PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1099 Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej | 310--337
Tytuł artykułu

Real Converge and Employment Intensity of Growth. An Empirical Analysis for the EU Countries and Regions

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The goal of this paper is to provide new empirical evidence and results about some questions of economic dynamics largely debated in recent years: is there evidence of a convergence process, across countries and/or regions, of basic real economic variables? Is there relationship between real GDP growth and employment changes progressively vanishing or is rather changing its strength? In this article the authors present empirical evidence and results on long-run dynamics in per capita GDP and employment in Europe compared to the United States. The authors compared performance and convergence dynamics on per capita GDP and employment in EU-25 countries and regions and showed employment intensity of growth in EU-15 countries.(MP)
Począwszy od Białej księgi na temat wzrostu, konkurencyjności zatrudnienia (1993) poprzez europejską strategię zatrudnienia (1997) oraz strategię lizbońską (2000) wskazuje się dwa zasadnicze cele określane na poziomie europejskim: wzrost PKB oraz wzmocnienie działań dotyczących zatrudnienia i wzrostu. W pracy omówiono zagadnienie konwergencji i relacji PKB per capita (poziom i dynamika) oraz wskaźnika zatrudnienia (poziom i dynamika) w krajach i regionach Unii Europejskiej. W ostatnim dziesięcioleciu znacznie zwiększyła się liczba prac teoretycznych i empirycznych poświęconych zagadnieniom realnej konwergencji. W celu lepszego prześledzenia sytuacji w ostatnich latach przedstawiono najpierw krótki przegląd literatury z zakresu teoretycznych i empirycznych zagadnień realnej konwergencji oraz relacji wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (bezrobocia) (cz. 2). W części 3 opracowania, wykorzystując dane Eurostatu dotyczące sytuacji w regionach w latach 1995-2003, dokonano analizy porównawczej poziomu i zmienności PKB per capita oraz wskaźnika bezrobocia w UE 25 oraz analizy konwergencji w ujęciu EU 25, UE 15, EMU 12 oraz w 8 nowych krajach członkowskich - w odniesieniu do regionów statystycznych zdefiniowanych na poziomie NUTS l (wskaźnik konwergencji sigma oraz najmniejszej - beta) i na poziomie NUTS 2 (wskaźnik konwergencji sigma oraz absolutny i warunkowy wskaźnik beta). Poza tym w odniesieniu do krajów UE 15 przeprowadzono wstępną analizę korelacji między PKB i zatrudnieniem oraz między intensywnością zatrudnienia i wzrostem gospodarczym w tym samym okresie, czyli w latach 1995-2003. Niektóre najważniejsze wnioski wskazują na (1) duże zróżnicowanie sytuacji w UE (pod względem poziomu PKB, wskaźnika wzrostu PKB, poziomu i wskaźnika zatrudnienia), (2) istnienie wśród krajów i regionów grupy krajów i regionów podobnych oraz zróżnicowanych, (3) zauważalne różnice miedzy wzrostem PKB i zmianami zatrudnienia oraz między intensywnością zatrudnienia i wzrostem gospodarczym. (oryginalne streszczenie)
Bibliografia
 • Abramovitz M. (1956), "Resource and Output Trends in the US since 1870", American Economic Review, 46: 5-23.
 • Abramovitz M. (1986), "Catching Up, Forging Ahead and Falling Behind", Journal of Economic History, 46,2: 385-406.
 • Acocelh N. (2001), La politico economica nell'era della globalizzazione, Carocci, Rome. Barro R.J. (1991), "Economic Growth in a Cross Section of Countries", Quarterly Journal of Economics, 106: 407-443.
 • Barro R.J. (1997), Determinants of Economic Growth, Cambridge, MIT Press.
 • Barro RJ., Sala-i-Martin X. (1992), "Convergence", Journal of Political Economy, 100; 223-251.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X. (1995), Economic Growth, New York, McGrawHill.
 • Barro RJ., Sala-i-Martin X. (1997), "Technological Diffusion, Convergence and Growth", Journal of Economic Growth, 2: J -27.
