PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 3 | 5--16
Tytuł artykułu

Ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne - analiza porównawcza

Warianty tytułu
Mutual Insurance and Commercial Insurance - Comparative Analyses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z nowym prawem ubezpieczeniowym działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Zdecydowana część rynku ubezpieczeniowego w Polsce zdominowana jest jednak przez spółki akcyjne, a towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych to zaledwie 0,5%. Autor przedstawiając ustrój i zasady działania obu form organizacyjno-prawnych, wskazał na ich mocne i słabe strony. Autor uważa, że na rynku ubezpieczeniowym jest wiele obszarów do zagospodarowania dla towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Stworzenie przez ustawodawcę optymalnych warunków dla rozwoju TUW, szerzenie idei wzajemności i wzrost świadomości ubezpieczeniowej w społeczeństwie, wpłyną pozytywnie na konkurencję pomiędzy ubezpieczycielami wzajemnymi a komercyjnymi.(oryg. streszcz.)
EN
In the article above the author compares mutual insurance company and insurance stock company, by presenting their systems and principles of working as well as by analysing their strong and week sites. The significant part of polish insurance market is dominated by the commercial insurers. The author ascertains, that mutual insurance company can not develop because the polish insurance law fails to create for them convenient factors. Creating of such, and increasing of insurance awareness of the Polish people would undoubtedly have a positive influence on the competition between mutual and commercial insurers.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--16
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamowicz M. (2005a), Członkostwo w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych i związki wzajemności członkowskiej, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze, tom XIV, Gdańsk.
 • Adamowicz M. (2005b), Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, [w:] Brodecki Z., Serwach M., (red.) Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Karków.
 • Benkel G. A. (2002), Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das Gesellschaftsrecht der großen konzernfreien WaG, München Bigot J. (1998), Les Sociétés d'Assurance Mutuelles, [w:] Traité de Droit des Assurances, wyd. II, Paris.
 • Brenzel J. (1975), Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Unternehmensform und Rechtsstruktur im Wandel, Karlsruhe Brodecki Z. (1999), Prawo ubezpieczeń morskich, Sopot Chabannes J. A. (1991), Le nouveau statut des sociétés d'assurance mutuelles, R.G.A.T., Paris.
 • Gawlas C., Mikulski R. (1997) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Komentarz, Warszawa.
 • Grossfeld B. (1985), Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Tübigen.
 • Hadyniak B. (2000), Marketing ubezpieczeniowy, [w:] Monkiewicz J. (red.) Podstawy ubezpieczeń -1.1 mechanizmy i funkcje, Warszawa.
 • Hübner U. (1986), Strukturunterschide zwischen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (WaG) und Versicherungs- Aktiengesellschaft (AG), Karlsruhe.
 • Imbierski M. (1996), Znowelizowana ustawa o działalności ubezpieczeniowej a przepisy a Kodeksu handlowego, "Prawo Asekuracyjne" nr 2.
 • Kowalewski E. (1998), Ubezpieczeniowa zasada wzajemności -jej istota i konsekwencje prawne, "Prawo Asekuracyjne" nr l.
 • Kowalewski E. (2001), Istota prawna ubezpieczeniowej zasady wzajemności oraz potrzeba nowej regulacji prawnej towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, [w:] Sangowski T., (red) Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Poznań.
 • Kowalewski E. (2002), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz -Toruń.
 • Kowalewski E., Sangowski T. (2004), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Warszawa.
 • Kosikowski C., Smoktunowicz E. (2000), Wielka Encyklopedia Prawa, Warszawa.
 • Kruczalak K. (1994), Problematyka prawna papierów wartościowych, Gdańsk.
 • Kruczalak K. (1997), Forma organizacyjno-prawna działalności ubezpieczeniowej, "Prawo Asekuracyjne" nr 2.
 • Kruczalak K. (2001), Prawo handlowe. Zarys wykładu, wyd. V, Warszawa.
 • Kuchlewska M. (1998), Odrębności kapitałowe towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i ich konsekwencje, "Prawo Asekuracyjne" nr 3.
