PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 191 Ewolucyjne i współczesne aspekty rachunkowości | 177--194
Tytuł artykułu

Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w sektorze elektroenergetycznym jako rezultat realizacji założeń Strategii Lizbońskiej

Warianty tytułu
Implementing IFRS in Energy Sector as a Result of Lisbon Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań w artykule są konsekwencje przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdań Finansowych (MSR/MSSF) dla sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce. Autor przedstawił zarys ewolucji sektora elektroenergetycznego, założenia Strategii Lizbońskiej odnośnie liberalizacji i integracji tego sektora w UE oraz jej skutki dla elektroenergetyki w Polsce. Omówił kluczowe zagadnienia związane z implementacją MSR/MSSF w przedsiębiorstwach sektora elektroenergetycznego, takie jak: trwała utrata wartości aktywów, instrumenty pochodne wbudowane w umowy kupna/sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy na dostawy węgla.
EN
The article is about problems, which utilities companies (electricity sector) will have to face with as a result of IFRS's implementing. There are issues that were presented in detail in this article: impairment of fixed assets, emission rights, applying of TPA rule and embedded derivatives. The issues were highlighted as a specific for utilities. The accounting rules, which are to be applied to those issues were dealt with in the article, simultanously with the explainig of present conditions of Polish electricity sector and changes that are a result of EU's accession. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Biała Księga 2003 - część III, Liberalizacja i integracja rynków przemysłów sieciowych. Trwały rozwój, PFSL, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Gdańsk-Warszawa.
 • Crunch Time, 2003, PriceWaterhouseCoopers.
 • „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001", IASB, 2001.
 • Raport wstępny - Ocena technicznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw, 2002, Energoprojekt - Warszawa S.A., Warszawa.
 • Czajor P., 2003, Wbudowane instrumenty pochodne - przepisy wykonawcze do ustawy o rachunkowości i rozwiązania międzynarodowe a polska praktyka gospodarcza, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t.12 (68), Rada Naukowa SKwP, Warszawa.
 • Czekaj J., 2001, Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce, Biblioteka Regulatora, URE.
 • Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej, Dz.U. UE nr L 27 z 30 stycznia 1997.
 • Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 września 2001 r. w sprawie promocji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii, Dz.U. UE nr L 283 z 27 października 2001.
 • Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej i uchylająca Dyrektywę 96/92/WE, Dz.U. UE nr L 176 z 15 lipca 2003.
 • Jaruga A. (red.), 2002, Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C. H. Beck.
 • Pawlik M., 2003, Odtwarzanie mocy wytwórczych w energetyce Polski i Unii Europejskiej, Uniwersytet Wokół Energetyki, grudzień.
 • Popczyk J., 2000, Co dalej z elektroenergetyką?, „Energetyka", maj.
 • Surdykowska S., 1999, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze.
 • Szablewski A., 1998, Promowanie konkurencji i uwarunkowania wyboru regulacji cen energii i paliw (w świetle ustawy prawo energetyczne), [w:] Liberalizacja sektora energetycznego i telekomunikacyjnego, red. A. Szablewski, Monografie nr 10, PAN - INE, Elipsa, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000101562395

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.