PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 67 | 78--97
Tytuł artykułu

Preferencje dla działalności kulturalnej w polskim systemie podatkowym

Warianty tytułu
Preferences for Cultural Activities in the Polish Taxation System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie systemu pośredniego finansowania działalności kulturalnej ze środków publicznych w Polsce oraz ocena zmian, jakie zaszły w tym systemie w latach 1992-2004 z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność kulturalną.
EN
Cultural activities belong to one of the many spheres of economic life whose proper functioning and development require support from the state administration. One of the methods of financing these activities from public means is indirect financing understood in the article as different kinds of preferences (among others relief and exemption) concerning cultural activities which can be found in the Polish tax system and in stamp duties. The aim of this article is to present the system of indirect financing of cultural activities in Poland from the public means and evaluation of changes occurring in this system in the years 1992-2004 from the viewpoint of entities conducting cultural activities. The article proves that in Poland there is no cohesive cultural policy which would enhance changes in the legal system so that they could favour the development of this sphere of life. On the one hand the changes introduced into income tax and local tax in the period under analysis can be regarded as favourable. On the other hand, however, the character of changes in income on commodities and services is diametrically different. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
78--97
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ilczuk D., Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Narodowe Centrum Kultury, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Ilczuk D., Wieczorek A., Finansowanie kultury ze środków publicznych, w: Kultura polska w dekadzie przemian, red. T. Kostyrko, M. Czerwiński, Instytut Kultury, Warszawa 1999.
 • Golat R., Kiedy prowadzący działalność kulturalną nie muszą płacić podatku dochodowego, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2003, nr 4.
 • Kietiińska K., Finansowanie kultury. Dylematy teorii i praktyki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 • Piotrowska-Marczak K., Finanse sfery niematerialnej, PWE, Warszawa 1987.
 • Pirożyński Z., Budżet a finansowanie działalności nieprodukcyjnej, "Studia Finansowe" 1969, nr 7-8.
 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ze stawkami podatku VAT według stanu prawnego na 01.01.2003, t. 3, red. M. Pałka, "Ekspert" Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2003.
 • Systematyczny Wykaz Wyrobów, t. 3, GUS, Wydawnictwa Akcydensowe, Warszawa 1990.
 • Obwieszczenie ministra finansów z 21 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z klasyfikacji wyrobów i usług w zakresie usług, DzU nr 44, poz. 231.
 • Obwieszczenie ministra finansów z 25 listopada 2003 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2004 r.
 • Pismo Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 19 lutego 2003 r., nr PP443/IN/4/BT/2003, http://izba-skarbowa.opole.pl/izba/wyjasnienia_podatkowe/1602-PP443-IN-4-BT--2003.htm.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 22 lutego 1989 r. w sprawie opłaty skarbowej, DzU nr 9, poz. 52.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 2 października 1991 r. w sprawie opłaty skarbowej, DzU nr 90, poz. 405.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 26 czerwca 1992 r. w sprawie opłaty skarbowej, DzU nr 53, poz. 253.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 8 kwietnia 1994 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom wytwarzającym niektóre wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego, DzU nr 51, poz. 206.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej, DzU nr 136, poz. 705.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU nr 148, poz. 719.
 • Rozporządzeniu ministra finansów z 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, DzU nr 154, poz. 797.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, DzU nr 156, poz. 1024.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, DzU nr 109, poz. 1245. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), DzU nr 112, poz. 1316.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2000 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, DzU nr 121, poz. 1296.
 • Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, DzU nr 45, poz. 207. Ustawa z 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej, DzU nr 4, poz. 23.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn. DzU 2002, nr 9, poz. 84.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU nr 80, poz. 350.
 • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, DzU nr 114, poz. 493.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, DzU nr 21, poz. 86.
 • Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, DzU nr 11, poz. 50.
 • Ustawa z 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 28, poz. 127.
 • Ustawa z 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, DzU nr 129, poz. 599.
 • Ustawa z 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw, DzU nr 134, poz. 646.
 • Ustawa z 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw, DzU 1995, nr 5, poz. 25.
 • Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn, DzU nr 85, poz. 428.
 • Ustawa z 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 142, poz. 704.
 • Ustawa z 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, DzU nr 90, poz. 407.
 • Ustawa z 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU nr 137, poz. 638.
 • Ustawa z 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU nr 137, poz. 639.
 • Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach, DzU 1997, nr 5, poz. 24.
 • Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU nr 144, poz. 931.
 • Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU nr 144, poz. 930.
 • Ustawa z 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej, DzU nr 68, poz. 805.
 • Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, DzU nr 86, poz. 959.
 • Ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, DzU nr 86, poz. 960.
 • Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 104, poz. 1104.
 • Ustawa z 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, DzU nr 19, poz. 185.
 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 141, poz. 1182.
 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU nr 172, poz. 1412.
 • Ustawa z 4 grudnia 2002 r., zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, ustawą o oznaczaniu wyrobów znakami akcyzy oraz ustawę -Kodeks karny skarbowy, DzU nr 213, poz. 1803.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU nr 96, poz. 873.
 • Ustawa z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 202, poz. 1956.
 • Ustawa z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 202, poz. 1957.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU nr 54, poz. 535. www.mf. gov.pl/Jîles_/najczesciej_zadawane_pytania/pytamaiodpowiedzi.pdf.
 • Zarządzenie nr 30 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 28 sierpnia 1985 r. w sprawie Klasyfikacji Usług, ,,Zeszyty Metodyczne GUS", Klasyfikacje, nomenklatury i wskaźniki nr 57, Warszawa 1985.
 • Zarządzenie nr 47 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102603467

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.