 • Baker D., Schmitt J. (1999), The Macroeconomic Roots of High Unemployment: The Impact of Foreign Growth, Economic Policy Institute, http://www.epinet.org.
 • Baumol W.J. (1986), "Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long Run Data Show?", American Economic Review, 76: 1072-85.
 • Blanchard O. (2004), "The Economic Future of Europe", Journal of Economic Perspective, 18,4: 3-26.
 • Blinder A.S. (1997), "Is there a Core of Practical Macroeconomics that we Should all Believe?", American Economic Review, 87: 240-246.
 • Boeri T., Scarpetta S. (1996), "Regional Dimension of Unemployment in Central and Eastern Europe and Social Barriers to Restructuring", Working Paper in Economics, n. 95/17, Florence, European University Institute.
 • Boldrin M., Canova F. (2001), "Inequalities and Convergence in Europe's Regions: Reconsidering European Regional Policies", Economic Policy, 32: 205-245.
 • Borts G.H. (1960), "The Equalization of Returns and Regional Economic Growth", American Economic Review, 50: 319-47.
 • Borts G.H., Stein J.L. (1964), Economic Growth in a Free Market, Columbia University Press, New York.
 • Brasili C, Oppi M. (2003), "Convergenza economica delle regioni europee ed allargamento ad est", Politico Economica, n. 3.
 • Canova F., Marcet A. (1995), "The Poor Stay Poor: Non-convergence across Countries and Regions", Discussion Paper n. 1265, CEPR, London.
 • Caroleo F.E., De Stefanis S. (eds) (2005), Regions, Europe and the Labour Market: Recent Problems and Developments, Physica-Verlag, Heidelberg.
 • Caselli F., Esquivel G., Lefort F. (1996) "Reopening the Convergence Debate: A New Look at Cross Country Growth Empirics", Journal of Economic Growth, 1: 363-389.
 • CORIPE-IUSE (1999), Rapporto sull'Unione Europea. L'Unione Europea: convergenza reale, inte-grazione e allargamento, Department of Economics, University of Turin, Turin.
 • Crafts N.F.R., Toniolo G. (1996) (eds), Economic Growth in Europe Since 1945, Cambridge University Press, Cambridge (UK).
 • Dallago B., Brezinski H., Andreff W. (1990), Convergence and System Change: The Convergence Hypothesis in the Light of Transition in Eastern Europe, Dartmouth, Aldershot (UK).
 • Daveri F. (2003), "Europe's Productivity Slowdown Stems form Manufacturing, not from IT", Working Paper.
 • Durlauf S., Quah D. (1999), "The New Empiric of Economic Growth", in: J.B. Taylor and M. Wood-ford (eds), Handbook of Macroeconomics, North Holland Elsevier Science, Amsterdam.
 • Decressin J., Fatas A. (1995), "Regional Labour Market Dynamics in Europe", European Economic Review, 39: 1627-1655.
 • Dopke J. (2001), "The Employment Intensity of Growth in Europe", Kiel Working Paper, Kiel Institute of World Economics, n. 1021.
 • Erber G. (1994), "Verdoorn's or Okun's Law?", German Institute for Economic Research Discussion Paper, n. 98, Berlin.
 • European Commission (1993), White Paper on Employment, Competitiveness and Growth, Brussels.
 • European Commission (1995), Green Paper on Innovation, Brussels.
 • European Commission (2003), Employment in Europe 2003, Brussels.
 • European Commission (2004), Employment in Europe 2004, Brussels.
 • European Commission (2004), Sapir Report, Brussels.
 • EU Commission Staff Working Paper (2005), Working Together for Growth and Jobs. Next Step in Implementing the Revised Lisbon Strategy, Brussels.
 • European Union (1992), Maastricht Treaty, Maastricht.
 • European Union (1997), Amsterdam Treaty, Amsterdam.
 • European Union (1997), Luxembourg European Council, Luxembourg.
 • European Union (2000), Lisbon European Council, Lisbon.
 • European Union (2001), Stockholm European Council, Stockholm.
 • European Union (2005), Brussels European Council, Brussels.
