PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 7 | z. 4 | 63--69
Tytuł artykułu

Przemiany funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Non-Agricultural Functions in Rural Areas of Lubelskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poziom aktywności ekonomicznej mieszkańców wsi i jej zmiany stanowią jeden z najistotniejszych wskaźników rozwoju funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich. Poza innymi, ważnymi czynnikami determinującymi proces powstawania nowych podmiotów gospodarczych, jak sfera instytucjonalna, kapitał społeczny, czy stan i stopień rozwoju infrastruktury, ogromną rolę odgrywa gęstość miejskiej sieci osadniczej oraz lokalizacja wsi w stosunku do aglomeracji miejsko-przemysłowych, mniejszych miast, ważnych szlaków komunikacyjnych i przejść granicznych, czyli tzw. renta położenia. Jednocześnie stopień zróżnicowania przestrzennego obszarów wiejskich pod względem aktywności gospodarczej i pewne prawidłowości wynikające z jego analizy, potwierdzają znaczącą rolę czynnika lokalizacji w kreowaniu nowych alternatywnych źródeł dochodu w przestrzeni wiejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic activity of rural population and its changes are the most important indicators of development of non-agricultural functions in rural areas. Process of creation of new enterprises is determined not only by institutional sphere, social capital and level of infrastructural network's development, but also by density of urban network and localization of villages to urban agglomerations, small towns, important communication routes and cross-border points. Analysis of spatial diversification of economic activity in rural areas, confirms very important role of localization factor in creation of new alternative functions in rural areas. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
63--69
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bujak T. 1995: Przedsięwzięcia proekologiczne również narzędziem łagodzenia bezrobocia na wsi. [W:] Wielofunkcyjny rozwój wsi w aspekcie przezwyciężenia przeludnienia agrarnego. Kraków 8-9 XII 1994, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, z. 43.
 • Czarnecki A., Heffner K. 2003: Pozarolnicza działalność gospodarcza w strukturze funkcjonalnej wsi aglomeracji łódzkiej. Wieś i Rolnictwo, nr 1.
 • Frenkel I. 2000: Wpływ zmian demograficznych wsi polskiej na możliwości jej wielofunkcyjnego rozwoju. [W:] Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, pod red. A. Stasiaka. Studia KPZKPAN, t. 110, Warszawa, s. 55-76.
 • Heffner K. 2000a: Problemy sieci osadniczej a kształtowanie się lokalnych centrów rozwoju. [W:J Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza (społeczne, ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania), pod red. M. Kłodzińskiego i A. Rosnera. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Heffner K. 2000b: Kreacja ośrodków wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo nr 2, Warszawa.
 • Kamiński W. 1995: Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi. [W:] Wielofunkcyjny rozwój wsi w aspekcie przezwyciężenia przeludnienia agrarnego. Kraków 8-9 XII 1994, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, z. 43.
 • Kłodziński M. 2005: Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, pod red. nauk. A. Rosnera. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Kościański T. Z. 2001: Ludność wsi i miast w procesie transformacji. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Okuniewski J. 1995: Bezrobocie a pozarolnicze funkcje wsi. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, z. 43.
 • Pięcek B. 1997: Infrastrukturalne uwarunkowania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. [W:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, red. M. Kłodziński i A. Rosner. SGGW, Warszawa.
 • Rosner A. 2005: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, pod red. nauk. A. Rosnera. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Rozwiązania dla wsi. Lubelska Inicjatywa Rozwoju Wsi. CeDeWu Sp. z o.o., Lublin 2003.
 • Skawińska E. 1994: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruńskim. UMK, Toruń.
 • Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Pod red. nauk. A. Rosnera. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 2002. (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000100533050

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.