PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1099 Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej | 285--292
Tytuł artykułu

Polityka spójności a absorpcja pomocy publicznej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Cohesion Policy versus Absorption of State Aid from the European Union Structural Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono bariery absorpcji pomocy publicznej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pokazano zarys koncepcji ewaluacji projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
EN
The author's research as well as education and consulting experience involve the statement that there exists urgent necessity of intense methodical supply for beneficiaries of state aid from European Union Structural Funds. The methods of evaluation related to the projects being provided with EU Structural Funds subsidies are considered as particularly disdained ones in the field of research, education and consulting in Poland. The author outlines preliminary concept how to broaden the evaluation methods by one more aspect, i.e. application of artificial intelligence. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • 1. The Sixth Framework Programme 2002-2006, Towards a European Research Area, European Commission, Luxembourg 2002.
 • 2. Grabowski M, Nowicki M., Hardt Ł., Rozwój przedsiębiorczości a pomoc publiczna - perspektywa polska i europejska, Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 15, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • 3. Grzeszczyk T.A., Polskie przedsiębiorstwa w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, "Przegląd Organizacji" 2003 nr 2.
 • 4. Grzeszczyk T.A., Rola pomocy publicznej w restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 6.
 • 5. Grzeszczyk T.A., Application of Neural Networks for Prior Appraisal of Structural Funds Project Proposals, [w:] Proceedings of the Sixth International Conference on Enterprise Information Systems, vol. 2, Eds I. Seruca, J. Filipe, S. Hammoudi, J. Cordeiro, Portucalense University, Porto, 14-17 April 2004.
 • 6. Grzeszczyk T.A., Szansę i zagrożenia dofinansowania przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej w procesie zarządzania pomocą publiczną, "Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu" 2005 nr 1.
 • 7. Grzeszczyk T.A., Klaster przemysłowy w systemie zarządzania funduszami strukturalnymi, "Przegląd Organizacji" 2005 nr 2.
 • 8. Grzeszczyk T.A., Approximate Reasoning in Structural Funds Knowledge Management System, "WSEAS Transactions on Information Science and Applications", February 2005, Issue 2, vol. 2, WSEAS, New Jersey, USA, Athens, Greece, February 2005.
 • 9. Klamut M., Konwergencja makroekonomiczna i jej konsekwencje dla równoważenia rozwoju regionów Europy oraz Polski, [w:] 1999. Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
 • 10. Kok W. (red.), Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth and Employment, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 • 11. Kumral N., Deger C., An Industrial Cluster Study: As a Basis for the Aegean Region's Development Policy, [w:] Reinventing Regions in the Global Economy, Regional Studies Association, 12th- 15th April 2003, Pisa Congress Center, Italy 2003.
 • 12. MacKinnon D., Cumbers A., Chapman K., Innovation and Adjustment in Regional Clusters: The Case of the Aberdeen Oil Complex, [w:] Regionalising the Knowledge Economy, red. A. Maconochie, S. Hardy, Regional Studies Association, Conference Proceedings of the Regional Studies Association, Annual Conference November 2001.
 • 13. Marek M., Pismo Prezesa PARP Mirosława Marka skierowane do Redaktora Naczelnego Pulsu Biznesu, Pana Jacka Ziarno, opublikowane 1 9 maja 2005 na stronie: www.parp.gov.pl 2005.
 • 14. Opałka E., System ewaluacji funduszy strukturalnych w Polsce, [w:] Wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce. Rezultaty Niemiecko-Francuskiego Projektu Doradczego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, red. S. Sartorius, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce, marzec 2005.
 • 15. Pawłowicz L., Wprowadzenie. Strategia Lizbońska - założenia i ich realizacja, [w:] Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki, red. J. Bieliński, CEDEWU.PL, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2005.
 • 16. Porter M. E., Clusters and Regional Competitiveness: Recent Learnings, [w:] International Conference on Technology Clusters, Montreal, Canada, 7 November 2003.
 • 17. Pyciński S. (red.), System pomocy publicznej dla MSP w Polsce - zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną, badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej w roku 2004, opublikowany 19 maja 2005.
 • 18. Radło M.J., Strategia lizbońska 2005-2010: Kluczowe wyzwania. Najważniejsze priorytety, [w:] Zielona Księga PFSL, Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej, red. M.J. Radło oraz zespół PFSL, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa-Gdańsk 2005.
 • 19. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Sejm, Warszawa 21.03.2005.
 • 20. Structural Policies and European Territories. Competitiveness, Sustainable Development and Cohesion in Europe. From Lisbon to Gothenburg, European Commission, Brussels 2003.
 • 21. Szomburg J., Bariery realizacji strategii lizbońskiej, [w:] Biała księga 2004, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa 2004.
 • 22. The Structural Funds in 2003. Fifteenth Annual Report, European Commission, Luxembourg 2005.
 • 23. Wszelaka M., Tajemnice z dna urzędniczej szuflady, "Puls Biznesu" 18 maja 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102728248

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.