PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 67 | 118--136
Tytuł artykułu

System opodatkowania nieruchomości we Francji

Autorzy
Warianty tytułu
The System of Real Estate Taxation in France
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem zainteresowania w tym artykule jest system opodatkowania nieruchomości we Francji. Celem opracowania jest ocena tego systemu z punktu widzenia możliwości ewentualnego zaadoptowania francuskich rozwiązań w warunkach polskich. Wybór Francji został podyktowany licznymi podobieństwami - zwłaszcza w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego - jakie obserwuje się między tym państwem a Polską.
EN
For many years the system of real estate taxation in Poland has been widely criticised. Due to its numerous shortcomings radical changes have been suggested mainly as regards the introduction of effective catastrum tax. Taking into account the fact that the poll tax systems exist in major part of the "old" EU countries, the author intends to present one of such systems - the system of real estate taxation in France. In particular the aim of the article is to evaluate it from the viewpoint of the possible adaptation of the French solutions in Poland. The article characterises taxes on the real estate in France and presents some methods of defining catastrum rent value which is a basis for taxation. The article proves that, apart from many similarities between France and Poland, adaptation of the French principles and mechanisms of real estate taxation could only be of limited character. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
118--136
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Bourdin J., Les finances communales. Ed. Economica, Paris 1988.
 • Bouvier M., Finanse lokalne we Francji, Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1999.
 • Etel L., Modele opodatkowania nieruchomości, w: Polski system podatkowy. Założenia i praktyka, red. A. Pomorska, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • Etel L., Opodatkowanie nieruchomości. Problemy praktyczne, Temida 2, Białystok 2001.
 • Kotulski M., Podatek od nieruchomości w praktyce i orzecznictwie, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Laferrere A., Les finances publiques, Editions de Fallois, Paris 1998.
 • Nowecki G., Charakterystyka systemu katastralnego oraz systemu opodatkowania nieruchomości we Francji, w: Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, red. L. Etel, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2003.
 • Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Poplewska A., Współpraca międzygminna we Francji, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 6.
 • Szewczuk A., Samodzielność finansowa gmin polskich i francuskich. Analiza porównawcza, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t.1: Finanse publiczne, red. S. Owsiak, Materiały konferencji naukowej - Zakopane, 13-15 IX 2004 r., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 • "Bulletin officiel des impôts", Direction générale des impôts, Paris 2002, nr 6 (6 B-l-02); nr 24 (6 B-2-02); nr 177 (6 C-4-02).
 • Code général des impôts, tekst ujedn., stan na l września 2004 r., http:// www.legifran- ce.gouv.fr.
 • Documentation de base, Ministere de l'économie, des finances et de l'industrie, wersja zaktualizowana według stanu na dzień 15 grudnia 1988 r.; http://doc2.impots. gouv.fr/aida2002/.. .index.html.
 • Fréville Y., Rapport d'information fait au nom de la Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur les dégrevements d'impôts locaux, Sénat, Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, Paris 2003; http://www.senat.fr/rap/r03-071/r03-0711.pdf.
 • Guide budgétaire communal, départamental et régional 2004, Direction générale des collectivités locales, Paris 2004; http://www.dgcl.intérieur, gouv.fr/.../publication_ globale.pdf.
 • Guide statistique de la fiscalité directe locale 2003, Ministere de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Direction générale des collectivités locales, Paris 2004; http://www.dgcl.interieur.gouv.tr/publications/.../ publication_ globale, pdf.
 • Instruction ministérielle du 31 décembre 1908, w: Documentation de base, Ministere de l'économie, des finances et de l'industrie, wersja zaktualizowana według stanu na dzień 15 grudnia 1988 r.; http://doc2.impots.gouv.fr/aida2002/...index.html.
 • Inventaire général des impôts locaux, Ministere de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Direction générale des collectivités locales, Paris 2003.
 • La réforme des finances locales, Direction générale des collectivités locales, Paris 2002; http://lesrapports. ladocumentationfrancaise.fr/... /OOOO.pdf.
 • Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, "Journal Officiel" du 5 février 1995, p. 1973.
 • Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000, "Journal Officiel" du 14 juillet 2000, p. 10808.
 • Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003, "Journal Officiel" du 31 décembre 2002, p. 22025.
 • Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, "Journal Officiel" du 30 décembre 2003, p. 22530.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102603483

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.