PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 2 | 43
Tytuł artykułu

Polska bankowość centralna 1828-1989 : Bank Polski, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, Bank Polski SA, Narodowy Bank Polski

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie poświęcono historii polskiej bankowości centralnej. Omówiono dyskusję z końca XVIII w. o potrzebie założenia banku publicznego. Przybliżono działalność pierwszego w dziejach Polski banku centralnego - Banku Polskiego (1828-1885), Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (1918-1924), Banku Polskiego SA (1924-1951) oraz Narodowego Banku Polskiego w okresie 1945-1989.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
43
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Bank Polski 1828-1928. Warszawa 1928.
 • 2. E. Czapska: Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. "Bank i Kredyt", nr 5-6/1988.
 • 3. E. Dana Durand: Currency Inflation in Eastern Europe with Special Reference to Poland. "The American Economic Review" 1923, Vol. 13, Issue 4.
 • 4. N. Davutyan, W. R. Parke: The Operations of the Bank of England 1890-1908: A Dynamic Probit Approach. "Journal of Money, Credit and Banking" 1995, Vol. 27, Issue 4, Part 1.
 • 5. A. Dudek: Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001. Kraków 2002 ARCANA.
 • 6. W. Fabierkiewicz: Nieco o reglamentacji dewiz. "Gazeta Bankowa", nr 12/1932.
 • 7. W. Fajans: "Blok złoty'' i Polska. "Gazeta Bankowa", nr 15/1933.
 • 8. Finanse 1985-1990. Warszawa 1992 GUS.
 • 9. W. Grabski: Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925). Warszawa - Rzeszów 2003 WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie.
 • 10. A. Grodek: Idea banku narodowego, geneza Banku Polskiego 1763-1828. Warszawa 1936.
 • 11. H. Gronkiewicz-Waltz: Bank centralny w polskiej gospodarce rynkowej, w: Konferencja naukowa z okazji 70. rocznicy odrodzenia Banku Polskiego. Warszawa 1994 NBP.
 • 12. W. Jaworski: Bank i kredyt w europejskich krajach socjalistycznych. Warszawa 1971 PWN.
 • 13. W. Jaworski: Narodowy Bank Polski 1945-1988. Powstanie - rozwój -przebudowa. Warszawa 1988 NBP.
 • 14. J. Jedlicki: Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji. Warszawa 1964 KiW.
 • 15. A. Jezierski: Bank Polski 1828-1885. Warszawa 1988 NBP.
 • 16. A. Jezierski, C. Leszczyńska: Bank Polski 1924-1951, Warszawa 1994 NBP.
 • 17. A. Jezierski, C. Leszczyńska: Finanse 1918-2000. W: Historia Polski w liczbach. T. II Gospodarka. Praca pod red. A. Wyczańskiego, Warszawa 2006 GUS.
 • 18. A. Jezierski, G. Leszczyńska: Narodowy Bank Polski 1948-1970. Warszawa 2001 NBP.
 • 19. A. Jezierski, G. Leszczyńska: Pierwsze lata działalności Narodowego Banku Polskiego. Narodziny systemu finansowego PRL. Warszawa 1996 NBP.
 • 20. J. Kapostas: Planta ułożenia projektu Banku Narodowego, [b.m.w.] 1790.
 • 21. Z. Karpiński: Dwa banki centralne. Wspomnienia z lat 1945-1950. (maszynopis w Bibliotece NBP).
 • 22. Z. Karpiński: Bank Polski 1924-1939. Przyczynek do historii gospodarczej okresu międzywojennego. Warszawa 1958 PWG.
 • 23. Z. Karpiński: O Wielkopolsce, złocie i dalekich podróżach. Wspomnienia 1860-1960. Warszawa 1971 PIW.
 • 24. S.A. Kempner: Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej, Warszawa 1920.
 • 25. S.A. Kempner: Rozwój gospodarczy Polski od rozbiorów do niepodległości. Warszawa 1924.
 • 26. H. Klever: Po upadku bloku złotego. "Gazeta Bankowa" nr 19-20/1936.
 • 27. R. Koranyi; Zestawienie najważniejszych przepisów dewizowych obowiązujących w państwach środkowo-europejskich. "Gazeta Bankowa" nr 20 i 22, z 1932 r.
 • 28. T. Korzon: Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764-1794. T. III, Kraków 1884.
 • 29. T. Korzon: Odrodzenie w upadku. Warszawa 1965.
 • 30. L. Kostowski: Organizacja bankowości polskiej. W: Materiały do monografii Narodowego Banku Polskiego (1945-1970). Część I. Warszawa 1973 NBP, (maszynopis w Bibliotece NBP).
 • 31. M.A. Kriz: Central Bank and the State Today. "The American Economic Review" 1948, Vol. 38, Issue 4.
 • 32. M. Kucharski, W. Pruss: Pieniądz i kredyt w socjalizmie (bankowość). Warszawa 1975 PWN.
