PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 185
Tytuł artykułu

Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Polsce

Warianty tytułu
Market Orientation of Insurance Companies in Poland.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opisano istotę marketingu usług ubezpieczeniowych i warunki jego stosowania przez firmy ubezpieczeniowe. Przedstawione podstawowe założenia orientacji marketingowej oraz analizę opisową jej rozwoju w firmach ubezpieczeniowych. Opisano badania marketingowe i źródła informacji wykorzystywane na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych tych firm. Zaprezentowano podstawy tworzenia strategii marketingowej firm ubezpieczeniowych, opierając się na wybranej metodzie analizy strategicznej. Omówiono segmentację rynku usług ubezpieczeniowych oraz scharakteryzowano poszczególne instrumenty marketingu-mix stosowane przez firmy ubezpieczeniowe. Przedstawiono także wyniki badania ankietowego dotyczącego orientacji marketingowej firm ubezpieczeniowych w Polsce.
EN
The subject of marketing of insurance services and conditions of application by insurance companies has been described. Basic guidelines of marketing orientation have been presented together with descriptive analysis of its development in insurance companies. There is also a description of a marketing research and sources of information used by these companies for the need of marketing decision-making. The author has presented basis for creating a marketing strategy of insurance companies based on selected method of strategic analysis. The author also discussed a market segmentation of insurance services as well as several instruments of marketing-mix used by insurance companies. The paper consists of the results of survey o marketing orientation of insurance companies in Poland. (AŁ)
Rocznik
Strony
185
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Aaker P.A., Day G.S.: Marketing Research. John Wiley, Nowy Jork 1980.
 • Banasiak A.: Zagadnienie skal jednostek konsumpcyjnych, wpływ wieku i płci na konsumpcję próba ustalenia. "Studia Demograficzne" 1967, nr 14.
 • Banasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa 1993.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A.: Badania marketingowe - metody oprogramowanie komputerowe. AE, Kraków 1992.
 • Booms B.H., Bitner M.J.: Marketing Strategies and Organizations Structures for Service Firms. W: Marketing of Services. Red. J. Donelly, L.W.R. George. AMA, New York 1995.
 • Borntrager W.: Badanie orientacji na klienta. W: Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Red. H. Bieniok. AE, Katowice 1997.
 • Bratnicki M.: Mechanizmy i uwarunkowania procesów decyzyjnych w organizacjach gospodarczych. IFGN, Warszawa 1977.
 • Chini L.W.: Arbetsunterlage Marketing fur Klein - und Mittelbetribe Fachreralag an der Wirtschaftuniversitat Wien. Wien 1990.
 • Cowell D.W.: The Marketing of Services. Heinemann Ltd., London 1987.
 • Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing. PWN, Warszawa 1998.
 • Dobska M., Dobski P.: Marketing usług medycznych. Intor, Warszawa 1998.
 • Famy D.: Versicherungsbetribsiehre. WW, Karlsruhe 1989.
 • Ferrel O.G., Pride W.M.: Fundamentals of Marketing. Honghton Mifflin Co., Boston 1982.
 • Fonfara K.: Marketing XXI wieku. Międzynarodowy projekt badawczy. Wielkopolska Szkoła Biznesu, Poznań 2001 (materiał powielony).
 • Frank R.E., Massy W.F., Windy Y.: Market Segmentation. Prentice-Hall Ine, Englewood Cliffs, New Jersey 1972.
 • Furtak R.: Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa 2003.
 • Garbarski L., Rutkowski J., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Garbarski L.: Zrozumieć nabywcę. PWE, Warszawa 1994.
 • Garczarczyk J.: Jakość usługi ubezpieczeniowej jako przesłanka zarządzaniem Zakładem Ubezpieczeń. W: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Red. T. Sangowski. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2002.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. P WE, Warszawa 2003.
 • Gilligen C., Lowe R.: Marketing and Health Care Organizations. Radcliff Madical Press, Oxford-New York 1995.
 • Głowacki R. Przedsiębiorstwo na rynku. PWE, Warszawa 1982.
 • Grönroos Ch.: Strategie Management and Marketing in the Service Sector. Chartwell-Bratt Ltd., London 1984.
 • Hadyniak B.: Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze. W: Podstawy ubezpieczeń. Mechanizmy i funkcje. T. I. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2000.
 • Handschke J.: Efektywność ochrony ubezpieczeniowej w teorii i w praktyce. Preis, Warszawa-Poznań 1974.
