PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 67 | 98--117
Tytuł artykułu

Podatek akcyzowy jako źródło dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 1998-2003

Warianty tytułu
Excise Tax as a Source of Income for the State Budget in Poland in the Years 1998-2003
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena rozwiązań systemowych dotyczących wymiaru i poboru podatku akcyzowego przez organy celne z punktu widzenia tego podatku. Zwrócono uwagę na spełnianie przez podatek akcyzowy następujących funkcji: fiskalnej, stymulacyjnej, społecznej (socjalnej) oraz ewidencyjno-kontrolnej.
EN
A backbone of the Polish taxation system is indirect taxes, including the tax on commodities and services and excise tax. According to the assumptions the excise tax was to be of supplementary character in relation to the tax on commodities and services. The authors deal with the problems concerning the construction of tax, its size and collection by customs duties organs. The authors try to assess the changes in the construction of tax on commodities and services from the viewpoint of how this tax fulfils its functions. The considerations prove that the excise duty fulfils above all the fiscal function. Its other functions are also visible: social, stimulating and informative-control function. The aim of changes in the construction of tax introduced in the years 1998-2003 was to speed up the collection of tax from importers of excise products and also improvement of the rate of related revenues for the state budget. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
98--117
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej, Wyd. ODDK, Gdańsk 2005.
 • Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Musolf G., Rola organów celnych w sferze wymiaru i poboru podatku akcyzowego w latach 1998-2002 (na przykładzie Izby Celnej w Rzepinie), praca dyplomowa obroniona w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, OSW w Zielonej Górze, w 2004 r. (niepublikowana).
 • Pomorska A., Konstrukcja polskiego podatku akcyzowego i jego funkcjonowanie, w: A. Pomorska, J. Szolno-Koguc, K. Wójtowicz, Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 • Pomorska A., Polski podatek akcyzowy na tle standardów Unii Europejskiej, "Zeszyt Naukowy WSFiB w Radomiu" - "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia" 2002, nr 1.
 • Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej dotyczących lat 1998-2003, NIK, Warszawa 1999-2004.
 • "Biuletyn Statystyczny GUS" 2003, nr 2.
 • Dyrektywa Rady EWG z 25 lutego 1992 roku w sprawie ogólnych zasad dotyczących wyrobów akcyzowych oraz w sprawie posiadania, przemieszczania i kontroli tych wyrobów (92/12/EWG).
 • Materiały uzyskane w Departamencie Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów (pismo nr PA-VII-066-61/TP/03/3953-RKW z 12 listopada 2003 r.).
 • Rozporządzenie ministra finansów z 30 czerwca 1993 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów, DzU nr 59, poz. 275, z późn. zm.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 7 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zasiągu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych, DzU nr 153, poz. 996, z późn. zm.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 27 września 1999 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej, DzU nr 80, poz. 909, z późn. zm.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 16 grudnia 1999 r. w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, DzU nr 109, poz. 1242, z późn. zm.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 26 października 2000 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, DzU nr 95, poz. 1047, z późn. zm.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 27 października 2000 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, DzU nr 97, poz. 1057.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 28 czerwca 2001 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, DzU nr 69, poz. 721.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego, DzU nr 27, poz. 269, z późn. zm.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasięgu ich działania, DzU nr 145, poz. 1404, z późn. zm.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, DzU nr 145, poz. 1411.
 • Ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, DzU nr 43, poz. 296, z późn. zm.
 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tekst jedn. DzU 1991, nr 36, poz. 161, z późn. zm.
 • Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, tekst jedn. DzU 1999, nr 54, poz. 572, z późn. zm.
 • Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, DzU nr 11, poz. 50, z późn. zm.
 • Ustawa z 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, DzU nr 127, poz. 584, z późn. zm.
 • Ustawa z 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny, tekst jedn. DzU 2001, nr 75, poz. 802, z późn. zm.
 • Ustawa z 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, DzU nr 111, poz. 722.
 • Ustawa z 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej, tekst jedn. DzU 2004, nr 156, poz. 1641.
 • Ustawa z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, DzU nr 83, poz. 930, z późn. zm.
 • Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, DzU nr 63, poz. 639, z późn. zm.
 • Ustawa z 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU nr 41, poz. 365.
 • Ustawa z 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 89, poz. 804.
 • Ustawa z 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw, regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, DzU nr 137, poz. 1302.
 • Ustawa z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, DzU nr 29, poz. 257, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102603475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.