 • Eurostat (various years), Employment and Labour Market in Central European Countries, Detailed Tables, Brussels.
 • EU (2004), "Delivering Lisbon. Reforms for the Enlarged Union", Report of the Commission to the Spring European Council, Brussels.
 • Faini R. (2004), "Europe: A Continent in Decline?", mimeo.
 • Flaig G., Rottmann H. (2000), "Input Demand and the Short- and the Long-Run Employment Thresholds. An Empirical Analysis for the German Manufacturing Sector", CESifo Working Paper, n. 264.
 • Frey L. (1994), "Lavoro e eenessere. La costruzione di indicatori sociali", Quaderni di Economia del Lavoro, 49-50.
 • Gabrisch H. (2005), "The Employment-GDP Intensity in New Member Countries and Its Causes. An Empirical Analysis", mimeo.
 • Garibaldi P., Mauro P. (2002), "Anatomy of Employment Growth", Economic Policy, 1: 67-113.
 • George D.A.R., Oxley L., Carlaw K.I. (eds) (2004), Survey in Economic Growth. Theory and Empirics, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Grossman G.M., Helpman E. (1991), Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge (Mass).
 • Haltiwanger J., Lehmann H., Terrel K. (2003), "Symposium on Job Creation and Job Destruction in Transition Countries", Economic of Transition, 11: 205-219.
 • Islam N. (2004), "What Have we Learnt from the Convergence Debate?", in: D.A.R. George, L. Oxley, K.I. Carlaw (eds), Survey in Economic Growth. Theory and Empirics, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Kaldor N. (1957), "A Model of Economic Growth", Economic Journal, December.
 • Lee J. (2000), "The Robustness of Okun's Law: Evidence from OECD Countries", Journal of Macroeconomics, 22: 331-356.
 • Leonardi R. (1998), Coesione, convergent e integrazione nell'Unione Europea, II Mulino, Bologna.
 • Malinvaud E. (1996), "Growth and Employment in the European Perspective", Finish Economic Papers, 9: 6-17.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D. (1992), "A Contribution to the Empirics of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, 107: 407-437.
 • Maddison A. (1982), Phases of Capitalist Development, Oxford University Press, Oxford.
 • Maddison A. (1987), "Growth and Slowdown in Advanced Capitalist Economies: Techniques of Quantitative Assessment", Journal of Economic Literature, 25: 649-698.
 • Maddison A. (2001), The World Economy. A Millennium Perspective, OECD, Paris.
 • Marelli E. (2000), "Convergence and Asymmetries in the Dynamics of Employment: The Case of European Regions", Jahrbuch fur Regionalwissenschaft/Rev. Reg. Res., 20: 173-200.
 • Marelli E. (2004), "Evolution of Employment Structures and Regional Specialisation in the EU", Economic Systems, 28: 35-59.
 • Marelli E. (2005), "Regional Employment Dynamics in the EU: Structural Outlook, Comovements, Clusters and Common Shocks", in: F.E. Caroleo, S. De Stefanis (eds), Regions, Europe and the Labour Market: Recent Problems and Developments, Physica-Verlag, Heidelberg.
 • Martin R., Tyler P. (1995), "Regional Employment Evolutions in the European Union: A Preliminary Analysis", Regional Studies, 34: 601-616.
 • Molle W. (1997), "The Regional Economic Structure of the European Union: An Analysis of Long Term Developments", in: K. Peschel (ed.), Regional Growth and Regional Policy within the Framework of European Integration, Physica-Verlag, Heidelberg, pp. 66-86.
 • Moro B. (1998) (ed.), Sviluppo economico e occupazione, Franco Angeli, Milan.
 • Murray A., Wanlin A. (2005), The Lisbon Scorecard V. Can Europe Compete?, Centre for European Reform, London.
 • Nelson R.R., Phelps E.S. (1966), "Investment in Humans, Technological Diffusion and Economic Growth", American Economic Review, 56: 69-75.
 • OECD (various years), Employment Outlook, Paris. Okun A. (1970), "Potential GDP: Its Measurement and Significance", in: A. Okun (ed.), The Political Economy of Prosperity, Washington D.C.
