PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 2 | 117--136
Tytuł artykułu

Współpraca międzysektorowa w ramach "partnerstw terytorialnych" na obszarach wiejskich w Polsce

Warianty tytułu
Cross-Sector Co-operation in Area-based Partnerships in Rural Areas of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia podstawowe problemy wdrażania modelu współpracy międzysektorowej, w ramach tzw. partnerstw terytorialnych, na rzecz rozwoju określonych regionów wiejskich w latach 2001-2004 w Polsce. W tym okresie partnerstwa tworzono przy wsparciu środków zagranicznych i ze znacznym udziałem organizacji pozarządowych. Głównymi barierami ich działania były: niewystarczające środki finansowe; brak form prawnych, w których na równych prawach współpracować mogłyby samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa; tendencje do dominacji liderów w działaniach grupy, słabe struktury organizacyjne i brak długoterminowych strategii. Pierwsze efekty współpracy są niewielkie i dotyczą głównie zagadnień społecznych i promocji turystycznej, ale wskazują na pozytywną rolę tego typu koalicji w rozwoju lokalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper shows the basic problems of implementation of the cross-sector cooperation, in the frame of area-based partnerships, for specified rural areas in years 2001-2004 in Poland. In this period partnerships were created with international sources support and with appreciable participation of non-government organisations. The main obstacles to their actions were: the insufficient financial resources, the lack of legal form of self-governments, NGOs and entrepreneurship's cooperation with equal rights, tendencies for leaders' domination in group's actions, weak organisational structures and the lack of long-term strategies. The first effects of cooperation are little; they deal with social affairs and tourist promotion, but they show the positive role of such type coalitions in local development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--136
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bernacka A., Jermaczek A., Kierus M., Ruszlewicz A., 2004, Uspołecznione planowanie przyrody na obszarach sieci NATURA 2000. Przewodnik powar-sztatowy, Świebodzin: Wydawnictwo Klubu Przyrodników.
 • Biderman A., Futymski A., Jarzębska A., Kazior B., Serafin R., Szmigielski P., 2004, Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny przewodnik, Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
 • Biderman A., Kazior B. (red.), 2002, Pokonać bierność na wsi. Program aktywizacji społeczności wiejskich: grupy partnerskie na rzecz zrównoważonego rozwoju, Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
 • Cappelin R., 1993, "Theories of local endogenous development and international co-operation" (w:) M. Tykkyläinen (red.), Development Issues and Strategies in the New Europe. Local, Regional and Interregional Perspectives, Avebury: Aldershot.
 • Coleman J., 1988, "Social capital in the creation of human capital", American Journal of Sociology, nr 94 (suplement).
 • Considine M., 2003, "Local partnerships: different histories, common challenges - a synthesis" (w:) Managing Decentralisation: A New Role for Labour Market Policy, Paris: OECD.
 • Freshwater D., Thurston L., Ehrensaft P., 1993a, "Characteristic of successful community development partnership strategies" (w:) R.C. Rounds (red.), The Structure, Theory and Practice of Partnerships in Rural Development, ARRG Working Paper Series, nr 5, Brandon: ARRG.
 • Freshwater D., Thurston L., Ehrensaft P., 1993b, "Negotiating partnerships for community development" (w:) R.C. Rounds (red.), The Structure, Theory and Practice of Partnerships in Rural Development, ARRG Working Paper Series, nr 5, Brandon: ARRG.
 • Fukuyama F., 1997, Zaufanie, kapital społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Furmankiewicz M., 2002, "The effects of cooperation between territorial self-governments in local and regional associations in Poland" (w:) B. Namyślak, R. Koziel (red.), Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce. Seria: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. VII, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Wydawnictwo MarMar.
