PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 540 | 21--36
Tytuł artykułu

Kilka rozważań o informacji i kapitale informacyjnym

Autorzy
Warianty tytułu
Some Remarks on Information and Information Capital.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Klasyczna ekonomia wydzielała trzy podstawowe kategorie, zasoby, czynniki produkcji: ziemię, pracę i kapitał. W latach 50. XX wieku wyróżniono czwartą podstawową kategorią ekonomiczną - organizację. Od lat 80. informację traktuje się jako piątą podstawową kategorię ekonomiczną. W opracowaniu przybliżono pojęcie informacji. Skoncentrowano się na jednym ze sposobów jej analizowania - określaniu i wyodrębnianiu kapitału informacyjnego. Zwrócono uwagę na możliwości jego akumulowania. Przybliżono relacje pojęciowe między różnymi formami kapitału i związki kapitału informacyjnego z sektorem informacyjnym w gospodarce. Nakreślono cechy tego kapitału, w relacji do atrybutów informacji. (oryg. streszcz.)
EN
Classical economy differentiated between three basic categories, resources, and production factors: land, labour and capital. In the 1950s, the fourth basic economic category was distinguished - organisation, and since 1980s information has been regarded as the fifth basic economic category. The paper provides a closer look at the concept of information. It focuses on one of the methods of information analysis - determination and separation of information capital. Moreover, it draws our attention to the possibilities of accumulation of the information. The author explains the conceptual relationship between different forms of capital and the relations between information capital and the IT sector of the economy. The characteristics of this capital in relation to the attributes of information have been presented. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--36
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Arrow K.J., The value of and demand for information; Essays in the Theory of Risk-Bearing, Markham, Chicago 1971.
 • Barlow J.P., A taxonomy of information, "Bulletin of the American Society for Information Science" 1994, June/July.
 • Boulding K.E., Knowledge as a commodity; Beyond Economics: Essays on Society, Religion and Ethics, University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan, MI 1968.
 • Bryson J., Value and Performance in the IT society, http://conferences.alia.org.au/alia-2000/proceedings/jo.brysonl. Html, 2000.
 • Capital (economics), TheFreeDictionary.com by Farlex; http://encyclopedia.thefre-edictionary.com/Capital+(economics).
 • Dziuba D.T., Struktury semantyczne informacji ekonomicznej, Wydawnictwa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
 • Dziuba D.T., Metody projektowania struktur informacji w systemach faktograficznych i ich zastosowania w informacji ekonomicznej, Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Warszawa 1990.
 • Dziuba D.T., Analiza możliwości wyodrębniania i diagnozowania sektora informacyjnego w gospodarce polskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 • Dziuba D.T., Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Wydawnictwo Nowy Dziennik, Warszawa 2000, seria "Studia informatyki gospodarczej".
 • Dziuba D.T., Model i architektury organizacji wirtualnych, w: Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, red. nauk. Kasprzak T., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 • Edvinsson L., Developing Intellectual Capital at Skandia, "Long Range Planning" 1997, Vol. 30, No 3.
 • Kaplan R., Norton D., Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets, "Harvard Business Review" 2004, February.
 • Kuhner Gh., New Financial Accounting Standards for the New Economy? - Some Remarks on the Ongoing Debate, www.wiso.uni-koeln.de/treuhand/forschung/ SchriftenvzBeitragHagen.pgf, s. 1-2.
 • Leon O., Burch S., Tamayo E., Social Movements on the Net, w: ALAI2001, September; http://alainet.org/publica/msred/ (chapter 4)
 • Machlup F., The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press: Princeton, New Jersey 1962.
 • Machlup F., Mansfield U. (red.), The Study of Information: Interdisciplinary Messages, John Wiley & Sons, New York 1983.
 • Oleński J., Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 • Osbert-Pociecha G., Karaś M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1999, No 3.
 • Perrolle J.A., Computers and Social Change: Information, Property, and Power, http://www.ccs.neu.edu/home/perrolle/book/ 1996.
 • Porat M.U., The Information Economy, U.S. Department of Commerce, Office of Telecommunications, OT Special Publication 1977 (77-12), Vol. 1-9. Washington D.C.
 • Porat M.U., Global Implications of the Information Society. "Journal of Communication" 1978, Vol. 28, No 1.
 • Priest W.C., The Character of Information: Characteristics and Properties of Information Related to Issues Concerning Intellectual Property, Center for Information, Technology & Society, Report, Washington, D.C. 1994.
 • Shapiro C, Varian H.R., Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1999.
 • Stefanowicz B., Różnorodność informacji, "Wiadomości Statystyczne" 1996, No 4.
 • Stewart T.A., Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Currency/ Doubleday, New York 1997.
 • Stonier T., The knowledge industry, w: Forsyth R. (red.), Expert Systems. Principles and Case Studies, Chapman & Hall, London. 1984, s.211-226.
 • Thorn R., Modeies mathematiques de la morphogenese, Union generale d'editions, Paris 1974.
 • Tifft J., Market forces and the information cycle: A wheel of fortune, w: van Laar J., The information cycle: Production, provision and use, ECDPM, Maastricht 1994, http://www.oneworld.org/euforic/eadi/94jt.htm.
 • Tsung-wu H., Information Capital and the Value of Economic Organizations, w: "Brazilian Electronic Journal of Economics" 2001, Vol. 4, No 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000100624418

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.