PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 113
Tytuł artykułu

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku

Warianty tytułu
Social and Economic Development of Silesia Region on the eve of 20th and 21st Century.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono model gospodarki województwa śląskiego pozwalający na wartościowanie procesów gospodarczych zachodzących w czasie transformacji, formułowanie założeń o strategii rozwoju województwa oraz monitorowanie aktualnych procesów gospodarczych. Następnie dokonano analizy kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw województwa śląskiego. Omówiono problemy związane z bezrobociem w regionie, a zwłaszcza z jego trwaniem. Przedstawiono także prognozy odpływów z bezrobocia. Opisano funkcjonowanie małych firm, które są istotnym czynnikiem aktywizacji gospodarczej i rozwoju. Na koniec zanalizowano zjawiska patologii społecznej w województwie śląskim będące wynikiem gwałtownych przemian ekonomiczno-społecznych.
EN
The author has presented the economic model of Silesia region allowing to estimate economic processes during transformation, formulate assumptions about development strategy of a region and monitor the current economic processes. The monograph includes the analysis of economic and financial situation of enterprises from Silesia region as well as discussion on unemployment in the region. The author also described small enterprises, which are essential for economic stimulation and development. There is also an analysis on pathology in Silesia region that appeared as an effect of sudden socio-economic transformation. (AŁ)
Rocznik
Strony
113
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Barczak A.S. (2000). Model ekonometryczny gospodarki narodowej. Aspekt metodyczny. W: Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych. Red. A. Zeliaś. AE, Kraków.
 • Barczak A., Biolik J. (1999). Podstawy ekonometrii. AE, Katowice.
 • Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy w województwie śląskim. (2003). Wojewódzki Urząd Pracy, Obserwatorium Rynku Pracy, Katowice, maj.
 • Bień W. (1999). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
 • Biuletyny Statystyczne Województwa Śląskiego 1999-2003. Urząd Statystyczny, Katowice.
 • Budnikowski T. (2002). Bezrobocie na świecie i w Polsce. Instytut Zachodni, Poznań, nr 69.
 • Chow G.C. (1995). Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Chromińska B. (2004). Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy według stanu w końcu 2003 r. "Rynek Pracy", nr 3.
 • Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M. (1996). Labirynty współczesnego społeczeństwa. Śląsk, Katowice.
 • Dirtman P. (2003). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Działalność gospodarcza małych przedsiębiorstw w 1998 roku. (1999). GUS, Warszawa.
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 1999 roku. (2000). GUS, Warszawa.
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2000 roku. (2001). GUS, Warszawa.
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2001 roku. (2002). GUS, Warszawa.
 • Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego. (2000). Red. A. Weife. PWE. Warszawa.
 • Hołyst B. (2004). Kryminologia. Wydawnictwo Prawnicze LexNexis, Warszawa. Kabaj M. (2000). Program przeciwdziałania bezrobociu. Raport IPiSS. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, z. 19.
 • Kaczorowski P., Tokarski T. (1997). Restrukturyzacja a odpływy z bezrobocia (analiza oparta na rozszerzonej funkcji dopasowań). "Wiadomości Statystyczne", nr 11.
 • Klein L.R. (1982). Wyklady z ekonometrii. PWE, Warszawa.
 • Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B. (1998). Prognoza podaży i popytu na pracą w Polsce do roku 2010. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. (2002). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. (2001). Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Difin, Warszawa.
 • Meager N., Evans C. (2003). The Evaluation of Active Labour Market Measures for the Long-term Unemployment. Employment and Training Papers 16, International Labour Organization.
 • Melich-Iwanek K. (2000). Lokalne rynki pracy województwa śląskiego w warunkach restrukturyzacji przemysłu węglowego. Referat wygłoszony podczas konferencji "Wyzwania i dylematy statystyki XXI wieku". AE, Wrocław.
 • Melich-Iwanek K. (2003). Zróżnicowanie trwania bezrobocia w województwie śląskim. W: Przemiany społeczno-ekonomiczne w okresie transformacji - diagnoza i próba oceny. Red. E. Bednarska i Cz. Domański. GUS, US, UL, Łódź 2003.
 • Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2001 roku. (2002). GUS, Warszawa.
 • Polityka społeczna w okresie transformacji. (2000). Red. A. Frąckiewicz-Wronka. AE, Katowice.
 • Podoski K., Turnowiecki W. (2004). Polityka społeczna. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.
 • Pomiar statystyczny. (2003). Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław.
 • Sierpińska M., Jachna T. (1997). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
 • Socha M., Sztanderska U. (2000). Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Społeczno-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim przełomu XX i XXI wieku. (2003). Red. A.St. Barczak, Cz. Fijałkowska. AE, Katowice.
 • Statystyka regionalna, sondaż i integracja baz danych. (1997). Materiały z konferencji Baranowo 25-27.09.1996, Red. J. Paradysz. AE, Poznań.
 • Tokarski T., Rogut A. (2000), Zróżnicowanie struktury pracujących a odpływy z bezrobocia. "Wiadomości Statystyczne" nr 4.
 • Tomala P. (2003). Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. "Bank", nr 5.
 • Wędzki D. (2000). Problem wykorzystywania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków. "Bank i Kredyt", nr 5.
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003). Prognozowanie ekonomiczne. PWN, Warszawa.
 • Ziomek A., (2000). Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach regionu Górnego Śląska. Górnośląska Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Zych A. (1999). Rola sprawozdawczości statystycznej kredytobiorcy w działalności banku. "Bank i Kredyt", nr 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102710373

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.