 • Kuchlewska M. (2001), Specyfika i kształtowanie kapitałów własnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, [w:] Sangowski T. (red.) Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Poznań.
 • Kufel J. (2002), Kształtowanie treści prawnego stosunku ubezpieczenia, [w:] Sangowski T. (red.) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. 4, Bydgoszcz-Poznań.
 • Łazowski J. (1948), Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Warszawa.
 • Łopuski J. (2000), Prawo morskie, t. II, część 2, Bydgoszcz-Toruń Marek W. (1995), Zmiany w prawnej regulacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, "Prawo Asekuracyjne" nr 4.
 • Milewski P. (2000), Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych - demutualizacja i holding, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 9/10.
 • Milewski P. (2001), Przekształcenia towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w spółkę akcyjną, [w:] Sangowski T. (red.) Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Poznań.
 • Mohr P. G. (1986), Die Mitgliedervertreter als Repräsentant der Mitglieder eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, "Frankfurter Vorträge zum Versicherungswesen", nr 13, Karlsruhe.
 • Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B. (1999), Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Warszawa.
 • Monkiewcz J. (2000), Podstawy techniczne działalności ubezpieczeniowej, [w:] Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń -1.1. Mechanizmy i funkcje, Warszawa.
 • Mrozowska B. (1996), Jeszcze w sprawie sposobu powołania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (głos w dyskusji), "Prawo Asekuracyjne" nr 4.
 • Mruk H. (1996), Marketing działalności ubezpieczeniowej, "Prawo Asekuracyjne" nr l.
 • Mruk H. (1997), Marketing ubezpieczeniowy, [w:] Wąsiewicz A. (red.) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej tom III, Bydgoszcz Pawlak-Borsuk Z. (2002), O zmianach w nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, "Prawo Asekuracyjne" nr 2.
 • Policha K. (2003), Charakterystyka organizacyjno-prawna przedsiębiorstw ubezpieczeniowych [w:] Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo, Warszawa.
 • Surmiski A. (2000), Das Überlaben der Versicherungsvereine, "Zeitschrift für Versicherungewesen", nr 18.
 • Szpunar A. (1993), Akcje jako papiery wartościowe, "Państwo i Prawo" nr 11/12.
 • Szumański A. (1996), Prawo papierów wartościowych [w:] Włodyka S. (red.) Kraków.
 • Szumański A. (2002), Akcje i akcjonariusze, [w:] Pyzioł W., Szumański A., Weiss L, Prawo spółek (stan prawny na dzień l marca 2002 r.), Bydgoszcz-Kraków.
 • Tadla A. (2000), Umowa ubezpieczenia na życie, zawieranie umowy, dochodzenie roszczeń, wzory, Warszawa.
 • Valson J. P. (1991), Les sociétés d'assurance à forme mutuelles et la réforme du Code des assurances, "Assurance Mutuell" nr 4.
 • Völker G. (1995), Die wirtschaftliche Bedeutung des deutschen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit [w:] Preis H. (red.), Grundlagen des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, Karlsruhe.
 • Warkałło W., Marek W., Mogilski W. (1983), Prawo ubezpieczeniowe, Warszawa.
 • Wąsiewicz A. (1998), Prawne zagadnienia działalności ubezpieczeniowej, Warszawa.
 • Wąsiewicz A. (1997), Prawna organizacja systemu ubezpieczeń gospodarczych, [w:] Wąsiewicz A. (red.),Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. Dz. U. z 2003, Nr 124, póz. 1151. (ustawa ubezpieczeniowa).
 • Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22 maja 2003 r. Dz. U. z 2003, Nr 124, póz. 1154.
 • Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. Dz. U. z 2003, Nr 124, póz. 1153.
 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. Dz. U. z 2003, Nr 124, póz. 1152.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r. Dz. U. Nr 50, póz. 344 - tekst pierwotny; tekst jednolity Dz. U. z 1996, Nr 11, póz. 62.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń, Dz. U. z 2003, Nr 211, póz. 2060.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000099655687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.