 • Haris L.C.: The Organizational Barriers to Developing Market Orientation. "European Journal of Marketing" 2000, nr 5.
 • Hooley G.J., Lynch J.E., Shepherd J.: The Marketing Concept: Patting the Theory Into the Practice. "European Journal of Marketing" 1990, nr 9.
 • Judol V.C.: Differention with the 5thP. "Industrial Marketing Management" 1987, Vol. 16.
 • Karwowski J.: Informacyjny aspekt marketingu. W: System informacji marketingowej firm finansowych. Red. J. Karwowski. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 • Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. P WE, Warszawa 1996.
 • Kędzior Z., Karcz R.: Marketing w firmie. Kolegium Zarządzania. AE, Katowice 1999.
 • Kędzior Z.: Orientacja marketingowa w przedsiębiorstwach (próba identyfikacji). "Marketing i Rynek" 1997, nr 7.
 • KłeczekR.: Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie - podejścia metodologiczne i kierunki rozwoju badań. AE, Wrocław 2003.
 • Kohli A.K., JaworskiJ.: Market Orientation. The Construct, Research Propositions and Managerial Implications. "Journal of Marketing" 1993.
 • Kostera M.: Zarządzanie personelem. PWE, Warszawa 1997.
 • Kothler Ph.: Managemant Analysis, Planning, Implementation and Control. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1998.
 • Kothler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph.: Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control. Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New York 1988.
 • Kotler Ph.: Marketing Management. C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1989.
 • Kotler Ph.: Marketing Management. Prenice-Hall Inc., Upper Saddle Rivier. New York 2000.
 • Kotler Ph.: Marketing Management. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1984.
 • Kramer J.: Orientacja na klienta a jej ograniczenia. W: Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1999.
 • Kramer T., Głowacki R., Kossut Z.: Marketing. PWN, Warszawa 1984.
 • Kramer T.: Orientacja marketingowa przedsiębiorstw polskich: wyzwania i zagrożenia. W: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Red. L. Żabiński. AE/PTE, Katowice 1995.
 • Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 2004.
 • Krasiński Z., Spychała M.: Działania banków w zakresie poprawy poziomu usług. W: Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń. Red. J. Garczarczyk. AE, Poznań 2000.
 • Kufel-Siemińska A.: Ubezpieczenie jako usługa. W: Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T. Sangowski. Poltext, Warszawa 1998.
 • Lambin J.J.: Strategiczne zarządzanie marketingowe. PWE, Warszawa 2001.
 • Łazowski J.: Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. PZU, Warszawa 1948.
 • Malinowska M.: Rewolucja informacyjna w marketingu a procesy decyzyjne. "Marketing i Rynek" 1995.
 • Mazur J.: Marketing usług. SGPiS, Warszawa 1998.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2002.
 • McCarthy E.J., Perreault W.D. Jr.: Basic Marketing. IRWIN, Boston 1993.
 • Mruk H., Pilarczyk B., Sojki B., Szulce H.: Podstawy marketingu. AE, Poznań 1996.
 • Mudie P., Cottam A.: Usługi, zarządzanie i marketing. PWE, Warszawa 1998.
 • Myers J.G.: Marketing. Mc Graw-Hill, New York 1986.
 • Narver J.C., Slater S.F.: The Effect of Market Orientation on Business Profitability. "Journal of Marketing" 1990.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Strategie marketingowe wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeniowe (na podstawie badań ankietowych). W: Status kobiet w ubezpieczeniach. Zagrożenia, przeciwdziałanie i ochrona ubezpieczeniowa. Red. J. Jędrzejczyk. Katowice 2004.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Działalność marketingowa firm ubezpieczeniowych w świetle badań ankietowych. W: Kierunki rozwoju marketingu usług teoria i praktyka. Red. J.W. Wiktor, A. Czubała. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2002.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Marketing partnerski na rynku usług ubezpieczeniowych. W: Partnerstwo w regionie. Samorządy organizacje, mieszkańcy. Red. J. Karwowski. Szczecin 2004.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Polsce. AE, Katowice 2003.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Ocena środków reklamy ubezpieczeń na przykładzie województwa bielskiego w 1996. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1997, nr 3/4.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Ocena środków reklamy ubezpieczeń na przykładzie województwa bielskiego w 1997. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1998, nr 1/2.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Produkt w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1995, nr 4/5/6.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Rola personelu w firmie ubezpieczeniowej. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1997, nr 11/12.
