PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 118
Tytuł artykułu

Alianse jako gra strategiczna

Warianty tytułu
Alliances as a Strategic Game.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono rozważania na temat roli gier w zachowaniach strategicznych przedsiębiorstw, poddano identyfikacji istotę aliansów w aspekcie konkurencji i współpracy, typologię i procedurę ich budowy. Zwrócono uwagę na alianse strategiczne jako szczególny przypadek gier o charakterze zarówno kooperacyjnym, jak i niekooperacyjnym.
EN
There are considerations on games and their importance in strategic behaviour of companies, identification of alliances in the aspect of competitiveness and cooperation, typology and procedure of their structure. The author has pointed out strategic alliances as special case of games with cooperative as well as not cooperative character. (AŁ)
Rocznik
Strony
118
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 • Avery C., Resnick P., Zeckhauser R.: The Market for Evaluations. "American Economic Review" 1999, Vol. 89, June.
 • Borcziich A.: Metody portfelowe - instrument alokacji zasobów w strategii dywersyfikacji przedsiębiorstw. "Finanse. Zarządzanie. Inżynieria". Kwartalnik Beskidzkiego Instytutu Tekstylnego w Bielsku-Białej 2000, Vol. X, nr I.
 • Borczuch A.: Strategie dywersyfikacji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. AE, Katowice 2004 (niepublikowana).
 • Bratnicki M.: Zarządzanie strategiczne w procesie badania przedsiębiorstwa. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 3.
 • Bullow J., Klemperer P.: The Generallized War of Attrition. "American Economic Review" 1999, March.
 • Buzzel R., Gale N., Sultan R.: Market Share. A Key to Profitability. "Harvard Business Review" 1975, January-February.
 • Chiang A.C.: Podstawy ekonomii matematycznej. PWE, Warszawa 1994.
 • H. Chwistecka-Dudek, Sroka W.: Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki. PSB, Kraków 2000.
 • Clarke-Hill C., Li H., Davies B.: The Paradox of Co- Operation and Competition in Strategic Alliances: Towards and Multi- Paradigm Approach. "Management Research News" 2003, Vol. 26, No 1.
 • Contractor F.J., Lorange P.: Competition vs. Cooperation: A Benefit/Cost Framework for Choosing Between Fully - Owned Investments and Cooperative Relationship. "Management International Review" 1988, Special Issue.
 • Cygler J.: Alianse strategiczne - atrakcyjna broń w działalności ponadnarodowej. "Przegląd Organizacji" 1995, nr 4.
 • Cygler J.: Alianse strategiczne. Difin, Warszawa 2002.
 • Czakon W., Borczuch A.: Trwałość sieci gospodarczych w świetle teorii gier. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 3.
 • Doz Y.L., Hamel G.: Alliance Advantage. The Art of Creating Value through Partnering. Harvard Business School Press, Boston 1998.
 • D'Aspermont C.A., Gabszewicz J.J.: On the Stability of Collusion. In: G.F. Matthewson, I.E. Stiglitz: New Developments in the Analysis of Market Structure. Macmillan, New York 1986.
 • Drabik E.: Elementy teorii gier dla ekonomistów. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 1998.
 • Drabik E.: Zastosowania teorii gier do inwestowania w papiery wartościowe, Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2000.
 • Dünne D.: Object of the Game: Price Wars. "Ivey Business Quarterly" 1998, Summer.
 • Dussauge P., Garrette B.: Determinants of Success in International Strategic Alliances: Evidence from the Global Aerospace Industry. "Journal of International Business Studies" 1995, Vol. 26.
 • Dutta P.K.: Strategies and Games. Theory and Practice. The MIT Press, Massachusetts 1999.
 • Faulkner D.: International Strategic Alliances. Co-operating to Compete. McGRaw Hill Book Company, London 1995.
 • Faulkner D., Bowman C.: Strategie konkurencji. Gebethner & S-ka, Warszawa 1996.
 • Fink B.C., Gates S., Humes B.D.: Game Theory Topics, Incoplete Information, Repeated Games and N- Player Games. A Sage University Paper 122. Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi 1998.
 • Friedrich R., Dworzecki Z.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. TNOiK, Warszawa 1995.
 • Gahl J.: Die Koncepzion strategischer Allianzen. Duncker-Humbolt, Berlin 1991.
 • Garrette B., Dussauge P.: Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa 1996.
 • Gawinecki M., Grudzewski W., Rogowski W.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw w warunkach polskich. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 3.
 • Gintis H.: Game Theory Evolving. A Problem - Centered Introduction to Modeling Strategic Interaction. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2000.
 • Gugler P.: Building Transnational Alliances to Create Competitive Advantage. "Long Range Planning" 1992, Vol. 25, February.
 • Hamel G.: Competition for Competence and Interpartner Learning Within International Strategic Alliances. "Strategic Management Journal" 1991, Vol. 12.
 • Jeżak J.: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich. UL, Łódź 1990.
 • Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Kieżun W.: Podstawy organizacji i zarządzania. Książka i Wiedza, Warszawa 1980.
 • Killing J.P.: How to Make a Global Joint Venture Work. "Harvard Business Review" 1982, Vol. 60.
 • Kogut B.: Joint Ventures, Theoretical and Empirical Perspectives. "Strategic Management Journal" 1988, Vol. 9, No 4.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Prentice Hall, Gebetner i Ska, Warszawa 1994.
 • Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1997.
 • Lele M.M.: Selecting Strategies that Exploit Leverage. "Planning Review" 1992, Vol. 20, Iss 1, January/February.
 • Lewis J.: Strategische Allianzen. Campus Verlag, Frankfurt-New York 1990.
 • Lubritz S.: Internationale strategische Allianzen mittelstandischer Unternehmen. Peter Lang Europaischer Verlag der Wirtschaften, Frankfurt am Main 1998.
 • Luce R.D., Raiffa H.: Gry i decyzje. PWN, Warszawa 1964.
 • Lumby S.: Investment Appraisal and Financial Decisions. Chapman and Hall. London, New York, Tokyo 1994.
 • Lynch R.P.: Business Alliances Guide. The Hidden Competitive Weapon Inc, New York 1993.
 • Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H.: Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. PWN, Warszawa 1997.
 • Morris D., Hegbert M.: Trends in International Collaborative Agreements. "Columbia Journal of World Business" 1987, Vol. 22, Summer.
 • Von Neuman J., Morgenstern O.: Theory of Games and Economical Behavior. Princeton University Press 1947.
 • Obłój K.: Strategie organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2001.
 • Parkhe A.: Inter - firm Diversity, Organization Learning and Longevity in Global Strategic Alliance. "Journal of International Business Studies" 1991, Fourth Quarter.
 • Parkhe A.: Strategic Alliance Structuring: A Game Theoretic and Transaction Cost Examination of Interfirm Cooperation. "Academy of Management Journal" 1993, Vol. 36, No 4, August.
 • Parkhe A., Rosenthal E.G., Chandran R.: Prisoner's Dilemma Payoff Strukturę in Interfirm Strategic Alliances: An Empirical Test. "Omega Institute of Management Science" 1993, Vol. 21, No 5.
 • Pascal B.: Myśli. Pax, Warszawa 2002.
 • Pietras Z.J.: Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych. UMCS, Lublin 1997.
 • Potocki A., Pietruszka A.: Metodyka organizowania aliansów strategicznych przedsiębiorstw. W: Współczesne tendencje w zarządzaniu - teoria i praktyka. WSPiM, Chrzanów 2000.
 • Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Red. A. Bilikiewicz. PZWL, Warszawa 2001.
 • Raju J.S., Sethuraman R., Dhar S.K.: The Introduction and Performance of Store Brands. "Management Science" 1995, Vol. 41, No 6, June.
 • Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997.
 • Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2004.
 • Romp G.: Game Theory. Introduction and Applications. Oxford University Press, New York 1997.
 • Rumer K.: Internationale Kooperationen und Joint Ventures. Gabler, Wiesbaden 1994.
 • Schwamborn S.: Strategische Allianzen im internationalen Marketing. Deutscher Universitäts Verlag Gabler, Wiesbaden 1994.
 • Segil L.: Allianzen. Systematische Planung und Durchführung von Unternehmensallianzen. Midas Verlag AG, St. Allen /Zürich 1998.
 • Singer A.: Game theory and evolution strategic thinking. "Human System Management" 1997, No 16.
 • Spencer W.J., Grindley P.: Sematech After Five Years: High Technology Consortia and US Competitiveness. "California Management Review" 1993, Vol. 35, No 4.
 • Sroka W.: Podejście systemowe w badaniu potencjalnych partnerów aliansów strategicznych. "Przegląd Organizacji" 1996, nr 10.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1999.
 • Sulejewicz A.: Współpraca konkurencyjna przedsiębiorstw w świetle teorii gier. Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających Się. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994.
 • Sulejewicz A.: Tworzenie aliansów strategicznych w świetle teorii gier niekooperacyjnych. Prace i Materiały IGKR, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1996.
 • Sun-Tzu: Sztuka wojny. Przedświt, Warszawa 1994.
 • Szczepański J.J.: Elementarne pojęcia socjologii. PWN, Warszawa 1972.
 • Taylor E.: Historia rozwoju ekonomiki. Delfin, Lublin 1991.
 • Tsai-Lung Liu, I-Shou: Enhancement of Customer Network Relationship via Governance Mechanism of Inter - Organizational Core Resource and Core Knowledge Strategic Alliance. "Journal of Academy of Business" 2004, No 5, September.
 • Urban S., Endimini S.: European Strategic Allinces. Cooperative Corporate Strategies in the New Europe. Blackwell 1992.
 • Yoshino M.Y., Rangan U.S.: Strategic Alliances. An Entrepreneurial Approach to Globalization. Harvard Business School Press, Boston 1995.
 • Zembura R.: Dobór partnera w aliansach strategicznych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 3.
 • Zieleniewski J.: Organizacja zespołów ludzkich. PWN, Warszawa 1967.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102709544

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.