PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1099 Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej | 106--117
Tytuł artykułu

Partnerstwo i konkurencyjność w świetle polityki spójności Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Partnership and Competitiveness in the Light of Cohesion Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą podkreślenia znaczenia partnerstwa dla wzmacniania konkurencyjności regionu z punktu widzenia unijnej polityki spójności. Poruszono tu problem budowy gospodarki opartej na wiedzy i roli klastrów w budowaniu konkurencyjności regionu.
EN
The article presents general problems regarding cohesion policy in the EU. The importance of partnership in the execution of this policy has been presented. The author believes that partnership understood in a wide aspect directly influences competitiveness. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Polityka wspierania klastrów, Niebieskie Księgi 2004, IBnGR, Gdańsk 2004.
 • 2. Brooking A., Intellectual Capital, International Thomson Business Press, London 1998.
 • 3. Cybulski L., Edukacja a konkurencyjność regionów, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
 • 4. Czeszejko-Sochacka M., Grzędzińska E., Zasada partnerstwa w procesie wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, [w:] Partnerstwo w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • 5. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • 6. Fukuyama F., Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, POLITEJA, Warszawa 2000.
 • 7. Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki, red. M. Nycz, AE, Wrocław 2004.
 • 8. Goldberg I., Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w UE, Bank Światowy, Washington 2004.
 • 9. Gołaszewska-Kaczan U., Koncepcja interesariuszy w teorii i praktyce przedsiębiorstwa, „Współczesne Zarządzanie" 2005 nr l.
 • 10. http://www.raciborz.pl/wsparcie_regionow.php.
 • 11. http://www2.ukie.gov.pl.
 • 12. http:/www2.ukie.gov.pl/WWW/serce.nsf/0/123CD8B3E05A9587C1256ED90044ECD8?Open&RestrictToCategory=.
 • 13. Jakobowie B. i B., Partnerstwo - małżeństwo, Częstochowa 1997.
 • 14. Jakubiak M., Weresa M.A., Rybiński K., Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, Zeszyty BRE Bank - CASE nr 62, Warszawa 2002.
 • 15. Kapitał ludzki i społeczny a konkurencyjność regionów europejskich, http://www.ifis.uni. opole.pl.
 • 16. Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, red. S. Szultka, IBnGR, Gdańsk 2004.
 • 17. Komisja Europejska, Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Luksemburg 2004.
 • 18. Komisja Europejska, W służbie regionom, Wyd. „Wokół nas", Gliwice 2001, s. 3. 19. Lenain P., Mogensen U.B., Royuela-Mora V., Strategia Lizbońska na półmetku. Oczekiwania a rzeczywistość, CASE Raport nr 58, Warszawa 2005.
 • 20. Lisiecka K., Partnerstwo jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa (CRM), „Problemy Jakości" 2002 nr 8.
 • 21. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Struźycki, PWE, Warszawa 2004.
 • 22. Phare 2000 Spójność społeczna i gospodarcza, http://www.parp.gov.pl/infra2000/index.php.
 • 23. Pilczyński J., Partnerstwo, które może ożywić inwestycje, „Rzeczpospolita" 2004 nr 141.
 • 24. Pluta-Zaremba A., Wpływ handlu elektronicznego na budowanie długookresowych relacji partnerskich między podmiotami gospodarczymi, [w:] Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach (w warunkach wejścia do UE), red. A. Sosnowska, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. LXXXIX, SGH, Warszawa 2004.
 • 25. Podręcznik beneficjenta sektorowego programu operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw", lata 2004-2006, Warszawa, wrzesień 2004, s. 6.
 • 26. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • 27. Potoczek A., Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2000.
 • 28. Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2020 roku, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, listopad 2004.
 • 29. Przybysz]., Sauś J., Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Politechnika Poznańska, Poznań 2004. 30. Rudolf S., Rola kapitału społecznego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, ORGMASZ, Warszawa 2003.
 • 31. Skawińska E., Konkurencyjność jako wyzwanie dla podmiotów gospodarczych w Polsce, [w:] Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwania dla polskiej gospodarki, red. E. Skawińska,
 • Politechnika Poznańska, Poznań 2000. 32. Szreder J., Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania, Słupsk 2004.
 • 33. Tryfan B., Partnerstwo w rodzinie wiejskiej, [w:]
 • Partnerstwo w rodzinie i na rzecz rodziny, Raport IPiSS, z. 13, Warszawa 1997. 34. Wiktor J. W., Strategia Lizbońska a jednolity rynek wewnętrzny UE. Kierunki zmian sfery regulacji, [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • 35. Winiarski B., Konkurencyjność', kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
 • 36. Winiarski B., Strategie podnoszenia konkurencyjności regionów, [w:] Polityka budowy regionu konkurencyjnego, red. M. Klamut, AE, Wrocław 2000.
 • 37. Wytyczne dotyczące wdrażania programu Phare w krajach kandydujących w latach 2000-2006 zgodnie z rozporządzeniem 3906/89 art. 8, Posiedzenie Komitetu Integracji Europejskiej w dn. 13.09.1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102727818

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.