 • 33. E. Kwiatkowski: Dziennik lipiec 1939 - sierpień 1940. Rzeszów 2003 WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie.
 • 34. Z. Landau: Bank Gospodarstwa Krajowego. Warszawa 1998 SGH.
 • 35. Z. Landau: Inflacja w Polsce po I wojnie światowej. "Finanse" nr 2/1980.
 • 36. Z. Landau: Inflacja w Polsce po I wojnie światowej. "Studia Finansowe" nr 32/1985.
 • 37. Z. Landau: Polityka finansowa PKWN (lipiec-grudzień 1944). Warszawa 1965 PWE.
 • 38. Z. Landau: Rząd a Bank Polski 1924-1939. Warszawa 1992, NBP "Materiały i Studia", z. 28.
 • 39. Z. Landau: Polityka walutowa rządu polskiego w latach 1936-1939. "Przegląd Historyczny" 1986, tom LXXVII, z. 2.
 • 40. Z. Landau, J. Tomaszewski: Bank Handlowy w Warszawie SA. Zarys dziejów 1870-1995. Warszawa 1995 MUZA SA.
 • 41. Z. Landau, J. Tomaszewski: Gospodarka Polski międzywojennej. T. 1 1918-1923 W dobie inflacji. Warszawa 1967 KiW.
 • 42. G. Leszczyńska, Ł. Lisiecka: Rynek pod kontrolą - stopy procentowe w II Rzeczypospolitej, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 2005, tom LXV.
 • 43. J. Łukasiewicz: Finanse 1795-1918. W: Historia Polski w liczbach, T. II. Gospodarka. Praca pod red. A. Wyczańskiego, Warszawa 2006 GUS.
 • 44. Mały Rocznik Statystyczny 1938. Warszawa 1938 GUS.
 • 45. Mały Rocznik Statystyczny 1939. Warszawa 1939 GUS.
 • 46. W. Morawski: Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej. Warszawa 1996 SGH.
 • 47. W. Morawski: Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości. Warszawa 2002 TRIO.
 • 48. T. Nowacki: Ograniczenie w międzynarodowym rynku płatniczym. "Gazeta Bankowa" nr 8/1932.
 • 49. J. Pajewski: Odbudowa państwa polskiego 1914-1918. Warszawa 1985 PWN.
 • 50. Polityka gospodarcza okresu transformacji. Praca pod red. M. Dąbrowskiego, Warszawa 1995 CASE.
 • 51. S. Pszczółkowski: Zasady pokrycia kruszcowego emisji banknotów. "Prace Biura Ekonomicznego Banku Polskiego" nr 1/1926.
 • 52. H. Radziszewski: Bank Polski. Warszawa 1910.
 • 53. M. Rakowski: Jak to się stało. Warszawa 1991 BGW.
 • 54. Rocznik Ministerstwa Skarbu 1927-1930. Warszawa 1931.
 • 55. Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1923. Warszawa 1924 GUS.
 • 56. Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926. Warszawa 1927 GUS.
 • 57. Rocznik Statystyczny Finansów 1945-1967. Warszawa 1968 GUS.
 • 58. Rocznik Statystyczny Finansów 1982. Warszawa 1983 GUS.
 • 59. W. Rojek: Odyseja skarbu Rzeczypospolitej. Losy złota Banku. Polskiego 1939-1950. Kraków 2000 Wydawnictwo Literackie.
 • 60. S. Siegel: Ceny w Warszawie w latach 1816-1914. Poznań 1949.
 • 61. Sprawozdanie ekonomiczne Narodowego Banku Polskiego za rok 1958. Warszawa 1959 NBP.
 • 62. F. Sławoj-Składkowski: Nie ostatnie słowo oskarżonego. Wspomnienia. Artykuły. Warszawa 2003 Wyd. LTW.
 • 63. Stanowisko rządu w sprawie wniosków opozycji o reglamentację dewizową. "Gazeta Bankowa" nr 5/1931.
 • 64. J. Świdrowski: Zagadnienie reglamentacji dewizowej i kursu waluty. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" z. 3/1938.
 • 65. E. Taylor: Inflacja polska. Poznań 1926.
 • 66. The Past and Future of Exchange Control. "The Quarterly Journal of Economics" 1940, Vol. 54, Issue 4, Part 2.
 • 67. Uchwała Związku Banków w Polsce w sprawach walutowych. "Gazeta Bankowa" nr 11/1932.
 • 68. A. Wójtowicz, G. Wójtowicz: Historia monetarna Polski. Warszawa 2003 TWIGGER SA.
 • 69. J. Vogelfanger, I. Blei: Reglamentacja dewizowa i towarowa. Lwów 1937.
 • 70. J. Zdziechowski: Finanse Polski 1924 i 1925, Warszawa 1925.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000099669901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.