 • Nowotarska-Romaniak B., Tarasek A.: Wykorzystanie informacji w tworzeniu promocji dla firm ubezpieczeniowych. W: System informacji marketingowej firm finansowych. Red. J. Karwowski. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 • Opolski K.: Jakość w banku w praktyce i teorii zarządzania. CeDeWu, Warszawa 2002.
 • Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Kierunki badań. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1999.
 • Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
 • Planowanie strategiczne. Red. A. Klasik. PWE, Warszawa 1993.
 • Plichta J.: Wielowymiarowa struktura produktu ubezpieczeniowego. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1995, nr 1/2/3 A.
 • Pluta-Olearnik M.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1994.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut marketingu, Kraków 2003.
 • Podstawy ubezpieczeń. Mechanizmy i funkcje. T. I. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2000.
 • Podstawy ubezpieczeń. Produkty. T. II. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2001.
 • Przegląd dziesięciolecia. Rozwój ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej. PUNU, Wydawnictwo Edytor S.A., Warszawa 2001.
 • Rathmell J.M.: Marketing in the Service Sector. Winthrop Publishers Inc., Cambrigde 1974.
 • Rodek K., Visan J.: Marketing ubezpieczeń na życie. Poltext, Warszawa 1996.
 • Sangowski T.: Polski rynek ubezpieczeń - stan, kierunki rozwoju. W: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. T. IV. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002.
 • Siguaw J. A., Brown G., Widding R.E.: The Influence of the Market Orientation of the Firm on Sales Force Behavior and Attitudes. "Journal of Marketing Research" 1994, Vol. XXX.
 • Simon H., Hamburg Ch.: Kundenzufriedenheit: Konzepte - Methoden - Erfahrungen. Wisbaden 1995.
 • Slater S.F., Narver J.C.: Does Competitive Environment Moderate the Market Orientation - Performance Relationship? "Journal of Marketing" 1994.
 • Styś A.: Jakość w strategii marketingowej instytucji finansowych - wyzwania współczesności. W: Zarządzanie jakością usług bankowych i w zakładach ubezpieczeń. Red. J. Garczarczyk. AE, Poznań 2000.
 • Szromnik A.: Rynek ubezpieczeniowy. Społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania. AE, Kraków 2001.
 • Szromnik A.: Świadomość ubezpieczeniowa jako główna psychospołeczna determinanta rozwoju polskiego rynku usług ubezpieczeniowych. W: Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego. Red. W. Sułkowska. Zakamycze, Kraków 2000.
 • Sztucki T.: Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1998.
 • Sztucki T.: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1995.
 • Thomas J.: Force Field Analysis. A New Way to Evaluate Yopur Strategy. "Long Range Planing" 1985.
 • Thompson A.A.: Stvickland, Strulegic Management. Concepts and Cases. R.D. Irwin, Homewood, Boston 1987.
 • Tjellesen D., Schoby J.: Comparison A, Between Journal and External Market Surveys Seminar on Strategies form Management, November 11-13, Paris 1987.
 • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Red. A. Wąsiewicz. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
 • Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. Red. W. Ronka-Chmielowiec. PWE, Warszawa 2002.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r. "Dziennik Ustaw" 1990, nr 59, poz. 344.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1996 o doradztwie podatkowym. "Dziennik Ustaw" 1996, nr 102, poz. 475.
 • Ustawa z dnia 16 marca 2002 o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze. "Dziennik Ustaw", nr 30, poz. 439.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej. "Dziennik Ustaw", nr 124, poz. 1151, poz. 1152.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej. "Dziennik Ustaw", nr 91, poz. 408 ze zm.
 • Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego. Red. T. Sangowski. Saga Painting, Poznań 1996.
 • Wąsiewicz A.: Prawna organizacja systemu ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. W: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. T. III. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997.
 • Wilson A.: The Marketing of Professional Services. McGraw-Hill Book Company Ltd., London 1972.
 • Żandarowski M.Z., Kiciński A.: Profil konsumenta a segmentacja rynku ubezpieczeń na życie w Polsce — ujęcie metodyczne. W: Rynek ubezpieczeń w Polsce, teraźniejszość, przyszłość. Red. J. Garczarczyk. AE, Poznań 1997.
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy - metody - dylematy. Materiały konferencyjne. Red. L. Żabiński. PTE, Katowice 1995.
 • Zeithaml V.A., Parasurman A., Berry L.L.: Delivering Quality Service. Being, Consumer, Perceptions and Expectations. The Free Press, New York 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000099547472

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.