 • Gnatowska G., 2004, "Partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego - doświadczenia Koalicji na rzecz Ochoty" (w:) Partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego - doświadczenia programu Centrów Aktywności Lokalnej. Konferencja 6 maja 2004 r., Warszawa: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 • Grochowski M., Regulska J., 2000, "New partnership and collaboration: Local government and its supporting institutions - the case of Poland" (w:) E. Amn, S. Montin (red.), Towards a New Concept of Local Self-government? Recent Local Government Legislation in Comparative Perspective, Bergen: Fag-bokforlaget.
 • Grosse T.G., 2002, "Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego", Studia Regionalne i Lokalne, nr l (8).
 • Hutchinson J., 1994, "The practice of partnership in local economic development", Local Government Studies, t. 20, nr 3.
 • Jordan P., 2004, "Partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego - doświadczenia Centrów Aktywności Lokalnej" (w:) Partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego - doświadczenia programu Centrów Aktywności Lokalnej. Konferencja 6 maja 2004 r., Warszawa: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 • Kołodziejczyk D., 2003, "Kapitał społeczny w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce" (w:) B. Górz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, Seria: Studia Obszarów Wiejskich, t. 4, Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne PAN.
 • Machaj L, 2000, "Rozwój lokalny a tożsamość społeczna mieszkańców" (w:) Z. Wołk, K. Dzieńdziura (red.), Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej, Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.
 • Moseley MJ. (red.), 2003, Local Partnerships for Rural Development. The European Experience, Wallingford Oxon: CABI Publishing.
 • OECD, 1990, Local Partnerships for Rural Development, Paris: OECD.
 • Osborn S.P., 1998, "Partnership in local economic development. A bridge too far for the voluntary sector?", Local Economy, nr 12 (4).
 • Partycki S., 2000, "Towarzystwa miłośnicze czynnikiem aktywizacji społecznej gmin (na przykładzie województwa lubelskiego)" (w:) Z. Wołk, K. Dzieńdziura (red.), Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej, Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.
 • Pastuszka S., 2005, "Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (20).
 • Peck J.A., Tickell A., 1994, "Too many partnerships... The future for regeneration partnerships", Local Economy, nr 9 (3).
 • Regulska J., 1993, "Local government reform in Central and Eastern Europe" (w:) R.J. Bennett (red.), Local Government in the New Europe, London-New York: Belhaven Press.
 • Regulska J., 1998, "Building local democracy: The role of western assistance in Poland", Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organisations, t. 9, nr 1.
 • Regulska J., Regulski J., 2000, "Reforma samorządowa w Europie Środkowej i Wschodniej - sukcesy i porażki" (w:) A. Rybczyńska (red.), Europa Środkowo-Wschodnia. Region, państwa i społeczeństwa w czasie transformacji, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Rodrigues J.M.S., 2005, "In a word...", Leader+ Magazine, nr 1.
 • Scott M., 2004, "Building institutional capacity in rural Northern Ireland: the role of partnership governance in the LEADER II Programme", Journal of Rural Studies, nr 20.
 • Shucksmith M., 2000, "Endogenous development, social capital and social inclusion: perspectives from LEADER in the UK", Sociologia Ruralis, nr 40 (2).
 • Storper M., 1995, "The resurgence of industrial economies, ten years later: The region as a nexus of untraded interdependences", European Urban and Regional Studies, nr 3.
 • Stöhr W.B., 1993, "Local initiative networks as an instrument for the development of peripheral areas" (w:) M. Tykkyläinen (red.), Development issues and Strategies in the New Europe. Local, Regional and Interregional Perspectives, Avebury: Aldershot.
 • Westholm E., 1999, "Exploring the role of rural partnership" (w:) E. Westholm, M. Moseley, N. Stenlas (red.), Local Partnerships and Rural Development in Europe, A Literature Review of Practice and Theory, Falun: Dalarna Research Institute.
 • Yarwood R., 2002, "Parish councils, partnership and governance: the development of exceptions, housing in the Malvern Hills District, England", Journal of Rural Studies, nr 18.
 • Zielińska R., 2004, "Zrównoważony rozwój wsi - możliwości pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji w Rolnictwie" (w:) Odnowa i rozwój wsi - impulsy dla obszarów wiejskich, Materiály konferencyjne. Przysiek 20-21 kwietnia 2004, Przysiek: Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000100625149

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.