2003.
 • Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. PWN, Warszawa 1999.
 • Meen D., Meen G.: Social behaviour as a basis for modeling the urban housing market: a review. "Urban Studies" 2003, No 40.
 • Megboulagbe I.F., Hoek-Smit M.C., Linneman P.D.: Understanding Neighbourhood Dynamics: A Review of the Contributions of William G. Grigs-by. "Urban Studies" 1996, No 33(10).
 • Mieszkania 2002. GUS, Warszawa 2003.
 • Mieszkowski P., Mills E.S.: The Causes of Metropolitan Suburbanization. "Journal of Economic Perspectives" 1993, No 7(3).
 • Mieszkowski P., Saper A.: An Estimate of Effects of Airport Noise on Property Values. "Journal of Urban Economies" 1978, No 5.
 • Mieszkowski P., Zodrow G.R.: Taxation and the Tiebout Model: The Differential Effects of Head Taxes, Taxes on Land Rents, and Property Taxes. "Journal of Economic Literature" 1989, No 27.
 • Nelson J.P.: Airport Noise, Location Rent and the Market for Residential Amenities. "Journal of Environmental Economics and Management" 1979, No 6(4).
 • Odnowa miast. Doświadczenia brytyjskie i francuskie oraz wybrane materiały Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
 • Olson M.: The Logic of Collective Action: Public Goods and Theory of Groups. Harvard University Press, London 1971.
 • O'Sullivan A.: Urban Economics. McGraw-Hill Higher Education, International Edition 2000.
 • Pacione M.: Urban Geogrpahy: a Global Perspective. Routledge, London 2001.
 • Philippi B., Luenberger D.: Neighborhood Effects and Maintenance of the Urban Housing Stock. "Journal of Mathematical Sociology" 1977, No 5.
 • Polko A.: Lokalne rynki nieruchomości. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. AE, Katowice 2001.
 • Polko A.: Przemiany struktury przestrzennej miasta jako efekt procesu suburbanizacji. W: Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Red. A. Klasik. AE, Katowice 2001.
 • Quigley J.: Transaction Costs and Housing Markets. W: Housing Economics and Public Policy. Red. T. O'Sullivan, K. Gibb. Blackwell Science, Oxford 2003.
 • Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa Miast. Red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
 • Ridker R.G., Henning I.A.: The Determinants of Residential Property Values with Special Reference to Air Pollution. "Review of Economics and Statistics" 1967, No 49(2).
 • Rosen S.: Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition. "Journal of Political Economy" 1974, No 82.
 • Samuelson P.A.: The Pure Theory of Public Expenditure. "The Review of Economics and Statistics" 1954, No 36(4).
 • Sassen S.: The Global City. New York, London, Tokyo. Princeton University Press, New Jersey 2001.
 • Schall L.D.: Urban Renewal Policy and Economic Efficiency. "American Economic Review" 1976, No 66(4).
 • Simons R., Quercia R., Marie I.: The Value Impact of New Residential Construction and Neighborhood Disinvestment on Residential Sales Prices. "Journal of Real Estate Research" 1998, No 15.
 • Słodczyk J.: Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Studia i Monografie nr 298. Uniwersytet Opolski, Opole 2001.
 • Smith N.: Toward a theory of gentrification; a back to the city movement by capital not people. "Journal of the American Planning Association" 1979, No 45.
 • Smith V., Deyak T.: Measuring the Impact of Air Pollution on Property Values. "Journal of Regional Science" 1975, No 15(3).
 • Smith L., Rosen K.T., Fallis G.: Recent Developments in Economic Models of Housing Markets. "Journal of Economic Literature" 1988, No XXVI.
 • The scientific contribution of James Heckman and Daniel McFadden. Advanced information on the Bank of Sweden Prize in Economics Science in Memory of Alfred Nobel, 2000, www.nobel.se
 • Thibodeau T.G.: Estimating the Effect of High-Rise Office Buildings on residential Property Values. „Land Economics" 1990, No 66(4).
 • Thrift N., Williams P. (red.): Class and Space. The Making of Urban Society. Routledge, London 1987.
 • Tiebout C.: A Pure Theory of Local Public Expenditure. "Journal of Political Economy" 1956, No 64.
 • Von Thunen J.H.: Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie. Hamburg 1826.
 • Webster C.: The Nature of Neighbourhood. "Urban Studies" 2003, No 40(13).
 • Yeates M.: The North American City. Longman, 5th International Edition 1998.
 • Zoller H.G.: Przestrzeń rezydencjalna a cena mieszkania. W: Ekonomiczna analiza przestrzenna. Red. C. Ponsard. AE, Poznań 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000099547406

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.