 • Overmans H.G., Puga D. (2002), "Unemployment Clusters across Europe's Regions and Countries", Economic Policy, 34: 115-147.
 • Padalino S., Vivarelli (1997), "The Employment Intensity of Growth in the G-7 Countries", International Labour Review, 136: 199-213.
 • Palley T.A. (1993) "Okun's Law and the Asymmetric and Changing Cyclical Behaviour of the USA Economy" International Review of Applied Economics, 1: 144-162.
 • Perugini C., Polinori P., Signorelli M. (2005) "GDP Growth and Employment in EU Members' Regions: Convergence Dynamics and Differences for Poland and Italy", FACES Working Papers, n. 2.
 • Perugini C., Signorelli M. (2004), "Employment Performance and Convergence in the European Countries and Regions", European Journal of Comparative Economics, n. 2.
 • Perugini C., Signorelli M. (2005), Employment and Unemployment in the Italian Provinces, AISRe, Naples.
 • Prachowny M.J.F. (1993), "Okun's Law: Theoretical Foundations and Revisited Estimates", The Review of Economics and Statistics, 30: 331-336.
 • Quah D., (1996a), "Regional Convergence Cluster across Europe", European Economic Review,40: 951-958.
 • Quah D., (1996b), "Empiric for Economic Growth and Convergence", European Economic Review 40: 1353-1375.
 • Raspadori F., Signorelli M. (2005), "L'Unione Europea tra Allargamento e Trattato Costituzionale", April, Giappichelli Editore, Turin. Revenga A.L., Bentolila S. (1995), "What Affects the Employment Intensity of Growth?", Discussion Paper Bank of Spain, n. 9517.
 • Rodano G. (2004), "II mercato del lavoro nella storia del pensiero economico", mimeo.
 • Roncaglia A., (2004), "Tasso di disoccupazione e tassi di occupazione: catégorie statistiche o costruzioni teoriche?", mimeo.
 • Sala-i-Martin X. (1996), "Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence", European Economic Review, 40; V325-1352.
 • Sapir A. (ed.) (2004), An Agenda for Growing Europe'. The Saptr Report, Oxford University Press, Oxford.
 • Scarpetta S. (1995), "Regional Economic Structures and Employment in Central and Eastern Europe: An Attempt to Identify Common Patterns", in: S. Scarpetta, A. Worgotter (eds), The Regional Dimension of Unemployment in Transition Countries: a Challenge for Labour Market and Social Policy, Paris, OECD.
 • Signorelli M. (1997), "Uncertainty, Flexibility Gap and Labour Demand in the Italian Economy", Labour, 1: 141-175.
 • Solow R.M. (1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics", 70: 65-94.
 • Solow R.M. (1970), Growth Theory: An Exposition, Cambridge University Press, London.
 • Solow R.M. (1994), "Perspectives on Growth Theory", Journal of Economic Perspectives, 8: 45-54.
 • Solow R.M. (2000), "Unemployment in the United States and in Europe: A Contrast and the Reasons", CESifo Working Paper.
 • Svejnar J. (1999), "Labor Markets in the Transitional and Central Eastern European Economies", in: 0. Ashenfelter and D. Card (eds), Handbook of Labor Economics, vol. 3, North-Holland.
 • Swan T.W. (1956), "Economic Growth and Capital Accumulation", Economic Record, 32, 63: 334-361.
 • Schneider F., Enste D. (2000), "Shadow Economies: Size, Causes and Consequences", The Journal of Economic Literature, 38: 77-114.
 • Tronti L. (2002), "Fruitful or Fashionable? Can Benchmarking Improve the Employment Performance of National Labour Markets?", in: E. Best, D. Bossaert (eds), From Luxembourg to Lisbon and Beyond: Making the Employment Strategy Work, EIPA, Maastricht.
 • Valli V. (1970), Programmazione e sindacati in Italia, Franco Angeli, Milan.
 • Valli V. (2002), L'Europa e l'economia mondiale, Carocci, Rome.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102728272

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.