PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 7 | 1--5
Tytuł artykułu

Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej

Warianty tytułu
Social policy and social economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatnie piętnastolecie w polityce społecznej to również okres poszukiwań nowych idei. Jednym z takich kierunków jest pojęcie ekonomii społecznej, która obejmuje działalność stowarzyszeń, spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i fundacji. Zainteresowanie ekonomią społeczną jest jednym z elementów europejskiej i polskiej polityki społecznej. Kierunek ten z powodzeniem wpisuje się bowiem w budowanie demokracji i tworzy nową wizję ładu społecznego. Ekonomia społeczna znalazła swoje miejsce w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013.
EN
The paper deals with social economy sector and its role in the government social policy as well as with public-private partnership in social services provision. Both historical and institutional background of these relationships is taken into consideration to present rationales for further developments in that field. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--5
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Anderson S.K., Jakobsen G. (2003), Wzajemne oddziaływanie między organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w dziedzinie polityki społecznej i polityki rynku pracy w krajach członkowskich UE, Warszawa, PHARE.
 • Arczewska M. (2005), Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, ISP, Warszawa.
 • Blair T. (2001), Trzecia droga. Nowa polityka na nowe stulecie, w: Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi, wybór i opracowanie T. Kowalik, Scholar, Warszawa.
 • Ekonomia społeczna. Kraków 2004 (2005), MPS, ZLSR Warszawa.
 • Defourny J. (2005), Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcje i rzeczywistość, "Rynek Pracy" nr 1
 • Fitoussi J.P., Rosanvalon P. (2000), Czas nowych nierówności, Znak, Kraków.
 • Frieske K.W. (2002), Dobre państwo. Doświadczenia i oczekiwania Polaków, w: J. Auleytner (red.), O roztropną politykę społeczną, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Gotfalski Z. (2005), Spółdzielczość a możliwości partycypacji obywatelskiej i udziału w dialogu obywatelskim, "Biuletyn Rady Społecznej" nr 3.
 • Grosse T.G. (2005), Szansę rozwoju ekonomii społeczne w Polsce - zadania stojące przed nowym rządem, ISF "Analizy i Opinie" nr 53.
 • Komaniecki A. (2006), List otwarty: Ekonomii społecznej nie ma w programach operacyjnych, http://ekonomiaspoleczna.ngo.pl z 24 marca 2006 r.
 • Kowalak T. (1993), Czy schyłek spółdzielczości? w: M. Księżpolski, J. Supińska (red.), Zagrożenia polityki społeczne w Polsce w okresie transformacji, Fundacja im. F. Eberta Warszawa.
 • Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej dla Polski na lata 2004-2006 (2004), MPS, Warszawa.
 • Leś E. (2005), Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, "Trzeci Sektor" nr 2.
 • NGOsy działające w sferze społecznej wzywają, aby wspólne wartości legły u podstaw dyskusji nad modelem społecznym (2005), "Biuletyn Rady Społecznej" nr 4.
 • Realizacja Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce w obszarze tematu D (Gospodarka społeczna), Warszawa 6 lutego 2006 r., maszynopis powielony.
 • Rifkin J. (2005), Europejskie marzenie, Warszawa.
 • Rymsza A. (2005), Partnerzy służby publicznej? Wyzwania współpracy sektora pozarządowego a administracją pub liczną w świetle doświadczeń amerykańskich, "Trzeci Sektor" nr 3.
 • Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i w praktyce, w: T. Kazimierczak, A. Rymsza (red.) W stronę aktywnej polityki społecznej, ISP, Warszawa.
 • Sadowski T. (2005), Ekonomia społeczna w Polsce - nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społeczne mu, "Rynek Pracy" nr 3.
 • Szarfenberg R. (2005/2006), Słabości trzeciego sektora "Trzeci Sektor" nr 4.
 • Szreter J. (2005), Spółdzielnie inwalidów a spółdzielnie socjalne, "Rynek Pracy" nr 1.
 • Szczerski K. (2002/2003), Partnerstwo obywatelskie. Problematyka relacji administracji publicznej z organizacjam obywatelskimi, "Stużba Cywilna" nr 5.
 • Trzeciecki A. (2005), Zmierzając do przedsiębiorstw społecznych - kilka kroków w kierunku spółdzielni socjalnych "Rynek Pracy" nr 1.
 • Więckiewicz K. (2005), Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w nowym modelu świadczenia usług, w: Nowy model świadczenia usług publicznych -współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem, wyzwania, przeszkody, dobre praktyki, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi", Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000101463755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.