PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 52 | z. 4 | 15--22
Tytuł artykułu

Metody analizy input-output

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przeglądowy, w którym - na zamówienie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN - autor przedstawia swoją ocenę rozwoju badań nad metodami analizy input-output (analizy przepływów międzygałęziowych), wskazując autorów najważniejszych prac oraz najważniejsze problemy badawcze w ostatnim ćwierćwieczu w obrębie tej dyscypliny nauki.
Rocznik
Tom
52
Numer
Strony
15--22
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Wybrane pozycje bibliograficzne
 • Antonik K., Problematyka przepływów międzygałęziowych w badaniach i opracowaniach GUS, "Wiadomości Statystyczne" 1975, nr 8.
 • Białas S., Gurgul H., Hypothesis About the Second Eigenvalue of the Leontief Matrix, "Economic Systems Research-Journal of International Input-Output Association", Carfax Publishing Company, 1998, vol. 10.
 • Błaszczuk D.J., Wybór metody prognozowania współczynników materiałochłonności, "Prace i Materiały ICiZ", SGPiS, Warszawa 1981.
 • Błaszczuk D.J., Import materiałowy w modelu przepływów międzygałęziowych, "Przegląd Statystyczny" 1986, nr 4.
 • Cohen S.I. (red.), Patterns of Economic Restructuring for Eastern Europe, Avebury, Aldershot-Brookfield USA--Hongkong-Singapore-Sydney, 1993, rozdziały 2, 3, 5 i 7.
 • Czerwiński Z., Jurek W., Panek E., Zastosowanie dynamicznego modelu Leontiefa w planowaniu gospodarki narodowej, "Ekonomista", 1979, nr 6.
 • Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa 1969.
 • Czerwiński Z., Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa 1973.
 • Ćmiel A., Gurgul H., Dynamie Input-Output Models with Stochastic Matrices and Time Lags, "Economic Systems Research-Journal of International Input-Output Association", Carfax Publishing Company, vol. 8, 1996.
 • Góralska H., Górski M., Kasprzak X., Studium struktur gospodarczych Polski, PWN, Warszawa 1976.
 • Gurgul H., Modele input-output w warunkach niepełnej informacji, Wyd. AGH, Kraków 1998.
 • Hellwig Z. (red.), Elementy rachunku ekonomicznego, PWE, Warszawa 1978.
 • Kasprzak T., Analiza działalności systemów gospodarczych, PWE, Warszawa 1978.
 • Kudrycka L., Górska G., Wykorzystanie przepływów międzygałęziowych do analizy zmian w strukturze gospodarki Polski, GUS, Warszawa 1983.
 • Kuszewski T., Rynek pracy w wybranych modelach rynków sprzężonych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 • Lange O., Wstęp do ekonometrii, PWN, Warszawa 1958.
 • Lipiec-Zajchowska M., Metody symulacji komputerowej w prognozowaniu makroekonomicznym, PWE, Warszawa 1990.
 • Lipiński Cz., Wrażliwość systemu ekonomicznego na zmiany w strukturze nakładów i wyników, Wyd. UŁ, Łódź 1997.
 • Maciejewski W, Informacyjne problemy planowania, PWE, Warszawa 1982.
 • Marciniak A., Metody prognozy współczynników techniczno-ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne", 1970, nr 11.
 • Miszczyński M., Gajda J., Miszczyńska D., Tomaszewicz Ł., Zieliński J.S., Energy Limitation and Optimal Development of the Polish Economy, "Acta Universitatis Loziensis", Folia Oeconomika, 1986, nr 54.
 • Orłowski W., Tomaszewicz Ł., Economic Reforms and Structural Change in Poland, [w:] Industrial Restructuring and Trade Reorientation in Eastern Europe, M. Landesman, I.P. Szekely (red.), Cambridge University Press, 1995.
 • Orłowski W., Tomaszewicz Ł., The INFORUM Model of the Polish Economy, "Economic System Research", 1991, vol. 3.
 • Panek E., Asymptotyka trajektorii produkcji w dynamicznym modelu Leontiefa, "Przegląd Statystyczny" 1986, nr 2.
 • Piotrowski Z., Współczynniki podziału w badaniach nad strukturą gospodarki narodowej, "Ekonomista", 1986, nr 1.
 • Plich M., Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych, Wyd. UŁ, Łódź, 2002.
 • Porwit K., Rozwój i funkcjonowanie gospodarki Polski, PWE, Warszawa 1970.
 • Sangajło R., Metoda przepływów międzygałęziowych w planowaniu regionalnym, PWN, Warszawa 1978.
 • Starzeński O., Ekonometryczno-predyktywne modele nakładów i wyników, PWN, Warszawa 1978.
 • Sulmicki P, Przepływy międzygałęziowe, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1959.
 • Szybisz B., Wstęp do statystyki przepływów między gałęziowych, PWE, Warszawa 1969.
 • Tomaszewicz Ł., Balcerak A., Lipiński Cz., Plich M., Przybyliński M., Zintegrowany model analityczno-symulacyjny IMPEC-CUP, Prace IRiSS, Warszawa 1996.
 • Tomaszewicz Ł., Boratyński J., Analiza mnożnikowa obciążeń podatkowych na podstawie macierzy rachunków narodowych, [w:] S. Krajewski, T. Tokarski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Tomaszewicz Ł., Juszczak G., Lipiński Cz., Orłowski W., Plich M., Impact of CIM on the Economy: Simulations Based on Macromodels, [w:] Impact of CIM on the Economy: Simlations Based on Macromodels, [w:] Computer Integrated Manufacuting, R.U. Ayres i inni (red.), Chapman and Hall, Londyn, New York, Tokyo, Melbourne, Madras 1992.
 • Tomaszewicz Ł., Metody analizy input-output, PWE, Warszawa 1994.
 • Tomaszewicz Ł., New I-O Table and SAMs for Poland, [w:] Contributions on Multicestoral Modelling, ed. Maurizio Grassini, Dipartimento di Studi Sullo Stato Universita' di Firenze, 2001, vol. 1.
 • Tomaszewicz Ł., Welfe W., Econometric Macromodels. Including the Input-Output Analysis. Problems and Practical Solutions in the W-2 Model of the Polish Economy, [w:] Models and Decision Making in National Economies, North Holland Publishing Company, Amsterdam 1978.
 • Tomaszewicz Ł., Zintegrowane modele gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1983.
 • Zajchowski J., Struktura gospodarki Polski w latach 1966-1975, PWE, Warszawa 1978.
 • Zienkowski L., Co to jest PKB?: jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Elipsa, Warszawa 2001.
 • Żółkiewski Z., Model równowagi ogólnej z uwzględnieniem zachowań monopolistycznych, "Studia i Prace ZBSE", Warszawa 1995.
 • Żółkiewski Z., Social Accounting Matrix for Poland, 1990, z prac ZBSE, Warszawa 1993.
 • ---
 • Pozycje dydaktyczne
 • Czyżewski A., Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, AE, Poznań 1996.
 • Lipiec-Zajchowska M., E. Sikora, Ilościowe metody w zarządzaniu, Wektory, Warszawa 1993.
 • Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska M., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach: dla studiów ekonomicznych zaocznych i wieczorowych, SGH, Warszawa 2001.
 • Sadowski W, Ekonometria, WSHiP, Warszawa 2001.
 • Tomaszewicz Ł. (red.), Przepływy międzygałęziowe. Elementy teorii, Wyd. UŁ, wyd. 4, Łódź 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102367967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.